23.02.2024 Views

Training-DK

Mere effektiv sprøjtestøbning. Kom godt i gang med ENGEL-træning!

Mere effektiv sprøjtestøbning.
Kom godt i gang med ENGEL-træning!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Træning Danmark 2024<br />

Mere effektiv sprøjtestøbning.<br />

Kom godt i gang med ENGEL-træning!<br />

engelglobal.com/training


Be the first ...<br />

Kom i kontakt med<br />

vores trænere<br />

Fire ud af fem<br />

kursusdeltagere<br />

bekræfter at de har<br />

lært funktioner, de<br />

ikke kendte før. Disse<br />

funktioner kan spare<br />

cyklustid og scrap.<br />

Martin Ruemer,<br />

træner hos ENGEL,<br />

Østrig<br />

... til at forbedre<br />

din produktion med<br />

uddannet personale.<br />

Teknologien udvikler sig konstant. Det samme gør vores maskiners kapacitet. Få<br />

mest muligt ud af dit udstyr ved at holde dine sprøjtestøbemaskiner opdaterede, for<br />

at øge dine maskiners potentiale med hensyn til energieffektivitet og emnekvalitet.<br />

Tag kontakt og få en snak med vores eksperter med det samme.<br />

engelglobal.com/training<br />

2_<strong>Training</strong>


Index<br />

1 General<br />

Mere viden. Mere produktivitet ............................... 04<br />

Hvorfor ENGEL-træning? ................................... 08<br />

Vores læringsformater ..................................... 09<br />

Kurser med vision ....................................... 28<br />

Webinarer ............................................. 29<br />

e-learning-pakker ........................................ 30<br />

ENGEL træning - et fremragende koncept ...................... 31<br />

Du kan finde en detaljeret oversigt over tilbuddene i dit ønskede land i kursusoversigten i slutningen af brochuren eller online.<br />

2 Kurser Operation ............................... 10<br />

Machine operation level 1 (MO-L1) ........................... 11<br />

Machine operation level 2 (MO-L2) ........................... 11<br />

Robot operation level 1 viper (RO-L1-viper) ..................... 12<br />

Robot operation level 2 viper (RO-L2-viper) ..................... 12<br />

Robot operation level 1 easix (RO-L1-easix) ..................... 13<br />

Robot operation level 2 easix (RO-L2-easix) ..................... 13<br />

3 Kurser Technology ............................. 14<br />

Machine technical operation (MTO) ........................... 15<br />

Machine technical hydraulic level 1 (MTH-L1) .................... 15<br />

Machine technical hydraulic level 2 victory (MTH-L2-victory) ......... 16<br />

Machine technical hydraulic level 2 duo (MTH-L2-duo) ............. 16<br />

Machine technical electrical level 1 (MTE-L1) .................... 17<br />

Machine technical electrical level 2 victory (MTE-L2-victory) .......... 17<br />

Machine technical electrical level 2 duo (MTE-L2-duo) ............. 19<br />

Machine technical electrical level 2 em (MTE-L2-em) .............. 19<br />

Machine technical maintenance (MTM) ........................ 19<br />

Robot technical maintenance viper (RTM-viper) .................. 19<br />

4 Kurser Process Engineering ................... 20<br />

Process injection moulding (PIM) ............................. 21<br />

Process mould change (PMC) ............................... 21<br />

Process plastic surface (PPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

Process iQ programs (PIQ) ................................. 22<br />

Process plasticizing competence (PPC) ........................ 23<br />

Process mould sampling (PMS) .............................. 24<br />

Process quality control (PQC) ............................... 24<br />

5 Kurser inject 4.0 & energy efficiency .......... 26<br />

Energy efficiency injection moulding (EIM) ....................... 27<br />

e-connect service operator (ESO) ............................ 27<br />

MES authentic user (MAU) ................................. 27<br />

MES authentic key user (MAK) .............................. 27<br />

<strong>Training</strong>_3


Mere viden. Mere produktivitet.<br />

Med ENGEL træning.<br />

Højere produktkvalitet, mere stabile processer og<br />

en øget produktion med en maksimal andel af kvalitetsemner.<br />

Hvis dine medarbejdere har en grundig<br />

forståelse af dine sprøjtestøbemaskiner, robotter<br />

og processerne, får du mere ud af din sprøjtestøbningsproduktion.<br />

ENGEL træning hjælper dig med<br />

at nå disse mål med vores omfattende og interaktive<br />

uddannelsestilbud. I nærvær eller online, i et af<br />

vores lokale uddannelsescentre eller ved din maskine.<br />

På anmodning kan vi også tilbyde uddannelse<br />

efter dine specifikke krav. Uanset om det er<br />

for nybegyndere eller avancerede brugere - ENGEL<br />

træning gør dig og dine medarbejdere klar til fremtiden<br />

inden for sprøjtestøbning.<br />

4_<strong>Training</strong>


<strong>Training</strong>_5


6_<strong>Training</strong>


Kom i kontakt med<br />

vores trænere<br />

Nye løsninger kræver<br />

læring og øvelse.<br />

Jeg anbefaler ENGELtræning,<br />

for at få mest<br />

muligt ud af din<br />

maskine.<br />

Flavio Venzon,<br />

Produktion og<br />

Kvalitetschef hos Sulbras,<br />

Brasilien<br />

<strong>Training</strong>_7


Hvorfor ENGEL-træning?<br />

Vi er i nærheden - og tilbyder træning på dit sprog<br />

I vores træningscentre rundt om i hele verden tilbyder erfarne undervisere et varieret udvalg<br />

af kurser i sprøjtestøbning - lokalt og på dit sprog.<br />

På grund af den demografiske udvikling er der mangel på kvalificerede specialister på arbejdsmarkedet.<br />

Med målrettede kurser kan dine medarbejdere forberede sig på problemstillingerne<br />

i netop jeres produktion - med den nødvendige knowhow om funktioner, drift og<br />

vedligeholdelse af sprøjtestøbemaskiner og robotter samt optimeringsmuligheder.<br />

Vores kurser i sprøjtestøbning er modulopbyggede og er derfor velegnede til både begyndere,<br />

avancerede brugere og eksperter. Efter et overstået kursus udsteder vi et certifikat til<br />

dig, som er anerkendt i branchen.<br />

Ud over vores standardkurser får du mulighed for at arbejde med anerkendte eksperter om<br />

udvalgte emner og udfordringer inden for sprøjtestøbning.<br />

8_<strong>Training</strong>


C TRAINING<br />

CERTIFIED<br />

CENTER<br />

Vores træningsformater<br />

Sammen finder<br />

vi den bedste<br />

løsning!<br />

Kontakt vores lokale<br />

underviser for at få flere<br />

oplysninger! Vi udarbejder<br />

gerne en træningsplan<br />

for dine medarbejdere<br />

sammen med dig.<br />

Træning på stedet<br />

Træning i sprøjtestøbning på din virksomhed eller i<br />

vores træningscentre. Tæt på dig og på dit sprog.<br />

I et modulopbygget format med praktisk indhold,<br />

informativt optimeret og i små grupper.<br />

Webinarer og e-learning<br />

Fleksibel træning i et virtuelt rum med kvalificerede<br />

undervisere eller med interaktive kursusmoduler,<br />

der kan tilgås online når som helst og<br />

afsluttes som selvstudium.<br />

Hybridtræning<br />

Sprøjtestøbningsteori online og praktiske elementer<br />

på maskinen som klasseundervisning. I det hybride<br />

træningsformat supplerer online- og offline<br />

elementer hinanden for at give mere individualitet.<br />

<strong>Training</strong>_9


Kurser om emnet Operation<br />

Oversigt<br />

ENGEL Operation<br />

ENGEL Operation<br />

Machine operation level 1 (MO-L1)<br />

Betjening af ENGEL maskiner level 1<br />

Machine operation level 2 (MO-L2)<br />

Betjening af ENGEL maskiner level 2<br />

Side 11<br />

Side 11<br />

ENGEL Operation<br />

ENGEL Operation<br />

Robot operation level 1 viper (RO-L1-viper)<br />

Betjening af ENGEL viper-robotter level 1<br />

Robot operation level 2 viper (RO-L2-viper)<br />

Betjening af ENGEL viper-robotter level 2<br />

Side 12<br />

Side 12<br />

ENGEL Operation<br />

ENGEL Operation<br />

Robot operation level 1 easix (RO-L1-easix)<br />

Betjening af ENGEL easix-robotter level 1<br />

Robot operation level 2 easix (RO-L2-easix)<br />

Betjening af ENGEL easix-robotter level 2<br />

Side 13<br />

Side 13<br />

10_<strong>Training</strong>


Kurser i detaljer<br />

ENGEL Operation<br />

Technology<br />

Operation<br />

Machine operation level 1<br />

(MO-L1)<br />

Betjening af ENGEL maskiner level 1<br />

Machine operation level 2<br />

(MO-L2)<br />

Betjening af ENGEL maskiner level 2<br />

Formål med kurset:<br />

Efter kurset er deltagerne i stand til at betjene og<br />

indstille lukke- og sprøjteenheden i ENGELs sprøjtestøbemaskiner.<br />

De kan selvstændigt og effektivt<br />

gennemføre opsætning og produktions- indstillinger<br />

under hensyntagen til den specifikke ENGEL-maskinstyring.<br />

Kursets indhold:<br />

• En sprøjtestøbemaskines opbygning<br />

• Opbygning og betjening af maskinstyringen<br />

• Opbygning og indstilling af lukkeenheden<br />

• Opbygning og indstilling af sprøjteenheden<br />

• Alarmer og registrering af fejl<br />

• Praktiske øvelser:<br />

- Indstillinger<br />

- Testkørsel<br />

- Simulering af alarmer<br />

Kursets varighed: 2 dage<br />

Målgruppe:<br />

Maskinopstillere og -operatører<br />

Forudsætninger:<br />

Grundlæggende viden om<br />

sprøjtestøbningsprocessen, kursus PIM<br />

Formål med kurset:<br />

Forbedring af deltagernes viden om betjening af<br />

ENGEL-sprøjtestøbemaskiner. Efter kurset kan<br />

deltagerne også hurtigt og effektivt indstille mere<br />

komplekse sekvenser samt gennemføre produktions-<br />

og kvalitetsoptimering.<br />

Kursets indhold:<br />

• ENGEL micrograph og microplast<br />

• ENGEL autoprotect<br />

• Individuelt programmerbare maskinsekvenser<br />

• Brugerdefinerede skærmsider og avancerede<br />

konfigurationer<br />

• Praktiske øvelser:<br />

- Opsætning af brugerprogrammerbare sekvenser<br />

- Betjening af programmerne under<br />

produktionsbetingelser<br />

Kursets varighed: 1 dag<br />

Målgruppe: Øvet betjeningspersonale:<br />

Maskinopstillere, maskinoperatører,<br />

testpersonale og procesingeniører<br />

Forudsætninger:<br />

Godt kendskab til sprøjtestøbningsprocessen og<br />

maskinbetjening, kursus MO-L1<br />

<strong>Training</strong>_11<br />

Process Engineering<br />

inject 4.0 & energy efficiency


Robot operation<br />

level 1 viper (RO-L1-viper)<br />

Betjening af ENGEL viper-robotter level 1<br />

Formål med kurset:<br />

Efter kurset er deltagerne i stand til at betjene<br />

og indstille lukke- og sprøjteenheden i ENGELs<br />

sprøjtestøbemaskiner. De kan selvstændigt og<br />

effektivt gennemføre opsætning og produktionsindstillinger<br />

under hensyntagen til den specifikke<br />

ENGEL-maskinstyring.<br />

Kursets indhold:<br />

• En sprøjtestøbemaskines opbygning<br />

• Opbygning og betjening af maskinstyringen<br />

• Opbygning og indstilling af lukkeenheden<br />

• Opbygning og indstilling af sprøjteenheden<br />

• Alarmer og registrering af fejl<br />

• Praktiske øvelser:<br />

- Indstillinger<br />

- Testkørsel<br />

- Simulering af alarmer<br />

Kursets varighed: 2 dage<br />

Målgruppe:<br />

Maskinopstillere og -operatører<br />

Forudsætninger:<br />

Grundlæggende viden om<br />

sprøjtestøbningsprocessen, kursus PIM<br />

Robot operation<br />

level 2 viper (RO-L2-viper)<br />

Betjening af ENGEL viper-robotter level 2<br />

Formål med kurset:<br />

Forbedring af deltagernes viden om betjening af<br />

ENGEL-sprøjtestøbemaskiner. Efter kurset kan<br />

deltagerne også hurtigt og effektivt indstille mere<br />

komplekse sekvenser samt gennemføre produktions-<br />

og kvalitetsoptimering.<br />

Kursets indhold:<br />

• ENGEL micrograph og microplast<br />

• ENGEL autoprotect<br />

• Individuelt programmerbare maskinsekvenser<br />

• Brugerdefinerede skærmsider og avancerede<br />

konfigurationer<br />

• Praktiske øvelser:<br />

- Opsætning af brugerprogrammerbare<br />

sekvenser<br />

- Betjening af programmerne under<br />

produktionsbetingelser<br />

Kursets varighed: 1 dag<br />

Målgruppe:<br />

Øvet betjeningspersonale: Maskinopstillere,<br />

maskinoperatører, testpersonale og<br />

procesingeniører<br />

Forudsætninger:<br />

Godt kendskab til sprøjtestøbningsprocessen og<br />

maskinbetjening, kursus MO-L1<br />

12_<strong>Training</strong>


Robot operation<br />

level 1 easix (RO-L1-easix)<br />

Betjening af ENGEL easix-robotter level 1<br />

Robot operation<br />

level 2 easix (RO-L2-easix)<br />

Betjening af ENGEL easix-robotter level 2<br />

Formål med kurset:<br />

Betjening af ENGEL viper-robotsystemer for begyndere.<br />

Deltagerne har efter kurset viden om den<br />

mekaniske opbygning, betjeningselementerne og<br />

er i stand til at indstille og anvende standardprogrammerne.<br />

Kursets indhold:<br />

• Robotsystemets opbygning<br />

• Opsætning af arbejdsområde<br />

• Funktion, betjening, standardprogrammer<br />

• Fortolkning af alarmmeldinger<br />

• Praktiske øvelser:<br />

- Opsætning af standardprogrammer under<br />

produktionsbetingelser<br />

Kursets varighed: 2 dage<br />

Målgruppe:<br />

Maskinopstillere og -operatører<br />

Forudsætninger:<br />

Grundlæggende viden om sprøjtestøbemaskiner,<br />

seminar MO-L1<br />

Formål med kurset:<br />

Efter kurset har deltagerne viden om sekvensprogrammets<br />

struktur og anvendelsen af de enkelte<br />

sekvenskommandoer. Desuden gennemgås sikkerhedsfunktionerne<br />

på easix robotter nærmere.<br />

Også konfigurering af arbejds- og afspærrede<br />

områder indgår i kurset. Med udgangspunkt i<br />

denne viden kan deltagerne ændre og optimere<br />

mere kom- plekse forløbssekvenser.<br />

Kursets indhold:<br />

• Sekvensprogrammets struktur<br />

• Editering af standardprogrammer<br />

• Udarbejdelse af nye brugerprogrammer<br />

• Udarbejdelse af cirkulære bevægelser<br />

• Sikkerhedsfunktioner<br />

• Praktiske øvelser<br />

Kursets varighed: 2 dage<br />

Målgruppe:<br />

Øvet betjeningspersonale: Maskinopstillere,<br />

maskinoperatører, testpersonale, supervisere<br />

Forudsætninger:<br />

Godt kendskab til sekvensprogrammering,<br />

kursus RO-L1-easix<br />

Process Engineering<br />

Operation<br />

Technology<br />

<strong>Training</strong>_13<br />

inject 4.0 & energy efficiency


Kurser om emnet Technology<br />

Oversigt<br />

ENGEL Technology<br />

Machine technical operation (MTO)<br />

Betjening af ENGEL maskiner for vedligeholdelsespersonale<br />

Side 15<br />

ENGEL Technology<br />

ENGEL Technology<br />

ENGEL Technology<br />

Machine technical<br />

level 1 (MTH-L1)<br />

Hydrauliske komponenter til ENGEL<br />

maskiner level 1<br />

Machine technical hydraulic<br />

level 2 victory (MTH-L2-victory)<br />

Hydrauliksystemer på ENGEL victory<br />

maskiner level 2<br />

Machine technical hydraulic<br />

level 2 duo (MTH-L2-duo)<br />

Hydrauliksystemer til ENGEL duo<br />

maskiner level 2<br />

Side 15<br />

Side 16<br />

Side 16<br />

ENGEL Technology<br />

ENGEL Technology<br />

ENGEL Technology<br />

Machine technical electrical<br />

level 1 (MTE-L1)<br />

Elektrisk og styringsteknologi for ENGEL<br />

maskiner level 1<br />

Machine technical electrical level 2<br />

victory (MTE-L2-victory)<br />

Elektrisk og styringsteknologi for<br />

ENGEL victory maskiner level 2<br />

Machine technical electrical<br />

level 2 duo (MTE-L2-duo)<br />

Elektrisk og styringsteknologi for<br />

ENGEL duo maskiner level 2<br />

Side 17<br />

Side 17<br />

Side 19<br />

ENGEL Technology<br />

ENGEL Technology<br />

ENGEL Technology<br />

Machine technical electrical<br />

level 2 em (MTE-L2-em)<br />

Elektrisk og styringsteknologi for<br />

ENGEL fuldelektriske maskiner level 2<br />

Machine technical maintenance<br />

(MTM)<br />

Vedligeholdelse af ENGEL<br />

sprøjtestøbemaskiner<br />

Robot technical maintenance viper<br />

(RTM-viper)<br />

Styringsteknik og vedligeholdelse af<br />

ENGEL viper robotter<br />

Side 19<br />

Side 19<br />

Side 19<br />

14_<strong>Training</strong>


Kurser i detaljer<br />

ENGEL Technology<br />

Machine technical operation<br />

(MTO)<br />

Betjening af ENGEL maskiner for<br />

vedligeholdelsespersonale<br />

Formål med kurset:<br />

Deltagerne forstår de grundlæggende procedurer<br />

i sprøjtestøbningsprocessen. De lærer og forstår<br />

det tekniske sprog inden for plastteknologi<br />

(formsikring, eftertryk, modtryk osv.) og kan bedre<br />

vurdere konsekvenserne af sine handlinger.<br />

Indstillede og faktiske værdier kan ændres<br />

og kontrolleres med henblik på fejlfinding.<br />

Vedligeholdelsespersonen kan selvstændigt<br />

udføre manuelle funktioner og en tørcyklus efter<br />

samråd med opstilleren.<br />

Kursets indhold:<br />

• Grundlæggende viden om sprøjtestøbeteknik<br />

• En sprøjtestøbemaskines opbygning<br />

og funktion<br />

• Sprøjtestøbeprocessen og fagterminologi<br />

(formsikring, omkoblingspunkt osv.)<br />

• Opbygning, betjening og indstilling af<br />

ENGEL- styringen<br />

• Arbejde med en sprøjtestøbemaskines<br />

omfattende hjælpefunktioner<br />

• Praktiske øvelser:<br />

- Nem opsætning af sprøjtestøbemaskinen<br />

med prøvesprøjtning<br />

Kursets varighed: 1 dag<br />

Målgruppe:<br />

Vedligeholdelses- og servicepersonale -<br />

Elektrisk/mekanisk/hydraulisk<br />

Forudsætninger:<br />

Ingen<br />

Machine technical hydraulic<br />

level 1 (MTH-L1)<br />

Hydrauliske komponenter til<br />

ENGEL maskiner level 1<br />

Formål med kurset:<br />

Deltageren forstår det grundlæggende inden for<br />

hydraulik. Han kender funktionerne af de enkelte<br />

hydrauliske komponenter i en ENGEL sprøjtestøbemaskine.<br />

Kursets indhold:<br />

• Grundlæggende om hydraulik<br />

• Funktion af de enkelte hydrauliske<br />

komponenter<br />

• Praktiske øvelser med sprøjtestøbemaskinen<br />

Kursets varighed: 1 dag<br />

Målgruppe:<br />

Indgangsniveau, vedligeholdelses- og<br />

servicepersonale<br />

Forudsætninger:<br />

Godt kendskab til sprøjtestøbningsprocessen og<br />

grundlæggende kendskab til maskinbetjening,<br />

seminar MTO<br />

Operation<br />

Technology<br />

Process Engineering<br />

<strong>Training</strong>_15<br />

inject 4.0 & energy efficiency


Machine technical hydraulic<br />

level 2 victory (MTH-L2-victory)<br />

Hydrauliksystemer på ENGEL victory maskiner<br />

level 2<br />

Formål med kurset:<br />

Deltageren kender opbygningen af hydrauliksystemet<br />

på victory-sprøjtestøbemaskiner. Han/<br />

hun forstår deres funktionelle sekvenser og kan<br />

hurtigt og effektivt genkende og afhjælpe hydrauliske<br />

problemer.<br />

Kursets indhold:<br />

• Opbygning af hydrauliksystemet på en victory<br />

maskine<br />

• Funktion af de hydrauliske komponenter<br />

• Læsning af hydraulikdiagrammer<br />

• Mulige fejl i det hydrauliske system, og hvordan<br />

de udbedres<br />

• Praktiske øvelser på sprøjtestøbemaskinen<br />

Kursets varighed: 1 dag<br />

Målgruppe:<br />

Vedligeholdelses- og servicepersonale -<br />

Hydraulik<br />

Forudsætninger:<br />

Grundlæggende viden om hydraulik og<br />

maskinbetjening, seminar MTH-L1<br />

Machine technical hydraulic<br />

level 2 duo (MTH-L2-duo)<br />

Hydrauliksystemer til ENGEL duo maskiner<br />

level 2<br />

Formål med kurset:<br />

Deltageren kender opbygningen af hydrauliksystemet<br />

på duo-sprøjtestøbemaskiner. Han/hun<br />

forstår dens funktionelle processer og kan hurtigt<br />

og effektivt genkende og afhjælpe hydrauliske<br />

problemer.<br />

Kursets indhold:<br />

• Opbygning af hydrauliksystemet på en duomaskine<br />

• Funktion af de hydrauliske komponenter<br />

• Læsning af hydraulikdiagrammer<br />

• Mulige fejl i det hydrauliske system,<br />

og hvordan de udbedres<br />

• Praktiske øvelser på sprøjtestøbemaskinen<br />

Kursets varighed: 1 dag<br />

Målgruppe:<br />

Vedligeholdelses- og servicepersonale -<br />

Hydraulik<br />

Forudsætninger:<br />

Grundlæggende viden om hydraulik og<br />

maskinbetjening, seminar MTH-L1<br />

16_<strong>Training</strong>


Machine technical electrical<br />

level 1 (MTE-L1)<br />

Elektrisk og styringsteknologi for ENGEL<br />

maskiner level 1<br />

Machine technical electrical<br />

level 2 victory (MTE-L2-victory)<br />

Elektrisk og styringsteknologi for ENGEL<br />

victory maskiner level 2<br />

Formål med kurset:<br />

Målet med dette kursus er hurtigt at kunne genkende<br />

og afhjælpe elektriske fejl. Deltageren kender<br />

styresystemet og dets funktion og behersker<br />

proceduren for fejlfinding i det elektriske system.<br />

Kursets indhold:<br />

• Læsning af eldiagrammet<br />

• Forklaring af de elektriske<br />

monitoreringskredsløb<br />

• Systemstruktur for maskinstyring<br />

• Elektroniske moduler, fejlfindingsprogrammer<br />

• Alarmmeddelelser og afhjælpning af dem<br />

• Praktiske øvelser på sprøjtestøbemaskinen<br />

Kursets varighed: 2 dage<br />

Målgruppe:<br />

Vedligeholdelses- og reparationspersonale,<br />

el/elektronik<br />

Forudsætninger:<br />

Godt kendskab til elektroteknik og maskindrift,<br />

seminar MTO<br />

Formål med kurset:<br />

Deltageren kender styresystemerne og er i stand<br />

til at kalibrere og justere styringen på ENGEL<br />

victory sprøjtestøbemaskiner.<br />

Kursets indhold:<br />

• Funktion af ventiler og pumper<br />

• Servo-hydraulikkens opbygning<br />

• Kontrol af opvarmning<br />

• Praktiske øvelser på sprøjtestøbemaskinen<br />

Kursets varighed: 1 dag<br />

Målgruppe:<br />

Vedligeholdelses- og reparationspersonale -<br />

elektrisk/elektronisk<br />

Forudsætninger:<br />

Godt kendskab til elektroteknik og<br />

maskinbetjening, seminar MTE-L1<br />

Process Engineering<br />

Operation<br />

Technology<br />

<strong>Training</strong>_17<br />

inject 4.0 & energy efficiency


18_<strong>Training</strong>


Machine technical electrical<br />

level 2 duo (MTE-L2-duo)<br />

Elektrisk og styringsteknologi for<br />

ENGEL duo maskiner level 2<br />

Machine technical electrical<br />

level 2 em (MTE-L2-em)<br />

Elektrisk og styringsteknologi for<br />

ENGEL fuldelektriske maskiner level 2<br />

Formål med kurset:<br />

Efter kurset vil deltageren være fortrolig med<br />

styrings- og reguleringssystemerne og vil være<br />

i stand til at kalibrere og justere styringen på<br />

ENGEL duo sprøjtestøbemaskiner.<br />

Kursets indhold:<br />

• Funktion af ventiler og pumper<br />

• Servo-hydraulikkens opbygning<br />

• Kontrol af opvarmning<br />

• Praktiske øvelser på sprøjtestøbemaskinen<br />

Formål med kurset:<br />

Kursusdeltageren kender opbygningen af den<br />

fuldelektriske sprøjtestøbemaskine og behersker<br />

funktionen af drev, sensorer og elektronik.<br />

Kursets indhold:<br />

• Systemopbygning af maskine og drev<br />

• Drevkomponenternes funktion<br />

• Kalibrering af motorer og sensorer<br />

• Kontrol af sikkerhedsanordningerne<br />

• Praktiske øvelser på sprøjtestøbemaskinen<br />

Operation<br />

Kursets varighed: 1 dag<br />

Målgruppe:<br />

Vedligeholdelses- og reparationspersonale -<br />

elektrisk/elektronisk<br />

Kursets varighed: 1 dag<br />

Målgruppe:<br />

Vedligeholdelses- og reparationspersonale -<br />

elektrisk/elektronisk<br />

Forudsætninger:<br />

Godt kendskab til elektroteknik og<br />

maskinbetjening, seminar MTE-L1<br />

Forudsætninger:<br />

Godt kendskab til elektroteknik og<br />

maskinbetjening, seminar MTE-L1<br />

Technology<br />

Machine technical maintenance<br />

(MTM)<br />

Vedligeholdelse af ENGEL<br />

sprøjtestøbemaskiner<br />

Robot technical maintenance<br />

viper (RTM-viper)<br />

Styringsteknik og vedligeholdelse<br />

af ENGEL viper robotter<br />

Formål med kurset:<br />

Udførelse af forebyggende vedligehold for at øge<br />

maskinens tilgængelighed. Efter kurset har deltagerne<br />

kendskab til sprøjtestøbemaskinens mekaniske<br />

opbygning, den regelmæssige vedligeholdelse<br />

af maskinen og sikkerheds anordningerne.<br />

Kursets indhold:<br />

• Mekanisk og hydraulisk vedligeholdelse<br />

• Fejlmeddelelser i forbindelse med<br />

vedligeholdelse<br />

• Kontrol af sikkerhedsanordningerne<br />

• Optimering af cylindervarme<br />

• Praktiske øvelser på sprøjtestøbemaskinen<br />

Formål med kurset:<br />

Formålet med dette kursus er effektivt at kunne<br />

udføre vedligeholdelsesarbejde på ENGEL viper<br />

robotsystemer og hurtigt at kunne opdage og udbedre<br />

fejl. Deltageren bliver fortrolig med robottens<br />

styreenhed og dens funktioner samt behersker<br />

fejlfinding.<br />

Kursets indhold:<br />

• Systemets opbygning<br />

• Styringsmoduler, kalibrering af drev<br />

• Robotopsætning<br />

• Fejlmeddelelser og deres afhjælpning<br />

• Praktiske øvelser på en robot<br />

Process Engineering<br />

Kursets varighed: 1 dag<br />

Målgruppe:<br />

Vedligeholdelses- og reparationspersonale<br />

Forudsætninger:<br />

Grundlæggende viden om maskinbetjening,<br />

seminar MTO<br />

Kursets varighed: 2 dage<br />

Målgruppe:<br />

Vedligeholdelses- og reparationspersonale<br />

Forudsætninger:<br />

Godt kendskab til elektroteknik og<br />

maskinbetjening, seminar MTE-L1<br />

<strong>Training</strong>_19<br />

inject 4.0 & energy efficiency


Kurser om emnet<br />

Process Engineering<br />

Oversigt<br />

ENGEL Process Engineering<br />

Process injection moulding (PIM)<br />

Grundlæggende viden om sprøjtestøbning for nybegyndere<br />

Side 21<br />

ENGEL Process Engineering<br />

ENGEL Process Engineering<br />

Process mould change (PMC)<br />

Formskift<br />

Process plastic surface (PPS)<br />

Fejlfinding og udbedring af overflade og støbefejl<br />

Side 21<br />

Side 22<br />

ENGEL Process Engineering<br />

ENGEL Process Engineering<br />

Process iQ programs (PIQ)<br />

Anvendelse af ENGEL iQ-programmerne<br />

Process plasticising competence (PPC)<br />

Kompetencer inden for plastificering<br />

Side 22<br />

Side 23<br />

ENGEL Process Engineering<br />

ENGEL Process Engineering<br />

Process mould sampling (PMS)<br />

Systematisk indkøring og prøveudtagning<br />

Process quality control (PQC)<br />

Kvalitetssikring under sprøjtestøbning<br />

Side 24<br />

Side 24<br />

20_<strong>Training</strong>


Kurser i detaljer<br />

ENGEL Process Engineering<br />

Process injection moulding (PIM)<br />

Grundlæggende viden om sprøjtestøbning for<br />

nybegyndere<br />

Formål med kurset:<br />

Dette kursus giver den nødvendige viden om<br />

sprøjtestøbning for nybegyndere i branchen. Ud<br />

over baggrundsforklaringer bliver deltagerne introduceret<br />

til plastens verden og sprøjtestøbeteknologien<br />

ved hjælp af omfattende praktiske øvelser,<br />

så de er rustet til at arbejde i plastindustrien.<br />

Kursets indhold:<br />

• Grundlæggende om plast: Produktion, kemisk<br />

struktur, egenskaber og deres anvendelse<br />

• Design og funktion af en sprøjtestøbemaskine<br />

• Processekvensen – sprøjtestøbecyklusser og<br />

dens faser<br />

• Grundlæggende om sprøjtestøbeteknologien<br />

• Indsigt i specialteknologier<br />

• Grundlæggende information om<br />

iQ-programmer (automatiseret<br />

procesovervågning)<br />

• Praktiske øvelser på sprøjtestøbemaskinen<br />

Kursets varighed: 2 dage<br />

Målgruppe:<br />

Nybegyndere i plastindustrien og sprøjtestøbning<br />

Forudsætninger:<br />

Ingen<br />

Process Mould<br />

Change (PMC)<br />

Formskift<br />

Formål med kurset:<br />

Deltageren kender de nødvendige arbejdstrin og<br />

behersker fastspænding af værktøjer under hensyntagen<br />

til det anvendte formsystem og maskintypen.<br />

Kursets indhold:<br />

• Forberedelse af det nødvendige værktøj og<br />

hjælpemidler<br />

• Fastspænding af forskellige formkoncepter<br />

• Overvejelse af forskellige maskintyper<br />

• Praktiske øvelser på sprøjtestøbemaskinen<br />

Kursets varighed: 2 dage<br />

Målgruppe:<br />

Opstillere, maskinoperatører<br />

Forudsætninger:<br />

Godt kendskab til maskinbetjening,<br />

seminar MO-L1<br />

NY<br />

Process Engineering Technology<br />

Operation<br />

<strong>Training</strong>_21<br />

inject 4.0 & energy efficiency


Process plastic surface (PPS)<br />

Fejlfinding og udbedring af overflade og<br />

støbefejl<br />

Process iQ programs (PIQ)<br />

Anvendelse af ENGEL iQ-programmerne<br />

Formål med kurset:<br />

Deltageren genkender fejl i sprøjtestøbte dele og<br />

kan klassificere dem. Han/hun har de nødvendige<br />

værktøjer til at udbedre disse fejl og dermed forbedre<br />

kvaliteten af emnerne. Deltageren lærer den<br />

korrekte proces og fremgangsmåde til optimering af<br />

sprøjtestøbefejl.<br />

Kursets indhold:<br />

• Fejlfinding af overflade- og sprøjtestøbefejl<br />

• Klassificering af defekter<br />

• Fysiske årsager og løsninger<br />

• Praktiske øvelser på en sprøjtestøbemaskine<br />

Kursets varighed: 2 dage<br />

Målgruppe:<br />

Avancerede operatører,<br />

kvalitetssikringspersonale,<br />

prøveudtagningspersonale, formænd<br />

Forudsætninger:<br />

Godt kendskab til plast og<br />

sprøjtestøbningsteknologi, seminar MO-L1<br />

Formål med kurset:<br />

Deltageren lærer at forstå, indstille og bruge<br />

ENGEL iQ-programmerne i praksis. Det indebærer<br />

at tilegne sig den nødvendige baggrundsviden<br />

om, hvordan programmerne fungerer og betjenes.<br />

Kursets indhold:<br />

• Funktionsprincip for iQ-weight control,<br />

iQ-clamp control, iQ-flow control, iQ holdcontrol,<br />

iQ meltcontrol og iQ processobserver<br />

• Korrekt håndtering af programmerne<br />

• Overvågning af produktionen med iQprogrammerne<br />

• Fejlmeddelelser i forbindelse med disse<br />

programmer<br />

• Praktiske øvelser på en sprøjtestøbemaskine<br />

Kursets varighed: 2 dage<br />

Målgruppe:<br />

Opstillere, maskinoperatører,<br />

prøveudtagningspersonale<br />

Forudsætninger:<br />

Godt kendskab til plast og<br />

sprøjtestøbningsteknologi, seminar MO-L1<br />

22_<strong>Training</strong>


Process plasticising competence<br />

(PPC)<br />

Kompetencer inden for plastificering<br />

Formål med kurset:<br />

Efter kurset vil deltageren være fortrolig med alle<br />

aspekter af plastificering af termoplast. Mulighederne<br />

for en optimalt anvendt plastificeringsenhed<br />

diskuteres under hensyntagen til produktionsrelevante<br />

egenskaber. De nyeste teknologier og råd,<br />

men også forebyggelse af unødvendige omkostninger<br />

og slitage er også omfattet af kurset. Værdifulde<br />

indstillingstips fører til optimal brug af din<br />

plastificeringsenhed.<br />

Kursets indhold:<br />

• Generel information om termoplast ved<br />

plastificering<br />

• Korrekt justering og optimering af<br />

plastificeringsenheden<br />

• Snekkegeometrier, spærreringe, dyser og<br />

korrekt brug af dem<br />

• Værdifulde tips og retningslinjer for justering<br />

• Slid og undgåelse af store<br />

vedligeholdelsesomkostninger<br />

• Vedligeholdelse og rengøring af komponenter<br />

Kursets varighed: 1 dag<br />

Målgruppe:<br />

Maskinoperatører, opstillere,<br />

prøveudtagningspersonale,<br />

applikationsingeniører, procesoptimerere,<br />

produktionschefer, teknisk indkøbs-,<br />

vedligeholdelses- og servicepersonale.<br />

Forudsætninger:<br />

Godt kendskab til sprøjtestøbeprocessen,<br />

grundlæggende kendskab til styresystemet,<br />

teknisk forståelse for sprøjtestøbemaskiner<br />

Process Engineering Technology<br />

Operation<br />

<strong>Training</strong>_23<br />

inject 4.0 & energy efficiency


24_<strong>Training</strong>


Process mould sampling (PMS)<br />

Systematisk indkøring og prøveudtagning<br />

Process quality control (PQC)<br />

Kvalitetssikring under sprøjtestøbning<br />

Formål med kurset:<br />

Deltageren lærer tilgangen til igangsætning af<br />

formværktøj. Han/hun mestrer værktøjs- og maskinforberedelse<br />

og opspænding af nye sprøjtestøbeværktøjer.<br />

Idriftsættelse og optimering af<br />

sprøjtesekvensen, samt sikre emnekvalitet og cyklustid<br />

på basis af kravspecifikationer.<br />

Kursets indhold:<br />

• Processer og indledende information til<br />

systematisk indkøring<br />

• Forberedelse af materialer, forme og maskiner<br />

• Optimal fastspænding af sprøjtestøbeforme<br />

• Find indsprøjtningsparametre og<br />

grundlæggende indstillinger<br />

• Cyklus- og emneoptimering under<br />

hensyntagen til parametrenes indflydelse på<br />

kvaliteten af støbte emner<br />

• Praktiske øvelser på en sprøjtestøbemaskine<br />

Kursets varighed: 2 dage<br />

Målgruppe:<br />

Avancerede operatører: procesoptimerere,<br />

applikationsingeniører, værktøjsmagere<br />

Forudsætninger:<br />

Godt kendskab til plast og<br />

sprøjtestøbningsteknologi, kurserne MO-L1,<br />

MO-L2 og PPS<br />

Formål med kurset:<br />

Undervisning i de nødvendige grundlæggende<br />

krav til optimal kvalitetsovervågning under sprøjtestøbning.<br />

Deltageren kan bestemme de givne<br />

specifikationsgrænser med de tilhørende procesparametre,<br />

som har indflydelse på det støbte<br />

emnes kvalitet. Han/hun behersker den nødvendige<br />

dokumentation ved hjælp af kvalitetssikringsprogrammer<br />

og er i stand til at fejlfinde og genkende<br />

udsving i produktionen.<br />

Kursets indhold:<br />

• Strategier til optimering af<br />

sprøjtestøbningsprocessen<br />

• Støbte emners egenskaber, maskinoptimering<br />

med tilsvarende procesparametre<br />

• Indstilling af specifikke grænser med<br />

ENGEL Micrograph, procesdatagrafik og<br />

procesdataovervågning<br />

• Viskositetsovervågning med ENGEL Microplast<br />

• Dokumentation af produktionen med ENGEL<br />

procesdatalog<br />

• Praktiske øvelser på en sprøjtestøbemaskine<br />

Kursets varighed: 2 dage<br />

Målgruppe:<br />

Værkførere, produktionsledere,<br />

procesoptimerere, prøveudtagningspersonale og<br />

kvalitetssikringspersonale<br />

Forudsætninger:<br />

Godt kendskab til plast og<br />

sprøjtestøbningsteknologi, kurserne MO-L1,<br />

MO-L2 og PPS<br />

Process Engineering Technology<br />

Operation<br />

<strong>Training</strong>_25<br />

inject 4.0 & energy efficiency


Kurser om emnet<br />

inject 4.0 & energy efficiency<br />

Oversigt<br />

inject 4.0 & energy efficiency<br />

inject 4.0 & energy efficiency<br />

Energy efficiency injection moulding (EIM)<br />

Energieffektivitet og energibesparelser i sprøjtestøbning<br />

e-connect service operator (ESO)<br />

Introduktion til e-connect og e-connect.24<br />

Side 27<br />

Side 27<br />

inject 4.0 & energy efficiency<br />

MES authentic user (MAU)<br />

Grundlæggende viden om betjening<br />

af MES-løsningen authentig<br />

NY<br />

inject 4.0 & energy efficiency<br />

MES authentic key user (MAK)<br />

Avanceret træning til udvidet brug af<br />

MES-løsningen authentic<br />

NY<br />

Side 27<br />

Side 27<br />

26_<strong>Training</strong>


Kurser i detaljer<br />

Energy efficiency injection<br />

moulding (EIM)<br />

Energieffektivitet og energibesparelser i<br />

sprøjtestøbning<br />

Formål med kurset: Grundlæggende viden om<br />

emnet energieffektivitet og energibesparelser i sprøjtestøbning.<br />

Identificering af potentielle besparelser<br />

ved hjælp af ENGEL's standardstyringsprogrammer.<br />

Præsentation af options software/produkter.<br />

Kursets indhold:<br />

• Introduktion til emnet energiforbrug i<br />

sprøjtestøbning<br />

• Introduktion af "ENGEL Ecograph"-programmet<br />

• Fastlæggelse af potentialer for cyklusoptimering<br />

• Brug af funktionen udstyrsfrakobling, for at<br />

undgå spidsbelastninger.<br />

• Præsentation af optionelle ENGEL-produkter<br />

inden for emnet energieffektivitet<br />

Kursets varighed: 1 dag<br />

Målgruppe: Opstillere, prøvetagere, procesudviklere,<br />

procesoptimerere, teknisk og ledelsesmæssigt<br />

personale og alle dem, der gerne vil have et<br />

overblik over de nævnte emner.<br />

Forudsætninger: Kendskab til<br />

sprøjtestøbningsprocessen og maskinbetjening<br />

(ENGEL CC300/ CC200)<br />

MES authentig user (MAU)<br />

Grundlæggende viden om betjening<br />

af MES-løsningen authentig<br />

Formål med kurset: Grundlæggende viden<br />

om betjening af MES-løsningen authentig. Basistræningen<br />

lægger det ideelle fundament for træningsprogrammet,<br />

især for nye medarbejdere og i<br />

introduktionsfasen.<br />

Kursets indhold:<br />

• Oversigt over MES-systemet authentig<br />

• Du lærer omfanget af de enkelte moduler at<br />

kende<br />

• Du får tips og tricks til dit daglige arbejde<br />

• Du vil fokusere på administration og<br />

forberedelse af data<br />

Kursets varighed: 1 dag<br />

Målgruppe: Opstillere, maskinoperatører, vedligeholdelsespersonale,<br />

produktionschefer, produktionsmedarbejdere,<br />

planlægningschefer, kvalitetschefer,<br />

administrerende direktører og alle dem, der<br />

gerne vil have et overblik over de nævnte emner.<br />

Forudsætninger: Ingen forkundskaber<br />

påkrævet, IT-kendskab er en fordel<br />

Sprog: Engelsk, tysk, kinesisk<br />

NY<br />

e-connect service<br />

operator (ESO)<br />

Introduktion til e-connect og e-connect.24<br />

Formål med kurset: Lær at kende og bruge<br />

e-connect, e-connect.24, e-connect.monitor til<br />

at maksimere produktions tilgængelighed og reducere<br />

både vedligeholdelsesarbejde og nedetid.<br />

Kursets indhold:<br />

• Introduktion til e-connect client portal<br />

• Introduktion til e-connect.24 Fjernsupport<br />

• Overvågning af maskinkomponenter med<br />

e-connect.monitor<br />

• Funktioner og betjening e-connect.24 client<br />

software<br />

• Opsætning af EDGE-boksen<br />

Kursets varighed: 1 dag<br />

Målgruppe: Opstillere, maskinoperatører,<br />

procesteknikere, vedligeholdelsespersonale,<br />

teknisk personale og ledere samt alle, der ønsker<br />

at få et overblik over de nævnte emner<br />

Forudsætninger: Ingen forkundskaber<br />

påkrævet, IT-kendskab er en fordel<br />

MES authentig key user (MAK)<br />

Avanceret træning til udvidet brug af<br />

MES-løsningen authentic<br />

Formål med kurset: Formål med kurset: At få et<br />

endnu dybere indblik i funktionaliteten af de enkelte<br />

moduler i authentig.<br />

Kursets indhold:<br />

• I samråd med dig vil den avancerede træning<br />

blive specielt skræddersyet til dine behov.<br />

• Yderligere indhold (ændringer i virksomheden<br />

"Changes", daglig behandling af rapporter,<br />

parameterevalueringer, oprettelse af<br />

analyserapporter, ...)<br />

Kursets varighed: afhængigt af omfanget<br />

Målgruppe:<br />

Key users, IT-chefer, planlægningschefer,<br />

kvalitetschefer, administrerende direktører og<br />

alle dem, der gerne vil have et overblik over de<br />

nævnte emner<br />

Forudsætninger:<br />

Grundlæggende viden om betjening af MESløsningen<br />

"authentig" (MES authentig-bruger)<br />

Sprog: Engelsk, tysk, kinesisk<br />

<strong>Training</strong>_27<br />

NY<br />

Process Engineering Technology<br />

Operation<br />

inject 4.0 & energy efficiency


Kurser med et bredere perspektiv<br />

Ud over vores standardkurser har du mulighed for at arbejde med anerkendte eksperter<br />

om udvalgte emner og udfordringer inden for sprøjtestøbning - f.eks. reduktion af spild ved<br />

sprøjtestøbning, optimering af opsætningstid, procesoptimering og meget mere. Vores<br />

mål er at give jeres medarbejdere nye idéer og visioner inden for plastforarbejdning.<br />

Vi tilbyder kurser, workshops og specialiserede arrangementer inden for alle aspekter af<br />

sprøjtestøbning.<br />

Du kan finde en detaljeret oversigt over de aktuelle tilbud på vores webside.<br />

28_<strong>Training</strong>


Webinare<br />

Invitér din ENGEL-træner "live" til dine lokaler<br />

Med et ENGEL-webinar får du træning, som er tilpasset perfekt til dig. Webinaret giver dig<br />

mulighed for at deltage i kurser fra dine egne lokaler via internettet. Dine medarbejdere på<br />

stedet er via pc og headset forbundet live med ENGEL-træneren i træningscentret og kan<br />

således blive trænet individuelt i eget tempo på sprøjtestøbemaskinen og/eller robotten.<br />

Investér i et veluddannet team gennem ENGEL-webinarer og spar masser af tid og rejseomkostninger.<br />

Detaljeret beskrivelse og tilmelding på www.engelglobal.com/training<br />

<strong>Training</strong>_29


e-learning-pakker<br />

Uafhængighed i forbindelse med læring og uddannelse<br />

Vores e-learning-kurser giver dine medarbejdere mulighed for et fleksibelt kursusforløb<br />

i deres eget tempo. Vores grundmodul "First Steps" er f.eks. en optimal introduktion til<br />

sprøjtestøbningens verden for lærlinge. Videnstjek med analyser af læringsfremskridtet<br />

er også inkluderet.<br />

Du kan få flere oplysninger på vores webside eller gå direkte til<br />

e-learning-support@engelglobal.com<br />

Dine fordele:<br />

Maksimal fleksibilitet<br />

Brugervenligt<br />

Ensartet kompetenceniveau for alle medarbejdere<br />

Større motivation<br />

Færre rejseudgifter<br />

Perfekt forvaltning af viden<br />

ENGEL-ekspertise tilgængelig til enhver tid<br />

Detaljeret beskrivelse og tilmelding på www.engelglobal.com/training<br />

Hybriduddannelse i sprøjtestøbning<br />

Med vores hybriduddannelse gennemfører du teorien online og får praktisk erfaring i vores<br />

træningscentre eller på din maskine. Det betyder, at du ikke behøver at gå glip af værdifuld<br />

praktisk maskintræning, men at du kan skræddersy dine kursusforløb mere individuelt takket<br />

være muligheden for at deltage online. Det hybride træningsformat giver mere fleksibilitet og<br />

støtter dig tidsmæssigt i din faglige udvikling.<br />

30_<strong>Training</strong>


ENGEL træning<br />

Et prisvindende koncept<br />

2005: Initiativpris træning og videreuddannelse.<br />

ENGEL e-trainer blev udpeget som en af de syv mest innovative undervisningskoncepter<br />

af Otto-Wolff-fonden og den tyske handels- og industrisammenslutning DIHK<br />

2007: International Tysk Undervisningspris.<br />

ENGELs undervisningsfilosofi modtager udmærkelse i guld af BDVT (fagforbund for tyske<br />

salgspromotere og undervisere) i konkurrence med mange internationale undervisningskoncepter.<br />

2009 og 2010: ENGEL tilbyder certificeret træning.<br />

Den høje undervisningsstandard og kvalitetsniveauet opbygget over en årrække vurderes<br />

af eksterne auditorer og certificeringssteder for voksenuddannelse. Det positive resultat:<br />

IBE- og CERT-certificering i Østrig (2009/10), AZWV-certificering i Tyskland (2009).<br />

2011: Startskuddet til ENGEL <strong>Training</strong> Centre-certificeringen på verdensplan.<br />

Alle ENGEL-træningscentre bliver regelmæssigt revideret efter ensartede kvalitetsstandarder.<br />

>20 certificerede<br />

træningscentre<br />

rundt om i verden<br />

i nærheden,<br />

tilgængelig på<br />

dit sprog<br />

<strong>Training</strong>_31


<strong>DK</strong> 2023-12<br />

ENGEL DANMARK A/S | Kildeager 2 | 2680 Solrød Strand, Denmark<br />

Tel. +45 (0) 56 13 05 55 | Fax +45 (0) 56 13 05 56 | training@engel.at | www.engelglobal.com<br />

Informationer, produktinformationer og fotos som er indeholdt i denne brochure tjener udelukkende som teknisk guide. ENGEL er ikke ansvarlig for<br />

tekniske ændringer eller print-/typografiske fejl. Hel eller delvis gengivelse er forbudt uden forudgående skriftlig aftale med ENGEL AUSTRIA Gmbh.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!