Views
5 years ago

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - Aarhus.dk

fordi det netop er DRK

fordi det netop er DRK og de kan stå inde for DRK’s værdier og aktiviteter rundt omkring i verden. Alle aktive har den opfattelse, at det engagement de lægger i aktiviteterne i lokalafdelingen omsættes, i værdi for andre og derfor går det til et godt formål. ”Begrundelse for, hvorfor vi startede er, at vi fik tid til overs da vi gik på pension og vores børn og børnebørn ville ikke aftage alt det vi gerne ville strikke, så derfor gav det god mening at strikke til børn rundt omkring i verden, der har brug for det tøj vi strikker og syr. Det afgørende er for os alle, at det er god tidsfordriv, det er hyggeligt og så giver det rigtig god mening.” Der er også frivillige, som har arbejde og som alligevel vælger engagementet. Det kan være begrundet i særinteresser for bestemte aktiviteter – eksempelvis førstehjælp - eller det kan være, hvis de besidder kompetencer, der er brug for lokalt, hvorfor de bliver opfordret til at være aktive, eksempelvis med lektiehjælp. Derudover kan motivet også være, at man ønsker at engagere sig i aktiviteter i sit lokalområde for at få et socialt netværk lokalt. For nogle er det frivillige engagement startet i en anden organisation, men på grund af forskellige omstændigheder er det blevet i DRK de har valgt at lægge deres kræfter nu. ”Det startede, da jeg lige var fyldt 50, i Kræftens Bekæmpelse, hvor jeg begyndte at samle ind mens jeg boede i en anden by. Motivationen var, at min datters forhenværende kæreste døde af kræft i en meget ung alder. Det fik mig til at åbne øjnene for de indsamlinger og fandt så ud af, at de indsamlinger var en meget positiv oplevelse, så derfor meldte jeg mig også som indsamler i DRK i den anden by. Efter jeg var flyttet her til byen, sad jeg også i bestyrelsen for Kræftens Bekæmpelse. På et tidspunkt fik jeg så en henvendelse fra formanden for DRK’ lokalafdeling, om jeg ikke kunne tænke mig at gå ind i arbejdet med at stå for indsamlingen i DRK. Det havde altid været en anden, der stod for det og trak det store læs og som godt kunne have brug for lidt aflastning, så det sagde jeg ja til. På et tidspunkt (hun arbejder stadig tre dage om ugen og er efterlønner de andre dage) blev det for meget med de to organisationer og der traf jeg valget om at fortsætte i DRK, fordi kollegerne i bestyrelsen og arbejdet i bestyrelsen fungerede bedst der. Det har jeg ikke fortrudt.” Selvom der tegner sig et mønster, så har hver person sin helt egen historie og motivation for at vælge at blive frivillig. For mange er det også vigtigt at skulle noget - at lave noget i et samspil med andre. ”Jeg har altid været afhængig af mit arbejde, så jeg ville gerne have noget at være afhængig af. Det at være frivillig, det er jo et arbejde for mig.” 3.4 Hvorfor et frivilligt engagement i lige præcis DRK For nogle er det lidt tilfældigt, at det lige blev til en frivillig indsats i DRK. Det er ofte på grund af aktiviteten og af at de tilfældigt så en annonce eller snakkede med andre der var aktive. Det betyder dog noget for alle, at det er en organisation, der laver et stort humanitært arbejde og at man ved, hvem der får gavn af den indsats man laver. Hjælp til selvhjælp er også en vigtig del af DRK’s arbejde, hvilket flere af de frivillige lægger vægt på. De mener, også at der skal fortælles mere om de lokale aktiviteter, så det på den måde kan det blive fremhævet, at der også er meget humanitært arbejde i lokalområdet. DRK er andet end indsats i katastrofeområder, selvom det selvfølgelig også er vigtigt med arbejdet ude i verden, når der opstår katastrofesituationer. Nogle fremhæver, at det betyder meget, at Røde Kors er en humanistisk organisation til forskel fra visse andre organisationer, som er knyttet tættere til religiøse eller politiske værdier. Det betyder også meget, at Røde Kors altid er til stede alle steder i verden, hvor der er behov for den hjælp de kan yde, uafhængigt af race eller religion. Det er vigtigt, at DRK er en humanitær organisation og at DRK til stede når der er behov for det rundt omkring i verden. Det betyder meget, at pengene fra salget i butikken går til det formål. Det gør, at det arbejde som er sjovt, også giver mening i et større perspektiv. ”Derfor er det også vigtigt, at en organisation som DRK sørger for den troværdighed, man har, bevares, fordi der skal være kvalitet i den indsats, man laver i eksempelvis katastrofesituationer. Uheldige sager kan hurtig ødelægge en organisations troværdighed. Det er vigtigt, at det er en upartisk organisation, det er medmenneskelighed der bærer. Kommer der for mange uheldige sager, så vil mange af dem overveje, Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 8

om det er dér, man skal lægge sit frivillige engagement. Det er vigtigt for DRK at være opmærksom på ikke at bruge for mange midler på administration og sådanne ting.” 3.5 Rekruttering og synlighed I alle afdelinger synes de, at det er lidt svært at komme med anbefalinger til rekruttering, fordi de oplever, at det overvejende er fra mund til mund, at rekrutteringen sker. Man opfordrer nogen man kender og som man kan se har eller meget snart får tid til overs. Ellers foregår rekrutteringen ved, at man fortæller om sit engagement, når man er i forskellige sociale sammenhænge. Men der er dog også andre måder at få nye til at melde sig som frivillige i DRK. Butikkerne er meget synlige i lokalmiljøet og der sker rekrutteringen gennem nogen, der kender nogen, der allerede er aktive eller: � Nogle interesserede kommer ind i butikken og spørger om de har brug for nye frivillige � Nogle afdelinger sætter et skilt i vinduet, at de gerne vil have flere frivillige � Nogle ringer fordi de ser en annonce eller artikel i avisen om, at der starter en ny butik op eller der afholdes et arrangement i forbindelse med butikken evt. modeopvisning. � Nogle rekrutteres ved, at andre lokale foreninger bliver inviteret på besøg og får viden om hele genbrugstanken, der ligger bag butikkerne ”Vi har også haft åbent hus for husmoderforeningen, hvor der var modeopvisning og hvor vi fortalte om, hvilke aktiviteter der er lokalt og hvordan hele distributionsnettet er i DRK. De var meget overrasket over, hvor effektivt det er bygget op og over det tøj, der er i butikken. Vi hørte også en dame sige til en anden ’nu tør jeg godt komme ned og købe ind i butikken’ og der var også én, der kom dagen efter og meldte sig som frivillig.” 3.6 Annoncering og PR De har i flere afdelinger gode erfaringer med at sætte annoncer i lokalaviser, for at rekruttere nye nørklere. ”Vi satte en annonce i avisen og på tre dage kom der 17 henvendelser. De havde ikke tidligere været opmærksomme på, at det var en mulighed. Det er meget tidsfordriv og samvær der betyder noget for, at nørklerne holder ved. Vi kunne godt bruge lidt mere opmærksomhed på aktiviteten” Man forsøger også lokalt at lave udstillinger for at vise, hvilke produkter det er nørklerne laver. Flere siger, at der er mange fordomme om nørklerprogrammet, da der er en udbredt opfattelse af, at de aktive sidder og mimrer og strikker lapper. Derfor er det en god ide at blive mere synlige med, hvad det er man laver og få fortalt om det fællesskab, der er i aktiviteten. I en afdeling var der også problemer med at få garn, hvorfor de fik en to siders artikel i lokalavisen, hvor de fortalte om, hvad de lavede og om deres behov for garn. ”En uge efter henvendte TV Lorry sig og udsendelsen blev sendt to gange på TV Lorry og senere på landsdækkende TV. Og så kom der gang i det og vi fik tilsendt en masse garn, og fik også et par nye nørklere. Og det har væltet ind med garn lige siden og det gør der stadig. Både fra private og fra virksomheder.” 3.7 Aktiviteter centreret om personlige relationer Andre aktiviteter er rettet mod de lokale behov og er hyppigt centreret om personlige relationer, så som besøgstjeneste, lektiehjælp og vågetjeneste. Her er det vigtigt at lægge materiale om tjenesten på biblioteker og andre offentlige steder. Derudover er det vigtigt at få etableret et samarbejde med skoler og hjemmeplejen, så materialet når ud til dem, der har brug for tjenesten. Der er forskellige erfaringer med at få etableret samarbejdet. I en af afdelingerne har aktivitetslederen for besøgstjenesten tidligere arbejdet i hjemmeplejen, hvorfor hun har mange personlig kontakter at bygge på. Andre steder er det svært at få etableret samarbejdet. ”I de kommende år skal vi have mere fokus på samarbejdet med det offentlige. F.eks. så henvendte det offentlige sig for at høre, om vi kunne tage ’tryghedsopkald’ op og så startede vi det og vi havde presse på Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors | Rapport | Side 9

årsavis 2008 (pdf, 5 MB) - Dansk Røde Kors
Om Menneskesmugling - udgivet 2000 - Dansk Røde Kors
ÅRSREGNSKAB 2011 - Ungdommens Røde Kors
Om Tortur - udgivet 2002 - Dansk Røde Kors
Frivillig 1 2012 - Dansk Flygtningehjælp
Helt frivilligt - Dansk Folkehjælp
Dansk Kvindesamfunds Krisecenter søger frivillige, der vil være med ...
Undersøgelsens - Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk version (kort) (pdf 4 MB) - Aarhus.dk
Undersøgelse af frivillige i Dansk Røde Kors - PURE
Dansk Røde Kors - kbh-vineyard.dk
Dansk Røde Kors - Folketinget
Årsberetning 2004 - Dansk Røde Kors
Årsberetning 2007 - Dansk Røde Kors
Læs rapporten her - Røde Kors
Læs rapporten - Røde Kors
Årsberetning 2006 - Dansk Røde Kors
Ea Akashas 2. uge i Haiti (pdf) - Dansk Røde Kors
Undersøgelse af erhvervsledere og frivillig foreningsaktivitet - Dansk ...
Rapporter fra 25-års-Jubilæumskonferencer nov ... - Dansk Røde Kors
Se listen over foredragsholdere her - Dansk Røde Kors
Strategi 2015 - Ungdommens Røde Kors
Årsberetning 2009 - Røde Kors
foredragsholdere her. - Røde Kors
Årsberetning 2010 - Røde Kors