29.05.2024 Views

Sankt Hans aften ved Sølager færgeleje

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Velkommen til<br />

SANKTHANS AFTEN i SØLAGER<br />

Den 23. juni <strong>ved</strong> <strong>færgeleje</strong>t<br />

Fra kl. 18.30:<br />

Nyd en pizza m.m. på <strong>Sølager</strong> Strand<br />

Campings terrasse, eller snup en grillpølse, øl,<br />

vand eller is på P-pladsen <strong>ved</strong> <strong>færgeleje</strong>t.<br />

Tag med Columbus tur/retur til Kulhuse,<br />

hvor der også er mulighed for is m.m.<br />

Sidste afgang retur er kl. 19.45.<br />

I <strong>Sølager</strong> kan man følge skiltene ad ’Halsinoen’<br />

og her læse om ’<strong>Sølager</strong> Kanonbatteriet’.<br />

Kl. 20.30:<br />

Kanonsalut, velkomst og hyldest til overfarten<br />

med ’Columbusvalsen’ – sunget for af Susse<br />

Lillesøe med Lynæs Kirkekor akkompagneret af<br />

Lars Nielsen på harmonika.<br />

Kl. 21.00:<br />

Kanonsalut og bålet tændes af Hundested<br />

Brandvæsen.<br />

Anja Rosengreen holder båltalen.<br />

Vi synger ’Midsommervisen’ med Mads Westfall<br />

som forsanger og bakket op af Lynæs Kirkekor<br />

og sangglade børn fra Hundested Skole.<br />

Herefter introduceres og synges sangen<br />

’Bevar Overfarten’, som Mads har skrevet og<br />

komponeret specielt til støtte for færgeruten.<br />

Mads Westfall giver nok et par ekstranumre,<br />

for han er jo en erfaren lejrbålssanger.<br />

Kom i god tid!<br />

Helst til fods eller på cykel, da parkering kan blive en udfordring.<br />

Bilister bedes derfor følge skiltningen og P-vagternes anvisninger.<br />

På gensyn til en kanon hyggelig <strong>aften</strong> <strong>ved</strong> bålet!<br />

Arrangør: Styregruppen for Bevar Overfarten Kulhuse-<strong>Sølager</strong><br />

Sponsorer: ESTATE Hundested & Frederikssund og Jette Rask, <strong>Sølager</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!