DRØMMER OM BILER OG BIKES - Hair Magazine

hairmagazine.dk

DRØMMER OM BILER OG BIKES - Hair Magazine

Tekst > Karen Fredslund Ellegaard

GRØNT ELLER IKKE GRØNT

DER ER GRØDE INDENFOR FRISØRBRANCHEN. INDENFOR FAGETS ORGANI-

SATIONER, BLANDT LEVERANDØRER OG FRISØRER ER DER DELTE MENINGER

OM HÅRPRODUKTERNE FARLIGHED, INDHOLD OG ANVENDELSE.

Allergiproblemer indenfor frisørbranchen diskuteres for tiden heftigt.

Emnet behandles indenfor alle dele af branchen, hvor langt de fleste

er meget opmærksomme på betydningen af eller problemer med evt.

farlige ingredienser i både hårfarver og i hårprodukter i øvrigt. Hair

Magazine har taget tråden op og bedt branchens talsmænd, en række

leverandører og frisører om deres meninger. Er der for meget eller for

lidt ”grønt” i produkterne? Og gør man nok fra producenternes side?

På disse og de følgende sider kan du læse deres kommentarer.

Adm. direktør Kim Michael Christiansen

Brancheforeningen SPT

Når vi taler om ’grønne produkter’, er problemet, at der ikke findes

en definition af, hvad et grønt produkt er. En naturlig ingrediens er ikke

mere sikker end en syntetisk ingrediens. Industrien, forskerne og

myndighederne arbejder til stadighed tæt sammen om at frembringe

viden om optimal anvendelse af stoffer og høj sikkerhed.

SPT har vedrørende den positiv- og negativliste Københavns Miljøkontrol

bringer i ’Spejlet’ hver måned kontaktet Danmarks Frisør- og Kosmetikerforbund.

Indholdsstoffer i et produkt er anført i ingredienslisten,

men man kan ikke ud fra enkeltstofferne vurdere, om der er tale om

f.eks. et miljøfarligt produkt. Her må man se på, hvilken koncentration

de enkelte stoffer findes i. Meget populært kan man sammenligne det

med køkkensalt: Det er ikke et farligt stof, og det er dejligt med et drys

på æggemadden, men man skal ikke spise et kilo af det på én gang!

SPT vil tage initiativ til en fortsat dialog angående produkter og den

grønne linje på frisørskolerne med DFKF, DF og faglærerne.

Jens E. Behrndtz

formand for Dansk Frisørmesterforening

Der kan aldrig gøres for meget for at undgå farlige og allergifremkaldende

stoffer i fremstilling af hårprodukter. Målet må være, at produkterne

skal være så ”sunde” som muligt, og det vil kræve en opstramning

af direktivet. Den vej er meget lang da opfattelsen er meget forskellige

i de enkelte europæiske lande.

I frisørfaget arbejdes der med kemiske behandlinger hvor det, i henhold

til producenternes oplysninger ikke er muligt at lave dem ”grønnere”.

Vi ser gerne grønnere produkter, men det skal også være

produkter der giver holdbarhed, så kunden ikke efter et par dage,

kommer og klager over behandlingen, da hårfarven måske ikke var

holdbar! Derfor sikrer vi gennem den 4-årige frisøruddannelse, at

vore elever lærer at arbejde med de kemiske produkter. hverv i frisørbranchen?

Poul Monggaard, formand for Dansk Frisør og Kosmetiker

Forbund og formand for frisørsvendene i Europa

Jeg ved, at producenter lever op til regler i EU’s kosmetikdirektiv, som

jo er et politisk kompromis. Problemet er, at vi ikke finder direktivet

tilstrækkeligt. Derfor er det afgørende for os, at vi selv er aktive i

forhold med information i vort fagblad om de risici, der er knyttet til

enkelte produkter. Vi gør det også på europæisk plan for at få lavet et

kosmetikdirektiv målrettet for dem, der arbejder professionelt med

produkterne. Ganske vist nævnes de professionelle også i det eksisterende

kosmetikdirektiv men slet ikke i et omfang som fagets to

parter i Europa finder tilstrækkeligt.

Håndværkere, kosmetikere og mange i befolkningen efterspørger

alternative, kvalitative produkter uden risikofyldte tilsætningsstoffer.

Rundt omkring fornemmer jeg et krav om en omstilling. Det kan

næsten ikke gå stærkt nok, selv om det skal ske i god dialog og et

fornuftigt samspil for nå frem til et resultat for en produktmæssig

bæredygtig sektor.

Kemiingeniør Johan Galster

Miljøkontrollen

Nogle få producenter gør meget for at lave hårprodukter uden sundhedsskadelige

eller allergifremkaldende stoffer. I de fleste hårfarver

bruges stadig særdeles allergifremkaldende stoffer. Selvom stofferne

er lovlige i hht. kosmetikdirektivet, har mange af dem velkendte og

dokumenterede skadevirkninger. Af hensyn til kunder og frisører bør

producenterne satse mere på at udvikle hårkosmetik uden skadelige

stoffer. Forbrugerne ønsker det, - ikke mindst dem der allerede har

oplevet konsekvenserne af en hårfarvning, de ikke kunne tåle. Jeg har

en fornemmelse af at parfumeallergi er særdeles udbredt, måske

mere end vi opfatter i det daglige. Statistisk kan vi se at 1000-2000

personer hvert år oplever en hårfarveallergisk reaktion

36 > Grønt eller ikke grønt Grønt eller ikke grønt < 37

More magazines by this user
Similar magazines