Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

At jeg får/har

At jeg får/har indflydelse i min aktivitet eller afdeling Fleksibilitet i forhold til hvornår min indsats ligger At DRK bliver ved med at spille en betydelig rolle i den humanitære indsats nationalt såvel som internationalt At min indsats og min erfaring er noget jeg kan bruge i mit civile liv(fx ift. job/udd.) At jeg kan tilegne mig faglige kompetencer At jeg kan etablere sociale bekendtskaber At jeg får større livskvalitet/livsglæde Oplevelsen af at være med i et fællesskab Kryds venligst af for hvert nedenstående forhold Meget vigtigt Vigtigt Hverken /eller I ringe grad Slet ikke (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � Hvad kan få dig til at stoppe som frivillig i Dansk Røde Kors? At: (1) � Jeg får mindre tid Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 68

(3) � Jeg får helbredsproblemer (5) � Jeg får svært ved at høre/se/færdes (7) � Jeg føler mig udbrændt (9) � Der kommer ny aktivitetsleder (11) � Der kommer ny formand i afdelingen (13) � Rammerne for den frivillige indsats ændres (15) � Flere nye frivillige (17) � Flere yngre frivillige (19) � Flere ældre frivillige (21) � Dansk Røde Kors markerer sig mere i medierne (23) � Dansk Røde Kors får negativ omtale (24) � Andet __________ Tak for din hjælp med at forbedre vores forståelse for jer som frivillige i Dansk Røde Kors. Vi værdsætter den indsats du lægger til hverdag og håber at du fortsat vil yde den uvurderlige indsats du gør i dag. Spørgeskemaet afsluttes ved at trykke på krydset nedenfor til højre, dine svar registreres derefter automatisk. De bedste hilsner Dansk Røde Kors Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 69

årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
holding til korruption (pdf) - Røde Kors