06.11.2023 Views

Nyhedsoversigt_tur03_2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nyheder <strong>2023</strong><br />

Tahitensis<br />

vaniljestænger,<br />

12 x 10 stk., plastrør<br />

HG-varenr.: 106585<br />

Kvalitets Tahitensis<br />

vaniljestænger fra Papua<br />

Ny Guinea. Rig på<br />

vaniljekorn og en dejlig<br />

intens vaniljesmag<br />

med blomsteragtige<br />

noter og strøg af anis.<br />

17-18 cm.<br />

Bourbon<br />

vaniljestænger,<br />

12 x 10 stk., plastrør<br />

HG-varenr.: 106586<br />

Kvalitets Bourbon<br />

vaniljestænger fra<br />

Madagaskar. Rig på<br />

vaniljekorn og fuld af<br />

den karakteristiske<br />

smag for vanilje<br />

planiflora. 17-18 cm.<br />

Mandarin cheesecake,<br />

1 x 1290g, kasse, HG-varenr.: 106625<br />

Toppet med mandarinbåde i en lækker<br />

mandarin-orange gelé. Uden animalsk<br />

gelatine. Ø27cm.<br />

Solbær cheesecake,<br />

1 x 1290g, kasse, HG-varenr.: 106627<br />

Toppet med solbær i en dejlig syrlig gelé.<br />

Uden animalsk gelatine. Ø27cm.<br />

Skovbær cheesecake,<br />

1 x 1330g, kasse, HG-varenr.: 106626<br />

Toppet med skovbær - solbær, ribs, hindbær<br />

og brombær - i en dejlig skovbær gelé.<br />

Uden animalsk gelatine. Ø27cm.<br />

Kellogg's Corn Flakes,<br />

Family str.: 6x750g,<br />

kasse, HG-varenr.: 106607<br />

Portionsstr.: 40x24g, æske,<br />

HG-varenr.: 106597<br />

Kelloggs<br />

Special K,<br />

7 x 600g, kasse<br />

HG-varenr.:<br />

106632<br />

03-<strong>2023</strong><br />

Kanalholmen 37 • 2650 Hvidovre • Tlf. 3634 3000 • www.haugen-gruppen.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!