21.11.2023 Views

zeppelin_Entreprenoermateriel_2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ENTREPRENØRMATERIEL<br />

<strong>2023</strong><br />

HOVEDKONTOR 72 11 29 00<br />

BRØNDBY 72 11 29 01<br />

VIBY SJ. 46 14 06 00<br />

RØDBY 72 11 29 03<br />

MIDDELFART 25 22 55 00<br />

GALTEN 75 14 06 00<br />

HØRNING 72 11 29 04<br />

WWW.CP.DK<br />

CP@CP.DK<br />

WWW.ZEPPELIN-RENTAL.DK<br />

INFO-RENTAL.DK@ZEPPELIN.COM


2


Stort udlejningsprogram og kompetente udlejere<br />

CP/Zeppelin Rental tilbyder et omfattende udlejningsprogram inden for entreprenørmateriel.<br />

Når vi indkøber materiel til udlejning, lægger vi vægt på, at det skal være driftssikkert, miljøvenligt og<br />

ergonomisk at anvende.<br />

Vores medarbejdere ved hvad de taler om<br />

Vores materieludlejere har alle praktisk erfaring med at arbejde med materiel på byggepladser eller værksteder<br />

og uddannelse inden for entreprenørmateriel.<br />

De har derfor et indgående såvel praktisk som teoretisk kendskab til materiellet og til byggebranchens<br />

opgaver og særlige udfordringer. Dét sikrer dig faglig rådgivning om valg og anvendelse af materiel og<br />

materieltilbehør på højt niveau.<br />

For dig der lægger vægt på kvalitet, sikkerhed og miljø<br />

Før hver udlejning bliver alt vores materiel grundigt serviceefterset, rengjort, klargjort og testet af faglærte<br />

medarbejdere på vores egne værksteder. Det garanterer,<br />

at du får leveret sikkert, funktionsdygtigt materiel.<br />

Hvis der skulle ske nedbrud<br />

Hvis der undtagelsesvis skulle ske nedbrud under udlejningen, rykker vores mobile serviceværksted med<br />

fagligt veluddannede medarbejdere ud med det samme og løser problemet, så driftsstoppet minimeres.<br />

CP/Zeppelin Rental er DRA-certificeret<br />

CP/Zeppelin Rental er DRA-certificeret. Det betyder, at vi efterlever de krav, som DRA fordrer i relation til<br />

kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.<br />

DRA-certificeringen er etableret af Materielsektionen i Dansk Byggeri og kræver, at materieludlejeren<br />

lever op til specifikke procedurer og standarder for kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejdsmiljøstyring.<br />

Kvalitetsstyring<br />

Det fysiske materiel, der udlejes til kunderne, skal være sikkert og af høj kvalitet. DRA-certificeringen<br />

omfatter selvkørende entreprenørmaskiner, personlifte, skurvogne, pavilloner, stilladser, arbejdsplatforme,<br />

løftegrej og elektrisk håndværktøj. DRA-certificeret materiel er omfattet af lovpligtig kontrol og skal igennem<br />

et omfattende sikkerheds- og kvalitetseftersyn på et godkendt værksted en gang om året.<br />

Miljøstyring<br />

Det andet element i DRA-certificeringen handler om materieludlejerens miljøstyring. Med intervaller, der<br />

ikke må overstige tre år, skal miljøpåvirkningerne kortlægges. Materieludlejeren vil typisk have fokus på<br />

bygningers og materiels energiforbrug, generelt resurseforbrug, håndtering af farligt affald og faciliteter til<br />

at undgå spild.<br />

Målsætningen med miljøstyringen er at sikre en høj grad af ansvar og etik i omgangen med resurserne og<br />

miljøet. Målet er at reducere materieludlejerens resurseforbrug og påvirkning af miljøet mest muligt.<br />

Arbejdsmiljøstyring<br />

Ledelsen i den DRA-certificerede udlejningsvirksomhed skal sikre, at der etableres en arbejdsmiljøorganisation<br />

efter Arbejdstilsynets regler. Desuden skal der udarbejdes en beredskabsplan, der som minimum<br />

forholder sig til ulykker, uheld, brand, gasudslip, eksplosioner og forurening. Arbejdsmiljøstyringen skal<br />

derudover indeholde procedurer for omgang med kemikalier, en garanti for, at de ansatte altid har relevante<br />

værnemidler til rådighed, og en rygepolitik.<br />

3


Contents<br />

Ground equipment 6<br />

Construction equipment 13<br />

Site equipment 16<br />

Heating equipment 24<br />

Health and safety equipment 27<br />

Park and garden equipment 31<br />

DISCLAIMER<br />

Prices: All prices are stated in Danish kroner,<br />

exclusive of VAT. CP/Zeppelin Rental reserves the<br />

right to regulate the prices specified in its current<br />

catalog without notice. Applicable prices are always<br />

available in our online version of the catalog<br />

at www.cp.dk.<br />

Product descriptions: All product photos are a<br />

guideline only.<br />

Errors etc.: CP/Zeppelin Rental makes certain reservations<br />

and cannot be held legally responsible<br />

for any typographical errors, inaccuracies or omissions<br />

and incorrect information in our suppliers’<br />

data sheets on individual products etc.<br />

GENERAL TERMS AND CONDITIONS AND<br />

INSURANCE<br />

CP/Zeppelin Rental's general sales, rental and<br />

delivery Terms and Conditions, including insurance<br />

conditions, are available at www.cp.dk.<br />

Subject index<br />

Air heaters, diesel ................................................. 27<br />

Air heaters, equipment ....................................... 27<br />

Air tools ..................................................................... 23<br />

Backhoe loaders ............................................8<br />

Backhoe loaders, equipment ......................11<br />

Barrier material ............................................ 24<br />

Block cutters ............................................... 35<br />

Boilers / ground heating ............................. 27<br />

Boilers / ground heating, equipment .......... 28<br />

Brick / concrete block cutting machines .... 35<br />

Cable trailers ................................................12<br />

Calorifiers .................................................... 28<br />

Cargo ............................................................12<br />

Chisel hammers ...........................................16<br />

Compressors .............................................. 23<br />

Concrete block cutting machines .............. 35<br />

Concrete skips ............................................18<br />

Concrete mixers ...........................................20<br />

Concrete vibrators, beams ..........................20<br />

Concrete vibrators, rods ..............................20<br />

Conveyor belts .............................................19<br />

Core drilling machines .................................19<br />

Curbstone tongs ......................................... 35<br />

Curcuit breaker panels ................................ 25<br />

Cutting machines, equipment .....................16<br />

Cutting machines, electric ...........................16<br />

Cutting machines, petrol .............................16<br />

Cutting / bending machines for steel<br />

reinforcement ...............................................17<br />

Dehumidifiers .............................................. 27<br />

Diesel tanks ................................................. 28<br />

Diesel tanks, equipment ............................. 28<br />

Drill / chisel hammers ..................................16<br />

Drill hammers ...............................................16<br />

Dozers ..........................................................14<br />

Dumpers ........................................................8<br />

Electric cables ............................................. 25<br />

Electric excavators ....................................... 8<br />

Electric rammers ......................................... 13<br />

Element supporters .................................... 31<br />

Excavators 0 - 9 t ...........................................7<br />

Excavators 10 - 52 t .......................................7<br />

Excavators, electric ...................................... 8<br />

Excavators, equipment ................................10<br />

Floodlights ............................................................... 32<br />

Floodlights, mobile ............................................... 32<br />

Floor treatment, assorted ...................................21<br />

Floor / element supporters ................................ 31<br />

Forest / gardening equipment ......................... 34<br />

Gardening equipment ......................................... 34<br />

Generators 14 - 190 kVA ................................... 25<br />

Generators 3 - 8.5 kVA ....................................... 25<br />

Grinders, floor .........................................................20<br />

Ground heating ...................................................... 27<br />

Ground heating, equipment .............................. 28<br />

Heaters, electric / gas ......................................... 27<br />

Heating mats .......................................................... 27<br />

High-pressure / hot water washers ............... 22<br />

Hydraulic stone tongs ......................................... 35<br />

Subject index<br />

Ladder hoist ............................................................ 30<br />

Lampposts / floodlights ..................................... 32<br />

Lampposts / floodlights, mobile ..................... 32<br />

Laser and measuring instruments .................. 22<br />

Lifting gear ............................................................... 31<br />

Loaders with cabin, diesel .................................10<br />

Loaders without cabin, diesel ............................. 9<br />

Loaders, electric ....................................................... 9<br />

Loaders, equipment ..............................................11<br />

Machine trailers / ramps .....................................12<br />

Measuring instruments ....................................... 22<br />

Millers, floor ..............................................................20<br />

Moles ......................................................................... 23<br />

Oil separator with sand trap ............................. 30<br />

Paving / curbstone tongs .................................. 35<br />

Petrol breakers ........................................................16<br />

Pipe plugs ................................................................ 22<br />

Pipe grabs ............................................................... 23<br />

Pipe veels / sewer TV’s ....................................... 22<br />

Plasterboard handling ......................................... 30<br />

Power tools, assorted ..........................................17<br />

Pumps ........................................................................21<br />

Pumps, equipment ................................................21<br />

Railing holders ....................................................... 32<br />

Rammers ...................................................................13<br />

Rammers, electric ............................................................. 13<br />

Ramps .......................................................................12<br />

Refuse shafts .......................................................... 24<br />

Reinforcement binders ........................................17<br />

Road marking ..........................................................12<br />

Rollers ........................................................................14<br />

Scaffoldings ............................................................ 32<br />

Sewer TV’s ............................................................... 22<br />

Signs .......................................................................... 24<br />

Soil compactors .....................................................14<br />

Soil buckets ............................................................ 25<br />

Stone tongs, hydraulic ........................................ 35<br />

Table saws ................................................................17<br />

Tip containers for trucks .................................... 24<br />

Tip trailers .................................................................12<br />

Tool carriers ............................................................. 34<br />

Tractors ..................................................................... 34<br />

Tractors, walk behind .......................................... 34<br />

Traffic lights ............................................................. 24<br />

Trench boxes .......................................................... 24<br />

Trowels .......................................................................19<br />

Vacuum suction ..................................................... 31<br />

Ventilation ................................................................ 30<br />

Vibrator plates, forward .......................................13<br />

Vibrator plates forward / backward ................13<br />

Vibrators / rollers ....................................................14<br />

Vibrators / rollers, equipment ............................14<br />

Water tanks ..............................................................21<br />

Water wagons and water tanks .......................21<br />

Wet cutting machines ..........................................19<br />

Wet vacuum cleaners ...........................................21<br />

Wet / dry vacuum cleaners ................................21<br />

Window equipment .............................................. 30<br />

4


Stikordsregister<br />

Affugtere ................................................................... 27<br />

Afspærringsmateriel ............................................. 24<br />

Armeringsbindere ...................................................17<br />

Benzinhamre ............................................................16<br />

Betonblandere ........................................................19<br />

Betonfræsere, gulv ................................................20<br />

Betonslibere, gulv ..................................................20<br />

Betonspande ...........................................................20<br />

Betonvibration, bjælker .......................................20<br />

Betonvibration, stave ...........................................20<br />

Blokstensklippere ................................................. 35<br />

Bordsave ...................................................................17<br />

Bore-/ mejselhamre ..............................................16<br />

Cargo ..........................................................................12<br />

Combitromler ..........................................................14<br />

Dieseltanke .............................................................. 28<br />

Dieseltanke, tilbehør ............................................ 28<br />

Dumpere ..................................................................... 8<br />

Dozere .......................................................................12<br />

Dækstøtter / elementstøtter .............................. 31<br />

Elementstøtter ........................................................ 31<br />

El-kabler ................................................................... 25<br />

El-tavler ..................................................................... 25<br />

El-værktøj, diverse ...............................................17<br />

Fliseklippere ............................................................ 35<br />

Flise-/ kantstenstænger ..................................... 35<br />

Foldestilladser / rullestilladser /<br />

rækværksholdere .................................................. 32<br />

Generator 3 - 8,5 kVA ......................................... 25<br />

Generator 14 - 190 kVA ...................................... 25<br />

Gipspladehåndtering ........................................... 25<br />

Glittere ........................................................................19<br />

Gravekasser ............................................................ 24<br />

Gravemaskiner 0 - 9 t ............................................ 7<br />

Gravemaskiner 10 - 52 t ....................................... 7<br />

Gravemaskiner, el og hybrid / batteri .................. 7<br />

Gravemaskiner, tilbehør .......................................10<br />

Groundheating ....................................................... 27<br />

Gulvbehandling, diverse .....................................21<br />

Haveudstyr .............................................................. 34<br />

Hedvandsrensere .................................................. 22<br />

Hydrauliske stentænger ..................................... 35<br />

Højtryks-/ hedvandsrensere ............................. 22<br />

Jordbakker .............................................................. 25<br />

Jordraketter ............................................................. 23<br />

Kabeltrailere ............................................................12<br />

Kalorifere .................................................................. 28<br />

Kantstenstænger .................................................. 35<br />

Kerneboremaskiner ...............................................19<br />

Klippe-/ bukkemaskiner til<br />

armeringsjern ...........................................................17<br />

Kloak-tv ..................................................................... 22<br />

Kompressorer ......................................................... 23<br />

Komprimering, el ..................................................................13<br />

Laser- og måleinstrumenter .............................. 22<br />

Luftværktøj ............................................................... 23<br />

Lysmaster / projektører ...................................... 32<br />

Lysmaster / projektører, mobile ....................... 32<br />

Læssere med hus, diesel ....................................10<br />

Læssere uden hus, el ............................................. 9<br />

Læssere uden hus, diesel .................................... 9<br />

Læssere, tilbehør ...................................................11<br />

Løftegrej .................................................................... 31<br />

Maskintrailere / ramper ........................................12<br />

Materielhejs ............................................................. 30<br />

Mejselhamre .............................................................16<br />

Murstens-/ blokstensklippere .......................... 35<br />

Måleinstrumenter .................................................. 22<br />

Olieudskiller med sandfang ............................. 30<br />

Nedstyrtningsskakte ............................................ 24<br />

Pladevibratorer, frem ............................................13<br />

Pladevibratorer, frem / bak ................................13<br />

Projektører ............................................................... 32<br />

Projektører, mobile ................................................ 32<br />

Pumper ......................................................................21<br />

Pumper, tilbehør .....................................................21<br />

Ramper ......................................................................12<br />

Redskabsbærere ................................................... 34<br />

Rendegravere ............................................................ 8<br />

Rullestilladser ......................................................... 32<br />

Rækværksholdere ................................................ 32<br />

Rørballoner .............................................................. 22<br />

Rørgribere ................................................................ 23<br />

Rørål / kloak-tv ...................................................... 22<br />

Råjordskompaktorer .............................................14<br />

Skilte .......................................................................... 24<br />

Skov-/ haveudstyr ................................................ 34<br />

Skæremaskiner, benzin .......................................16<br />

Skæremaskiner, el .................................................16<br />

Skæremaskiner, tilbehør ......................................16<br />

Stampere ...................................................................13<br />

Stentænger, hydrauliske ..................................... 35<br />

Stigehejs ................................................................... 30<br />

Støvsugere / vådsugere ......................................21<br />

Tavlevogne ................................................................12<br />

Tipcontainere til truck .......................................... 24<br />

Tiptrailere ...................................................................12<br />

Trafiklys ..................................................................... 24<br />

Traktorer ................................................................... 34<br />

Transportbånd .........................................................19<br />

Tromler, combi .........................................................14<br />

Tromler / valsetog ..................................................14<br />

Udsugningsanlæg ................................................ 30<br />

Vakuumsug .............................................................. 31<br />

Valsetog .....................................................................14<br />

Vandtanke .................................................................21<br />

Vandvogne og vandtanke ...................................21<br />

Varmeblæsere, el / gas ....................................... 27<br />

Varmefyr / groundheating .................................. 27<br />

Varmefyr / groundheating, tilbehør ................ 28<br />

Varmekanoner, diesel .......................................... 27<br />

Varmekanoner, tilbehør ....................................... 27<br />

Varmemåtter ........................................................... 27<br />

Vinduesmateriel ..................................................... 30<br />

Vådskæremaskiner ................................................19<br />

Vådsugere .................................................................21<br />

Indhold<br />

Jordmateriel 6<br />

Byggemateriel 13<br />

Pladsmateriel 16<br />

Varmemateriel 24<br />

Sikkerheds- og miljømateriel 27<br />

Grønt materiel 31<br />

FORBEHOLD<br />

Priser: Alle priser er angivet i danske kroner<br />

eksklusive moms. CP/Zeppelin Rental forbeholder<br />

sig ret til uden varsel at regulere de i herværende<br />

katalog angivne priser. De til enhver tid gældende<br />

priser kan findes i vores online-udgave af kataloget<br />

på www.cp.dk.<br />

Produktinformation: Alle produktfotos er vejledende.<br />

Fejl o.l.: CP/Zeppelin Rental tager forbehold for<br />

og kan ikke holdes juridisk ansvarlig for eventuelle<br />

trykfejl, fejl eller manglende/forkert information i<br />

vores leverandørers datamateriale om de enkelte<br />

produkter mv.<br />

GENERELLE BETINGELSER OG FORSIKRING<br />

CP/Zeppelin Rentals generelle salgs-, leje- og<br />

leveringsbetingelser, herunder forsikringsforhold,<br />

kan læses på www.cp.dk.<br />

5


6<br />

JORDMATERIEL GROUND EQUIPMENT


JORDMATERIEL GROUND EQUIPMENT<br />

GRAVEMASKINER 0 - 9 t Excavators 0 - 9 t<br />

Vare nr.<br />

Vægt<br />

vejl.<br />

Fabrikat Type Drivmiddel<br />

Gravedybde<br />

Transport<br />

L<br />

Transport<br />

B<br />

Transport<br />

H<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

100002 0,8 t Kubota K-008 * Diesel 72 cm 275 cm 70 cm 142 cm 1.033,00<br />

100006 1,0 t Takeuchi TB 210 * Diesel 175 cm 285 cm 75 cm 210 cm 1.037,00<br />

100008 1,6 t Takeuchi TB 216 * Diesel 239 cm 323 cm 98 cm 229 cm 1.196,00<br />

100012 2,0 t Takeuchi TB 219 * Diesel 239 cm 427 cm 98 cm 236 cm 1.344,00<br />

100012A 2,0 t m/tilt CAT 301.8 Diesel 257** cm 372 cm 99 cm 230 cm 1.482,00<br />

100012C 2,0 t m/udskud tilt CAT 301.8 Diesel 257** cm 372 cm 99 cm 230 cm 1.740,00<br />

100013 2,2 t CAT 302 Diesel 257 cm 372 cm 99 cm 230 cm 1.638,00<br />

100013A 2,2 t CAT 302 Diesel 257** cm 372 cm 99 cm 230 cm 1.742,00<br />

100013B 2,2 t m/rotortilt CAT 302 Diesel 257** cm 372 cm 99 cm 230 cm 1.846,00<br />

100014 2,6 t Takeuchi TB 23 Diesel 256 cm 392 cm 140 cm 245 cm 1.742,00<br />

100014 2,4 t Takeuchi TB 225 * Diesel 258 cm 418 cm 110 cm 243 cm 1.742,00<br />

100015 2,7 t CAT 302.7 Diesel 271 cm 428 cm 150 cm 248 cm 1.950,00<br />

100015A 2,7 t CAT 302.7 Diesel 271** cm 428 cm 150 cm 248 cm 1.950,00<br />

100016 3,0 t Takeuchi TB 228 Diesel 287 cm 440 cm 145 cm 244 cm 1.950,00<br />

100018 3,5 t Takeuchi TB 235 Diesel 309 cm 495 cm 163 cm 245 cm 2.144,00<br />

100018A 3,5 t m/tilt CAT 303.5 Diesel 311** cm 485 cm 178 cm 248 cm 2.258,00<br />

100020 4,0 t Takeuchi TB 240 Diesel 346 cm 539 cm 174 cm 251 cm 2.380,00<br />

100022 5,0 t Takeuchi TB 250 Diesel 378 cm 547 cm 184 cm 251 cm 2.470,00<br />

100024 6,0 t Takeuchi TB 260 Diesel 373 cm 554 cm 200 cm 257 cm 2.574,00<br />

100024B 6,0 t m/rotortilt CAT 306 Diesel 411** cm 595 cm 198 cm 255 cm 2.652,00<br />

100026 7,5 t Takeuchi TB 175 Diesel 459 cm 653 cm 220 cm 256 cm 2.850,00<br />

100026 8,5 t Takeuchi TB 290 Diesel 423 cm 659 cm 222 cm 255 cm 2.850,00<br />

100026B 8,5 t m/rotortilt CAT 308 Diesel 468** cm 580 cm 230 cm 255 cm 2.938,00<br />

Maskinerne udlejes ekskl. skovle og tilbehør.<br />

* Med udskydelig undervogn<br />

** Gravedybde varierer pga. udstyr<br />

GRAVEMASKINER 10 - 52 t Excavators 10 - 52 t<br />

Vare nr.<br />

Vægt<br />

vejl.<br />

Fabrikat Type Drivmiddel<br />

Gravedybde<br />

Transport<br />

L<br />

Transport<br />

B<br />

Transport<br />

H<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

100027 14,0 t /stålbælter CAT 313 Diesel 604** cm 805 cm 249 cm 281 cm 3.276,00<br />

100028 14,0 t Takeuchi TB 1140 Diesel 549 cm 773 cm 249 cm 278 cm 3.406,00<br />

100028 15,0 t Takeuchi TB 2150 Diesel 544 cm 780 cm 249 cm 296 cm 3.406,00<br />

100028B 14,0 t /rotortilt & CAT 313 Diesel 604** cm 805 cm 249 cm 281 cm 3.625,00<br />

GPS<br />

100029 14,0 t /hjul Takeuchi TB 1160 Diesel 528 cm 599 cm 252 cm 398 cm 5.142,00<br />

100030 16,0 t /rotortilt & CAT 315 Diesel 599** cm 753 cm 249 cm 281 cm 3.718,00<br />

GPS<br />

100031 22,5 t /rotortilt & CAT 320 Diesel 672** cm 953 cm 317 cm 296 cm Indhent pris<br />

GPS<br />

100032 24,5 t CAT 323 Diesel 671 cm 954 cm 298 cm 313 cm Indhent pris<br />

100033 25,0 t /rotortilt CAT 323 Diesel 671** cm 954 cm 317 cm 313 cm Indhent pris<br />

100034 25,0 t /rotortilt & CAT 323 Diesel 671** cm 954 cm 317 cm 313 cm Indhent pris<br />

GPS<br />

100037 27,0 t /rotortilt & CAT 326 Diesel 682** cm 1006 cm 338 cm 300 cm Indhent pris<br />

GPS<br />

100040 30,9 t /rotortilt & CAT 330 Diesel 726** cm 1042 cm 319 cm 305 cm Indhent pris<br />

GPS<br />

100053 52,0 t /rotortilt & CAT 352 Diesel 726** cm 1042 cm 319 cm 305 cm Indhent pris<br />

GPS<br />

Maskinerne udlejes ekskl. skovle og tilbehør.<br />

** Gravedybde varierer pga. udstyr<br />

7


JORDMATERIEL GROUND EQUIPMENT<br />

RENDEGRAVERE Backhoe loaders<br />

Vare nr. Fabrikat Type<br />

Drivmiddel<br />

Gravedybde<br />

Løftehøjde<br />

Kapacitet Transport<br />

L<br />

Transport<br />

B<br />

Transport<br />

H<br />

Vægt<br />

vejl.<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

104002 JCB 3 CX Diesel 424 cm 323 cm 3.229 kg 562 cm 235 cm 361 cm 8.070 kg Indhent pris<br />

Maskinerne udlejes ekskl. skovle og tilbehør.<br />

GRAVEMASKINER - EL OG HYBRID / BATTERI<br />

Electric Excavators<br />

Vare nr.<br />

Vægt<br />

vejl.<br />

Fabrikat Type Drivmiddel Gravedybde<br />

Transport<br />

L<br />

Transport<br />

B<br />

Transport<br />

H<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

100004 0,8 t (El) Kubota K-008 * El 16 A 172 cm 275 cm 70 cm 142 cm 1.650,00<br />

100007 1,0 t (Hybrid) Takeuchi TB 210 Diesel / El 32 A 175 cm 285 cm 75 cm 210 cm 1.809,00<br />

100010 1,6 t (Hybrid) Takeuchi TB 216 * Diesel / El 32 A 239 cm 323 cm 98 cm 229 cm 2.121,00<br />

100011 1,9 t (El) Neuson - Batteri ** 249 cm 358 cm 99 cm 266 cm 2.449 ,00<br />

Maskinerne udlejes ekskl. skovle og tilbehør.<br />

* Med udskydelig undervogn<br />

** Tillæg for genopladning<br />

DUMPERE Dumpers<br />

Vare nr. Fabrikat Type Drivmiddel<br />

Læsseevne<br />

Transport<br />

L<br />

Transport<br />

B<br />

Transport<br />

H<br />

Vægt<br />

vejl.<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

106026 Superskub Motorbør Benzin 700 kg 275 cm 85 cm 104 cm 295 kg 383,00<br />

106028 Bejco Motorbør El 500 kg 200 cm 83 cm 104 cm 525 kg 412,00<br />

106030 Neuson Bælter Benzin 600 kg 183 cm 80 cm 135 cm 604 kg 475,00<br />

106032 Neuson selvlæs Bælter Benzin 550 kg 200 cm 80 cm 135 cm 621 kg 513,00<br />

106034 Thwaites, høj tip 1,0 t Diesel 1.000 kg 304 cm 98 cm 183 cm 1.200 kg 575,00<br />

106036 Thwaites, høj + drejetip 1,5 t Diesel 1.500 kg 356 cm** 146 cm 200 cm 1.870 kg 846,00<br />

106036 Thwaites, høj + drejetip 2,0 t Diesel 2.000 kg 374 cm 147 cm 191 cm 2.270 kg 846,00<br />

106038 Thwaites, høj + drejetip 3,0 t Diesel 3.000 kg 397 cm 177 cm 212 cm 2.820 kg 999,00<br />

106039 Thwaites, drejetip 4,5 t Diesel 4.500 kg 411 cm 184 cm 218 cm 2.835 kg 948,00<br />

106040 Thwaites, drejetip 6,0 t Diesel 6.000 kg 475 cm 224 cm 242 cm 4.405 kg 1.219,00<br />

106042 Hydrema, bagtip 912 Diesel 10.000 kg 600 cm 247 cm 275 cm 7.000 kg 2.340,00<br />

106044 Hydrema, drejetip 912 Diesel 10.000 kg 600 cm 247 cm 275 cm 7.520 kg 2.496,00<br />

106046 Hydrema, sandvogn 912 Diesel - 780 cm 247 cm 275 cm 6.900 kg 3.640,00<br />

106048 Hydrema 922 Diesel - 898 cm 292 cm 333 cm 14.000 kg Indhent pris<br />

106050 CAT 730 Diesel 28.000 kg 10.593 cm 295 cm 351 cm 23.900 kg Indhent pris<br />

DUMPERE – EL Dumpers – electric<br />

Vare nr. Fabrikat Drivmiddel Kapacitet Transport<br />

L<br />

Transport<br />

B<br />

Vægt<br />

vejl.<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

106060 Neuson Batteri * 1.500 kg 303 cm 130 cm 1.900 kg 1.236,00<br />

* Tillæg for genopladning<br />

8


JORDMATERIEL GROUND EQUIPMENT<br />

LÆSSERE UDEN HUS – DIESEL Loaders without cabin – diesel<br />

Vare nr. Type Fabrikat Model Løftehøjde<br />

Kapacitet<br />

Transport<br />

L<br />

Transport<br />

B<br />

Transport<br />

H<br />

Vægt<br />

vejl.<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

102006 Knæk JCB 403 267 cm 1.290 kg 395 cm 105 cm 249 cm 1.990 kg 1.374,00<br />

102009 Knæk Schäfer 2445 250 cm 1.900 kg 396 cm 140 cm 222 cm 2.450 kg 1.586,00<br />

102009 Knæk Weycor 320 280 cm 1.512 kg 424 cm 135 cm 236 cm 2.700 kg 1.586,00<br />

102011 Knæk Weycor 380 292 cm 2.252 kg 458 cm 150 cm 246 cm 3.500 kg 1.825,00<br />

Maskinerne udlejes ekskl. tilbehør.<br />

LÆSSERE – EL Loaders without cabin – electric<br />

Vare nr. Type Fabrikat Model Drivmiddel<br />

Løftehøjde<br />

Kapacitet<br />

Transport<br />

L<br />

Transport<br />

B<br />

Transport<br />

H<br />

Vægt<br />

vejl.<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

102045 Knæk Weidemann 1190 E El - Akku 244 cm 1.089 kg 398 cm 105 cm 237 cm 2.350 kg Indhent pris<br />

102051 4-hjul Kramer 5055 E Batteri * 288 cm 1.750 kg 495 cm 165 cm 239 cm 4.150 kg Indhent pris<br />

Maskinerne udlejes ekskl. tilbehør.<br />

* Tillæg for genopladning<br />

VIDSTE DU AT ...<br />

Når du lejer hos en DRA-certificeret<br />

udlejer, er materiellet af<br />

meget høj kvalitet? Det sikrer<br />

en mere effektiv byggeproces,<br />

fordi der sker færre driftsstop.<br />

9


JORDMATERIEL GROUND EQUIPMENT<br />

LÆSSERE MED HUS – DIESEL Loaders with cabin – diesel<br />

Vare nr. Type Fabrikat Model Tiphøjde Kapacitet Transport<br />

L<br />

Transport<br />

B<br />

Transport<br />

H<br />

Vægt<br />

vejl.<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

102012 Knæk Weycor 380 292 cm 2.252 kg 458 cm 150 cm 246 cm 3.500 kg 1.825,00<br />

102014 Knæk Weidermann<br />

2080 324 cm 3.020 kg 507 cm 141 cm 254 cm 4.200 kg 1.929,00<br />

102016 Knæk JCB 406 248 cm 2.580 kg 513 cm 190 cm 250 cm 5.082 kg 1.929,00<br />

10<strong>2023</strong> Knæk JCB 409 261 cm 2.907 kg 547 cm 149 cm 265 cm 5.820 kg 1.929,00<br />

10<strong>2023</strong> Knæk CAT 906 303 cm 3.248 kg 536 cm 184 cm 265 cm 5.835 kg 1.929,00<br />

102024 4-hjulstyring<br />

Kramer 880 290 cm 3.500 kg 655 cm 224 cm 295 cm 8.400 kg 2.340,00<br />

102026 Knæk CAT L926 333 cm 7.894 kg 7.450 cm 254 cm 370 cm 13.000 kg Indhent pris<br />

102030 Knæk CAT 950 303 cm 3.248 kg 536 cm 184 cm 265 cm 19.100 kg Indhent pris<br />

102033 Knæk CAT 972 x x x x x 24.900 kg Indhent pris<br />

102036 Knæk CAT 980 x x x x x 30.400 kg Indhent pris<br />

Maskinerne udlejes ekskl. tilbehør. Se nederst på siden<br />

TILBEHØR TIL GRAVEMASKINER OG RENDEGRAVERE<br />

Equipment for excavators and backhoe loaders<br />

Standard-ophæng<br />

MA / 0,8 - 2,2 t<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

FL 432 /<br />

2,3 - 4,5 t<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

FL 45 /<br />

4,6 - 8,0 t<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

FL 60 /<br />

14,0 t<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

FL 70 /<br />

19,0 - 30,9 t<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

Graveskovl 18,00 28,00 40,00 50,00 62,00<br />

Tremmeskovl 308,00 365,00 392,00 487,00 680,00<br />

Planérskovl u/ kip 246,00 280,00 392,00 459,00 -<br />

Planérskovl m/ kip 370,00 402,00 554,00 599,00 682,00<br />

Grubbetand 285,00 320,00 380,00 459,00 -<br />

Hydraulisk jordbor 839,00 1.040,00 1.074,00 6.016,00 -<br />

m/ 1 bor<br />

Ekstra bor 218,00 229,00<br />

Nye priser?<br />

229,00 906,00 -<br />

Forlænger til bor 102,00 112,00 124,00 127,00 -<br />

Sortérgrab - 767,00 973,00 1.701,00 -<br />

Hydraulikhammer 1.063,00 1.399,00 1.679,00 2.770,00 -<br />

Komprimeringshjul - 699,00 - - -<br />

Rotortilt - 504,00 644,00 700,00 -<br />

Omskifterplader 279,00 279,00 279,00 - -<br />

Maskinsensor til laser: Se under lasere og måleinstrumenter<br />

Forbrug af mejsler netto kr. 300,00 pr. stk. Forbrug af tænder på fræser netto kr. 2.000,00<br />

CW55 /<br />

31,0 - 52,0 t<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

10


JORDMATERIEL GROUND EQUIPMENT<br />

TILBEHØR TIL LÆSSERE Equipment for loaders<br />

Vare nr. Type Leje pr. dag kr. Læsser < 6 t Læsser > 6 t<br />

- Skovl nettopris 28,00 x x<br />

- Pallegafler nettopris 28,00 x x<br />

284005B Pallegafler med sideforskydning x<br />

283002 4 i 1-skovl 532,00 x x<br />

283004 Overfaldsgrab 58,00 x -<br />

283006 Kost 951,00<br />

Nye priser?<br />

x -<br />

283008 Kost med opsamler og vand 1.214,00 x VIDSTE DU AT - ...<br />

283010 Murstenstang 504,00 Når x du vælger en DRA-certifi-ceret<br />

283012 Materialekurv 504,00<br />

x materieludlejer, gør - du din<br />

283014 Saltspreder 280,00 virksomhed x mere miljøvenlig? -<br />

Ved brug af materiel til snerydning beregnes leje pr. kalenderdag<br />

Du bidrager nemlig til at reducere<br />

udledningen af miljøbelastende<br />

partikler fra materiellet.<br />

11


DOZERE Dozers<br />

Vare nr. Type Vægt Leje pr. dag kr.<br />

110101 CAT D5M dozer 24 tons 3.900,00<br />

110105 CAT D6XE dozer 24 tons 5.772,00<br />

GPS til Dozer<br />

MASKINTRAILERE / RAMPER Machine trailers / ramps<br />

Vare nr. Fabrikat Totalvægt Egenvægt Nyttelast Ladlængde<br />

indvendig<br />

Ladbredde<br />

indvendig<br />

Sidehøjde<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

108005 Variant 3.500 kg 847 kg 2.653 kg 300 cm 180 cm 30 cm 236,00<br />

108006 Williams 3.500 kg 795 kg 2.905 kg 366 cm 178 cm 37 cm 353,00<br />

108007 Variant 3.500 kg 600 kg 2.900 kg 400 cm 180 cm 30 cm 368,00<br />

108008 Williams 3.500 kg 1.025 kg 2.475 kg 485 cm 223 cm 40 cm 535,00<br />

108004 Williams 2.575 kg 500 kg 2.075 kg 362 cm 150 cm 40 cm 228,00<br />

TAVLEVOGNE Road markings<br />

Vare nr. Tavlevogne Totalvægt Egenvægt Nyttelast Længde Bredde Leje pr. dag kr.<br />

108011 4 meter til motorvej 1.300 kg 825 kg 1.425 kg 341 cm 200 cm 832,00<br />

KABELTRAILERE Cable trailers<br />

Vare nr. Trailer Totalvægt Egenvægt Nyttelast Længde Bredde Leje pr. dag kr.<br />

108012 Indhent info 3.000 kg 575 kg 1.425 kg 467 cm 220 cm 535,00<br />

108012 Indhent info 3.500 kg - - 467 cm 220 cm 535,00<br />

TIPTRAILERE Tip trailers<br />

Vare nr. Trailer Totalvægt Egenvægt Nyttelast Længde Bredde Leje pr. dag kr.<br />

108014 Tiptrailer 3.500 kg 950 kg 2.550 kg 301 cm 168 cm 530,00<br />

CARGO Cargo<br />

Vare nr. Trailer Totalvægt Egenvægt Nyttelast Længde Bredde Leje pr. dag kr.<br />

108016 Cargo-trailer Indhent info 530,00<br />

12


JORDMATERIEL GROUND EQUIPMENT<br />

STAMPERE Rammers<br />

Vare nr. Fabrikant Type Drivkraft Bundplade Vægt Leje pr. dag kr.<br />

110002 Wacker BS 60-2 Olieblandet 27 x 33 cm 62 kg 176,00<br />

110006 Dynapac LT 6000 Benzin 27 x 33 cm 69 kg 176,00<br />

KOMPRIMERING - EL Rammers - electric<br />

Vare nr. Fabrikant Type Drivkraft Bundplade Vægt Leje pr. dag kr.<br />

110004 Wacker AS 50 Batteri * 27 x 33 cm 66 kg 260,00<br />

110007 Wacker AP 1850E (u/ vand) Batteri * - 97 kg 176,00<br />

290001 Batteri til Wacker plade / loppe (1 stk. batteri medfølger maskinen) 36,00<br />

290051 Lynlader til Wacker -<br />

* Tillæg for genopladning<br />

PLADEVIBRATORER – FREM Vibrator plates – forward<br />

Vare nr. Fabrikant Type Drivkraft Bundplade Vægt Vand Leje pr. dag kr.<br />

110008 Wacker 1030 Benzin 30 x 50 cm 40 kg Nej 176,00<br />

110010 Wacker 1135 A Benzin 35 x 50 cm 50 kg Nej 176,00<br />

110012 Wacker VP 1540 Benzin 59 x 40 cm 86 kg Ja 176,00<br />

110013 Swepac F82A Benzin 61 x 43 cm 82 kg Nej 176,00<br />

110014 Wacker VP 1550 Benzin 59 x 50 cm 86 kg Ja 176,00<br />

110016 Wacker VP 2050 Benzin 59 x 50 cm 103 kg Nej 176,00<br />

110017 - Måtte til VP2050 146,00<br />

PLADEVIBRATORER – FREM / BAK Vibrator plates – forward / backward<br />

Vare nr. Fabrikat Type Drivkraft Bundplade Vægt Effekt Leje pr. dag kr.<br />

110018 Wacker DPU 3050 Diesel 73 x 50 cm 181 kg 30,0 kN 310,00<br />

110018 Wacker DPU 3345 Diesel 73 x 45 cm 267 kg 33,5 kN 310,00<br />

110022 Wacker DPU 4545 Diesel 90 x 45 cm 380 kg 40,0 kN 428,00<br />

110023 Swepac FB450 Diesel 112 x 70 cm 445 kg 60,0 kN 633,00<br />

110026 Wacker DPU 6565 Diesel 90 x 75 cm 480 kg 60,0 kN 633,00<br />

110026 Swepac FB510 Diesel 118 x 70 cm 500 kg 66,0 kN 633,00<br />

110028 Wacker * DPU 7060 Diesel 107 x 80 cm 615 kg 69,0 kN 1.027,00<br />

110029 Wacker * DPU 130 Diesel 20 x 118 cm 1.185 kg 130,0 kN 1.189,00<br />

110017 - Måtte til DPU 3050 269,00<br />

*Fjernbetjent<br />

13


JORDMATERIEL GROUND EQUIPMENT<br />

TROMLER / VALSETOG Vibrators / rollers<br />

Vare nr. Type Model Drivkraft Bredde Vægt Effekt Leje pr. dag kr.<br />

110030 Tandem-tromle HD 10 Diesel 97 cm 1.640 kg 17 kN 780,00<br />

110031 Tandem-tromle HD 12 Diesel 120 cm 2.695 kg 30 kN 896,00<br />

110031 Tandem-tromle CAT CB2.7 Diesel 120 cm 2.698 kg 31 kN 896,00<br />

110033 Valsetog 5 t H 5I Diesel 137 cm 5.470 kg 69 kN 1.659,00<br />

110034 Valsetog 7 t H 7I Diesel 165 cm 6.840 kg 109 kN 1.928,00<br />

110035 Forfods-valse til 7,5 t 416,00<br />

110036 Valsetog 12 t 3412 Diesel 213 cm 12.200 kg 215 kN 2.802,00<br />

110038 Valsetog 18 t CAT CS78B Diesel 213 cm 18.888 kg 156 kN 4.030,00<br />

110039 Forfods-valse til 12 t 520,00<br />

110040 Montering af forfod på 7,5 t og 12 t Indhent pris<br />

TROMLER / COMBI – ASFALT Vibrators / rollers – asphalt<br />

Vare nr. Type Model Drivkraft Bredde Vægt Effekt Leje pr. dag kr.<br />

110042 Combi-tromle HD 10 Diesel 106 cm 2.450 kg 21 kN 780,00<br />

110045 Combi-tromle HD 12 Diesel 120 cm 2.700 kg 52 kN 896,00<br />

110047 Asfalt-tromle HD 90 Diesel 168 cm 8.735 kg 84 kN Indhent pris<br />

110047 Asfalt-tromle DV 90 Diesel 168 cm 8.875 kg 84 kN Indhent pris<br />

RÅJORDSKOMPAKTORER Soil compactors<br />

Vare nr. Fabrikant Type Drivkraft Effekt Vægt Leje pr. dag kr.<br />

110054 Wacker * 56 / 82 cm Diesel 68,4 kN 1.500 kg 861,00<br />

110058 Rammax m/ skrabeblad 120 cm Diesel 85,0 kN 3.000 kg 1.347,00<br />

110059 Valsetog 11 t med fast forfod CAT CP54B 11.135 kg 3.243,00<br />

110060 Valsetog 13 t / fast forfod 4.446,00<br />

* Fjernbetjent<br />

VIDSTE DU AT ...<br />

Når du vælger en DRA-certificeret<br />

materieludlejer, kan du<br />

være sikker på at få løsninger,<br />

der er 100 % i orden med hensyn<br />

til både kvalitet, sikkerhed<br />

og miljø?<br />

14


BYGGEMATERIEL CONSTRUCTION EQUIPMENT<br />

15


BYGGEMATERIEL CONSTRUCTION EQUIPMENT<br />

BENZINHAMRE Petrol breakers<br />

Vare nr. Fabrikant Type Drivkraft Vægt Leje pr. dag kr.<br />

120004 Atlas Copco MK 1 Benzin 27 kg 295,00<br />

Forbrug netto kr. 75,00 pr. mejsel<br />

BORE- / MEJSELHAMRE – EL Drill / chisel hammers – electric<br />

Vare nr. Type Fabrikant Model Vægt Leje pr. dag kr.<br />

124019 Akku slagboremaskine Hilti TE 30 5,5 kg 111,00<br />

124020 Kombi-hammer Hilti TE 40 5,6 kg 141,00<br />

124025 Kombi-hammer Hilti TE 80 9,7 kg 141,00<br />

124028 Mejsel-hammer Hilti TE 500 6,3 kg 141,00<br />

124030 Mejsel-hammer Hilti TE 800 10,6 kg 170,00<br />

124035 Mejsel-hammer Hilti TE 1000 12,5 kg 188,00<br />

124037 Mejsel-hammer Hilti TE 2000 14,5 kg 200,00<br />

124040 Gulvhammer Bosch / Wacker - 27,0 kg 217,00<br />

124045 Gulvhammer Hilti TE 3000 29,9 kg 223,00<br />

124051 Arbejdsmiljø-kuffert borehammer Hilti TE DRS-Y - 26,00<br />

124052 Arbejdsmiljø-kuffert mejselhammer Hilti TE DRS-B - 26,00<br />

Forbrug netto kr. 75,00 pr. mejsel. Bor sælges til dagspris<br />

Arbejdsmiljøkuffert indeholder adaptor, der forbinder værktøj til støvsugere.<br />

SKÆREMASKINER – BENZIN Cutting machines – petrol<br />

Vare nr. Type Drivkraft Skæredybde Vægt Leje pr. dag kr.<br />

126002 Kapsav Benzin 100 mm 12 kg 303,00<br />

126003 Kørevogn til benzin-kapsave 30,00<br />

126006 Ringsav Husqvarna K 970 Benzin 260 mm 13 kg 468,00<br />

126008 Diamant-kædesav Benzin 350 mm - 273,00<br />

126016 Asfaltskærer Ø 450 mm klinge Benzin 170 mm 116 kg 477,00<br />

126018 Asfaltskærer Ø 500 mm klinge Benzin 190 mm 125 kg 512,00<br />

126020 Asfaltskærer Ø 700 mm klinge Diesel 300 mm 346 kg 1.112,00<br />

126028 Soff-cut Benzin 45 mm 39 kg 656,00<br />

Diamant afregnes efter forbrug<br />

Diamantkæde til kædesav sælges komplet<br />

SKÆREMASKINER – EL Cutting machines – electric<br />

Vare nr. Type Model Drivkraft Skæredybde Vægt Leje pr. dag kr.<br />

128002 Kapsav m/ vandtilslutning Partner 230 V 125 mm 10,0 kg 311,00<br />

128003 Kapsav til støvsuger Hilti DCH300 230 V 120 mm 9,4 kg 258,00<br />

128008 Vægsav SM 400 C 230 V 158 mm 10,0 kg 258,00<br />

128010 Gulvskærer Ø 450 mm klinge - 380 V 170 mm 116,0 kg 455,00<br />

Diamant afregnes efter forbrug<br />

SKÆREMASKINER – TILBEHØR Equipment for cutting machines<br />

Vare nr. Type Leje pr. dag kr.<br />

128050 Tryktank 10 liter 67,00<br />

128055 Rygsæks-vandtank 67,00<br />

128060 Vand- og el-pumpe, akku på vogn 125,00<br />

16


BYGGEMATERIEL CONSTRUCTION EQUIPMENT<br />

KLIPPE-BUKKEMASKINER TIL ARMERINGSJERN<br />

Cutting / bending machines for steel reinforcement<br />

Vare nr. Type Model Drivkraft Klipper Bukker Leje pr. dag kr.<br />

132002 Jernbukker Håndholdt El 230 V / 10 A - 13 mm 179,00<br />

132003 Jernbukker Håndholdt El 230 V / 10 A - 20 mm 262,00<br />

132004 Jernbukker Håndholdt El 230 V / 10 A 16 mm - 179,00<br />

132005 Jernbukker Håndholdt El 230 V / 10 A 20 mm - 262,00<br />

132008 Kombi Håndholdt El 230 V / 10 A - - 215,00<br />

132010 Jernbukker Stationær El 400 V / 16 A 32 mm - 395,00<br />

132012 Jernbukker Stationær El 400 V / 16 A - 36 mm 416,00<br />

132020 Kombi Stationær El 400 V / 16 A - - 385,00<br />

132050 Betoncontainer * 571,00<br />

* Kombi klippe-/ bukkemaskine monteret i 20’ med dør og rulleport i gavl og side<br />

EL-VÆRKTØJ DIVERSE Power tools – assorted<br />

Vare nr. Type Model Drivkraft Dybde / bredde Vægt Leje pr. dag kr.<br />

130002 Murstensskærer KS 26 El 230 V / 10 A 260 mm 5,6 kg 303,00<br />

130004 Gölz rillefræser SF 50 El 230 V / 10 A 0-50 mm 2,1 kg 233,00<br />

130006 Fliseglasskærer Akku - 24 mm 4,2 kg 155,00<br />

130007 Betonsliber Eibenstock El 230 V / 10 A Ø 125 mm 4,5 kg 169,00<br />

130008 Betonhøvl Makita El 230 V / 10 A Ø 110 mm - 179,00<br />

130010 Betonhøvl Hilti DG 150 El 230 V / 10 A - 5,0 kg 234,00<br />

130012 Vinkelsliber - El 230 V / 10 A 65 mm - 76,00<br />

130014 Støvskærm til vinkelsliber 21,00<br />

130016 Slagnøgle ½” - El 230 V / 10 A - - 131,00<br />

130018 Slagnøgle 3 /4” - El 230 V / 10 A - - 163,00<br />

130020 Boltpistol DX 460 - - 5,6 kg 152,00<br />

130022 Sømpistol Diverse - - - 152,00<br />

130024 Girafsliber - - - - 273,00<br />

130050 Tapetafdamper Proff - - - 273,00<br />

130052 Piskeris, beton 136,00<br />

Forbrug afregnes særskilt. Se leje af støvsugere side 19<br />

ARMERINGSBINDERE Reinforcement binders<br />

Vare nr. Type Model Leje pr. dag kr.<br />

132014 Armeringsbinder 35 mm akku 235,00<br />

132015 Armeringsbinder 45 mm akku 298,00<br />

Tråd til binder sælges til dagspris<br />

BORDSAVE Table saws<br />

Vare nr. Type Model Drivkraft / klinge Leje pr. dag kr.<br />

134001 Kap-/geringssav DW 707 230 V / Ø 250 84,00<br />

134002 Kombinationssav DW 743 230 V / Ø 250 117,00<br />

134004 Bordrundsav m/ rullebord - 400 V / Ø 400 217,00<br />

134006 Rullebord - ekstra 84,00<br />

134008 Spånsug 84,00<br />

134010 Gasbetonsav - 400 V / Ø 400 303,00<br />

134012 Gasbeton-båndsav 336,00<br />

134030 Tømrer-container * - - 460,00<br />

* Bordrundsav med 2 x rulleborde og spånsug monteret i 20’ med døre i gavl og side<br />

17


18<br />

PLADSMATERIEL SITE EQUIPMENT


PLADSMATERIEL SITE EQUIPMENT<br />

KERNEBOREMASKINER Core drilling machines<br />

Vare nr. Type Model Vægt Leje pr. dag kr.<br />

140002 Håndholdt Håndholdt 7,7 kg 382,00<br />

140004 Hilti DD 150 Stativ 11,5 kg 382,00<br />

140006 Hilti DD 200 E Stativ 18,0 kg 533,00<br />

140008 Hilti DD 250 Stativ 37,0 kg 533,00<br />

140010 Vakuumstativ inkl. pumpe 136,00<br />

140012 Ekstra bor og forlænger 5,00<br />

128050 Trykvandstank 10 liter 67,00<br />

Boremaskiner udlejes med 1 stk. bor og standardstativ<br />

Slagankre og diamanter faktureres til dagspris<br />

VÅDSKÆREMASKINER Wet cutting machines<br />

Vare nr. Type Model Drivkraft Skæredybde Vægt Leje pr. dag kr.<br />

140102 Gölz fliseskærer FT 200 El 230 V / 10 A 40 mm 34 kg 218,00<br />

140104 Gölz fliseskærer TS 350 El 230 V / 10 A 110 mm 82 kg 303,00<br />

140106 Gölz fliseskærer ST 85 El 230 V / 10 A 110 mm 66 kg 252,00<br />

140108 Gölz fliseskærer ST 450 El 230 V / 10 A 175 mm 165 kg 303,00<br />

Diamant faktureres efter forbrug og til dagspris<br />

TRANSPORTBÅND Conveyor belts<br />

Vare nr. Fabrikant Model Drivkraft Leje pr. dag kr.<br />

140202 Baron 2,0 m El 230 V 303,00<br />

140204 Baron 3,3 m El 230 V 404,00<br />

140206 Baron 4,5 m El 230 V 446,00<br />

140208 Baron 6,0 m El 230 V 478,00<br />

140210 Soroto 8,0 m El 230 V 585,00<br />

140251 Fødekasse til transportbånd 75,00<br />

140253 Transporthjul 22,00<br />

140255 Styring Baron-bånd 91,00<br />

140257 Kabel fra styring til bånd 15,00<br />

BETONBLANDERE Concrete mixers<br />

Vare nr. Type Model Drivkraft Leje pr. dag kr.<br />

140304 Baron 80 liter El 230 V / 10 A 167,00<br />

140306 Baron* 120 liter El 230 V / 10 A 185,00<br />

140308 Baron 200 liter El 230 V / 10 A 222,00<br />

140310 Baron 300 liter El 230 V / 10 A 338,00<br />

140312 Betonblandere 30,00<br />

*Diamant faktureres efter forbrug og til dagspris<br />

GLITTERE Trowels<br />

Vare nr. Fabrikat Diameter Drivkraft Vægt Leje pr. dag kr.<br />

140402 Dynapac 610 mm El 230 V 40 kg 238,00<br />

140404 Dynapac 610 mm Benzin 50 kg 238,00<br />

140406 Dynapac 900 mm El 400 V 71 kg 304,00<br />

140408 Dynapac 900 mm Benzin 88 kg 304,00<br />

140410 Dobbelt 2 x 900 mm Benzin 295 kg 2.313,00<br />

140451 Tallerken pr. stk. 184,00<br />

19


PLADSMATERIEL SITE EQUIPMENT<br />

BETONVIBRATION – STAVE Concrete vibrators – rods<br />

Vare nr. Type Længde Flaske Drivkraft Leje pr. dag kr.<br />

140508 Højfrekvens m/ omformer 5 m 38 - 65 mm 230 V 103,00<br />

140510 Højfrekvens m/ omformer 10 m 38 - 65 mm 230 V 103,00<br />

140512 Højfrekvens u/ omformer 5 m 38 - 65 mm 42 V 103,00<br />

140514 Højfrekvens u/ omformer 10 m 38 - 65 mm 42 V 103,00<br />

140520 Frekvensomformer til 4 stave - - 400 V 179,00<br />

140580 Ergonomisk pistolstavvibrator HQ 56 - 65 mm 230 V 187,00<br />

140590 Motoraggregat m/ slange - 29 - 49 mm 230 V 187,00<br />

BETONVIBRATION – BJÆLKER Concrete vibrators – beams<br />

Vare nr. Type Drivkraft Mål Leje pr. dag kr.<br />

140502 Planafretter 230 V 2,0 m 289,00<br />

140503 Planafretter Benzin 2,0 m 289,00<br />

140525 Bjælkevibrator 400 V 2,2 m 319,00<br />

140527 Bjælkevibrator 400 V 3,2 m 329,00<br />

140529 Bjælkevibrator 400 V 4,2 m 336,00<br />

140531 Bjælkevibrator 400 V 5,2 m 341,00<br />

140533 Bjælkevibrator 400 V 6,2 m 366,00<br />

140535 Bjælkevibrator 400 V 7,2 m 431,00<br />

140537 Bjælkevibrator 400 V 8,2 m 461,00<br />

140539 Bjælkevibrator 400 V 9,2 m 894,00<br />

140540 Skøjter til bjælke 400 V 54,00<br />

BETONSLIBERE – GULV Grinders – floor<br />

Vare nr. Fabrikant Type Drivkraft Effekt Vægt Bredde Leje pr. dag kr.<br />

140602 Greyline 270 230 V 1.500 W 53 kg 270 mm 328,00<br />

140604 Dianova 420 230 V 2.200 W 80 kg 420 mm 505,00<br />

140605 Greyline 450 230 V 1.500 W 63 kg 450 mm 434,00<br />

140606 Dianova 500 400 V 4.000 W 140 kg 500 mm 770,00<br />

140607 Greyline 550 400 V 4.000 W 131 kg 550 mm 772,00<br />

140608 Dianova 650 400 V 5.500 W 220 kg 650 mm 826,00<br />

Diamant faktureres efter forbrug og til dagspris<br />

BETONSPANDE Concrete skips<br />

Vare nr. Type Model Åbning Leje pr. dag kr.<br />

140702 Kranspand 500 - 750 liter Bundåbning / slangemontering 136,00<br />

140704 Kranspand 500 - 750 liter Ekstra stor åbning / ”sakse” 136,00<br />

140706 Kranspand 500 - 2.000 liter Sideåbning 136,00<br />

Salg af slange pr. meter kr. 105,00<br />

BETONFRÆSERE – GULV Millers – floor<br />

Vare nr. Type Model Drivkraft Bredde Vægt Leje pr. dag kr.<br />

140802 Gulvfræser BEF 201 230 V 200 mm 60 kg 737,00<br />

140804 Gulvfræser UA 20 400 V 200 mm 45 kg 737,00<br />

140806 Gulvfræser BEF 301 400 V 300 mm 300 kg 1.282,00<br />

140808 Gulvfræser BEF 320 400 V 320 mm 365 kg 1.282,00<br />

20


PLADSMATERIEL SITE EQUIPMENT<br />

GULVBEHANDLING – DIVERSE Floor treatment – assorted<br />

Vare nr. Type Model Leje pr. dag kr.<br />

140651 Woodboy m/ slibepads til træ / karborundum-sten * 80 kg 323,00<br />

140653 Woodboy m/ vægtklods og kobberplade inkl. forbru 85 kg 353,00<br />

140655 Gulvstripper 230 mm håndholdt 11 kg 184,00<br />

140657 Gulvstripper 350 mm 140 kg 303,00<br />

* Karborundum-sten, pads og knive sælges i sæt ved levering til dagspris<br />

STØVSUGERE / VÅDSUGERE Wet / dry vacuum cleaners<br />

Vare nr. Type Model Beskrivelse Drivkraft Forbrug / W Leje pr. dag kr.<br />

141001 Hilti VC 20-U Våd / tør m/ autostart 230 V 1.200 158,00<br />

141002 Hilti VC 40-U Våd / tør m/ autostart 230 V 1.200 170,00<br />

141003 DC 2800 / DC 2900 - m/ Hepa 13-filter 230 V 1.200 205,00<br />

141006 DC 3800 - Twin m/ Hepa-13 filter - 2.800 405,00<br />

141008 Alto Attix 130 - - 3.000 405,00<br />

141010 Alto Attix 961-01 Tør- og vådsuger 230 V 2 x 1.500 281,00<br />

141012 Alto Attix 751-61 Vådsuger m/ pumpe 230 V 1.200 222,00<br />

Poser og filter faktureres særskilt. Støvsugere udleveres som standard med slange, rør og tørmundstykke<br />

PUMPER Pumps<br />

Vare nr. Type Drivkraft Liter / min. Leje pr. kalenderdag kr.<br />

141102 Dykpumpe 2” 230 V 520 123,00<br />

141104 Dykpumpe 3” 400 V 1.000 208,00<br />

141106 Dykpumpe 4” 400 V 1.400 240,00<br />

141108 Fladsuger 2” 230 V - 123,00<br />

141110 Slampumpe 2” 230 V - 218,00<br />

141111 Slampumpe 3” 400 V - 238,00<br />

141112 Entreprenør 2” Benzin 700 233,00<br />

141114 Entreprenør 3” Benzin 1.300 250,00<br />

141116 Motorpumpe 4” Diesel 2.600 1.585,00<br />

141118 Motorpumpe 6” Diesel 5.330 2.067,00<br />

TILBEHØR TIL PUMPER Equipment for pumps<br />

Vare nr. Type Længde Leje pr. kalenderdag kr.<br />

141123 Sugeslange 2”, 3”, 4”, 6” 6 m 44,00<br />

141125 Afgangsslange 2” 15 m 45,00<br />

141127 Afgangsslange 3” 15 m 33,00<br />

141129 Afgangsslange 4” 15 m 57,00<br />

141131 Afgangsslange 6” 15 m 67,00<br />

141133 Hanerør - 22,00<br />

141135 Niveauafbryder - 76,00<br />

141137 Overgangsstykker - 13,00<br />

VANDVOGNE OG VANDTANKE Water wagons and water tanks<br />

Vare nr. Type Drivkraft Leje pr. kalenderdag kr.<br />

141202 2.500 liters tank på trækvogn - 134,00<br />

141204 2.500 liters tank m/ pumpe og spreder Benzin 336,00<br />

141205 4.000 liters tank m/ pumpe og spreder Benzin 539,00<br />

141206 1.000 liters palletank - 34,00<br />

21


PLADSMATERIEL SITE EQUIPMENT<br />

HØJTRYKS- / HEDVANDSRENSERE High-pressure / hot water washers<br />

Vare nr. Type Drivkraft Tryk Vægt Leje pr. dag kr.<br />

141302 Alto Nilfisk Poseidon 5-67 Benzin 230 bar 68 kg 318,00<br />

141304 Alto Nilfisk 130.2 230 V 130 bar 17 kg 208,00<br />

141306 Alto Nilfisk 140.2 230 V 140 bar 17 kg 208,00<br />

141308 Alto Nilfisk MC8P-180 400 V / 32 A 180 bar 130 kg 292,00<br />

141309 Trailer monteret m/ højtryksrenser Diesel 350 bar 1.500 kg 1.416,00<br />

Hedvand Type Drivkraft Tryk Vægt<br />

141310 Alto Nilfisk 4M-200/960 FAX 400 V / diesel 175 bar 217 kg Indhent pris<br />

141320 Mobil hedvandsrenser TD216* Diesel 200 bar 217 kg Indhent pris<br />

141325 Mobil hedvandsrenser TD352* Diesel 350 bar 217 kg Indhent pris<br />

141330 Mobil hedvandsrenser TD503* Diesel 500 bar 217 kg Indhent pris<br />

Tilbehør<br />

Type<br />

141351 Trykslange 10 m Indhent pris<br />

141355 Slangevogn 50 m Indhent pris<br />

*Forespørg på udstyr, forskellige lanser, forskellige slanger m.m.<br />

LASER- OG MÅLEINSTRUMENTER Laser and measuring instruments<br />

Hedvand Type Model Leje pr. dag kr.<br />

141402 Rørlaser - 381,00<br />

141404 Laser m/ sensor og stadie Vandret 304,00<br />

141406 Laser m/ sensor og stadie 1 fald 310,00<br />

141408 Laser m/ sensor og stadie 2 fald 422,00<br />

141410 Ekstra stadie og sensor - 124,00<br />

141412 Sensor til gravemaskine MDX-13 228,00<br />

141418 Nivelleringsinstrument - 125,00<br />

141420 Kabelsøger u/ dybdemåler CAT 3 258,00<br />

141422 Kabelsøger m/ dybdemåler CAT 3 + 268,00<br />

141424 Kabelsøger m/ dybdemåler RD 7000 304,00<br />

141426 Signalsender til kabelsøger Genny 33,00<br />

141427 Signalsender til kabelsøger Til RD 7000 34,00<br />

141428 Jernsøger - 303,00<br />

RØRÅL / KLOAK-TV Pipe veels / sewer TV’s<br />

Vare nr. Type Leje pr. dag kr.<br />

141502 60 m rørål 153,00<br />

141504 200 m rørål 266,00<br />

141506 300 m rørål 318,00<br />

141508 Kloak–tv, farveskærm 819,00<br />

141510 Sonde til rørål 91,00<br />

RØRBALLONER Pipe plugs<br />

22<br />

Vare nr. Type Leje pr. kalenderdag kr.<br />

140602 100 - 200 mm maks. 1,5 bar 100,00<br />

140604 200 - 400 mm maks. 1,5 bar 168,00<br />

140606 300 - 600 mm maks. 1,5 bar 336,00<br />

140608 500 - 1000 mm maks. 1,5 bar 673,00<br />

141610 100 - 200 mm maks. 1,5 bar / gennemløb 116,00<br />

141612 200 - 400 mm maks. 1,5 bar / gennemløb 183,00<br />

141614 300 - 600 mm maks. 1,5 bar / gennemløb 351,00<br />

141616 500 - 1000 mm maks. 1,5 bar / gennemløb 689,00<br />

141651 Kompressor 230 V 0,2 / m³ (kan forsyne 2 balloner) 111,00<br />

141676 Y-stykke til balloner 5,00<br />

141678 Luftslange 10 m 10,00<br />

141679 Trykregulator 5,00<br />

141680 Skubbestang 2 m 10,00<br />

141682 Fodbetjent luftpumpe m/ manometer 10,00


PLADSMATERIEL SITE EQUIPMENT<br />

RØRGRIBERE Pipe grabs<br />

Vare nr. Type Leje pr. dag kr.<br />

141702 20 / 30 cml 123,00<br />

141704 30 / 40 cm 125,00<br />

141706 40 / 50 cm 132,00<br />

141708 50 / 60 cm 144,00<br />

141710 60 / 80 cm 172,00<br />

LUFTVÆRKTØJ Air tools<br />

Vare nr. Type Flaske Drivkraft Forbrug Vægt Leje pr. dag kr.<br />

141802 Hammer RFD 57 Trykluft 0,4 m 3 3,0 kg 77,00<br />

141804 Hammer TEX 11 Trykluft 1,1 m 3 10,0 kg 86,00<br />

141805 Hammer TEX 15 Trykluft 1,5 m 3 19,0 kg 98,00<br />

141806 Hammer TEX 23 Trykluft 1,8 m 3 26,0 kg 103,00<br />

141808 Hammer R-TEX Trykluft 1,5 m 3 30,0 kg 111,00<br />

141810 Nålehammer - Trykluft 0,3 m 3 5,0 kg 117,00<br />

141812 Luftnøgle ½” - Trykluft 1,3 m 3 9,2 kg 77,00<br />

141814 Pusterør 26,00<br />

Forbrug pr. mejsel netto kr. 75,00<br />

JORDRAKETTER Moles<br />

Vare nr. Type Drivkraft Forbrug Leje pr. dag kr.<br />

141901 45 Ø Trykluft 0,5 m 3 371,00<br />

141902 55 Ø Trykluft 0,5 m 3 420,00<br />

141904 75 Ø Trykluft 0,8 m 3 464,00<br />

141906 95 Ø Trykluft 1,4 m 3 578,00<br />

141908 110 Ø Trykluft 1,7 m 3 692,00<br />

141910 Udvider 110 til 130 Ø 400,00<br />

141951 Kikkertsigte 57,00<br />

141953 Skydeslange pr. 15 meter 57,00<br />

KOMPRESSORER Compressors<br />

Vare nr. Kompressorer Bar Drivkraft m 3 / min. Vægt Leje pr. dag kr.<br />

142002 Kompressor 7,0 - 230 V / 10 A 0,2 10 kg 111,00<br />

142004 Kompres. synsfri træk * 7,1 Benzin 1,6 700 kg 286,00<br />

142006 Kompres. synsfri træk * 7,1 Diesel 3,6 750 kg 375,00<br />

142008 Kompres. synsfri træk 7,1 Diesel 5,1 850 kg 625,00<br />

142010 Kompres. synsfri træk 7,1 Diesel 8,1 1.650 kg 929,00<br />

142012 Kompres. synsfri træk 10,0 Diesel 10,0 1.960 kg 1.256,00<br />

142017 Smøreæg til jordraket 84,00<br />

142018 Vandudskiller / smøreæg 84,00<br />

142020 Luftslange 15 m 46,00<br />

* Kan lejes som stationær<br />

23


PLADSMATERIEL SITE EQUIPMENT<br />

GRAVEKASSER Trench boxes<br />

Vare nr. Type Vægt Leje pr. kalenderdag kr.<br />

142103 Bund 200 x 196 cm 845 kg Indhent pris<br />

142105 Bund 300 x 195 cm 1.850 kg Indhent pris<br />

142108 Bund 400 x 260 cm 2.350 kg Indhent pris<br />

142110 Over 200 x 0,96 cm 573 kg Indhent pris<br />

142112 Over 340 x 130 cm 1.250 kg Indhent pris<br />

142115 Over 400 x 130 cm 1.350 kg Indhent pris<br />

142120 Mellemrør 0,5 m pr. stk. Indhent pris<br />

142121 Mellemrør 1,1 m pr. stk Indhent pris<br />

142125 Montering mellemrør pr. stk. Indhent pris<br />

142130 Løftekæde – må ikke bruges til træk Indhent pris<br />

142135 Indstilling pr. enhed Indhent pris<br />

NEDSTYRTNINGSSKAKTE Refuse shafts<br />

Vare nr. Type Leje pr. kalenderdag kr.<br />

142502 Tragt 21,00<br />

142504 Lige rør 10,00<br />

142506 Grenrør 21,00<br />

142508 Vinduesbeslag 7,00<br />

SKILTE Road signs<br />

Vare nr. Type Leje pr. kalenderdag kr.<br />

142402 Trafikskilte 5,00<br />

142404 Fod m/ alurør og 3 beslag 5,00<br />

AFSPÆRRINGSMATERIEL Barrier material<br />

Vare nr. Type Leje pr. kalenderdag kr.<br />

142302 1 m rør m/ refleks inkl. fod 1,00<br />

142304 4 m afspærringslægte 1,00<br />

142306 Markeringslygte 5,00<br />

TRAFIKLYS Traffic lights<br />

Vare nr. Type Leje pr. kalenderdag kr.<br />

142351 Trafiklys sæt / 2-vejs (2 standere, 2 batterier) 191,00<br />

142355 Trafiklys enkelt / 3-vejs (1 stander, 1 batteri) 354,00<br />

142357 Ekstra batteri, ladeapparat pr. stk. 21,00<br />

TIPCONTAINERE TIL TRUCK Tip containers for trucks<br />

Vare nr. Type Maks. last Leje pr. kalenderdag kr.<br />

142602 600 liter 2.000 kg 124,00<br />

142604 1.100 liter 2.000 kg 150,00<br />

142606 2.000 liter. 2.000 kg 150,00<br />

142651 Hjulsæt 33,00<br />

24


PLADSMATERIEL SITE EQUIPMENT<br />

JORDBAKKER Soil buckets<br />

Vare nr. Type Leje pr. kalenderdag kr.<br />

140902 500 liter 103,00<br />

140904 1.000 liter 109,00<br />

140906 1.500 liter 114,00<br />

GENERATORER 3 - 8,5 KVA Generators 3 - 8.5 kVA<br />

Vare nr. Type Maks. effekt Drivkraft Tankdrift Vægt Leje pr. kalenderdag kr.<br />

142701 Kuffert 230 V - 200 W Benzin 2,5 timer 22 kg 215,00<br />

142702 3010 x 230 V - 2.600 W Benzin 2,5 timer 35 kg 257,00<br />

142704 5010 x 230 V - 4.300 W Benzin 3,0 timer 60 kg 257,00<br />

142705 MG 514 / svejs 400 V - 4.000 W Benzin 2,5 timer 82 kg 303,00<br />

142706 6510 x 400 V - 6.500 W Benzin 11,0 timer 86 kg 465,00<br />

142708 8510 MTX 400 V - 8.500 W Benzin 11,0 timer 99 kg 478,00<br />

142710 12510 MTX 400 V - 12.000 W Benzin 8,0 timer 154 kg 470,00<br />

GENERATORER 14 - 190 KVA Generators 14 - 190 kVA<br />

Vare nr. Type Maks. effekt Drivkraft Tankdrift Vægt Leje pr. kalenderdag kr.<br />

142802 Qas 14 * 400 V - 13 kVA Diesel 13 timer 840 kg 663,00<br />

142804 Qas 20 * 400 V - 20 kVA Diesel 9 timer 1.069 kg 745,00<br />

142805 Qax 30 * 400 V - 30 kVA Diesel 11 timer 1.016 kg 909,00<br />

142806 Qax 40 * 400 V - 40 kVA Diesel 8 timer 1.325 kg 1.066,00<br />

142808 QAS 80 * stationær 400 V - 88 kVA Diesel 10 timer 2.000 kg 1.387,00<br />

142809 Qas 100 * stationær 400 V - 100 kVA Diesel 10 timer 1.950 kg 1.634,00<br />

142810 Qas 200 * stationær 400 V - 190 kVA Diesel 10 timer 3.200 kg 2.536,00<br />

142851 Hybrid Generator Compact 858,00<br />

142855 Hybrid Generator Power 1.211,00<br />

*Kan tilsluttes ekstern dieseltank.<br />

Ved døgndrift opkræves ekstra leje<br />

EL-TAVLER Curcuit breaker panels<br />

Vare nr. Størrelse Tilgang Afgang Leje pr. kalenderdag kr.<br />

142902 16 A CEE 6 x 230 V / 2 x 16 A 46,00<br />

142904 32 A CEE 4 x 230 V / 2 x 16 A / 1 x 32 A 71,00<br />

142906 63 A CEE Mini 6 x 230 V / 2 x 16 A / 1 x 32 A 91,00<br />

142908 63 A CEE Maks. 6 x 230 V / 3 x 16 A / 4 x 32 A 91,00<br />

142910 125 A CEE 6 x 230 V / 3 x 16 A / 3 x 32 A 174,00<br />

142912 250 A Bolt Indhent info 219,00<br />

142917 400 A Bolt Indhent info 224,00<br />

142918 630 A Bolt Indhent info 300,00<br />

142940 250 A CEE Kran 219,00<br />

EL-KABLER Electric cables<br />

Vare nr. Type Længde Leje pr. kalenderdag kr.<br />

143001 Kabelovergang - 5,00<br />

143002 Kabeltromle 10 A 25 m 20,00<br />

143003 Fordelerstik CEE - 5,00<br />

143004 Gummikabel 10 A 25 m 26,00<br />

143006 Gummikabel 16 A 25 m 26,00<br />

143008 Gummikabel 32 A 25 m 31,00<br />

143010 Gummikabel 63 A 25 m 52,00<br />

143012 Gummikabel 125 A 25 m 62,00<br />

25


26<br />

VARMEMATERIEL HEATING EQUIPMENT


VARMEMATERIEL HEATING EQUIPMENT<br />

VARMEMÅTTER Heating mats<br />

Vare nr. Størrelse Drivkraft Effekt Type Vægt Leje pr. dag kr.<br />

160002 1 x 3 m 230 V 1.000 W Vintermåtter 11,0 kg 150,00<br />

160004 0,5 x 6 m net 230 V 800 W Vintermåtter 3,0 kg 80,00<br />

160006 0,5 x 8 m net 230 V 1.000 W Vintermåtter 3,5 kg 87,00<br />

160008 0,5 x 12 m net 230 V 1.000 W Vintermåtter 4,0 kg 93,00<br />

VARMEKANONER – DIESEL Air heaters – diesel<br />

Vare nr. Model Drivkraft Effekt kcal / time Forbrug liter / time Vægt Leje pr. dag kr.<br />

162002 Gryp 28 230 V 28.000 2,30 28 kg 168,00<br />

162006 WAL XL 6 230 V 14.600 * 1,35 20 kg 169,00<br />

162008 WAL XL 9 E 230 V 40.000 * 3,20 62 kg 246,00<br />

162010 TB 55 ** 230 V 50.000 * 6,00 110 kg 200,00<br />

162012 TB 110 ** 230 V 100.000 * 11,00 120 kg 366,00<br />

* Kan tilsluttes termostat<br />

** Skal tilsluttes ekstern dieseltank. Se dieseltanke side 26<br />

TILBEHØR TIL VARMEKANONER Equipment for air heaters<br />

Vare nr. Type Leje pr. kalenderdag kr.<br />

162050 Plastslange Salg pr. meter: dagspris<br />

162051 Skorsten 2 meter 10,00<br />

162053 Skorsten / bøjning 10,00<br />

162057 Termostat 81,00<br />

Olieslange 5 meter: Se under dieseltanke<br />

VARMEBLÆSERE – EL / GAS Heaters – electric / gas<br />

Vare nr. Model Effekt kW Netspænding Sikring Leje pr. kalenderdag kr.<br />

164000 Gasflaske 11 kg - - - 10,00<br />

164001 Gasovn 4,2 kW - - 43,00<br />

164002 Elvarmeblæser 2,0 kW 230 V 10 A 32,00<br />

164004 Elvarmeblæser 9,0 kW 400 V 16 A 43,00<br />

Leje og forbrug af gasflasker afregnes efter forbrug<br />

AFFUGTERE Dehumidifiers<br />

Vare nr. Type Liter / 24 t Drivkraft Strømforbrug Vægt Leje pr. kalenderdag kr.<br />

166002 Seccoprof 28 230 V / 10 A 620 W 27 kg 111,00<br />

166006 TTK 140s 35 230 V / 10 A 600 W 30 kg 120,00<br />

166008 TTK 170S 39 230 V / 10 A 750 W 35 kg 147,00<br />

166010 TTK 350S 55 230 V / 10 A 1.070 W 44 kg 155,00<br />

166012 ALE 800 80 230 V / 10 A 1.200 W 54 kg 159,00<br />

166020 Sorptionsaffugter 43 230 V / 10 A 300 W 25 kg 169,00<br />

VARMEFYR / GROUNDHEATING Boilers / ground heating<br />

Vare nr. Type Drivkraft Effekt Effekt Forbrug Vægt Leje pr. kalenderdag kr.<br />

168002 Pureheat 380 V / diesel 252 kWh 216.720 kcal / t 23,2 l / time 3.713 kg 8.190,00<br />

27


VARMEMATERIEL HEATING EQUIPMENT<br />

TILBEHØR TIL VARMEFYR / GROUNDHEATING<br />

Equipment for boilers / ground heating<br />

Vare nr. Type Leje pr. kalenderdag kr.<br />

168008 5 m slange / fordelingsslange 43,00<br />

168010 20 m slange / fordelingsslange 54,00<br />

168020 Pumpestation / ground 1.043,00<br />

168025 Booster 1.043,00<br />

168030 Slangerulle 700 m groundheating 673,00<br />

168035 Manifold / fordeler 339,00<br />

KALORIFERE Calorifiers<br />

Vare nr. Type Leje pr. kalenderdag kr.<br />

168004 Kalorifere 15 kW 126,00<br />

168005 Kalorifere 30 kW 191,00<br />

168006 Kalorifere 60 kW 206,00<br />

DIESELTANKE Diesel tanks<br />

Vare nr. Type Leje pr. kalenderdag kr.<br />

170002 420 liter 89,00<br />

170003 1000 liter 141,00<br />

170004 1500 liter 163,00<br />

170005 1500 liter Diesel, 220 liter AdBlue 191,00<br />

170006 2000 liter 191,00<br />

Indhold i dieseltanke refunderes ikke. Contents of diesel tanks will not be refunded<br />

TILBEHØR TIL DIESELTANKE Equipment for diesel tanks<br />

Vare nr. Type Leje pr. kalenderdag kr.<br />

162055 Olieslange 5 m 10,00<br />

170015 Dieselpumpe 12 V 12,00<br />

VIDSTE DU AT ...<br />

DRA-certificeringen anbefales<br />

af Dansk Byggeri, fordi den<br />

bidrager til at forbedre kvalitet,<br />

sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø<br />

i bygge- og anlægsbranchen?<br />

28


SIKKERHEDS- OG MILJØMATERIEL HEALTH AND SAFETY EQUIPMENT<br />

29<br />

CP APS / ØST GRØNNINGEN 12, 4130 VIBY SJ., TLF. 46 14 06 00 / VEST MARKTOFTEN 7, 8464 GALTEN, TLF. 75 14 06 00 / CP@CP.DK<br />

SIDE 29


SIKKERHEDS- OG MILJØMATERIEL HEALTH AND SAFETY EQUIPMENT<br />

GIPSPLADEHÅNDTERING Plasterboard handling<br />

Vare nr. Type Bemærkninger Kapacitet<br />

transport<br />

Kapacitet ved<br />

tiltning<br />

Maks. antal<br />

plader<br />

Vægt vejl.<br />

Leje pr. dag kr.<br />

184002 Multitrolley - 1.300 kg 800 kg 40 stk. 550 kg 808,00<br />

184004 Stacker - 800 kg - 24 stk. - 100,00<br />

184006 Mounter - - 1 stk. - - 50,00<br />

184008 Flexmover - 1.100 kg - - 300 kg 779,00<br />

184010 Manuel trækvogn Vogn m/ brems 1.200 kg - - 75 kg 126,00<br />

184012 Gips / lige løft Danogips 70 kg - - 22 kg 111,00<br />

184014 Gips / skråløfter Summer 70 kg - - 45 kg 117,00<br />

184016 Gipsbukke - - - - - 3,00<br />

VINDUESMATERIEL Window equipment<br />

Vare nr. Model Type Kapacitet Løftehøjde Transport<br />

L<br />

Transport<br />

B<br />

Transport<br />

H<br />

Vægt<br />

vejl.<br />

Leje pr.<br />

dag kr.<br />

180002 A-BOM - 200 kg 185-275 cm 30 cm 125 cm 250 cm 50 kg 303,00<br />

180002 Easymounter Lav 200 kg 207-257 cm 30 cm 121 cm 200 cm 39 kg 303,00<br />

180004 Easymounter Høj 200 kg 327-377 cm 30 cm 121 cm 300 cm 44 kg 371,00<br />

UDSUGNINGSANLÆG Ventilation<br />

Vare nr. Type Kapacitet Vægt Leje pr. dag kr.<br />

182001 Cirkulationsventilator 8.000 m³ / t 5 kg 77,00<br />

182002 Vortex-blæser 3.300 m³ / t 15 kg 161,00<br />

182003 7,5 m luftslange - - 42,00<br />

182005 Samlemuffe til slange - - 5,00<br />

182006 Aircube luftrenser 400 m³ / t 13 kg 366,00<br />

182007 Miljøboks luftrenser 1.000 m³ / t 366,00<br />

182008 Aircube luftrenser 1.800 m³ / t 25 kg 550,00<br />

182009 Miljøboks luftrenser 2.000 m³ / t 550,00<br />

Filter faktureres særskilt.<br />

STIGEHEJS Ladder hoist<br />

Vare nr. Type Længde Nyttelast Drivkraft Leje pr. dag kr.<br />

188002 Hejs 2-14 m 150 kg 230 V 387,00<br />

188004 Vippekasse 100,00<br />

MATERIELHEJS Equipment hoist<br />

Vare nr. Type Løftekapacitet Løftehøjde Vægt vejl. Leje pr. dag kr.<br />

190010 ML 2118 300 kg 560 cm 146 kg 228,00<br />

190012 ML 2124 300 kg 720 cm 166 kg 228,00<br />

OLIEUDSKILLER MED SANDFANG Oil separator with sand tap<br />

Vare nr. Type Liter / sek. Leje pr. kalenderdag kr.<br />

186004 Olieudskiller 7 1.245,00<br />

30


SIKKERHEDS- OG MILJØMATERIEL HEALTH AND SAFETY EQUIPMENT<br />

LØFTEGREJ Lifting gear<br />

Vare nr. Type Maks. belastning Leje pr. dag kr.<br />

192002 Palleløfter 1.500 kg 100,00<br />

192004 Palleløfter 2-meters gafler 2.500 kg 168,00<br />

192005 Manuel stabler / palleløfter 1.000 kg 231,00<br />

192006 El-palleløfter 1.400 kg 303,00<br />

192008 El-stabler 1.200 kg 387,00<br />

192009 El-trappetransportør / sækkevogn - 303,00<br />

192010 Entreprenør-donkraft 5.000 kg 67,00<br />

192012 Entreprenør-donkraft 10.000 kg 84,00<br />

192014 Rulleskøjter 1 par 10.000 kg 33,00<br />

192016 Rulleskøjter drejebar 10.000 kg 33,00<br />

192018 Kædetalje 500 kg 100,00<br />

192020 Kædetalje 1.000-3.000 kg 150,00<br />

192032 Løftekrog til gafler 1.000 kg 61,00<br />

192055 Løftekæde 1 streng - 45,00<br />

192060 Løftekæde 2 strenge - 80,00<br />

192063 Løftekæde 3 strenge - 85,00<br />

192065 Løftekæde 4 strenge - 217,00<br />

192070 Brøndhejs / løfteklokke 1.500-2.500 kg 482,00<br />

192072 Brøndhejs / løfteklokke 2.500-5.000 kg 482,00<br />

192075 Krankurv 2 personer 180 kg 244,00<br />

VAKUUMSUG Vacuum suction<br />

Vare nr. Type Maks. belastning Drivkraft Leje pr. dag kr.<br />

192035 Mantis 100 kg Akku 286,00<br />

192036 Combat 500 kg Akku 387,00<br />

192038 Cosmo 2.000 kg 12 V hydraulisk 487,00<br />

192040 1600 Flex 160 kg Benzin 867,00<br />

192041 Handy / benzin 1.000 kg Benzin 719,00<br />

192042 Typhoon 2.000 kg Benzin 1.212,00<br />

192043 Galaxy 8.000 kg Benzin 1.146,00<br />

192052 Ekstra fod / adapter 500 kg - 100,00<br />

DÆKSTØTTER / ELEMENTSTØTTER Floor / element supporters<br />

Vare nr. Type Type Maks. belastning Dybde Vægt / mål Leje pr. kalenderdag kr.<br />

194001 Barrel til støtter - - - - 5,00<br />

194002 Kanalstøtter - - 0,90 - 1,50 m 10,0 kg 5,00<br />

194004 Dækstøtte 2 2,0 t 1,80 - 3,00 m 10,0 kg 5,00<br />

194006 Dækstøtte 3 2,0 t 2,30 - 3,50 m 18,0 kg 5,00<br />

194008 Dækstøtte 4 2,0 t 2,60 - 4,10 m 26,0 kg 5,00<br />

194010 Elementstøtter P 330 1,0 t 2,07 - 3,30 m 13,5 kg 32,00<br />

194014 Tagstensrytter - 1,0 t - - 16,00<br />

194032 Murerbukke - - 1,10 - 1,90 m 21,0 kg 10,00<br />

194034 Pudsebukke - - 1,10 - 1,90 m 21,0 kg 10,00<br />

194036 Platformdæk - 0,2 t - L 250 cm 16,00<br />

194038 Platformdæk 0,2 t - - L 305 cm 16,00<br />

194040 Træ-tralle - - - - 16,00<br />

194042 1 m forhøjer * - - 2,10 - 2,90 m - 10,00<br />

* Inkl. diagonaler, vægfastgørelser og gelænderstolper, ekskl. lister og gelænder<br />

31


SIKKERHEDS- OG MILJØMATERIEL HEALTH AND SAFETY EQUIPMENT<br />

LYSMASTER / PROJEKTØRER Lampposts / floodlights<br />

Vare nr. Type Model Leje pr. kalenderdag kr.<br />

196003 Gulvstativ til 18 og 350 W - 15,00<br />

196004 Konsol-projektørarme til lys - 3,00<br />

196005 Betonfundament til mast - 10,00<br />

196006 6 m mast - 75,00<br />

196007 9 m mast - 91,00<br />

196008 12 m mast - 120,00<br />

196009 15 m mast - 182,00<br />

196011 Armatur til gangveje 19 W serieforbundet 6,00<br />

196013 Armatur til gangveje 36 W serieforbundet m/ nødstrøm 7,00<br />

196018 Projektør 400 W højnatrium 82,00<br />

196020 Projektør 200 W LED 46,00<br />

196022 Projektør 1.000 W højnatrium 39,00<br />

196024 Bælte til lysmast/starter - 2,00<br />

196026 Skumrings-timer-relæ - 11,00<br />

196028 Enkeltstarter - 29,00<br />

196030 Dobbeltstarter - 29,00<br />

196032 Projektør 2 x 18 W LED 17,00<br />

196034 Projektør 300 W LED 82,00<br />

Se under El-kabler<br />

LYSMASTER / PROJEKTØRER – MOBILE Lampposts / floodlights – mobile<br />

Vare nr. Type Model Leje pr. kalenderdag kr.<br />

196036 Lysballon inkl. starter 1.000 W højnatrium 220,00<br />

196038 Lysballon, LED 600 W LED 220,00<br />

196040 Stativ / treben til ballon - 43,00<br />

196042 Plastfod til ballon - 43,00<br />

196044 5 m teleskopmast plug-in - 100,00<br />

196045 7 m teleskopmast u/ generator 4 x 150 W LED 359,00<br />

196046 9 m teleskopmast m/ generator Trailermonteret 618,00<br />

196047 9 m teleskopmast m/ generator Stationær 618,00<br />

196050 10 m teleskopmast plug-in Stationær 514,00<br />

FOLDESTILLADSER / RULLESTILLADSER /<br />

RÆKVÆRKSHOLDERE Scaffoldings / railing holders<br />

Type Arbejdshøjde Ståhøjde 250 / 305 cm Leje kr. smal 250 / 305 cm Leje pr. kalenderdag kr.<br />

Foldestillads 3,25 m 1,25 m 197000 / - 83,00 197002 / - 101,00<br />

Rullestillads 6,50 m 4,50 m 197004 / 197018 197,00 197032 / 197046 227,00<br />

Rullestillads 7,50 m 5,50 m 197006 / 197020 218,00 197034 / 197048 254,00<br />

Rullestillads 8,50 m 6,50 m 197008 / 197022 235,00 197036 / 197050 269,00<br />

Rullestillads 9,50 m 7,50 m 197010 / 197024 254,00 197038 / 197052 321,00<br />

Rullestillads 10,50 m 8,50 m 197012 / 197026 279,00 197040 / 197054 371,00<br />

Rullestillads 11,50 m 9,50 m 197014 / 197028 305,00 197042 / 197056 419,00<br />

Vare nr. Maks. belastning pr. platform: 200 kg pr. m 2 Leje pr. kalenderdag kr.<br />

198000 Combisafe gelænderstolpe Indhent pris<br />

198002 Combisafe multitvinge Indhent pris<br />

198004 Combisafe multifod / boltfod Indhent pris<br />

198006 Combisafe fodliste Indhent pris<br />

198008 Combisafe facadebeslag Indhent pris<br />

198010 Combisafe flexfæste Indhent pris<br />

198012 Vertikalfæste Indhent pris<br />

198014 Vinkelfæste Indhent pris<br />

198016 Forhøjer 40 cm Indhent pris<br />

198018 Hegn 2,63 m Indhent pris<br />

Minimumsleje på stillads og rækværk: 5 dage<br />

32


GRØNT MATERIEL PARK AND GARDEN EQUIPMENT<br />

33


GRØNT MATERIEL PARK AND GARDEN EQUIPMENT<br />

TRAKTORER Tractors<br />

Vare nr. Type Model Drivkraft Bredde Vægt Leje pr. dag kr.<br />

202002 Isiki TH 4330 Diesel 115 cm 1.200 kg 652,00<br />

202003 Sneplov til Isiki - - - - 468,00<br />

202004 Case 80 HK Diesel 150 cm 3.600 kg 1.321,00<br />

202006 New Holland 115 HK Diesel 220 cm 4.500 kg 1.484,00<br />

202008 New Holland 165 HK Diesel 230 cm 6.000 kg 1.721,00<br />

202010 Kroghejsevogn 2-akslet - - - - 674,00<br />

202017 Kost til Isiki - - - - 481,00<br />

202019 Saltspreder - - - - 204,00<br />

202021 Fræser - - - - 481,00<br />

20<strong>2023</strong> Stennedlægningsfræser - - - - 2.227,00<br />

202026 Kost - - - - 673,00<br />

202027 Jordvogn 1-akslet - - - - 481,00<br />

202029 Fræser - - - - 481,00<br />

202031 Stennedlægningsfræser - - - - 2.500,00<br />

202035 Kost til New Holland - - - - 673,00<br />

202037 Sandudlæggervogn - - - - 1.300,00<br />

REDSKABSBÆRERE Walk behind tractors<br />

Vare nr. Type Model Drivkraft Leje pr. dag kr.<br />

204002 Nibbi Brik 3 Benzin 264,00<br />

204006 Nibbi Mak 16 Benzin 384,00<br />

204010 Nibbi Mak 17 Diesel 403,00<br />

Tilbehør til Brik 3<br />

204013 Kost 112,00<br />

204014 Fræser 177,00<br />

Tilbehør til Mak 16 og Mak 17<br />

204017 Fræser 290,00<br />

204019 Kost 116,00<br />

204021 Stennedlægningsfræser 549,00<br />

204023 Sneslynge 457,00<br />

204025 Stenrive 390,00<br />

204027 Rotorhave m/ såkasse 469,00<br />

204029 Såkasse 112,00<br />

SKOV- / HAVEUDSTYR Forest / gardening equipment<br />

Vare nr. Type Model Drivkraft Bredde Vægt Leje pr. dag kr.<br />

206004 Jordboremaskine 1-mands med forhjul - Benzin 40-350 mm - 313,00<br />

206005 Bor-forlænger, ekstra bor - - - - 44,00<br />

206008 Havetromler Synsfri træk Manuel - - 70,00<br />

206012 Flishugger Synsfri træk Diesel 175 mm 750 kg 1.110,00<br />

206014 Flishugger 25 t Diesel 200 mm 1.350 kg 1,154,00<br />

206016 Brændekløver på trailer - Benzin - - 296,00<br />

206018 Mosfjerner / vertikalskærer - Benzin 50 cm - 406,00<br />

206020 Motorsav inkl. hjelm og bukser - Benzin - - 265,00<br />

206022 Motorsav inkl. hjelm og bukser - El - - 265,00<br />

206024 Motorkost - Benzin - - 264,00<br />

206025 Buskrydder - Benzin - - 294,00<br />

206028 Pælehammer - Benzin - - 384,00<br />

206032 Gasbrænder - - - - 176,00<br />

206035 Sandfugefejemaskine - - - - 348,00<br />

206037 Såmaskine - Benzin 70 cm - 600,00<br />

Slibning af skær og bor samt salg af kæder og snor afregnes efter forbrug<br />

34


GRØNT MATERIEL PARK AND GARDEN EQUIPMENT<br />

FLISEKLIPPERE Block cutters<br />

Vare nr. Type Drivkraft Leje pr. dag kr.<br />

210002 33 cm Manuel 91,00<br />

210004 42 cm Manuel 97,00<br />

210006 53 cm Manuel 102,00<br />

210008 60 cm Hydraulisk 114,00<br />

FLISE- / KANTSTENSTÆNGER Paving / curbstone tongs<br />

Vare nr. Dele Leje pr. dag kr.<br />

212002 Vogn inkl. 1 tang 290,00<br />

212004 Ekstra tang 60,00<br />

212008 Kantstenstang – Probst 83,00<br />

HYDRAULISKE STENTÆNGER Hydraulic stone tongs<br />

Vare nr. Type Leje pr. dag kr.<br />

280072 Universaltang m/ rotation 759,00<br />

214005 Gribearm til sten pr. stk. 61,00<br />

MURSTENS- / BLOKSTENSKLIPPERE<br />

Brick / concrete block cutting machines<br />

Vare nr. Del Leje pr. dag kr.<br />

208002 Combi 77,00<br />

208003 Stativ 35,00<br />

208005 Blokstensklipper 70,00<br />

VIDSTE DU AT ...<br />

Et DRA-certifikat er din garanti<br />

for, at udlejerens materiel<br />

gennemgår et årligt intensivt<br />

eftersyn på et godkendt værksted,<br />

som er underlagt uvildig<br />

ekstern kontrol?<br />

35


36<br />

NOTER


37


BYGGEPLADSINDRETNING<br />

& UDLEJNING AF:<br />

- CONTAINERE<br />

- KONTOR- OG<br />

MANDSKABSMODULER<br />

- ENTREPRENØRMATERIEL<br />

- LIFTE<br />

- PAVILLONER<br />

CP/Zeppelin Rental<br />

CP/ZEPPELIN RENTAL er blandt de markedsledende inden for byggepladsindretning<br />

og udlejning af kontor- og mandskabsmoduler, containere, entreprenørmateriel, lifte og<br />

pavilloner.<br />

Vores kundekreds spænder fra bygge- og anlægssektoren over industrien til offentlige<br />

og private virksomheder og institutioner.<br />

Vores mission er enkel: Kvalitetsprodukter, gennemtænkte løsninger og branchens bedste<br />

service skal bidrage til at skabe optimale processer og resultater for vores kunder.<br />

CP ApS blev grundlagt i 1986. I <strong>2023</strong> blev virksomheden opkøbt af Zeppelin Gruppen.<br />

CP og Zeppelin Rental er slået sammen til én virksomhed, men CP fortsætter et stykke<br />

tid endnu under navnet: CP - A BRAND OF ZEPPELIN RENTAL under det juridiske navn<br />

Zeppelin Rental Danmark ApS.<br />

Version <strong>2023</strong>/02<br />

HOVEDKONTOR 72 11 29 00<br />

BRØNDBY 72 11 29 01<br />

VIBY SJ. 46 14 06 00<br />

RØDBY 72 11 29 03<br />

MIDDELFART 25 22 55 00<br />

GALTEN 75 14 06 00<br />

HØRNING 72 11 29 04<br />

WWW.CP.DK<br />

CP@CP.DK<br />

WWW.ZEPPELIN-RENTAL.DK<br />

INFO-RENTAL.DK@ZEPPELIN.COM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!