Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

indsats Jeg blev

indsats Jeg blev interesseret pga. mit medlemsskab Jeg vil gerne understøtte Dansk Røde Kors' internationale hjælpearbejde Jeg vil gerne understøtte Dansk Røde Kors' nationale hjælpearbejde Jeg ville forbedre mine jobmuligheder Pga. TV- spot/reklame/artikel/annonce mv. Meget enig Enig Overvejende Overvejende enig uenig Uenig Meget uenig (1) � (2) � (3) � (6) � (4) � (5) � (1) � (2) � (3) � (6) � (4) � (5) � (1) � (2) � (3) � (6) � (4) � (5) � (1) � (2) � (3) � (6) � (4) � (5) � (1) � (2) � (3) � (6) � (4) � (5) � Tilfældigt (1) � (2) � (3) � (6) � (4) � (5) � Din opfattelse af Dansk Røde Kors Hvilke to af Røde Kors' principper er vigtigst for dig? (1) � Medmenneskelighed (2) � Upartiskhed (3) � Neutralitet Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 64

(4) � Uafhængighed (5) � Frivillighed (6) � Enhed (7) � Almengyldighed (8) � Lige vigtige (9) � Ingen betydning Hvor vigtige er principperne for dig i dine nuværende aktiviteter som frivillig? På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ringe betydning og 10 er stor betydning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Medmenneskelighed (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � Upartiskhed (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � Neutralitet (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � Uafhængighed (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � Frivillighed (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � Enhed (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � Almengyldighed (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � Hvor enig er du i følgende udsagn om Dansk Røde Kors? Dansk Røde Kors er en åben organisation præget af stor Meget enig Enig Overvejende Overvejende enig uenig Uenig Meget uenig (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 65

Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors