Farvel til sæson 2008 - Danske Tursejlere

danmarkstursejlerforening.dk

Farvel til sæson 2008 - Danske Tursejlere

14

M e d l e m s - s e r v i c e :

Læserbrev:

-Pas på hvis du bestiller internet via Vodafone om bord!

Sommeren 2008 skulle vi på kanalsejlads i tre måneder. I den anledning

ville vi gerne være i forbindelse med familie og venner i Danmark

via e-mail. Vi henvendte os til TDC, som anbefalede os en såkaldt

Vodafone. Det er en dims som bliver sat i USB stikket, og så er man

på internettet.

Prisen kunne vi ikke rigtig se på de medfølgende brochurer. Men vi

forstod dog, at det ikke var ret meget data, der skulle bruges til e-mail.

I brochuren fortæller TDC, at dét er dyrt, og man skal derfor ikke sende

billeder eller sige ja til opgraderinger.

Men da vi kun skulle bruge Vodafone til at sende og modtage email,

ville det ikke blive dyrt. Vi fik at vide, at der fulgte 10 Gb frit

med på abonnementet, og at en e-mail kun brugte fra 5-10 Kb. Der

var meget langt op til 10 Gb. så det var kun abonnementet, vi skulle

betale for. Man betaler ikke pr. minut men for den datamængde, man

henter ned.

Til vores store forundring blev forbindelsen lukket ned ca. 15 juni efter

en måneds forbrug. Da vi kom tilbage til Tyskland, ringede vi til TDC,

som kunne fortælle os, at vores forbindelse var blevet lukket på grund

af overforbrug. Forbruget i denne ene måned vi havde haft Vodafonen,

havde været på ca. 9.000 kr.

I starten troede vi, at der var tale om hacking eller andet, men det viste

sig, at hver gang man er på internettet, koster det data. Vi var inde på

TDC´s hjemmeside for at betale for forbruget på vores Vodafone, fordi

den ikke kunne nå at komme med på betalingsservice. Det vil sige, at

hver eneste gang, vi var inde på denne hjemmeside, eller på Yahoo, som

er vores e-mail udbyder, har det kostet i nedhentet data.

Af den fremsendte specifikation kan vi se, at hver gang vi har sendt en

mail, er der blevet hentet data ned. Vores sendte e-mails har været på

ca. 5-20 Kb. Dem har vi sendt ca. 20 af i perioden 14.5 til 14.6 i år.

Nogle dage har forbruget været fra 150 Kb op til 49,75 Mb som var

det største forbrug. En Mb koster 55 kr., men når vi ser på vores mails,

ligger de under 20 Kb. Vi har også modtaget e-mails, men det var

meget få. Så der er langt fra vores forbrug, til det der er hentet ned.

Som sagt, er vi er jo amatører, og vi har slet ikke kunne forestille os,

at dette ville ske. Havde vi vidst, det ville koste så meget, havde vi jo

nok købt et par mobiltelefoner hver og brugt dem i stedet. Eller købt en

flyvebillet hjem for at hilse på familien.

Desværre tror jeg ikke, at TDC har været helt klar over, at det var

så kostbart. Det fremgår ingen steder i deres brochurer. Her er eks.

på forskellige datatyper, og hvor meget data et spil bruger, hvis man

downloader det - nemlig ca. fra 100-200 Kb, men de eksempler kan

man ikke bruge til noget, fordi det jo ikke er fakta. TDC har imidlertid

givet os en fair behandling. Vi fik jo pengene tilbage og skulle nu kun

betale for abonnementet.

I et brev til os skrev driftskoordinator Ulla Jacobsen, TDC Klagecenter:

”Som jeg fortalte i telefonsamtalen, har vi ikke fundet tegn på fejl, men

på grund af de særlige forhold i denne sag har vi besluttet at nedsætte

regningen pr. kulance med 7.858,17 kr. Jeg har orienteret vores presseafdeling

om, at jeres indlæg til diverse sejlerblade trækkes tilbage.”

Vi synes, det er på sin plads at give vores erfaringer med TDC

videre til andre tursejlere, som enten har anskaffet sig en Vodafone eller

påtænker at gøre det.

Allis og Peer Borge, Marstal

Deadline næste nr.:

Fredag den 30. januar 2009

Svar: Samtidig med henvendelsen til TDC sendte Allis og Peer en kopi af

den til redaktionen. Jeg kontaktede TDC´s pressetjeneste, hvor Per M. E.

Christiansen svarede mig, at sagen nu var under behandling. Senere fik

jeg denne besked fra ham:

”Jeg skriver til dig igen, fordi jeg fra vores klageafdeling nu har fået at

vide, at familien Borge har trukket deres indlæg tilbage. Jeg ved ikke, om

du også har fået denne oplysninger, men i hvert fald erkender familien nu,

at deres regning skyldtes opdateringer til computeren samt almindelig forbrug

og altså på ingen måde hacking, som det fremgik af deres klage.”

I en anden mail skriver han:

”Desuden er TDC siden familien købte produktet kommet med nye

abonnementer, der gør det betydeligt billigere at bruge mobilt bredbånd

i udlandet.”

Problemet med TDC er bl.a., at der uafladeligt dukker nye abonnementer

frem, og det er svært for menigmand at gennemskue, om de

er nødvendige. red.

Læserbrev:

-Hvilket flag bruger

en enesejler der

ønsker hjælp?

Sådan spørger Jørgen Egebæk fra Palby Marine. Han har

fået flere forespørgsler fra enesejlere, der gerne vil købe

et flag, som indikerer, at man er ene om bord og gerne vil

have hjælp f.eks. ved fortøjninger.

Redaktionen har forelagt spørgsmålet for en ekspert

– Kjeld Søderlund. Han kender intet signalflag, som kan

bruges i den forbindelse. Derfor gik vi på internettet, og

her fandt vi en artikel i Masnedø Nyt nr. 3 fra efteråret

2004. Her står der bl.a.:

”En enesejler på vores tur ”vestover” spurgte mig, om jeg

kendte det flag, man skulle bruge, når man var alene og

godt kunne bruge en hjælpende hånd ved havnemanøvrer.

Flere tyske sejlere fortalte mig, at man brugte talstander 1

(det som ligner det japanske flag) ikke alene for solosejlere,

men også de der har behov for hjælp. For eksempel også

ældre sejlere, som måske har det lidt svært med kræfter og

hurtighed, eller af helt andre grunde.

Jeg synes, det er en brilliant ide, og vi skal herfra opfordre

alle til at gøre det kendt i alle sejlerkredse. Få fat i din

lokale redaktør og få ham til at skrive om det i klubbladet.

Så er du alene ombrod eller gerne vil have en hjælpende

hånd i havnene, så op med talstander 1 under sejladsen.

Det gælder stadig om at få mange på søen og også om

at holde på gode ældre sejlere, som vi forhåbentligt alle

bliver en del af.”

Denne opfordring kan Tursejlerens redaktion fuldt ud

tilslutte sig. red.

More magazines by this user
Similar magazines