Farvel til sæson 2008 - Danske Tursejlere

danmarkstursejlerforening.dk

Farvel til sæson 2008 - Danske Tursejlere

INDHOLD

Kolofon og foreningsside .........................2

Skipperen har ordet .................................5

Tursejlads i Nordtyskland .........................6

Efterretninger for tursejlere ...................10

Rungsted Havn viser vejen .....................13

Advarsel: Pas på Vodafone .....................14

Stander for enesejlere ............................14

Tursejleren

Danmarks Tursejlerforening Nr. 4 november 2008 · www.tursejleren.dk

Farvel til sæson 2008

Tursejlads i

Nordtyskland

Spørg eksperterne ..................................15

Medlems-service .....................................16

Nye både og udstyr til dem ...................18

Digitalt TV til søs ....................................21

Ordbog for sofaskippere ........................22

Søkrammarkedet ....................................23

Når båden er på land .............................24


2

TursejLereN Nr. 04-08

DaNmarks TursejLerFOreNINg (DT)

Tilsluttet

Søsportens Sikkerhedsråd

Søfartsstyrrelsens Fritidsbådsudvalg

Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg

Friluftsrådet samt Komiteen Blå Flag

European Boat Association (EBA)

Forretningsudvalget

Formand: Mogens Hansen, Skovhaven 94, 5320 Agedrup

Tlf.: 3085 9690 · E-mail: mogens@tursejleren.dk

Næstformand: Poul Erik Jakobsen, Kærvej 17, 4270 Høng

Tlf.: 3085 9691 · Fax: 5885 3540 · E-mail: poulerik@tursejleren.dk

Kasserer: Leif Nielsen, Mariehønevænget 8, 5260 Odense S

Tlf.: 3085 9692 · E-mail: kasseren@tursejleren.dk

Øvrige hovedbestyrelse

Villy Johansen, Elmevang 12, 4000 Roskilde

Tlf.: 3085 9695 · E-mail: villy@tursejleren.dk

Hanne Kristensen, Holger Drachmanns Allé 15, 6700 Esbjerg

Tlf./fax: 3085 9693 · E-mail: hanne@tursejleren.dk

Stig Førsting, Vildtbaneparken 67H, 2635 Ishøj

Tlf.: 3085 9694 · E-mail: stig@tursejleren.dk

Erik Holm Johansen, Strandvejen 274, Strib, 5500 Middelfart

Tlf.: 3085 9696 · E-mail: erikholm@tursejleren.dk

Suppleanter:

1. Tina Meier, Thomsens Allé 2, 6700 Esbjerg

Tlf.: 7513 7390 · E-mail: TIM@ramboll.com

2. Poul Jensen, Emil Pipersvej 1, 2. t.v., 2800 Kongens Lyngby

Tlf.: 4593 0308 · E-mail: ingpo@weebspeed.dk

medieudvalget

Stig Førsting · Tlf.: 3085 9694 · E-mail: stig@tursejleren.dk

Harly Foged · Tlf.: 4731 2892 · E-mail: redaktionen@tursejleren.dk

Havneudvalget

Hanne Kristensen, Holger Drachmanns Allé 15, 6700 Esbjerg

Tlf./fax: 3085 9693 · E-mail: hanne@tursejleren.dk

Forsikringsordning

Kontakt sekretariatet

Forsikringsudvalget

Poul Erik Jakobsen · Kærvej 17 · 4270 Høng

Tlf.: 3085 9691 · Fax: 5885 3540 · E-mail: poulerik@tursejleren.dk

Tursejlerudvalget

Villy Johansen, Elmevang 12, 4000 Roskilde

Tlf.: 3085 9695 · E-mail: villyötursejleren.dk

Internationalt bådejerbevis

Hartvig Rasmussen · Fribertsvej 12 · 5300 Kerteminde

Tlf.: 6532 4697 · E-mail: hartvig@tursejleren.dk

Diverse kurser

Kontakt sekretariatet

Gengivelse og eftertryk af artikler og illustrationer i Tursejleren

må kun ske efter skriftlig tilladelse fra redaktionen

og da med tydelig kildeangivelse.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere

indlæg i bladet.

Redaktionen tager forbehold for eventuelle fejl i forbindelse

med priser i annoncer og redaktionel tekst i bladet.

sekreTarIaTeTs åbningstider og adresse

Sekretariatet er åbent for alle spørgsmål vedr. DT, udeblevet

medlemsblad og forsikringsordningen:

Alle hverdage kl. 10-13.00 - desuden torsdag kl. 17-19.00

Danmarks Tursejlerforening

Odensevej 197A, 5600 Fåborg · Tlf.: 7021 4242 · Fax: 6260 2451

E-mail: forsikring@tursejleren.dk og bente@tursejleren.dk

HUSK, at oplyse medlemsnummer

OBS: Sekretariatet holder julelukket i dagene mandag

d. 22/12-08 til torsdag d. 1/1-09. Begge dage inklusive.

TursejLereN

Udgives af Danmarks Tursejlerforening

IssN: 1603-3329 Oplag: 9.000 stk.

redaktion

Journalist/redaktør: Harly Foged (DJ). Ansv. i henh. til

Presseloven

Asgård 11, 3600 Frederikssund · Tlf.: 4731 2892/4031 2892

E-mail: redaktionen@tursejleren.dk

annoncesalg

Winnie Vagtborg, PE offset A/S, Tømrervej 9, 6800 Varde

Tlf.: 7695 1702 · E-mail: wv@peoffset.dk

sats og tryk

PE offset A/S, Varde · Tlf.: 7695 1717 · www.peoffset.dk

Grafiker: Karina Finderup · E-mail: kf@peoffset.dk

udgivelsesdato for næste nummer

Nr. 01/09 - den 17. februar 2009

Deadline næste nummer

Sidste frist (deadline) for indlevering af redaktionelt

stof og annoncer til Tursejleren nr. 01/09 er fredag

den 30. januar 2009

Forsidefoto:

Sejlsæsonen er slut, og der er hektisk aktivitet i landets havne

i disse dage. Billedet er taget i Rungsted Havn, hvor de

har taget et nyt system til håndtering af bådene i brug. Læs

mere om det på side 13.

Mød os også på www.tursejleren.dk

og www.danmarkstursejlerforening.dk


SIKKERHED OMBORD!

Få et godt tilbud på dine forsikringer!

- og hør samtidig om hvordan du kan få en førstehjælpspude tilsendt

- Send kuponen i dag så kontakter vi dig snarest

JA TAK! Jeg vil gerne have et tilbud på mine forsikringer

- og samtidig høre hvordan jeg kan få en førstehjælpspude

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Telefon:

Medlem af Danmarks Tursejlerforening? Ja Nej

Kunde i Trekroner? Ja Nej

www.trekroner.dk

Førstehjælpspude

FORSIKRINGER:

Kunde aftalen

Førerpladsdækning

Fordele og rabat

Lystfartøjsforsikring

Hus-/fritidshusforsikring

Bilforsikring

Campingvognsforsikring

Ulykkesforsikring

Indboforsikring

Andet: _________________

+++1261+++

1782 KØBENHAVN V

xpje


Info og nærmesteforhandler,

se

polaris-as.dk

4

“Full Range”

Godkendte LED Lanterner

fra Lopolight

Global dækning på data og telefoni.

Nye produkter på vej!

Ring og hør nærmere!

SAILOR VHF’er

Trådløst System

fra Tacktick

Polaris Electronics A/S

Kærholt 1, P.O. Box 7957, DK-9210 Aalborg SØ

Phone +45 9631 7900 • Fax +45 9631 7901

E-mail: info@polaris-as.dk • www.polaris-as.dk

S.P.Radio/SAILOR/Thrane & Thrane • Skanti • Niros • Broadgate

McMurdo • Entel • Kelvin Hughes • Saab • Dansea • Lopolight

Tacktick • KVH • Hondex • Danelec • SeaLine • ISIC • SeaCom


skipperen har ordet

sommer

Her på denne efterårsdag sidder jeg og lader tankerne gå tilbage

til den forgangne sejlsæson. Vejret er jo noget, vi sejlere altid

holder øje med og tager hensyn til. Derfor er det naturligt, at

jeg også tænker tilbage på sommeren 2008 som en af de bedre

for os sejlere. Der har været mange gode dage, og i vores marina

fik vi mange gæster. Det var utroligt at se, hvorledes de på

god vis kom til ”kajs” selvom pladsen var snæver. Men sådan

er vi sejlere, der er altid en hjælpende hånd.

P.t. kommer bådene på land, og vi kan se resultatet af vores

bundarbejde i foråret. Det står ikke så galt til med begroningen,

som man kunne frygte og derfor hilses udsættelsen af ændrede

bundmalingstyper velkommen. Ingen skal dog være i tvivl om

DT`s standpunkt, når det gælder giftfri bundmalingstyper. Vi

vil give vort bidrag til, at de udvikles med et tilfredsstillende

resultat så både miljø og sejlerne kan ”leve hermed”.

medlemstræf

I bestyrelsen har vi besluttet at vende tilbage til lokale medlemstræf

rundt om i landet i 2009. Året efter holdes der så fællestræf

et velegnet sted, og det vil så være linien fremover. De

lokale træf tænkes planlagt og gennemført af ildsjæle, og efter

en budgetlægning kan der opnås økonomisk støtte fra foreningen

til gennemførelsen. Der vil være et bestyrelsesmedlem til

stede ved træffene, og der satses på afholdelse i weekenderne

den 05.-07. juni samt 12.-14. juni.

Lige nu undersøges mulighederne for lokale træf i på forhånd

udvalgte områder og interesserede medlemmer ”Ildsjæle”,

bedes derfor venligst kontakte sekretariatet eller formanden for

tursejlerudvalget, bestyrelsesmedlem Villy Johansen, for yderligere

oplysninger. De udvalgte områder er flg.: Limfjorden,

Hou, Kolding, Skelskør, Holbæk og Ishøj. Det store landstræf

i 2010 tænkes planlagt sammen med lokale kræfter og bestyrelsen.

Allerede nu kan interesserede klubber give sig til kende

og kontakte sekretariatet.

Logomærker

En anden aktivitet er under udvikling. Det drejer sig om at

være synlige, når vi som medlemmer af DT ligger i hjemhavn

eller er gæster i en anden havn. Derfor vil der sammen med

kontingentopkrævningen i januar blive vedlagt et eksemplar af

vores logomærke. Tanken er så, at mærket anbringes et synligt

Velkommen til ny

annoncekonsulent

Tursejleren har fået ny annoncekonsulent.

Det er Winnie Vagtborg.

Hun afløser Dorte Schlünzen, som

er blevet headhuntet til nye græsgange.

Winnie er udlært hos vores trykpartner

- PE Offset A/S i Varde. Hun

har siden været ansat i forskellige firmaer i Esbjerg og

Varde i stillinger som kontorassistent, mødebooker, indkøber

m.m. Nu er hun tilbage ved startstedet og er frisk på

at møde gamle som nye annoncører. Winnie er runden af

en sejlerfamilie, og vi glæder os til samarbejdet med hende.

Hjertelig velkommen om bord i Tursejleren. red.

Kontakt: Tlf.: 7695 1702. E-mail: wv@peoffset.dk

sted på skibet og derved signalerer, at her er et medlem af DT.

Jeg håber dermed, at andre sejlere viser interesse for vores

forening, og at du som sejlende ”gesandt” kan medvirke til en

nyindmeldelse. Alle klubberne vil også få tilsendt et mærke til

opsætning et synligt sted på huset. Du kan iøvrigt også få et

eksemplar til bilen.

Bådudstilling

Lige nu er vi i gang med planlægningen af vores deltagelse på

bådudstillingen i Fredericia, der finder sted sidste weekend i

februar og første i marts 2009. Samtidig skal vi have klaret de

praktiske ting vedr. kalendere m.m. der skal pakkes og udsendes

medio januar. Til orientering kan jeg oplyse, at bestyrelsen selv

klarer kuvertering/frankering af de næsten 8.000 forsendelser.

Endelig er der så planlægningen af 2009 generalforsamlingen,

hvor der, som noget nyt, skiftes middagsmenu.

Ny annoncekonsulent

Tursejlerens redaktør skal have og har et godt samarbejde med

vores annoncekonsulent. Indtil 1. september havde vi i Dorte

Schlünzen en rigtig god konsulent, men desværre har hun fået

et andet job. Hun har heldigvis selv fundet en afløser til os af

samme karat, og på den flydende bådudstilling i Kolding, blev

jeg præsenteret for den nye konsulent af den gamle redaktør.

Navnet er Winnie, en frisk ung pige på 35 år og med mod på

jobbet. Det bliver spændende at se resultaterne af hendes indsats

vel vidende de vanskelige tider pt. nok gør det svært resten

af 2008. Skulle du have viden om et firma, der kan have interesse

i at annoncere i vort blad så giv venligst Winnie besked

herom og hun vil tage kontakt til rette vedkommende. Den

gamle redaktør drager til den store årlige bådudstilling i Hamburg,

og mon ikke han har noget godt og spændende stof med

hjem til os herfra. Det kan af naturlig årsag ikke nå at komme

i Tursejleren i år men er der straks i 2009 udgaven.

Forsikring

Trekroner har meddelt os, at dækningssummerne på ansvarsforsikringen

er hævet og nu andrager 5 mio. kr. på tingskader

og 20 mio. på personskader. Der vil ikke ske nogen kontigentforhøjelse

til DT i den forbindelse.

Vi bliver dog ramt lidt af forhøjelserne, fordi vi har et lager af

fortrykte formularer med de nu gamle summer. Det forsvinder

dog senest med udsendelsen af kontingentopkrævningen m.m.

i januar 2009.

Vinteraktiviteter

Vi vil i løbet af vinteren få aftaler i stand med Lyngby Radio og

SOK angående medlemsbesøg hos dem. Det kan være interessant

at se/høre, hvordan de arbejder, når vi som sejlere kommer

i nød derude. Datoer med mere kan ses i næste blad eller på

hjemmesiden.

god jul og godt nytår

Vi nærmer os årets afslutning med hastige skridt. Jeg skal derfor

på bestyrelsens vegne ønske alle en rigtig glædelig jul samt

et godt og lykkebringende nytår med tak for den gode opbakning

af foreningen i 2008.

Med tursejlerhilsen

Mogens Hansen

Formand.

Danmarks Tursejlerforening · nr. 4 november 2008


6

T u r s e j l a d s :

sommerferiesejlads fra egå

og Nordtyskland rundt

Hvert eneste år tager Allan og hans familie på

oplevelsesferie i deres motorbåd. I år blev turen

på 580 sømil med besøg i en række danske, nordtyske

og svenske havne. Det er en beretning, med

et væld af nyttige oplysninger.

Af: Allan Madsen, Egå Motorbåds Klub

Torsdag d. 26. juni var sidste arbejdsdag før sommerferien.

Foran os ventede en måneds sejlads i bl.a. den vestlige Østersø.

Efter en overnatning i henholdsvis Hou og den relativt nye

”Telka” marina, i Middelfarts centrum, nåede vi lørdag midt på

formiddagen til Kalvø i bunden af Genner Bugt.

Kalvø er blot 17 ha. stor og forbundet til fastlandet med en

dæmning. Fra den lille hyggelige havn, med plads til ca. 80 både,

er der anlagt en sti tæt langs vandet øen rundt. Traveturen tager

omkring en halv time. Undervejs passerede vi den smukt udskårne

træfigur ”Fiskeren”, der i 1997 blev lavet af Julius Urbanavicius

fra Litauen. Vi tog også en afstikker ind midt på øen, hvor

der er lavet, hvad der i den lokale turistbrochure betegnes som,

en stenpark. Den består af en samling relativt store sten, hovedsageligt

ledeblokke fra sidste istid, der er anbragt i en cirkel.

De fleste af bygningerne på Kalvø kan føres tilbage til den

korte periode (1847-64), hvor øen husede et stort træskibsværft.

Værftets gamle arbejderboliger er i dag boliger for Kalvøs

ti fastboende familier, og den gamle smedje er omdannet til

bl.a. udmærkede toilet- og badefaciliteter for såvel lokale som

gæstende sejlere.

Åbenrå og Sønderborg

Efter knap 100 sm. sejlads viste tankmåleren, at vores dieselbeholdning

efterhånden var noget begrænset; men desværre

kunne vi ikke tanke diesel på Kalvø. Vi konstaterede i ”Komma’s

Havnelods”, at der i Åbenrås centralt placerede, 475 pladser

store marina, er et tankanlæg, og sejlede derfor dertil. Også

fordi at marinaen, i lighed med vores hjemhavn i Egå, er med i

frihavnsordningen.

Efter endt tankning (der kan tankes i tidsrummet 08.00-09.00

og 16.30-18.00) og en tidlig frokost gik vi på opdagelse i Åbenrås

gader. Gå eksempelvis ad den smalle stenbrolagte smøge til

venstre for kirken til Vægterpladsen og se to af de gamle skæve

gavlhuse, ”Det blinde Æsel” og ”Tresuren”, eller gå en tur ned ad

Persillegade, hvor Jomfru Fanny, der iflg. overleveringen var en

”uægte” datter af den senere kong Christian d. VIII, boede i nr. 5.

Med en gennemsejlingshøjde på fem m. havde vi ingen problemer

med at sejle under kong Christian d. X’s Bro i Sønderborg

i vores Nimbus 280 coupe. For både, der ikke kan sejle

under broen, åbnes denne i perioden 1/4-31/10 i tidsrummet

06.30-22.00. Dog med følgende undtagelser: Mandag-fredag i

tidsrummet 06.45-07.00 og 07.30-08.00.

I Sønderborg kan der fortøjes i erhvervshavnen på begge sider

af kong Christian d. X’s Bro. Efter passagen af broen fortsatte

vi dog til den 650 pladser store lystbådehavn ca. 0,5 sm. efter

Sønderborg Slot.

Med til et anløb af Sønderborg hører, efter vores opfattelse,

et besøg på henholdsvis Sønderborg Slot og ved Dybbøl Mølle.

På Sønderborg Slot fik vi aflivet myten om kong Christian d. II’s

fangenskab på slottet. Den fascinerende historie om kongen,

der under fængselslignende forhold i 17 år havde gået hvileløst

omkring et rundt bord og med årene lavet en dyb fure langs

kanten af dette med en finger, viste sig at være usand. Kongen

havde korrekt været indespærret i 17 år. Men fangenskabet

havde været ganske komfortabelt med flere værelser til disposition

og deltagelse i adskillige jagter.

I umiddelbar nærhed af Dybbøl Mølle ligger ”Historiecenter

Dybbøl Banke”, der blev indviet i 1992. Her er der bl.a. opført en

enestående rekonstruktion af en dansk skanse, som i højsæsonen

levendegøres af fortællere i uniformer og tidstypiske dragter.

I to biografer berettes om, hvorfor krigen kom, og hvordan

slaget ved Dybbøl i 1864 forløb.

Glücksburg i Flensborg Fjord

Iflg. DMI skulle resten af uge 27 blive præget af solrigt højtryksvejr

med relativt svag vind fra østlig eller nordøstlig retning.

Havet var da også næsten spejlblankt, da vi forlod Sønderborg

for at sejle ind i Flensborg Fjord. Vi ville til Glücksburg primært

for at se Glücksburg Slot, der ligger midt i en kunstigt opdæmmet

sø.

Lystbådehavnen i Glücksburg drives af to klubber: Flensburger

Segel-Club og Hanseatische Yachtschule. Gæstesejlere må

ikke fortøje ved broerne C, D og E. Ledige pladser ved bro A

og B, hvor der fortøjes ved hækpæle er, ligesom i Danmark,

markerede med grønne skilte. Aflåste gitterdøre med omgivende

spidse jernstænger betyder, at broerne ikke er frit tilgængelige.

Vi kunne godt komme ud fra broerne, men ikke ind igen uden

en kode, som udleveredes hos havnemesteren i forbindelse med

betaling af havnepenge. Havnemesteren var dog kun at træffe i

tidsrummet 08.00-10.00 og 19.00-20.00. Vi anløb Glücksburg

ved 10.30-tiden og kunne i princippet altså ikke komme tilbage

til vores båd før 19.00, hvis vi forlod denne for at gå på slotsbesøg.

En lokal sejler kunne imidlertid godt se den uheldige

situation, vi var havnet i, og gav os derfor koden. Derfor kunne

vi lige over middag begive os af sted på den to km. lange travetur

til slottet.

Glücksburg Slot blev bygget i perioden 1582-87 af Hans d.

Yngre, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg, og regnedes af

samtiden for et af de mest betydningsfulde i Nordeuropa. Slottet

består af tre aflange bygninger i tre etager og fire ottekantede

hjørnetårne. Det har været tilgængeligt for offent-ligheden

siden 1925, hvor slotsmuseet blev åbnet. Det fremstår i dag som

et beboeligt og dermed levende hus.


Damp syd for Slien

Onsdag d. 2. juli skulle vinden i den vestlige Østersø iflg. DMI

være østlig eller skiftende under seks m/s. Vi tog derfor fortrøstningsfulde

fra Glücksburg. Målet for dagens sejlads var

Damp nogle få sømil syd for Slien. På vej ud gennem Flensborg

Fjord, i første omgang med kurs mod Kalkgrund Fyr, erfarede vi

imidlertid, at vindretningen ganske som varslet, var østlig, men

vindstyrken var desværre betydeligt over de seks m/s. Vi bøjede

derfor af og søgte havn i Høruphav på Sydals.

Vi blæste inde et døgn i Høruphav, men kunne fredag ved middagstid

begive os af sted på den ca. 25 sm. lange sejlads til Damp

i let østlig vind. Længe før vi nåede Damp, kunne vi se de store

feriehoteller på lystbådehavnen. Den har 365 pladser heraf 100

gæstepladser ved to broer i den nordlige ende af yderhavnen.

Havnekontoret ligger meget ubelejligt i en pyramidelignende

bygning på den modsatte side af indsejlingen, så vi skulle ud på

en længere travetur for at betale havnepenge og få en nøgle til

toilet- og badefaciliteterne.

Lystbådehavnen er, som antydet, en integreret del af et stort

ferieresort. Der er ikke megen hygge. Eksempelvis er der ikke

én eneste grillplads på havneområdet. Til gengæld er der rig

lejlighed til at gå på opdagelse langs havnefronten, hvor butikker,

iscafeer, værtshuse og restauranter ligger tæt. Nord for

havnen er der en meget lang, børnevenlig badestrand med flere

hundrede, af de for tyske badestrande så karakteristiske

”strandkörber”. På stranden er der, som noget specielt

tysk, opstillet et skydetelt af samme slags, som i

Danmark kendes fra omrejsende tivolier, hvis

man som strandbesøgende skulle mangle lidt

adspredelse i bade- og daselivet.

Heiligenhafen Yachthafen

Efter en enkelt overnatning, og den

i vores øjne noget specielle oplevelse

i Damp, fortsatte vi lørdag

i let sydvestlig vind til Heiligenhafen,

der ligger på fastlandet

umiddelbart før broen over

Fehmarn Sund. En sejlads på

40 sm. I Heiligenhafen er der

tre lystbådehavne, hvor ledige

pladser markeres med

grønne skilte: Ortmühle,

Heiligenhafen Segelverein

og Heiligenhafen Yachthafen.

De to sidstnævnte i

bekvem gåafstand til indkøbsmuligheder.

Vi valgte den store Heiligenhafen

Yachthafen med

plads til næsten 1000 både

ved 14 broer, hvor der fortøjes

ved hækpæle. Havnen,

der har alle de faciliteter, en

gæstesejler kan ønske sig også

muligheden for at tanke diesel, er

efter vores opfattelse et rigtigt godt

eksempel på en havn, der ikke nødvendigvis

er kedelig, fordi den er stor.

Der var liv på broerne, mange mennesker

på den nyindviede havnepromenade,

børn på legepladsen, og de overdækkede

grillpladser, hvor hvert bord er udstyret med

egen grill, var godt fyldt op.

Inden for gåafstand fra havnen ligger det smukke,

marsklignende naturreservat Graswarder med et rigt fugleliv

og en børnevenlig badestrand. Solen skinnede fra en næsten

skyfri himmel, og badevandet havde efterhånden nået en ganske

behagelig temperatur, så vi benyttede os selvfølgelig af den lette

adgang til strand og fik mere end en dukkert i Østersøen.

Hansestaden Wismar

Vi sejlede fra Heiligenhafen i gråvejr og let sydvestlig vind. Det

klarede dog op undervejs på den 40 sm. lange sejlads til Wismar,

uden at det for alvor blev solrigt og dermed badevejr. Vi

valgte derfor at sejle direkte til Wismar i stedet for at anløbe

Timmendorf på øen Poel, hvor der også er en dejlig sandstrand

i umiddelbar nærhed af havnen.

I Wismars centrum er der tre havne, hvor gæstesejlere kan

fortøje: Alter Hafen, Brunkowkai og Westhafen. Vi sejlede først

helt ind til Alter Hafen, hvor det desværre viste sig, at vi skulle

ligge langskibs ved en ikke særlig indbydende, temmelig høj kaj.

Vi fortsatte derfor forbi et skibsværft til Westhafen, hvor der i

bunden er etableret et moderne anlæg med ca. 100 pladser ved

flydebroer med y-bomme.

St. Georgen Kirche i

Wismar set fra Westhafen.

Danmarks Danmarks Tursejlerforening Tursejlerforening · nr. 4 november · nr. 2 maj 2008

2008


Gæstesejlere er velkomne; men kun ganske få pladser var markerede

med grønne skilte. Havnepengene på 12 euro betales i den

flydende cafe, hvorefter der, mod et betydeligt depositum på 20

euro, udleveres en noget speciel nøgle til de dejlige toilet- og

badefaciliteter. El og vand afregnes efter forbrug.

Wismar er en gammel hansestad, hvis historie kan føres tilbage

til ca. 1250. I den gamle bymidte, med de stenbrolagte smalle

gader, fandt vi, de for hansestæderne, karakteristiske gavlhuse,

store gotiske munkestenskirker og på den 10000 kvadratmeter

store markedsplads det imponerende rådhus og ”vandkunsten”.

Iflg. den lokale turistbrochure et af Tysklands smukkeste brøndhuse,

der frem til 1897 var en del af byens drikkevandsforsyning.

Hvis nogen af den gamle bymidtes mange seværdigheder skal

fremhæves, må det foruden den netop nævnte markedsplads

være det firekantede 80 m. høje tårn på Marien Kirche (kun

tårnet står tilbage), Fürstenhof (residens for de mecklenburgske

hertuger) og den imponerende St. Georgen Kirche, der er

under genopbygning efter at have lidt skade under bombardementerne

af Tyskland under anden verdenskrig og siden forfaldt

i DDR-tiden.

Det er rimeligt billigt at spise ude. I Wismar kan vi anbefale

at besøge ”Gasthausbrauerei am Lohberg” ikke langt fra Alter

Hafen. Restauranten holder til i en bygning fra 1452, hvor der

i sin tid blev brygget øl. Dette ædle erhverv blev genoptaget på

stedet i 1995. Bestil eksempelvis en schnitzel ”Jäger Art” og drik

dertil ”ein roter Erik”. En sand gudedrik! Maden var for resten

også ganske velsmagende.

Kühlungsborn Marina

For ganske få år siden var der ingen lystbådehavne mellem Wismar

og Rostock. I 2005 blev der imidlertid indviet en marina

med alle tænkelige faciliteter og plads til ca. 400 både ved

flydebroer med y-bomme i Kühlungsborn 24 sm. øst for Wismar

og 12 sm. vest for Rostock.

Kühlungsborn er en mondæn badeby, der allerede i 1880’erne

tiltrak de første gadegæster. Pragtfulde villaer med spir, karnapper

m.m. vidner om badelivets lange traditioner i byen. Nybyggerier

falder i et vidst omfang ind i det gamle bymiljø.

Om sommeren er det naturligvis den seks km. lange børnevenlige

badestrand, der lokker, når vejret ellers er til det, ligesom

den fire km. lange strandpromenade inviterer til en travetur

måske efter et dejligt aftensmåltid enten i

båden eller på en af de utallige restauranter.

Hvis bade- og daselivet på

stran-den skulle blive for

Fra indsejlingen til Wismar.

8

trivielt, kører damptoget ”Molli” gennem baglandet via Heiligendam

til Bad Doberan, eller man kan tage en tur i det store pariserhjul,

der var det første, vi fik øje på, længe før vi anløb byen.

Rostock Stadthafen

Efter seks dage, hvor korte bukser og t-shirt havde været den

dominerende påklædning, måtte vi i Rostock igen have fundet

cowboybukser og fleecetrøjer frem, fordi vejret desværre igen

var blevet køligere. Omslaget i vejret havde dog for os mindre

betydning, da vi havde planlagt at tilbringe de næste to-tre dage

i byen.

Inden vi nåede frem til Rostocks Stadthafen, i bunden af Unterwarnow,

sejlede vi først igennem Warnemündes store og særdeles

trafikerede erhvervshavn. Fra Warnemünde til Rostock er der ca.

seks sm. Sejladsen på Unterwarnow er problemløs, idet løbet er

godt afmærket med røde og grønne sideafmærkninger. Men der

skal i Warnemünde selvfølgelig tages højde for de mange færger

og i sæsonen et tiltagende antal krydstogtskibe, der anløber

havnen. Når man nærmer sig Rostock, er der flere lystbådehavne

med gæstepladser på begge sider af Unterwarnow. Vi valgte som

nævnt den centralt placerede Stadthafen, hvor der fortøjes ved

to flydebroer ved enten y-bomme eller hækbøjer.

Rostock er også en gammel hansestad. Vi skulle bruge to dage

på at se byens mange seværdigheder. De er i vid udstrækning

centreret indenfor området af de gamle bymure, hvoraf kun

brudstykker er bevaret. Fremhæves skal især det gamle rådhus,

der er prydet med ikke mindre end syv spir, universitetets gamle

hovedbygning og den nærliggende Universitätskirche, Stein Tor

og Kröpeliner Tor, St. Marien Kirche med det berømte astronomiske

ur og St. Petri Kirche fra hvis høje tårn, der er en imponerende

udsigt over byen. Der er elevator i tårnet til dem, der,

som os, ikke gad tage turen op ad de knap 200 trappetrin.

Gennem Guldborgsund

Torsdag d. 10. juli skulle vindstyrken, iflg. DMI, i den vestlige

Østersø være 3-8 m/s fra sydvestlig retning. Det var med andre

ord dagen, hvor vi skulle krydse Østersøen for igen at komme i

dansk havn. Vel ude af Warnemünde erfarede vi, at vindstyrken

var i den absolut høje ende af det varslede. På trods af at vores

båd rullede noget i søen, valgte vi dog at fortsætte og nåede

Gedser et par timer senere.

Målet for dagens sejlads var

imidlertid Nykøbing Falster,

og vi sejlede

derfor videre op i

det velbeskyttede,

Rådhuset i Rostock.

Glücksburg Slot.


lavvandede men velafmærkede Guldborgsund. At Guldborgsund

virkeligt er lavvandet, kunne vi registrere på vores ekkolod,

hvor to m. alarmen aktiveredes fire gange, selv om vi på hele

strækningen mod Nykøbing Falster sejlede i det afmærkede løb.

Umiddelbart før Nykøbing Falster skulle vi passere kong Frederik

d. IX’s Bro. Med en gennemsejlingshøjde på kun fire m. turde vi

ikke sejle under broen og måtte vente på, at denne blev åbnet. I

perioden 1/6-31/8 åbnes broen i tidsrummet 07.00-20.00.

Også i den nordlige ende af Guldborgsund skulle vi passere

en bro med en gennemsejlingshøjde på kun fire m. Ventetiden

var heldigvis minimal, så det varede ikke længe, før vi befandt

os i Smålands-farvandet med kurs mod Kalvehave. Fremme ved

Kalvehave blæste der fortsat kun en let sydvestlig vind. Vi besluttede

at udnytte den gunstige vindretning og styrke og sejlede

ud i den velafmærkede Bøgestrøm, hvor trafikken ofte er tæt.

Denne fredag var bestemt ingen undtagelse.

Rødvig og Dragør

Da vi nåede den populære havn i Rødvig ved 14-tiden efter en

sejlads på 56 sm., var det stadig relativt let at finde en grøn

pæleplads at fortøje ved. Gæstesejlere, der anløb to-tre timer

senere, havde betydeligt større problemer og måtte enten ligge

udenpå andre som tredje eller fjerde båd eller fortøje i fiskerihavnen.

Har man cykler ombord, er Rødvig et godt udgangspunkt for

en udflugt til Stevns Klints store turistattraktion: Højerup gl.

Kirke, der d. 16. marts 1928 i forbindelse med et klinteskred

styrtede delvist ned på stranden. Vi nøjedes med en travetur

rundt på fiskeri- og lystbådehavnen, hvor vi bl.a. kunne beundre

Rødvigs vartegn: Flinteovnen, der i perioden 1870-1910 blev

brugt til at omdanne kugleflint fra stranden til flintepulver, der

efterfølgende blev brugt til fajance og glasur.

Det viste sig, at det ustadige vejr, der satte ind i Rostock, desværre

havde bidt sig fast. De efterfølgende dage oplevede vi ganske

vist perioder med sol, men gråvejr med regnbyger og megen

vind var dog den fremherskende vejrtype. For Sundet og Bælthavet

havde meteorologerne lørdag d. 12. juli varslet sydvestlig eller

vestlig vind, der relativt hurtigt ville tiltage til 8-13

m/s. Vi havde planlagt at besøge Dragør og

skulle altså en tur over Køge Bugt. Som

flere gange tidligere på dette års

sommerfe-riesejlads benyttede vi

os igen af det stille vejr i de tidlige

morgentimer, og kunne

efter en ubesværet sejlads

på 25 sm. fortøje ved en

pæleplads i Dragørs lystbådehavn.

Råå og Viken

Det blev til en enkelt overnatning i Dragør og to i Svanemøllen

i København, før vi tirsdag i tredje uge af vores sommerferie

anløb svensk havn. Vi er af flere af vores sejlervenner i Egå

Motorbåds Klub gennem tiden blevet anbefalet at besøge Råå,

et gammelt fiskerleje ca. tre sm. syd for Helsingborg, og Råå

viste sig da også at være noget af en perle. Havnen består af en

stor moderne marina med flyde-broer og en åhavn, hvor det er

lykkedes at bevare noget af det oprindelige charmerende fiskerihavns

miljø trods udbygningen til lystbådehavn. Fra kajkanten

i åhavnen kunne vi gå direkte op i de smalle, stenbrolagte gader

med den gamle gadebelysning og de hyggelige skipperhuse.

Ved den lille scene med tilhørende dansegulv skulle den gamle

svenske tradition med dans på kajen efter sigende blive holdt i

live et par gange om ugen i sommersæsonen.

Det blæste kraftigt fra vest natten mellem tirsdag og onsdag.

Lystbådehavnen i Råå er imidlertid velbeskyttet, så det fik ingen

indflydelse på vores nattesøvn. Ved 10-tiden onsdag var vinden

aftaget så meget, at vi besluttede at sætte kursen mod Torekov,

hvorfra Hallands Väderö skulle udforskes. Efter en time på havet

tog vestenvinden igen til i styrke, og vi bøjede derfor af og sejlede

ind til det gamle, velbeskyttede fiskerleje Viken ca. tre sm.

syd for Höganäs.

Det var vores plan, at Torekov skulle være den sidste svenske

havn, vi skulle besøge på dette års sommerferiesejlads. Hjemsejladsen

skulle herefter gå via Anholt og Grenå tilbage til Egå

Marina.

Femdøgnsprognosen fra DMI onsdag kl. 17.45, hvor der varsledes

om fortsat ustadigt og regnfuldt vejr og i Kattegat en

vindstyrke lørdag, søndag og mandag på 8-13 stedvist op til 15

m/s fra vestlige retninger, fik os drastisk til at ændre planer. I

stedet for at sejle til Torekov, da vi torsdag ved 18.30-tiden forlod

Viken, vendte vi stævnen mod Hundested. Lystbådehavnen

i Hundested var imidlertid fyldt mere end almindeligt godt op,

da vi nåede frem efter godt tre timers sejlads på et noget uroligt

Kattegat. Så vi fortsatte ned i fjorden til Lynæs, hvor der, som

sædvanligt, var ganske god plads.

Det blev også til en enkelt overnatning i Nykøbing Sjælland, før

vi lørdag var tilbage i Egå Marina efter en sommerferiesejlads

på sammenlagt 580 sm.

Det blå hus i naturreservatet

Graswarder i Heiligenhafen.

Gavlhuse i Wismar.

Steintor i Rostock.

9


4361 Nye kræfter til din båd 96x262 09/10/08 10:35 Side 1

Nye kræfter til

din båd?

Mini-klassen

Den mindste motor i Yanmars

program er den kompakte, 1-cyl.

1GM10 på 9HK/6kW, som får

plads i de fleste sejlbåde.

1GM10 fås både med sejldrev

og til fast aksel.

Vægten med gear er kun 76 kg

og med sejldrev 104 kg.

Midi-klassen

Til de lidt større sejlbåde kan du

vælge fx den 2-cylindrede

2YM15 med 14HK/10kW,

den 3-cylindrede 3YM20

med 21HK/16kW eller 3YM30

med 29HK/21kW. Hvis du

vil have flere kræfter kan

du vælge den 3-cylindrede

3JH4E med 40HK/29kW.

Alle motorer har kompakte

indbygningsmål og lav vægt

i forhold til ydelse. De leveres

med gear eller sejldrev.

Maxi-klassen

De store sejlbåde og motor -

sejlere kræver flere kræfter.

Fx den 4-cylindrede 4JH

serie med motorer på

54HK/39kW og 75HK/55kW

med gear eller sejldrev

samt 110HK/80kW og

125HK/92kW til fast aksel.

Du kan bestille motorerne

med forskellige geartyper.

1GM10

3JH4E

4JH4E

Med Yanmar motorer får du samtidig et verdensomspændende

net af forhandlere og serviceværksteder som sikkerhed, hvis

uheldet skulle være ude.

KVALITET TIL SØS WWW.GOMARINE.DK 4576 3600

10

efterretninger for tursejlere §

Lov om bundmaling udskydes i tre år

Miljøstyrelsen udsendte 13. oktober et udkast til høring af en

ny bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse

af biocidholdig bundmaling. Fristen til bemærkninger om

den udløber 4. november. I udkastet til den nye bundmaling

udskydes ikrafttræden af forbudet mod at bruge bundmaling,

der skader vandmiljøet, til fritidsbåde, fra den 1. januar 2009

til den 1. januar 2012.

Udskydelsen følger en anbefaling fra følgegruppen for handlingsplanen

om bundmaling til fritidsbåde, og er begrundet i

mangel på egnede alternativer og hensyn til sejlerne, herunder

først og fremmest deres sikkerhed.

Dertil kommer en forventning om, at nye strengere EU-regler

som følge af biociddirektivet vil være på plads inden for en kort

årrække. Samtidig med udskydelsen af forbudet øges presset

for at udvikle alternativer til de traditionelle bundmalinger via

puljen til udvikling af miljøeffektiv teknologi, oplyser Miljøstyrelsen.

Bedre beskyttelse af danske farvande

På vegne af miljøminister Troels Lund Poulsen og regeringen

udsendte By- og Landskabsstyrelsen 22. oktober en plan til

offentlig høring. Den udpeger 12 nye havområder i danske

farvande til at være såkaldte Natura 2000-områder eller habitatområder,

som Danmark, ifølge EU´s habitatdirektiv, er

forpligtet til at beskytte skriver Berlingske Tidende.

Planen er at give en hjælpende hånd til boblerev, stenrev

og ynglende marsvin. Derfor beskyttes yderligere 8.205

kvadratkilometer hav i Nordsøen og indre farvande. Hvis

planen føres ud i livet, betyder det, at 13,3 procent af Nordsøen

og 21,3 procent af de indre farvande bliver til Natura

2000-områder. Samlet vil 17 procent af de danske havområder

så blive omfattet af habitatdirektivet.

Planen er til høring indtil midt i december, men for at

den skal blive til virkelighed, skal Europa Kommissionen

godkende den. Miljøministeren håber, det kan ske i løbet

af 2009.

Duer duelighedsbevis i udlandet?

Sådan skriver Faaborg Sejlklub i sit medlemsblad ”halv-vind” med

www.danskebaadejere som kilde. Til det oplyser Søfartsstyrelsen,

at så længe man ikke sejler ind på de indre vandveje, er det flagstatens

regler som gælder, hvilket betyder, at man ikke skal have

duelighedsbevis eller andet bevis, når man i en dansk båd for

eksempel sejler til de tyske havne på Østersøkysten.

Søfartsstyrelsen gør samtidig opmærksom på, at det desværre

ikke er alle tyske havnefogder, som har opdaget, at reglerne

omkring krav til duelighedsbevis er ændret, hvorfor de fortsat

kontrollerer fremmede sejlere, som anløber havnene.

Brandsikring

FIRETRACE til

motorrum, oliefyr m.m.

Dania Brand & Miljøteknik

Tlf. +45 5616 9100

www.firetrace.dk


Lyst viger for brød

Sådan lyder et huskeråd som søvejsregler. Men det fik en helt

anden betydning hos kaptajnen på en 800 brt. stor hollandsk

coaster, skriver Frederiksborg Amts Avis den 20/9-08. Det var

det svenske lodsvæsen, der i første omgang, en fredag nat, slog

alarm til SOK. Lodserne havde observeret skibets mærkelige

sejlads på tværs af sejlrenden ud for Hornbæk.

Derfor rykkede SOK ud sammen med Nordsjællands Politi i

inspektionsskibet ”Søløven”. Det viste sig, at der var grund til at

aflægge coasteren et besøg, for på broen fandt de dets 49-årige

kaptajn sovende trygt med skibets autopilot slået til. Skibets

andre tre besætningsmedlemmer var også tydeligt berusede.

Kaptajnen blev herefter taget med på politistationen. Efter afgivelse

af en blodprøve blev hans sat i detentionen, indtil han blev

ædru.

Der foreligger intet om kaptajnens promille, men politiet oplyser

til avisen, at den var så stor, at han får en betinget frakendelse

af retten til at føre skib de næste tre år. Coasteren blev ankret

op ud for Holbæk, indtil besætningen atter var fuldtallig.

sprang i vandet fra brændende båd

En prøvesejlads ud for Rødvig ved Stevns gik helt galt for

en 43-årig mand, fortæller dagbladet BT 21. juli med Ritzau

som kilde. Manden havde sat sin motorbåd, af typen Windy

24 DC, til salg og ville tage en prøvetur for at sikre sig, at

båden var i orden. Han sejlede derfor ud fra Rødvig, og hans

søn fulgte efter i en anden båd.

En halv sømil fra land væltede manden en 40 liters dunk

med benzin, der løb ned i motorrummet. Båden brød i

så voldsom brand, at manden ikke så anden udvej end at

springe vandet, hvor han blev samlet op af sønnen.

Båden drev ind på en stenstrand, hvor den udbrændte.

Den 43-årige slap fra branden med brændte øjenbryn og

lommesmerter. Båden, til en værdi af 140.000 kr., var nemlig

ikke forsikret.

skoleskibet Danmark

har kurs mod jordomsejling

Med et kongeligt ønske om en lykkelig rejse, satte skoleskibet

”Danmark” den 8. september kursen mod første etape, Canariske

øer, Azorerne og videre mod USA, af det, der tilsyneladende

ender med en jordomsejling, skriver Berlingske Tidende 9. september.

Med på turen i det 75 år gammel sejlskib, som aftjente

sin værnepligt i den amerikanske marine under 2. Verdenskrig

som træningsskib for kadetter, var der 80 elever og 16 besætningsmedlemmer.

Står det til skibets kaptajn, Kurt Andersen, dets reder, Maritime

Training and Education Center (Martec), i Frederikshavn og dets

protektor Prins Joachim, skal skoleskibet efter Amerika omsider

ud på togtet, om det er bygget til: Jorden rundt. Men der skal

først skaffes sponsorstøtte på 14-15 mio. kroner.

Under sejladsen op gennem Øresund åbnede vicedirektør Jan

Fritz Hansen fra Danmarks Rederiforening kassen på klem. –Sejlads

i sejlskibe har ikke været det signal, rederierne har ønsket

at sende. Men vi kan se, der er fremgang i antallet af unge, der

efter skoleskibet vælger de maritime erhverv. Vi lægger vægt på,

at skibet har et uddannelsesmæssigt formål, og så er det ikke

pengene, det kommer an på, sagde vicedirektøren.

Kaptajn Kurt Andersen og Martecs direktør, Erik Møller, har

verdensudstillingen i Shanghai i 2010 i tankerne. For selv om

formålet med skoleskibet er at give eleverne, hvoraf halvdelen er

piger, en søofficersuddanelse, er det også velegnet til repræsentative

formål for de mange danske virksomheder, der deltager i

verdensudstillingen.

I Danmarks-ekspeditionens

kølvand 100 år efter

23. august 2008 var det 100 år siden. at Danmarks-Ekspeditionen

vendte tilbage til København efter to års videnskabelig

udforskning af Nordøstgrønland. Ekspeditionens 28 deltagere

var startet på ekspeditionen to år tidligere i skibet ”Danmark”.

På dette tidspunkt var Nordøstgrønland et ubeskrevet område.

Ekspeditionen skulle blandt andet udforske og indsamle data

om flora, fauna, geologi og vejrforhold. Men arbejdet kostede

tre mand livet: Initiativtager og ekspeditionsleder Ludvig Mylius

Erichsen, den grønlandske fanger Jørgen Brønlund og kartografen

Niels Peter Høeg Hagen.

For at markere ekspeditionens arbejde satte bramsejlskonnerten

”Activ”, landets sidste aktive klassiske sejlførende ishavsskib

af træ, kursen mod Nordøstgrønland på en ekspedition i

Danmarks-Ekspeditionens kølvand. Som for hundrede år siden

er der også forskere ombord. De forsker i den oprindelige eskimokultur,

geologi, klima samt den maritime biologi.

Ombord i ”Activ” er også et filmhold. Det vil dokumentere

og skabe en række udsendelser for at øge interessen for naturvidenskab,

Grønland samt ikke mindst vores maritime arv,

sømandsskab og sejlskibstradition.

Ekspeditionen kan følges på:

http://blog.politiken.dk/dkekspeditionen

Fakta om landets 30 største broer

Hjemmesiden www.highways.dk/danmark/broer er en meget

fin side at blive klog af, når du tilrettelægger årets tursejlads

i danske farvande. På denne side finder beskrivelser

med fotos af landets 30 største broer. Under målfakta om

broerne kan du bl.a. også finde gennemsejlingshøjden. Siden

vil i øvrigt løbende blive udvidet med lokale broer.

støvsugerbrand ødelagde Cutty sark

Der udbrød nærmest landesorg, da den historiske 1800-tals

klipper klenodiet Cutty Sark brændte på sin plads i havnen i

Greenwich, London 21. maj i fjor, skriver Ekstra Bladet 1. oktober.

Politiet havde mistanke om, at branden var påsat. Men nu

har Metropolitan Police i London meddelt, at en industristøvsuger,

hvis motor løb varm, startede branden. Uheldigvis var

skibets sprinkleranlæg fjernet og sendt til eftersyn, og der var

ingen brandalarm ombord. Støvsugerens tilstedeværelse skyldtes,

at Cutty Sark var under restaurering. Selv om branden så

meget voldsom ud, blev skaden begrænset, fordi skibet var skilt

ad, og ca. halvdelen fjernet for at blive repareret. Den samlede

restaurering ventes tilendebragt i 2010. Prisen for den er dog

steget fra de oprindelige 25 mio. til 35 mio. pund.

kapsejlads jorden rundt

– 39.000 sømil

11. oktober startede verdens mest barske kapsejlads – Volvo

Ocean Race fra Alicante i Spanien. En sejlads på 39.000

sømil, der er delt op i 10 etaper, hvor den sidste går fra

Stockholm til Skt. Petersborg. Otte 70 fods fartmaskiner

deltager i sejladsen med til sammen 88 besætningsmedlemmer.

Blandt dem er tre kendte danske kapsejlere: Jens

Dolmer, Stefan Myralf og Stig Weswtergaard. Forude ligger

ni måneders hårdt arbejde. Turen kan følges på:

www.volvooceanrace.org

Danmarks Tursejlerforening · nr. 4 november 2008

11


12

efterretninger for tursejlere §

svendborg træt af ry som skibskirkegård

Skibsejere kan uden risiko efterlade deres gamle vrag langs de

danske kyster, Farvandet omkring Svendborg bliver brugt som losseplads

for udtjente skibe, så det nærmest kan betragtes som en

skibskirkegård, fremgår det af Jyllands Posten 29. august.

Lavvandede vige og sunde omgivet af grønne frodige øer gør Det

Sydfynske Øhav til et attraktivt område for lystsejlere. Omkranset af

træer helt ned til vandkanten og smukke bakkelandskaber er Thurø

Bund ved Svendborg et populært sted at opankre for en nat eller

længere tid. Men Thurø Bund og andre lavvandede beskyttede vige

og sunde er også velegnede og populære steder at efterlade udtjente

skibe.

Hver gang det lykkes for Svendborg Kommune at få fjernet ét af de

utallige vrag i området, kommer der nye til. Kommunen er magtesløs

overfor problemet med de efterladte vrag, fordi ikke har lovmyndighed

ude på vandet.

Ifølge inspektoratschef Michael Skov i Farvandsvæsnet vil det

kræve en lovændring, hvis en myndighed skal kunne kræve skibe

fjernet, som ikke er til alvorlig fare. Det afviste daværende miljøminister

Connie Hedegaard for et år siden, skrev Jyllands Posten.

Tips- og lottomidler

Har du en god idé, som kan gi´ dig og andre oplevelser i det

fri? Så har Friluftsrådet måske pengene! Og det er let at søge.

Du kan få ansøgningsskema tilsendt fra Friluftsrådet eller hente

det på www.friluftsrådet.dk under ”Tips/Lotto. Her kan du også

læse meget mere om mulighederne og finde inspiration. Ansøgningsfristen

er tre gange om året: 1. nov., 1. marts og 1. juli.

www.tursejleren.dk

meDLemskaB

- i Danmarks Tursejlerforening

Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to

måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem.

Klubmedlemskab: Hvis din klub beslutter sig for medlemskab

af DT, det være sig på en generalforsamling eller gennem

en bestyrelsesbeslutning, betaler klubben i alt kr. 300,- i årlig

kontingent. Det enkelte medlem af klubben betaler så kun kr.

285,- i årlig kontingent til DT. Vi har faktisk 138 klubber, som

nyder godt af denne ordning for deres medlemmer.

Enkeltmedlemmer: Som enkeltmedlem betaler du kr.

335,- i årlig kontingent, og så har også du alle medlemsfordelene.

Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis

klub ikke er medlem af DT.

Bladmedlemskab: 185 kr.

Indmeldelses-

og tilbudsblanket

Navn:

Cpr. nr.:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.: E-mail:

I hvilken havn ligger din båd?

Navnet på din klub?

Jeg ønsker medlemskab og ansvarsforsikring

Jeg er medlem i DT. Evt. medl.nr:

Jeg ønsker tilbud på bådkaskoforsikring

Jeg har mindst duelighedsbevis: ja nej

Bådfabrikat:

Bådlængde: m fod

Byggeår: Topfart i knob:

Forsikringssum kr. :

Byggemateriale: Glasfiber stål træ andet

Bådtype: Mast og sejl Motorbåd Andet

Indenbords motor/fast skrue

Indenbords motor/udenbords drev (Z-drev)

Påhængsmotor

Klip indmeldelses- og tilbudsblanketten ud og send den til:

Danmarks Tursejlerforenings Sekretariatet

Odensevej 197 A, 5600 Faaborg

Tlf. 7021 4242 · Fax 6260 2451 · bente@tursejleren.dk


H a v n e ny t :

rungsted Havn tager

nyt stativsystem i brug

Fra i år har Rungsted Havn fået ryddet gevaldigt op i stativer og

bukke. Samtidig har havnen forenklet bådhåndteringen, og det giver

større sikkerhed og bedre service for bådejerne, oplyses det.

Havnen har i første omgang indkøbt en løftevogn og 130 nye,

faste bådstativer. Når en travelift har løftet båden op i et stativ, kan

den højtrykspules, inden løftevogn, der kan løfte stativ og båd på én

gang, transporterer den til vinterens ”parkeringsplads” på havneområdet.

Stativerne findes i tre størrelser: Til både op til 5, 10 og 20

tons. Stativerne er meget stabile, og risikoen for at bådene vælter er

Her er løftevognen på vej til vinterens

”parkeringsplads” med en båd.

De ny stativer kan stables oven i

hinanden, så de ikke tager plads

op, når de ikke bruges.

meget minimal. Det koster bådejeren 1000 kroner plus moms at leje

et stativ for vinteren.

Fra 1. december må en række stativer og bukke derfor nu ikke

længere benyttes på havnen. Det er: Løse bukke af metal eller træ,

stativer på hjul samt vugger, der ikke kan klappes fladt sammen og

stables på andre stativer. Desuden forbydes de stativer, som havnen

skønner uforsvarlige overfor bådejeren selv og hans nabo. Se i øvrigt

det nye stativsystem i brug på forsiden. Rungsted Havn har hjemmesiden

www.rungsted-havn.dk

Danmarks Tursejlerforening · nr. 4 november 2008

13


14

M e d l e m s - s e r v i c e :

Læserbrev:

-Pas på hvis du bestiller internet via Vodafone om bord!

Sommeren 2008 skulle vi på kanalsejlads i tre måneder. I den anledning

ville vi gerne være i forbindelse med familie og venner i Danmark

via e-mail. Vi henvendte os til TDC, som anbefalede os en såkaldt

Vodafone. Det er en dims som bliver sat i USB stikket, og så er man

på internettet.

Prisen kunne vi ikke rigtig se på de medfølgende brochurer. Men vi

forstod dog, at det ikke var ret meget data, der skulle bruges til e-mail.

I brochuren fortæller TDC, at dét er dyrt, og man skal derfor ikke sende

billeder eller sige ja til opgraderinger.

Men da vi kun skulle bruge Vodafone til at sende og modtage email,

ville det ikke blive dyrt. Vi fik at vide, at der fulgte 10 Gb frit

med på abonnementet, og at en e-mail kun brugte fra 5-10 Kb. Der

var meget langt op til 10 Gb. så det var kun abonnementet, vi skulle

betale for. Man betaler ikke pr. minut men for den datamængde, man

henter ned.

Til vores store forundring blev forbindelsen lukket ned ca. 15 juni efter

en måneds forbrug. Da vi kom tilbage til Tyskland, ringede vi til TDC,

som kunne fortælle os, at vores forbindelse var blevet lukket på grund

af overforbrug. Forbruget i denne ene måned vi havde haft Vodafonen,

havde været på ca. 9.000 kr.

I starten troede vi, at der var tale om hacking eller andet, men det viste

sig, at hver gang man er på internettet, koster det data. Vi var inde på

TDC´s hjemmeside for at betale for forbruget på vores Vodafone, fordi

den ikke kunne nå at komme med på betalingsservice. Det vil sige, at

hver eneste gang, vi var inde på denne hjemmeside, eller på Yahoo, som

er vores e-mail udbyder, har det kostet i nedhentet data.

Af den fremsendte specifikation kan vi se, at hver gang vi har sendt en

mail, er der blevet hentet data ned. Vores sendte e-mails har været på

ca. 5-20 Kb. Dem har vi sendt ca. 20 af i perioden 14.5 til 14.6 i år.

Nogle dage har forbruget været fra 150 Kb op til 49,75 Mb som var

det største forbrug. En Mb koster 55 kr., men når vi ser på vores mails,

ligger de under 20 Kb. Vi har også modtaget e-mails, men det var

meget få. Så der er langt fra vores forbrug, til det der er hentet ned.

Som sagt, er vi er jo amatører, og vi har slet ikke kunne forestille os,

at dette ville ske. Havde vi vidst, det ville koste så meget, havde vi jo

nok købt et par mobiltelefoner hver og brugt dem i stedet. Eller købt en

flyvebillet hjem for at hilse på familien.

Desværre tror jeg ikke, at TDC har været helt klar over, at det var

så kostbart. Det fremgår ingen steder i deres brochurer. Her er eks.

på forskellige datatyper, og hvor meget data et spil bruger, hvis man

downloader det - nemlig ca. fra 100-200 Kb, men de eksempler kan

man ikke bruge til noget, fordi det jo ikke er fakta. TDC har imidlertid

givet os en fair behandling. Vi fik jo pengene tilbage og skulle nu kun

betale for abonnementet.

I et brev til os skrev driftskoordinator Ulla Jacobsen, TDC Klagecenter:

”Som jeg fortalte i telefonsamtalen, har vi ikke fundet tegn på fejl, men

på grund af de særlige forhold i denne sag har vi besluttet at nedsætte

regningen pr. kulance med 7.858,17 kr. Jeg har orienteret vores presseafdeling

om, at jeres indlæg til diverse sejlerblade trækkes tilbage.”

Vi synes, det er på sin plads at give vores erfaringer med TDC

videre til andre tursejlere, som enten har anskaffet sig en Vodafone eller

påtænker at gøre det.

Allis og Peer Borge, Marstal

Deadline næste nr.:

Fredag den 30. januar 2009

Svar: Samtidig med henvendelsen til TDC sendte Allis og Peer en kopi af

den til redaktionen. Jeg kontaktede TDC´s pressetjeneste, hvor Per M. E.

Christiansen svarede mig, at sagen nu var under behandling. Senere fik

jeg denne besked fra ham:

”Jeg skriver til dig igen, fordi jeg fra vores klageafdeling nu har fået at

vide, at familien Borge har trukket deres indlæg tilbage. Jeg ved ikke, om

du også har fået denne oplysninger, men i hvert fald erkender familien nu,

at deres regning skyldtes opdateringer til computeren samt almindelig forbrug

og altså på ingen måde hacking, som det fremgik af deres klage.”

I en anden mail skriver han:

”Desuden er TDC siden familien købte produktet kommet med nye

abonnementer, der gør det betydeligt billigere at bruge mobilt bredbånd

i udlandet.”

Problemet med TDC er bl.a., at der uafladeligt dukker nye abonnementer

frem, og det er svært for menigmand at gennemskue, om de

er nødvendige. red.

Læserbrev:

-Hvilket flag bruger

en enesejler der

ønsker hjælp?

Sådan spørger Jørgen Egebæk fra Palby Marine. Han har

fået flere forespørgsler fra enesejlere, der gerne vil købe

et flag, som indikerer, at man er ene om bord og gerne vil

have hjælp f.eks. ved fortøjninger.

Redaktionen har forelagt spørgsmålet for en ekspert

– Kjeld Søderlund. Han kender intet signalflag, som kan

bruges i den forbindelse. Derfor gik vi på internettet, og

her fandt vi en artikel i Masnedø Nyt nr. 3 fra efteråret

2004. Her står der bl.a.:

”En enesejler på vores tur ”vestover” spurgte mig, om jeg

kendte det flag, man skulle bruge, når man var alene og

godt kunne bruge en hjælpende hånd ved havnemanøvrer.

Flere tyske sejlere fortalte mig, at man brugte talstander 1

(det som ligner det japanske flag) ikke alene for solosejlere,

men også de der har behov for hjælp. For eksempel også

ældre sejlere, som måske har det lidt svært med kræfter og

hurtighed, eller af helt andre grunde.

Jeg synes, det er en brilliant ide, og vi skal herfra opfordre

alle til at gøre det kendt i alle sejlerkredse. Få fat i din

lokale redaktør og få ham til at skrive om det i klubbladet.

Så er du alene ombrod eller gerne vil have en hjælpende

hånd i havnene, så op med talstander 1 under sejladsen.

Det gælder stadig om at få mange på søen og også om

at holde på gode ældre sejlere, som vi forhåbentligt alle

bliver en del af.”

Denne opfordring kan Tursejlerens redaktion fuldt ud

tilslutte sig. red.


S p ø rg e k s p e r te r n e

Motordoktoren

Alan Christiansen, 43 år, er Tursejlerens

nye motordoktor. Siden han blev

udlært som mekaniker i 1984 har han

beskæftiget sig med motorer. Både

som sejlende maskinmester og som

skibssmed med reparation af hydraulik

dieselmotorer og gear. Han besvarer

på denne side gerne medlemmernes

spørgsmål om motorproblemer.

Jeg læser i Tursejleren med skræk om store bøder i Tyskland, fordi der har

været tanket ulovlig diesel på et eller andet tidspunkt i bådens levetid. Da

jeg har en brugt båd fra 1978, ved jeg ikke, om det er sket med min båd.

Derfor venligst besvar følgende:

1) Er ulovlig diesel dansk fyringsolie, eller er det erhvervsdiesel, som vi ellers

ikke har adgang til?

2) Er det en prøve vi, som sejlere, selv han foretag og hvordan?

Med venlig hilsen

Henrik Phaff Mørck

svar:

I. november 2003 vedtog EU en ordning med farvet dieselolie.

Den er fritaget for nogle afgifter og billigere end almindelig diesel.

Den må derfor kun bruges erhvervsmæssigt i landbruget og fiskerierhvervet.

Fx til fyring af stalde og drift af landbrugsmaskiner og

fiskerbåde. Endvidere skal der også tilsættes farve til fyringsolie.

I den senere tid har Skat foretaget stikprøver i landbruget, som

viste, at syv ud af 10 brugere i Randers-området brugte farvet

diesel ulovligt. Og så vanker der bøder.

Et år efter vedtagelsen af den farvede diesel oplyste Told-Skats

smuglergruppe i Sydjylland, at den med en slange og en stor

gennemsigtig sprøjte nu kunne kontrollere dieseltanke på stedet.

Hvis væsken var grøn, er det dansk, og hvis den er rød, er det tysk

erhvervsolie. Tolderne sagde da, at de mente, at de kunne spore

rester af farvet dieselolie i op til en måned efter, selv om der hældes

”legal dieselolie” på tanken bagefter. Siden har der været stille

omkring denne jagt på olie-syndere.

Hvis du ikke selv har hældt farvet diesel på din tank, behøver du

ikke at være bange for, at ejeren af din båd for 30 år siden skulle

have hældt farvet diesel på tanken. Den må du så have skyllet ren

en del gange de seneste fem år med lovlig diesel. Men hvis du

alligevel er skrækslagen, foreslår jeg, at du tager en sodavands

alu-dåse skyller den af og hælder farvet diesel på dåsen. Efter et

døgn kan du så hælde olien væk og se, om dåsen har taget farve

efter den farvede diesel. Ellers kan du jo også gøre som i eksemplet

i Tursejleren nr. 1/08: Vedkommende tømte ved sejlsæsonens

afslutning sin tank for diesel, damprensede den og lod den tørre

ud over vintersæsonen.

Angående fyringsolie kan man også sejle på det, hvis man tør. Men

det er jo også ulovligt at forurene, og da der er meget mere svovl

i olien, bliver dyser og brændstofpumpe slidt hurtigere op, og

motoren sodet til på stempelringe og ventiler.

Med venlig hilsen

Alan Christiansen

Bådkonsulenten

Risikoen for at tabe penge på bådkøb er stor, hvis man ikke

er ekspert på den slags. Derfor har DT lavet en aftale med

en professionel bådkonsulent og vurderingsmand - Carsten

Lund i Beder, Jylland, som nedsætter denne risiko.

Når det drejer sig om køb og forhøjelse af lån, gennemgår

jeg bunden, fribordet, dæk, rig, aptering, maskininstallation,

gerne sammen med køberen, og jeg giver ham råd og vejledning

om bådtypen.

Ofte, når det drejer sig om en førstegangs køber, giver jeg

tips til vedligeholdelse af skibet, og hvad man bør væ-

re opmærksom på omkring modellen. Syns- og vurderingsattester

udarbejdes ud fra et visuelt fagligt syns-

punkt uden præjudice af no-gen overfor undertegnede.

Jeg har lavet en aftale med DT om, at medlemmer er

velkomne til at kontakte mig gratis i forbindelse med en sag.

Hvis DT’s medlemmer ønsker dette, er der mulighed for at

besigtige båden med dem. Det koster400 kr. plus moms

inklusiv kørsel pr. time, fortæller Carsten Lund.

Han arbejder over hele landet og kommer ca. én gang om

ugen i sæsonen til Sjælland.

Ship-Consult

Stenrosevej 11, 8330 Beder

Mobil 40 57 27 27

Fax 86 93 84 00

Advokaten

Vi har med Per Frydenreim Møller indgået en aftale

om, at foreningens medlemmer i spørgsmål med relation

til sejlerlivet kan få en indledende (typisk telefonisk)

konsultation og evt. en kort gennemgang af et

skriftlig materiale, med henblik på, at de kan få svar

på konkrete spørgsmål, eller kan få klarhed over deres

juridiske muligheder. Rådgivningen vil også kunne indeholde

råd om, hvorledes medlemmet selv håndterer forholdet

og rådgivning om hvilke muligheder, der er for at

få forsikringsdækning eller lignende for omkostninger ved

f.eks. at køre en retssag. Per Frydenreim Møller vil også

kunne henvise til anden sagkundskab eller myndighed som

måske i stedet er den rette at kontakte. Prisen herfor er kr.

300 plus moms. Medlemmer skal, inden der tages kontakt

til Per Frydenreim Møller, indhente et rekvisitionsnr. hos

DT’s sekretariat.

Derudover tilbyder advokat Per Frydenreim Møller en køb

-af-båd-pakke, indeholdende udfærdigelse af en købsaftale,

kontrol for gammel gæld, assistance til en ekstern långiver

i forbindelse med finansiering og tinglysning/registrering

af pantebreve m.v., samt evt. en samejeoverenskomst. Prisen

herfor er (excl. off. afgifter) kr. 3.000 + 2% af bådens

købspris + moms. Tilbuddet gælder kun for køb af båd i

Danmark, men Per Frydenreim Møller er gerne behjælpelig

med at finde en dansk eller udenlandsk advokat, der kan

bistå ved handeler i udlandet.

Per Frydenreim Møller, tlf. 36 35 02 56

per-moeller@ret-raad.dk

Danmarks Tursejlerforening · nr. 4 november 2008

1


16

M e d l e m s - s e r v i c e :

Tursejlershoppen

TrackGuard finder båden

Hvert år stjæles der ca. 900 fritidsbåde her

i landet. Hvis du vil forhindre, at din båd

bliver tal på denne kedelige statistik, bør

du investere i en særlig tyverisikring - sporingsmodulet

»TrackGuard«. Når det aktiveres,

kan båden spores og følges. Det kan du

læse mere om på www.guardsystems.dk.

Gennem DT får medlemmerne 14,5%

rabat på sporingsmodulet. Det koster i

udsalg 2.340 kr. og du sparer altså 340 kr.

Derudover skal du betale kr. 1.650 årligt i

abonnement inklusiv moms.

Ring på tlf. 3962 0045 eller e-mail til

info@guardsystems og få yderligere oplysninger.

Nyt tilbud på brandslukning

Firetrace, et effektivt og godt automatisk

brandslukningsudstyr til både, er blevet

endnu bedre. Det er nu udstyret med et

nyt slukningsmiddel til afløsning for det

forbudte Halon. Det nye middel hedder

Novec 1230, og det er udviklet af 3M i

Spørg Advokaten

USA, og det anvendes på samme måde i

Firetrace som fx CO2 og ABC-pulver. Det

har ingen ødelæggende effekt på hverken

elektronik, som starter og generator. Stoffet

efterlader heller ingen form for restprodukt,

fordi væsken går over til gasform og

fordamper uden at efterlade noget.

Der er specielle tilbud til medlemmer af

Danmarks Tursejlerforening. Firetrace

automatisk brandslukningsanlæg med 2

kg ABC, der dækker op til to kubikmeter

rum koster nu 1.600 kr. Det efterlader

normalt et syndigt griseri efter at have

slukket en brand. Derfor vælger de fleste

kunder det samme

system men med to

kilo NOVEC 1230 i

stedet for ABC. Det er

lidt dyrere, med det er en komplet pakke

med: 4 meter detektorslange, beslag til

beholder, p-clips, nylonbindere, beskyttelse

til detektor og komplet monteringsvejledning.

Med moms og forsendelse koster det

DT-medlemmerne 2.550 kr.

Nærmere oplysninger www.

firetrace.dk, pofa@fire-trace.dk eller

tlf. 5616 9100.

NYE SØKORT

En sejlsæson er forbi, og vi ser frem til år

2009. Flere af os har sikkert brug for nye

søkort til næste års sejladser, og derfor

henleder vi opmærksomheden på, at allerede

nu kan vi tage imod bestillinger. Gavekort

udstedes til brug ved fødselsdage

eller lign. samt til julen.

Vi påregner, at de nye søkortsæt fra

”Nautische Veröffentlichungen” (NV)

ankommer medio marts, og forudbestillingerne

vil straks blive fremsendt.

Husk: Alt elektronisk udstyr til naviga-

tion anbefaler, at man bør have papirsøkort

som baggrundsmateriale. Også i

2009 giver foreningen tilskud til medlemmernes

erhvervelse af ovennævnte

søkortsæt fra NV.

Henvendelse og bestilling: Mogens Hansen

tlf. 6610 9870. E-mail mogens@tursejleren.

Husk at have medlemsnr. klar

inden henvendelsen.

Ny uni-sex skipperkasket

Foreningen har søsat en ny smart kasket

til skippere af begge køn. Den er til såvel

små som store hoveder, og den kan købes

gennem DT´s sekretariat. Her kan du

også købe en ny udgave

af en DT´s polotrøje.

Kasketten koster 80

og trøjen koster 100

kr. Se i øvrigt under

Tursejler-shoppen

på vores hjemmeside

– www.

tursejleren.dk

VINTERKURSUS:

SRC-CERTIFIKAT I HOLBÆK

Atter i år holder Holbæk Tursejlerklub,

i samarbejde med Holbæk Sejlklub, et

kursus i, hvordan man erhverver et SRCcertifikat

(Short Range Certificate). Dette

certifikat skal man være i besiddelse af,

hvis man vil betjene VHF-telefonanlæg

med DSC (Digital Selective Calling).

Kurset finder sted, såfremt der er tilmeldinger

nok. Det strækker sig over seks

aftener og omfatter teori, prøver samt

betjening af DSC-radio. Det er: 28. januar,

4., 18. og 25. februar samt 4. og 11.

marts 2009, og de finder sted i tursejlerklubbens

lokaler i Holbæk Marina.

Pris for kurset og bøger er 450 kroner.

Desuden skal der betales et prøvegebyr

til Søfartsstyrelsen på 525 kroner.

Alle, uanset medlemskab, er velkomne

til at deltage i kurset. Men tilmelding

skal ske senest onsdag den 7. januar.

Af hensyn til bestilling af bøger kan der

ikke tilmeldes efter

denne dato. Tilmeldingen

sker til Erik

Petersen på tlf. 59

43 69 60, og han

oplyser gerne nærmere.

CAMPINGPAS

Hvis du vil campere

på landjorden,

kan DT udstede

et campingpas til

dig. Vi har brug

for følgende oplysninger:

Indehavers

fornavn, efternavn,

adresse, postnummer

samt fødsels-

dato og sted, pasnummer og nationalitet

samt udstedelsesdato. Endelig har vi

brug for dit medlemsnummer i DT. Du

kan IKKE anvende det nummer, der er

trykt ved din adresse på bladet. Du skal

også angive, om du skal til Sverige. Hvis

du skal det, skal der laves et tillægspas.

Campingpasset koster 100 kr. og tillægspasser

35 kr.

Henvendelse: Danmarks Tursejlerforening,

Odensevej 197A, 5600 Faaborg.

BÅDCERTIFIKAT

DT udsteder bådcertifikater til vores

medlemmers både. Da arbejdet med

udstedelsen sker ved frivillig indsats og i

fritiden, må du henvende dig til os skriftligt

og bede om at få tilsendt det nødvendige

materiale, som du skal udfylde.

Henvendelse: Hartvig Rasmussen, Fribertsvej

12, 5300 Kerteminde. E-mail:

hartvig@tursejleren.dk

MEDLEMSRABAT PÅ ELEKTRONIK

Firmaet Visiotech, i Ølstykke på Sjælland,

sælger et stort sortiment af teknik

indenfor lyd og billede. Bl.a. Digi-boxe

med antenner, digitale TV-apparater

samt små og store fladskærme til søværts

brug. Ikke alene en gros men også til

private. Tursejleren har indgået en aftale

med Visiotech om en medlemsrabat på

10 pct. ved opgivelse af medlemsnummer.

Du finder måske julegaven på firmaets

hjemmeside:

www.visiotech.dk

Du kan også gå ind i Tursejlereshoppen

på DT´s hjemmeside:

www.tursejleren.dk

Se andet sted i bladet, hvor vi bringer

en artikel om, at alle landets TV-sendeantenner

senest fra 1. november 2009,

overgår til digital udsendelse. Derfor bliver

en særligt digital antenne et must for

alle både med TV ombord, hvis man vil

have glæde af apparatet.


Medlemsrabat på 1. hjælp

Tursejleren har lavet en aftale med et tysk firma om medlemsrabat

på 1. hjælps tasker. Firmaet ejes af to læger,

som ud fra deres erfaring som uddannede redningslæger

også er sejlere. Ud fra det har de sammensat indholdet af

taskerne. De har derfor et bredt udsnit af det medicinske

udstyr, som du kan få brug for i en nødsituation ombord.

Taskerne findes i to versioner afhængigt af sejladsområder

– SeaDoc Baltic Set og SeaDoc Emergency Equipment Economy.

I hver version er der en komplet indholdsfortegnelse

plus guide til nødhjælp på dansk.

Den første version koster, med tysk moms, 295 Euro.

Dertil kommer forsendelse fra Tyskland på ca. 20 Euro. Den

anden version, Economy, koster i Tyskland, med tysk moms,

195 Euro plus forsendelse. Tilbuddet til DT´s medlemmer

lyder på 15% rabat på prisen på den bestilte version plus

fri forsendelse.

Du kan bestille en taske direkte via post til SeaDoc.

Adressen er: Uhlenhorster Weg 10, 22085 Hamborg, Tyskland.

Du kan også sende en e-mail med din bestilling til:

doctor@seadoc.de. I begge tilfælde husk at opgive medlemsnummer

i DT.

Nærmere oplysninger på: www.seadoc.de

Vindere af konkurrencen:

Vinteraktiviteter

for DT-medlemmer

I Tursejleren nr. 3/08 efterlyste vi

medlems aktiviteter for den kommende

vintersæson. Efterlysningen

har allerede givet resultat, og det

kan læses under ”Skipperen har ordet”,

hvor formanden gør rede for

aktiviteterne.

I efterlysningen sagde vi, at redaktionen

vil trække lod om to ”Mågeskræmmere”

blandt de indsendte

forslag.

Det har vi gjort, og vindere blev:

Nis Jacobsen,

Skæring Havvej 73, 8250 Egå.

Joe Jørgensen,

Jens Digets Vej 9, 9990 Skagen.

De vil blive fremsendt med posten.

Vi takker for de indsendte forslag.

Velkommen ombord til 3 nye DT klubber

Med tre nye tilmeldte klubber i DT’s regi,

har vi nu 139 medlemsklubber.

De nye klubber er:

Nyborg småbådsklub, Havnepromenaden 4, 5800 Nyborg.

Formand: Bjarne Rasmussen, Vibevej 6, 5800 Nyborg.

Kasserer: Freddy Rode, Væbnerhatten 147, 5220 Odense SØ.

Tlf.: 6084 9740. E-mail: freddyrode@hotmail.dk

Hjemmeside: www.nyborgsmaabaadsklub.dk

Ishøj Havn, Vildtbaneparken 67H, 2635 Ishøj

Formand: Stig Førsting.

Tlf.: 43 53 04 97 · E-mail: last@foersting.dk

BRAND- OG SODFRIE LYS OM BORD

snoghøj Bådelaug, Skippervænget 5, 7000 Fredericia.

Formand: Gert Røge, Skippervænget 5, 7000 Fredericia.

Danmarks Tursejlerforening · nr. 4 november 2008

1


18

Nye både og udstyr til dem

Flere nye både på udstilling i kolding

Der var flere nye både, som havde dansk premiere og enkelte nye

forhandlinger, som blev vist frem for første gang Danmark. Det kan

du læse om her.

Beneteau med tre premierer

Verdens største producent af lystbåde var den største udstiller

på den flydende bådudstilling i Kolding. Eneimportøren af de

franske sejlbåde her i landet, Bådkommissæren i Kerteminde,

kunne, blandt de udstillede både. vise ikke færre end én verdenspremiere

og to Danmarkspremierer.

Verdenspremieren var Beneteau Oceanis 34. Danmark. Det er

en turbåd designet af Finot-Conq, og den sælges i såvel en version

med to som en med tre kahytter. Prisen for den AB værft

er 707.000 kr.

Beneteau Oceanis 34.

Beneteau Oceanis 31 var den ene Danmarkspremiere. Båden,

der også er designet af Finot-Conq, opgives til at være en lys og

rummelig turbåd som også sælges i såvel en version med to som

en med tre kahytter. Båden sælges fra 567.000 kr. AB værft.

Beneteau Oceanis 31

Beneteau First 45, som var den anden danske premiere, er

designet af P. Briand Yacht Design. Båden opgives til at være en

meget velsejlende Performance Cruiser, som i år har opnået fine

resultater i en række internationale kapsejladser. Den tilbydes

til priser fra kr. 1.899.000 AB værft. Der er flere oplysninger om

bådene på www.baadkom.dk

Forhandler øst for storebælt er Shipshape i Rungsted.

amerikansk slæbebåd til danske

lystsejlere

American Tug er et nyt mærke på det danske marked. Ordet

”tug” stammer fra det amerikanske tugboat – slæbebåd, og derfra

stammer skrogfaconen tilsyneladende også. Firmaet, der producerer

modellen, er relativt nyt – fra år 2000. Det fremstiller

modellen i tre størrelser: 34, 42 og 49, hvor model 34 faktisk har

en l.o.a. på 38,5 fod eller 11,73 meter. American Tug er blevet et

populært fænomen i USA. Måske fordi der er lagt vægt på rummelighed

om bord, og alt er udført i en god håndværksmæssig

kvalitet. Den leveres med et meget stort standardudstyr og kan

også leveres med fly-bridge. Båden har en topfart på 18 kn. med

en Volvo Penta D6 370 hk diesel motor. Men holder man sig til

en marchfart på otte knob bruger den 14 l/t. Der er i øvrigt flere

alternative motorinstallationer. Der er tankkapcitet på 1500

liter, så man kan nå langt på den beholdning. Skrog og dæk kan

leveres i farve efter købers ønske.

Men det er ikke billigt. Model 34 koster 1.985.000 kr. AB værft

i staten Washington i det vestlige USA. Der er mere om bådene

på hjemmesiden www.americantugs.com - den danske importør

– Nelson Marine Tugs under Ole Berg International – kan kontaktes

på nelsonmarine@mail.dk eller tlf. 4918 0315.

American Tug 34.


Hanse med ny turbåd

Hanse 350 er det nyeste skud på stammen af turbåde fra det

tyske Hanse-værft. Den nye model afløser den velsejlende Hanse

341, og den har enkle og tidløse linier. Også her er der lagt vægt

på gode sejlegenskaber, og man får megen båd for pengene. I

forhold til 341 er forskibet lidt smallere, og agterskibet bredere

og fladere i bundfaconen. Kølen er en moderne T-køl med bulb.

Cockpittet er stort med et specielt udviklet strømlinet ratkonsol

fra danske Jefa Steering. Hanse 350 har fået en spændende

utraditionel aptering med et stort pantry. Prisen for denne

herlighed i basisversion er, med moms, 730.000 kr. Importen af

Hanse-bådene er overtaget af et helt nyt firma – Marineparken.

Firmaet ejes af Bo Hold, og han har også importen af Moody og

Fjord. På bådudsstillingen i Fredericia viser han Hanse 32, 350,

370, 400 og 430. Der er flere oplysninger på www.marineparken.dk

Hanse 350.

Nimbus med nye former

Med den ny konstruerede Nimbus 365 Coupé viser det svenske

værft hvordan fremtidens design på Nimbus-bådene kommer til at

se ud. Den havde verdenspremiere på bådudstillingen i Stockholm

sidst i august. I modellen er der taget nye produktionsmetoder i

brug. Alle skillerum er udført i plastik og fastlimet til konstruktionen.

Vinduerne i hærdet glas er limet på samme måde, som i

moderne biler. I forhold til konventionelle konstruktioner i træ får

man en stærkere konstruktion, som kan give sig. Nimbus har altid

været god til at fremstille familiebåde, og 365 Coupe´ er ingen

undtagelse med megen nytænkning. Der er godt med stuverum og

en planløsning, hvor der tages hensyn til det sociale liv om bord.

Båden måler 10,95 i l.o.a. og 3,5 m. i bredden. Prisen for båden

med en VP D6-370 og inkl. moms er 2.308.000. Importøren er

– www.shipcenter.dk. Han kan kontaktes på shipcenter@shipcenter.dk

- der er flere oplysninger på www.nimbus.se

Nimbus 365 Coupé.

Deadline næste nummer af Tursejleren:

Fredag den 30. januar 2009

Ny model fra Halberg-rassy

HR-372 har ”verdenspremiere” under”storbåds-messen” i Stockholm,

Scandinavian Sailboat Show, 5.-9. november. Den kan i

øvrigt også ses under et åbent hus arrangement hos importøren

i Middelfart 3.-8. marts 2009. Med den nye model producerer

HR nu ni modeller fra 31 til 62 fod.

Allerede under de første prøvesejladser stod det klart, at båden

har meget fine sejlegenskaber, Den er hurtig og let manøvreret,

og den svenske producent betegner modellen som endnu en

milepæl i værftets historie. Der er flere oplysninger at hente hos

importøren ”af sejlglæde”, Melfar Marine info@melfarmarine.

com, www.melfarmarine.com eller på www.hallberg-rassy.com.

Her placeres foto mrk. Hr372-harbour7472P

Hallberg-Rassy 372.

Nyt flagskib fra Viknes

Gennem 25 år er der produceret både ved Bergen under betegnelsen

”Viknes”. Det startede med 770 og flere modeller er fulgt

efter. Fælles for alle Viknes-bådene er den negative hældning på

bådens vindspejl – som man finder det i erhvervs både. Det nye

flagskib er ingen undtagelse fra denne regel. Men i modsætning

til sine forgængere i de andre modeller, har den mere afrundede

og moderne linier. Den har en stor åben lys og venlig salon og

udvendig styreposition, som nordmændene kan lide det. Det er

handy, når man sejler båden alene og skal lægge til. I øvrigt er

det en båd, der er let at færdes på. Prisen for denne velsejlende

båd er 2.284.000 kr. Der er flere oplysninger at hente hos den

danske importør, Kronborg Marine i Helsingør, tlf. 4920 0044,

www.kronborgmarine.dk eller hos producenten www.viknes.no

Viknes 1080.

Danmarks Tursejlerforening · nr. 4 november 2008

19


20

Ny forhandlere og forhandlinger

Den flydende bådudstilling i Kolding viste flere nye navne i såvel

forhandlere som produkter. Flere af dem kan du hilse på under den

kommende bådudstilling i Fredericia.

Delphia Yachts i Hundige Havn importerer de polske

kvalitets sejlbåde af mærket Delphia. De leveres i størrelser

fra 29-37 fod, hvor 33 fods modellen blev normeret

til ”Yacht of the year 2007/08”. Der er mere at hente på

hjemmesiden www.delphiayachts.dk - eller på tlf. 5639 7575

– info@delphiayachts.dk

kubusmaritim har forhandlingen af de franske Rhea

motorbåde. Det er moderne turbåde baseret på konstruktioner

fra fiskerbåde. De produceres i Bretagne ud til Atlanterhavskysten.

Der er flere oplysninger at hente på www.

rhea-marine.com og på www.kubusmaritim.dk og importøren

i Kolding kan kontaktes på 2245 4247 eller info@kubusmarine.dk

Lagoon er navnet på en serie katamaran sejlbåde i størrelser

38-67 fod bygget i Frankrig. Den mindste model blev

vist frem i Kolding, og det betyder ikke, at det er en lille båd.

Tværtimod. Den danske importør fortæller mere om båden

på sin hjemmeside www.catamaran-yachting.dk og der er

også mere at hente på producentens hjemmeside – www.

cata-lagoon.com

sealine er navnet på en stor serie engelske luksus motorbåde

til tur såvel som sport. De har ikke været repræsenteret

på det danske marked tidligere. Men nu har Engstrøm

Marine optaget importen. Engstrøm importerer i forvejen

flere forskellige programmer af motorbåde: Bayliner, Maxum,

Baja og Meridian. Det kan man læse mere om på www.baade.

engstrom.dk – eller på www.sealine.com

glastron er en amerikansk producent af sports motorbåde

i størrelserne 17-25 fod og kabinebåde fra 20 til 28

fod. Kronjyllands Caming og Marinecenter har set det som

en naturlig videreudvikling af camping-centret at importere

Glastrons program. Det kan man læse om på www.as-kmc.dk

og på www.glastron.com

Fem års garanti på mecury/mariner

Brunswick Marine, der blandt andet fremstiller påhængsmotorer

af mærkerne Mercury og Mariner, har oplyst,

at fabrikken nu giver fem års garanti på deres motorer.

Garantien dækker nye Mercury, Mariner Verado, OptiMax

og 4-takts motorer solgt i Europa, Mellemøsten, Afrika

og CIS-regionen. Garantien omfatter skade forårsaget af

fejl i komponenter eller produktionsfejl. Den nye garanti

er ligeledes gældende ved videresalg. Men dækker kun

motorer solgt til lystsejlads/fritidssejlads. Den nye 5 års

garanti dækker ikke motorer til kommercielt brug og

væddeløb. Ej heller for High Performance motorer, hvor

betingelserne forbliver uændret. Der er flere oplysninger

på www.brunswickmarineemea.com

giv sejlertøj i julegaver

Kap Horn i Roskilde er importør af sejlertøj. Blandt anden

af mærkerne Musto, Dubarry og Baltic. De har et stort antal

nyheder, der er velegnet som nyttegaver i den kommende

jul. Her skal blot nævnes nogle få eksemplarer:

Styrbord/bagbord handsker i rødt og grønt til 149 kr.

Termosokker fra Musto i uld og kunststof er både varme og

hurtigttørrende. Pris fra 129 kr.

Lycro t-shirt med korte ærmer og højhals gør lykke hos jollesejlere.

De fås i flere farver til både mænd og faconsyet

til kvinder. Pris for juniorer 249 og til voksne 299 kr.

Aqua Top i vandskyende fleece med justerbar, høj hals

– god til jollesejlere der vil holde varmen og undgå

vandsprøjt på kroppen. Pris 599 kr.

Fastnet - Gore Tex støvle fra Dubarry er 100

pct. vandtæt, åndbar og har en del tekniske

forbdringer i forhold til de tidligere modeller.

Fås i to farver i størrelserne 40-48 for 2.399 kr.

Baltic Nova eller Polar flydedragter. I sådan

én kan man overleve mindst dobbelt så længe,

hvis man skulle falde i det kolde vand, garanterer

producenten. Der er en god ide at kombinere

dragten med en oppustelig redningsvest. Nova fås

til både børn og voksne og koster 1999 kr.

Se forhandlerliste på wwww.kap-horn.dk eller ring

på tlf. 4675 7272.

Nova

flydedragt.

Nyheder fra bådudstillingen i Hamborg

Der var en del nye både under ”hanseboot” årets bådudstilling

i Hamborg. Den åbnede efter deadline på dette

nummer af Tursejleren. Men du kan læse om nyhederne i

Tursejleren nr. 1/09.

Bestil din annonce i god tid

hos: wv@peoffset.dk

D e t H a v b l å m a r k e d

Sælges:

Alt i træ lavet på moderne

snedkerimaskiner: Rabat

til medlemmer af Danmarks

Tursejler Forening.

A-Z Snedkeriet

Molevej 4, Esbjerg

Tlf.: 7512 6599

www.a-z-snedkeriet.dk

a-z@a-z-snedkeriet.dk


Fremtidens digitale tv til søs

På kortet ser du, hvordan modtageforholdene for danske digitale tv-signaler vil blive over hele landet. Målingerne

er baseret på en antenne placeret i 10 meters højde.

Den 1. november 2009 vil mange tv-seere undre sig over, hvor

de sædvanlige tv-kanaler blev af. Forklaringen er ganske simpel:

Fra denne dato vil udsendelserne via alle landets jordbaserede

sendenet nemlig være digitaliserede, Det vil sige, at de

gammelkendte analoge signaler fra sendemasterne helt udgår.

Det er en konsekvens af medieforliget 2007-2010, og Danmark

er et af de sidste lande i Europa til at indføre det.

Overgangen berører de mennesker, der henter signaler ned

fra æteren med deres egen antenne. Folk med kabel- eller satellit-tv

og bredbånd vil ikke blive berørt. Som tursejler er det

interessant at vide, hvordan du vil få mest mulig glæde ud af tv

om bord på årets sejlads.

Fordelene ved digitalt tv er skarpere og bedre tv-billeder og

ingen ”sne” på signalet. Tv-billedet vil blive i en højere opløselighed,

som du kender det fra biografen. Du vil i fremtiden få

flere end de tre officielle kanaler at vælge imellem. Du får også

flere muligheder for at slå undertekster til og fra.

For at få glæde af digitalt tv, skal du for det første have et

tv-apparat, som kan modtage digitalt tv. De fleste apparater,

der er solgt de senere år, har indbygget digitaltuner. Har du

et ældre fjernsyn uden denne funktion, må du anskaffe dig en

digital modtageboks - dekoder. Den laver fjernsynssignalet om,

så dit analoge fjernsyn kan forstå det. En sådan boks koster fra

300 kroner og opefter.

Men hvis du har et nyt fladskærms fjernsyn, med digitaltuner,

ombord, er det alligevel ikke sikkert, at du kan

modtage det nye digitale signal. Det digitale signal sendes

nemlig komprimeret og skal derfor ”pakkes ud”. Signalet kan

pakkes efter forskellige standarder. Fra 2009 til 2012 sendes

DR1, DR2 og TV2 i en standard, der kaldes MPEG2. Efter

2012 skiftes der over til standarden MPEG4. Alle digitale

tunere forstår MPEG2, men de færreste forstår MPEG4, som

er et nyt og mere effektivt format. Og så har du måske et nyt

problem. Du risikerer så at skulle købe en ny digital boks.

Nok kan du købe en digital boks med antenne, men det er altid

en fordel at have en antenne placeret så højt som muligt. Det

skal være en antenne som modtager signaler 360 grader, fordi

båden jo er i stadig bevægelse, og fordi dækningen måske ikke

er så god, hvor du sejler.

Der er flere muligheder for at se tv ombord, uden du dog har

et tv-apparat. Du kan for eksempel købe en digital boks med tvmodul

og koble den via bådens antennestik den til din bærbare

pc. Til digitalboksen kan du også koble et lille billigt tv-apparat

til din kortplotter, hvis den er forberedt for tv-signaler.

Norge ventes at være landsdækket med digitalt tv på de tre

officielle kanaler fra i år. Sverige har otte og Tyskland 23 gratis

digitale kanaler, så der er nok at se på under turen i Norden. Du

kan i øvrigt finde flere oplysninger på www.dr.dk/digitalttv

Du kan finde medlemstilbud på digitale modtagerbokse hos

www.visiotech.dk

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Sov bedre

Hovedpude og topmadras i trykaflastende skum.

Topmadras tilpasset køjerne i din båd.

Prøv madrassen hos en af vore forhandlere.

Se forhandlerliste på arcopur.com

eller ring til Wencon ArcoPur ApS

Danmarks Tursejlerforening · nr. 4 november 2008

21


22

Vandlinien

Ordbog for sofaskippere:

AGTER:

Den bageste del af en båd. Afhængig af byggemetode kan den

være platgattet, spidsgattet, spejlgattet – eller rådden.

ANKER:

En genstand tungere end vand og af uregelmæssig form, som

sænkes ned til havbunden for enden af et reb eller kæde beregnet

til at holde båden sikkert på samme sted indtil: a) vinden

øger til 2-3 m/sek., b) bådens skipper og besætning er taget på

land, c) indtil hele besætningen sover trygt.

BuND:

Landet under vandet. Dette lands beskaffenhed indikeres sommetider

på søkort for at hjælpe sejleren i valget af ankerplads.

Almindelig typer bund, som sejleren vil støde på er: Bd, Sd, fS,

f.Sd, vnskl., elnd., hpls., l.hlt.ubr.l og ubskrvl.

CoCKpiT:

Åbent område i en sejlbåds agterende hvorfra denne styres mod

ønskede destination.

DRivKRAfT:

Nødvendigt middel for at holde både flydende og drive dem

frem gennem vandet. D. er i flydende form og indeholder normalt

4-40 procent alkohol foruden smagsstoffer. D. er også

uundværlig under klargøring af båden på land og under arrangementer

i sejlklubben.

GRuND:

Land under vandet, hvor der i henhold til søkortet ikke skulle

være land. Når et skib ikke bevæger sig, må der være en grund.

HyDRofoBi:

Vandskræk. I mange lande anerkendt som et bevis for en persons

psykiske sundhed. I Politikens synonymordbog en betegnelse

for hundegalskab.

KoMpAs:

Et instrument som viser om der findes motor, radiomodtager,

magneter, spisebestik og andet værktøj ombord.

KRyDsE:

At forandre en sejlbåds kurs fra for eksempel langt til højre

for den retning, man ønsker at sejle i, til langt til venstre for

samme.

ÆKvAToR:

En linie trukket Jorden rundt på en sådan måde, at denne, på

ethvert punkt, er lige langt væk fra begge ender (polerne), som

deler verdenshavene op i en nordlig og en sydlig farezone.

Vind en skipperkasket

Har du ord eller begreber, som passer ind i

Sofaskippernes ordbog, hører vi gerne fra

dig. Vi belønner indsenderne af ord, der

bliver bragt i denne spalte, med en DT

skipperkasket.

Ventetid

Efterårssol. Stille vejr med en ganske let vind. Man skulle ha´

ligget der ude nu.

Et mågeskrig om agterenden. Et marsvin i højt humør foran til

bagbord. Hvide sejl i horisonten. Blide bølger og sensommer

– kan man ønske sig det bedre? Endnu en tur ud på den blå

hylde – bare én til - mens bladene falder, og markerne fræses.

Men vi ligger ikke derude. Vi går her og tænker på at gå i land

og tage den gamle dame med. Klamperne venter, veninde. Der

er en vinter foran os.

- og så alt for lang tid til vi igen kan hive presenningen af dig

og gøre klar.

Vent på os, måge! Vent på os marsvin! –Vi skal nok komme!

(naa. i Tågehornet – medlemsblad for Nyborg Sejlforening.)


Vejrguderne gik hånd i hånd

med udstillerne i kolding

Mange af de 150 både på årets flydende bådudstilling, i

dagene 15.-17. august i Kolding, havde en hård tur frem

til udstillingen. Men da de først nåede frem, var det,

som om vejrguderne slog helt om. I de tre udstillingsdage

var vejret perfekt for alle parter – såvel udstillere

til søs som på land, og det fik 11.000 mennesker til at

besøge udstillingen.

Det var 32. gang siden stiftelsen af Danmarks Tursejlerforening

i december 1992, at DT var repræsenteret

med en stand. Det vil sige samtlige bådudstillinger.

Cirka 900 gæster lagde vejen forbi DT´s stand. En

tredjedel af dem var medlemmer, som ville have en

tursejlersnak med bestyrelsen. De ca. 600, som alle fik

udleveret det seneste nummer af medlemsbladet, ville

gerne høre mere om fordelene ved at være medlem.

Statistikken viser, at mange af gæsterne rent faktisk

efterfølgende melder sig ind i vores forening, oplyser

formanden – Mogens Hansen.

Som medlem af Danmarks Tursejlerforening (DT) kan du få en gratis

annonce under ”MEDLEMMERNES SØKRAMMARKED” I Tursejleren og

på foreningens hjemmeside – www.tursejleren.dk

såDaN gØr Du:

Du kan enten udfylde kuponen her på siden og sende den til redaktionen,

eller du kan gå ind på www.tursejleren.dk under knappen SØKRAM-

MARKEDET og trykke på ”Tilmeld” din annonce.

Du skal begge steder opgive dit medlemsnummer. Annoncen bliver auto-

Navn: medlemesnr.:

adresse:

Postnr.: By:

Tlf.: e-mail:

medlemmernes søkrammarked

BåDe sæLges

1123608: 25 fods ”Ejvind”

glasfiber motorsejler 1979

med styrehus for, for samt

agter kahyt og ny kaleche. 45

hk ”Sole” 1998, styremaskine,

kortplotter, navigator, ekkolod,

VHF sælges for 295.000 kr.

Henv.: Bent Lorenzen, Havnevej

11, Egernsund. Tlf.: 2164

5332.

uDsTYr sæLges

1133608: Originalt CQR-anker

på 25 pund og ældre stel sejl i

god stand til GD28 sælges for

1500 kr. Henv.: Jens Scheibel,

tlf.: 4589 1686.

• Lav vandmodstand

• Høj virkningsgrad

• Stor pålidelighed

GRATIS ANNONcER

MAX PROP

Sejlbådspropel

1133908: Dieselmotor Vetus

42 hk. – ca. 2300 driftstimer,

renoveret topstykke, med

revers 2,1:1, højregående,

nymalet. Ekstra generator og

starter, inkl. instrumentpanel

og instruktionsbog. Prisreduktion

ved hurtig handel. Pris

22.499 kr. Henv.: Wolfgang

Bleeck tlf. 7453 2126/5121

6132.

uDsTYr sØges

1103408: Stævnskabe til forkahyt

i Albin 25 købes. Henv.:

Flemming Tschuriloff tlf.:

35388420.

• Stigning kan justeres

• Fantastisk bak

(som fast propel)

www.propeller.dk

Tlf. 58 37 09 34

kmf@propeller.dk

matisk slettet efter tre måneder. Du kan også selv gå ind på hjemmesiden

og slette annoncen, hvis du har solgt det annoncerede.

kuN FOr meDLemmer:

Du skal opgive dit medlemsnummer i DT på kuponen eller via indtastningen

på hjemmesiden.

Kommercielle annoncer vil IKKE blive optaget på Søkrammarkedet.

Annoncerne her er personlige om salg, køb, søges eller byttes af såvel

både som udstyr til dem.

annoncetekst (maks. 2 ord) til Tursejleren nr. 04/2008 skal være redaktionen i hænde senest lørdag den 30. januar 2009.

Udfyld kuponen og send den til: Tursejleren, Asgård 11, 3600 Frederikssund. Du kan også faxe den til red. på nr. 4731 2852.

Danmarks Tursejlerforening · nr. 4 november 2008

23


Magasinpost

ID 100965

Afsender:

Danmarks Tursejlerforening

Odensevej 197a

5600 Faaborg

Fo rs i k r i n g s rå d :

sejlsæsonen slut

og båden skal op

Det er nu den magiske dato - 15. november – dagen hvor sejlsæsonen officielt

slutter. Derfor dækker din bådforsikring kun din båd, hvis den ligger i en

godkendt havn og kun, hvis forsikringen er udvidet med en vinterdækning.

Dog er det vigtigt at huske på, at skader som følge af is og frost ikke er dækket

af kaskoforsikringen. Her følger nogle gode huskeregler, hvis din båd skal

opbevares i havnen eller på land.

Hvis din båd skal opbevares i havnen vinteren over:

At dit forsikringsselskab har godkendt den havn, din båd ligger i

At din forsikring er udvidet til også at dække vinterperioden

At du bruger for årstiden forsvarlige fortøjninger (dobbel

fortøjning)

At du er opmærksom på at lavvande kan flytte båden, og at

ved efterfølgende højvande kan din båd blive beskadiget

At du frostsikrer dine søventiler

Jævnlig tilsyn af båden

Hvis din båd skal opbevares på land:


i DT´s forsikringsordning

er vinterdækning standard, såfremt

du ligger i godkendt havn.

At du bruger et velholdt bådstativ

At du binder en presenning fast ned omkring kølen som beskytter

båden

At du tømmer ferskvandssystem og toilet

At du tager bundproppen op, så smelte- og regnvand kan få

afløb ud af båden

Løst inventar skal hjemtages og opvares i lukket og aflåst rum

Udover dette kan din båd i vintersæsonen være særligt udsat for

tyveri og indbrudstyveri. Derfor er det en god idé at ikke placere

båden et sted som kan ses fra en trafikeret vej. Undgå også at

placere båden på et øde sted, hvor tyven kan arbejde uforstyrret.

Bruges en presenning til at overdække båden er det også en ekstra

hindring for specielt impulsive lejlighedstyverier. Den optimale

placering er et sted, der er vel oplyst, og hvor der er regelmæssigt

opsyn med båden.

Ofte ved tyveri sker også særligt hærværk på båden, til stor ærgrelse

– og til store udgifter. Her er det en god idé, at man sætter

et skilt på båden, der fortæller, at båden er tømt for udstyr. På den

måde undgår du mange indbrudsforsøg.

More magazines by this user
Similar magazines