Digital set-top-boks Digital set-top-Box Brugermanual ... - Humax

humaxdigital.com

Digital set-top-boks Digital set-top-Box Brugermanual ... - Humax

Digital set-top-boks

Free-To-Air

Indbygge Viaccess

Indbygget CryptoWorks

Indbygget Nagravision

Digital set-top-Box

Free-To-Air

Viaccess Embedded

CryptoWorks Embedded

Nagravision Embedded

Brugermanual

Användarhandbok

• Gælder ikke for F1-FOX-modeller.


Indhold

Sikkerhed ..................................................DK1

Ophavsret ..................................................DK2

Ordliste ......................................................DK3

Reference .................................................DK4 ~ DK5

STB-forbindelser........................................DK6 ~ DK10

Fjernbetjening ...........................................DK11 ~ DK12

Funktioner .................................................DK13 ~ DK15

Hovedmenu ..............................................DK16 ~ DK38

Motoriseret system ...................................DK39 ~ DK43

Fejlfinding ..................................................DK44

Menuoversigt ............................................DK45 ~ DK46

Specificationer ...........................................DK47 ~ DK48


DK1

Sikkerhed

Denne set-top-boks (STB) er fremstillet i overensstemmelse med internationale

sikkerhedsstandarder.

Gennemlæs venligst nedenstående sikkerhedsforanstaltninger nøje.

FORSYNINGSNET : 90 - 250V AC 50/60Hz

OVERBELASTNING : Vægkontakter, forlængerledninger og adaptere må ikke overbelastes, da

det kan give risiko for elektrisk stød og brand.

VÆSKER : STB’en må ikke må ikke udsættes for stænk eller dryp, og der må ikke

anbringes væskeholdige objekter oven på apparatet.

RENGØRING : Stikket til STB’en skal trækkes ud inden rengøring.

Brug en let fugtet klud (ikke opløsningsmidler) til rengøring af STB’en.

VENTILATION : For at sikre tilførsel af luft til enheden må åbningerne øverst på STB en ikke

dækkes til.

STB’en må ikke placeres på bløde møbler eller tæpper.

STB’en må ikke udsættes for direkte sollys eller anbringes i nærheden af

varmeapparater. Elektronisk udstyr må ikke anbringes oven på STB’en.

EKSTRAUDSTYR : Ekstraudstyr, der ikke anbefales, må ikke anvendes, da det kan beskadige

STB’en.

TILSLUTNING TIL PARABOLANTENNENS LNB

: STB en skal frakobles ledningsnettet inden tilslutning eller frakobling af

kablet fra parabolen.

MODSAT FALD KAN LNB¡¯EN BLIVE BESKADIGET.

TILSLUTNING TIL TV ET : STB en skal frakobles ledningsnettet inden tilslutning eller frakobling af

kablet fra parabolen.

I MODSAT FALD KAN FJERNSYNET BLIVE BESKADIGET.

JORDFORBINDELSE : LNB-kablet SKAL jordforbindes.

Jordforbindelsessystemet skal overholde SABS 061.

PLACERING : Anbring STB’en indendørs, så den ikke udsættes for tordenvejr, regn eller

sollys.


Ophavsret

Ophavsret

• VIACCESS er et varemærke tilhørende France Telecom

• CryptoWorks(TM) er et varemærke tilhørende Philips Electronics N.V.

• Irdeto er et varemærke tilhørende Mindport BV.

• Nagravision er et registreret varemærke tilhørende Kudelski S.A.

• Conax er et varemærke tilhørende Telenor Conax AS.

• "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Advarsel

HUMAX kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle problemer i forbindelse med

anvendelse af uofficiel software.

Anvendelse af andre softwareversioner end HUMAX’ officielle software gør producentens

garanti ugyldig. Det tilrådes, at kun den softwarre, der udgives af HUMAX,

anvendes til alle produkterne fra HUMAX.

Forsigtig

Husk at informere STB-forhandleren om serienummeret for STB’en og chipkortet, hvis du

skal se Pay Per View-programmer.

Forhandleren skal kunne sammenligne din STB med dit chipkort.

I modsat fald kan du ikke se programmerne, da de vil være krypterede.

Bemærk

Når oplysningerne om det ændrede netværk er afsendt, registrerer Nagravision, at de

pågældende oplysninger om satellit-/kabelprogrammer er ændrede.

Programoplysningerne reorganiseres på baggrund af de indsendte oplysninger om

netværket. Meddelelsen "Network Information updated..." vises på skærmen. Dette sker

automatisk, når NIT ændres.

Producenten kan ikke ændre det, da oplysningerne leveres af Nagravision. Meddelelsen

kan pludselig vises under AV-afspilning, hvorefter opdateringen går i gang. Dette sker

cirka en gang om året. Sluk ikke for apparatet, da det ikke er en driftsfejl.

• Information for TV-Cabo-abonnenter

Når brugeren søger efter kanaler, defineres kanalnumrene fra 001 til 100 automatisk for

Nagravision af serviceudbyderen.

Andre kanaler får et nummer fra 101 og opad, når modtageren søger efter signalet.

• Specifikationerne gælder for NA-FOX-modeller.

DK2


DK3

Ordliste

Ordliste

• Antenne

En anordning, der indsamler og udstråler elektromagnetiske bølger. Antennen omfatter en parabol

og en bredbåndsantenne.

• Forward Error Correction (FEC - Selvkorrigerende kodesystem)

Et fejlstyringssystem til datatransmission.

• Frekvens

Antallet af cykluser pr. sekund. Udtrykkes i hertz (Hz).

• Mellemfrekvens (IF)

En frekvens, som en bærefrekvens skifter til som et mellemliggende trin i transmissionen eller

modtagelsen.

• Low Noise Block (LNB) Downconverter

En støjsvag mikrobølgeforstærker og frekvensomformer, der konverterer en række frekvenser til

mellemfrekvensområdet.

• Pakkeidentifikator (PID)

Et talsæt, der ud fra en enkelt datastrøm identificerer transportstrømpakker indeholdende data.

• PolariseringEgemskab

ved en elektromagnetisk bølge, der er kendetegnet ved det elektriske felts vektor.

• Quaternary Phase Shift Keying (QPSK)

Nøgling af faseforskydning, hvor fire forskellige fasevinkler anvendes.

• Service

En kanal, som en dekoder eller et TV er indstillet til.

• Svarsender

En automatisk anordning, der modtager, forstærker og retransmitterer et signal på en anden

frekvens.


Reference

1. Tilslutning af DiSEqC 1.0

Alle vore modtagere er udviklet til at være kompatible med DiSEqC 1.0. Dette giver

mulighed for samtidig tilslutning af flere antenner til STB’en. Hvis du har to eller flere faste

antenner eller LNB’er, kan du bruge en DiSEqC 1.0 -switch.

1. Forbind koaksialkablet fra den første LNB til stikket LNB 1 eller LNB A på DiSEq

C-switchen.

2. Forbind koaksialkablet fra den anden LNB til stikket LNB 2 eller LNB B på DiSEq

C-switchen.

3. Gør det samme med de andre LNB’er.

4. Forbind den ene ende af et koaksialkabel til stikket RF på DiSEqC-switchen og den

anden ende til stikkontakten LNB IN på STB’en.

2. Tilslutning af DiSEqC 1.2

Se venligst side DK39.

Hvis motorstyring er aktiveret, kan det tage lidt længere tid for receiveren at starte op.

3. Tilslutning af en satellitantenne

Du kan tilslutte enten en enkelt satellitantenne direkte til den digitale modtager eller flere

antenner eller LNB’er til multifeed-udstyr gennem en omformerboks. Du kan tilslutte

yderligere en Sat-modtager (for eksempel en analog) med modtageren i fællesantenneudstyr,

som har satellitsignaler.

4. Sløjfe

Hvis du har en anden analog eller digital STB, og du ønsker at bruge den samme LNB, kan

du forbinde den via sløjfen. Forbind den ene ende af et koaksialkabel til LNB OUT på den

ene STB, og forbind den anden ende til LNB IN på den anden STB.

• Gælder ikke for F1-FOX-modeller.

DK4


DK5

Reference

5. Opgradering af software

HUMAX digital set-top-boks er et særdeles avanceret produkt med et af de bedste softwareprogrammer.

Hvis der opstår problemer med denne software, eller hvis ekstra funktioner eller

programmer tilføjes, skal softwaren opgraderes. Det er vigtigt at have den nyeste

software for at sikre, at produktet fungerer optimalt. Nyheder og seneste softwareudgivelser

finder du på HUMAX’ webside – http://www.humax.digital.com. Det anbefales, at man som

bruger lader sig registrere hos HCSA (HUMAX Customer Service Area) og jævnligt holder

øje med opgraderinger af software.

Der er tre måder at opgradere softwaren på:

(a) download fra set-top-boks til set-top-boks(hovedenhedens software kopieres til

underenheden);

(b) download fra computer til set-top-boks(softwaren hentes direkte fra computeren til den

model, der skal opgraderes);

(c) trådløst (download af softwaren gennem satellitsystemet, hvor producenten forbeholder

sig ret til at beslutte hvornår og hvor softwaren skal udgives).

Den trådløse metode er blot et alternativ til download af softwareversioner.

Producenten forbeholder sig dog ret til at beslutte, hvornår og hvor denne softwareopgradering

finder sted ved at overføre de nyeste softwareversioner via satellitsystemerne.

Bemærk, at den trådløse metode er begrænset til visse geografiske områder på grund af de

forskellige satellitters forskellige rækkevidder (områder, hvor signalet kan modtages).

SUSS(TM) er det officielle varemærke og logo for HUMAX’ loadersoftware, der gennemfører

overførslen trådløst. Opgraderingen af software via satellitsystemet forekommer kun under

følgende betingelser:

1) udstyret indeholder den nødvendige loadersoftware;

2) producenten beslutter sig for at gøre download af software mulig via et nærmere bestemt

satellitsystem;

3) udstyret skal være indstillet korrekt til den samme satellit, som producenten bruger.

• Bemærk : CR-FOX er i overensstemmelse med trådløs CryptoWorks.


STB-forbindelser

Frontpanel

F1-FOX Free-To-Air

VA-FOX 1 Smart card

CR-FOX 1 Smart card

DK6


DK7

STB-forbindelser

Frontpanel

NA-FOX 1 Smart card

• ,

Brug knappen til at skifte programmer (op/ned)

• SMART CARD-SLOT

Placer dit programkort i kortlæseren. Den guldfarvede

kontaktoverflade skal være vendt opad og indad.

• LYSDIODE FOR FEJL(GUL)

Angiver, at der er fejl i STB’en.

• LYSDIODE FOR STANDBY (RØD)

Angiver, at STB’en er i standby.

• LYSDIODE FOR DRIFT(GRØN)

Angiver at STB’en er i drift.

• TV/RADIO

Brug knappen til at skifte mellem TV og radio.

• STANDBY

Brug knappen til at skifte mellem drift og standby.


Bagpanel

F1-FOX

VA-FOX, CR-FOX, NA-FOX

• LNB IN

Tilslutning af antenne.

• LNB OUT

Tilslutning til en anden STB.

• RS-232C

Tilslutning til computer.

• TV SCART

Til TV’ets audio/video-indgang.

• VCR SCART

Til videobåndoptageren.

• AUDIO OUTPUT

Audio-signal fra din STB til Hi-Fi-systemet.

DK8


DK9

STB-forbindelser

STB’en kan tilsluttes til det eksisterende audio/TV-system på flere måder. Vi anbefaler, at

man bruger en af følgende metoder:

• Specifikationerne for bagpanelet er baseret på VA-FOX.

Kun TV

1. Forbind den ene ende af et 21-bens SCART-kabel til stikket TV SCART på STB’en og

den anden ende til et SCART-stik på dit TV.

2. Forbind koaksialkablet fra LNB’en til stikket LNB IN på STB’en.

TV med videobåndoptager

1. Forbind den ene ende af et 21-bens SCART-kabel til stikket TV SCART på STB’en og

den anden ende til et SCART-stik på dit TV.

2. Forbind den ene ende af et 21-bens SCART-kabel til stikket VCR SCART på STB’en og

den anden ende til et SCART-stik på din videobåndoptager.

3. Forbind koaksialkablet fra LNB’en til stikket LNB IN på STB’en.

Med Hi-Fi-system

1. Forbind et RCA/Cinch-stereokabel fra stikkene AUDIO L, R bag på STB’en til

indgangene LINE, AUX, SPARE eller EXTRA på dit Hi-Fi-system.


• Specifikationerne for bagpanelet er baseret på VA-FOX.

TV med videobåndoptager og motoriseret system (DiSEqC 1.2)

1. Forbind den ene ende af et 21-bens SCART-kabel til stikket TV SCART på STB’en og den

anden ende til et SCART-stik på dit TV.

2. Forbind den ene ende af et 21-bens SCART-kabel til stikket VCR SCART på STB’en og

den anden ende til et SCART-stik på din videobåndoptager.

3. Forbind koaksialkablet fra det motoriserede systems (DiSEqC 1.2 motor) LNB til stikket

LNB IN på STB’en.

DK10


GK11

Fjernbetjening

NUMERISKE TASTER

INFORMATION (RØD)

LYDSPOR (GRØN)

UNDERTEKSTER (GUL)

UHF (BLÅ)

KLOKKESLÆT (HVID)

EXIT

V+/V-

STANDBY

TV/SAT

TV/RADIO

MUTE

MENU

MARKØR

OK

P+/P-

HJÆLP

EPG

RCL (Recall)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

NUMERISKE TASTER

Bruges til valg af programmer samt indtastning af

PIN kode eller tal i menuen.

INFORMATION(RØD)

Visning af programinformation på skærmbilledet.

Denne knap fungerer på samme måde som den

RØDE knap i menuerne.

LYDSPOR(GRØN)

Visning af listen over lydspor til det aktuelle program.

Denne knap fungerer desuden på samme

måde som den GRØNNE knap i menuerne.

UNDERTEKSTER(GUL)

Visning af listen over sprog til undertekster til det

aktuelle program. Denne knap fungerer desuden

på samme måde som den GULE knap i

menuerne.

UHF(BLÅ)Valgfri

knap.

KLOKKESLÆT(HVID)

Visning af det aktuelle klokkeslæt på skærmbilledet.

Brug også knappen til at reservere programmer

i informationsboksen eller EPG.

Denne knap fungerer desuden på samme måde

som den HVIDE knap i menuerne.

EXIT

Tryk på knappen for at komme tilbage til

foregående menu og skærmbillede.

V+/V-

Knapper for lydstyrke op/ned.Tryk på knapperne

for at øge eller reducere lydstyrken.

STANDBY

Brug knappen til at skifte mellem drift og standby.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TV/SAT

Valg af TV/SAT-modus.

TV/RADIO

Brug knappen til at skifte mellem TV og radio.

MUTE

Midlertidig afbrydelse af lyden.

MENU

Brug knappen til at få vist hovedmenuen på

skærmbilledet eller vende tilbage til skærmbilledet

fra en undermenu.

MARKØR

Bruges til at flytte den fremhævede linie fra det

ene menupunkt til det næste. Denne knap bruges

desuden til skift af programmer (op/ned) samt til

at øge eller reducere lydstyrken.

OK

Visning af programlisten.

Valg af menupunkter.

P+/P-

Knapper til valg af programmer (op/ned).

Tryk på knapperne for at komme til næste eller

foregående program. Tryk på knapperne for at

bladre frem eller tilbage i siderne i menuerne.

HJÆLP

Visning af hjælpeboksen på skærmbilledet.

EPG

Står for Electronic Programme Guide og viser TV-

/radio-programmerne.

RCL (Recall)

Bruges til valg af det program, der senest blev

vist.

• Bemærk venligst : Fjernbetjeningens design kan ændres uden forudgående varsel.

GK12


DK13

Funktioner

Informationsboks (I-feltet)

Oplysninger om programdelen og udsendelsesdelen vises automatisk

i I-feltet, når man trykker på knappen ( ) eller skifter program.

I-feltet er inddelt i en programdel og en udsendelsesdel.

PROGRAMDEL(venstre side af boksen)

PROGRAMDELEN består af følgende:

• I-felt-ikonet, ur

• Programnavn, programnummer, ikoner

• Undertekster, tekst-TV, symboler for krypterede programmer (disse

oplysninger vises automatisk, hvis sendestationen

videregiver de nødvendige oplysninger.)

• Søjle for signalniveau og signalkvalitet .

UDSENDELSESDEL(højre side af boksen)

DSENDELSESDELEN består af følgende:

• Udsendelsesnavn, udsendelsesvarighed

• Beskrivelse af udsendelsen, status for reserveret udsendelse

Udsendelsesdelen viser oplysninger om den aktuelle og den næste

udsendelse.

knap : Bruges til at gå fra oplysninger om aktuelle udsendelse til

oplysninger om næste udsendelse.

knap : Bruges til at gå fra oplysninger om næste udsendelse til

oplysninger om aktuelle udsendelse.

Hvis man trykker på knappen HJÆLP ( ) under visning af

I-feltet, og der ikke er nogen detaljerede oplysninger om udsendelsen

i I-feltet, vises hjælpevinduet på skærmbilledet. Hjælpevinduet viser

oplysninger om det aktuelle netværk, herunder: satellitnavn, frekvens,

polarisering, symbolfrekvens, FEC...

Detaljerede oplysninger om udsendelsen kan blive vist, hvis man

trykker på knappen HJÆLP ( ) i I-feltet i modus til visning af

udsendelsesdata.Du kan reservere programmet i modus for visning

af udsendelsesdata ved hjælp af den HVIDE ( ) knap.Du kan

vælge, at timeren skal aktiveres en enkelt gang, dagligt eller

ugentligt. Når du afslutter indstilling af timeren, vil du blive bedt om

at bekræfte indstillingen.


Skift af programmer

Udfør følgende procedure for at skifte programmer:

1. Tryk på de NUMERISKE taster (0~9) på fjernbetjeningen.

2. Tryk på knapperne eller .

Eller tryk på knappen RECALL( ), Programliste(OK), EPG( ).

Tryk på knappen TV/Radio ( ) for at skifte mellem TV og radio.

Vælg det sidst viste program ved at trykke på knappen RECALL

( ).

Regulering af lydstyrke

Brug knapperne eller til at justere lydstyrken.

Tryk på knappen MUTE ( ) for at afbryde lyden midlertidigt.

Tryk igen på MUTE ( ) for at tænde for lyden igen eller på

knapperne eller .

Lydspor

Hvis du ønsker at ændre lydsproget for det aktuelle program, skal du

først trykke på den GRØNNE ( ) knap.

Skærmmenuen vises i øverste venstre side af skærmbilledet.

Sådan ændres lydsproget:

1. knapperne: Bruges til valg af lyden til venstre, højre eller i begge

sider.

2. knapperne: Bruges til valg af det ønskede lydsprog.

3. Knappen OK, EXIT: Når du trykker på denne knap, vil lydsporsskærmvinduet

forsvinde, mens det valgte lydsprog

forbliver konstant.

Hvis du skifter program, ændres lydsproget til det sprog, der blev valgt i

det foregående program. Hvis dette lydsprog er ugyldigt, prioriteres det

sprog, du har valgt i menuen, først.

Undertekster

Hvis det aktuelle program har undertekster, kan du ved at trykke på

knappen UNDERTEKST ( ) få vist den aktuelle liste over sprog til

undertekster.

Sådan ændres sproget i underteksterne:

Brug knapperne til at vælge det ønskede sprog.

Tryk på knappen OK, så fremhæves det valgte sprog og vises på

skærmbilledet.

Tryk på knappen EXIT for at annullere valg af sprog til undertekster.

DK14


DK15

Funktioner

Tekst-TV

Brug fjernbetjeningen til dit TV til at få vist tekst-TV. Der er ingen knap til

tekst-TV på fjernbetjeningen til STB’en. Hvis programmet understøtter

tekst-TV, vises tekst-TV-ikonet ( ) i I-feltet.

Programliste

Programlisten består af Programmer alle og Favoritter. I programlisten

kan du ændre indstillingerne til et program via programkonfigurationen.

knapperne: Tryk på knapperne for at komme til næste eller

foregående program

knapperne: Tryk på knapperne for at komme til næste eller

foregående program

RØD knap ( ) : Programliste alle

GRØN knap ( ) : Favoritter

Programkonfiguration

Sådan ændres indstillingerne af et program

1. Brug knapperne til at flytte et program på programlisten,

som du ønsker at ændre.

2. Tryk på knappen MENU( ).

3. Brug knapperne til at gå til et punkt (f.eks. favorit, lås, udelad,

slet), du ønsker at få vist på skærmbilledet med programkonfiguration.

4. Brug knapperne til at vælge. Tryk på knappen OK for at afslutte.

Programmer alle

1. Tryk på OK for at få vist listen over alle programmer.

Brug den RØDE( )knap til at vælge listen Programmer alle.

2. Vælg det ønskede program med knapperne .

3. Tryk på OK for at få vist det valgte program. Rullepanelet på højre

side af skærmbilledet viser placeringen af det valgte program i

forhold til Alle programmer.

Favoritter

1. Programmerne tilføjes til Favoritter ved hjælp af

Programkonfiguration i Programliste alle eller Organisering af

programmer.

2. Når du trykker på den GRØNNE( )knap i programlisten, vises

listen med favoritprogrammer på skærmbilledet.

3. Hvis du ønsker at se de programmer, der er tilføjet til favoritlisten,

bruges knapperne .


Hovedmenu

1. TV guide

STB’en har en elektronisk programguide (EPG), som gør det

nemmere at navigere i de forskellige visningsmuligheder.

TV-guiden giver oplysninger om for eksempel programmer samt

start- og sluttidspunkter for alle tilgængelige programmer.

Desuden får du detaljerede oplysninger om programmerne samt

start- og sluttidspunkterne for alle tilgængelige programmer.

Derudover kan man ofte få detaljerede oplysninger om programmet

i EPG (tilgængeligheden og mængden af disse programoplysninger

varierer, afhængigt af senderen).

2. Børnelås

Adgangen til tjenester og programmer styres med en PIN kode (dvs.

en 4-cifret hemmelig kode, der vælges af brugeren).

Allerførste gang, du forsøger at låse alle programmer (eller låse programmer

med klassificeringer), vil du på skærmmenuen blive bedt

om at vælge en PIN kode (du kan senere ændre denne kode, hvis

du ønsker det).

3. Installation

I installationsmodus kan du få oplysninger om indstillinger samt

senest valgte programmer (sprog, tidspunkt, organisering, søgning,

osv.).

Desuden kan du finde status for hardware- og softwareversioner

samt signalerne fra din STB.

4. Tilbehør

Denne menu indeholder funktionerne Kalender og Biorytmer.

DK16


DK17

Hovedmenu

1. TV guide

Du kan sidde og se på et program og samtidig reservere det i

modus for TV-guide.

Sådan åbnes modus for TV-guide

Tryk på knappen EPG ( ) på fjernbetjeningen eller vælg

TV-guide i hovedmenuen.

Sådan vælges TV-/Radio-guide

Tryk på knappen TV/Radio ( ) på fjernbetjeningen, så skifter

TV-guiden til radio-guiden. TV-guiden har fire forskellige indstillinger.

Brug følgende knapper, når du skal vælge indstilling:

• RØD ( ) knap : Visning af aktuelle og næste programliste.

• GRØN ( ) knap : Visning af programlisten for en uge.

• GUL ( ) knap : Visning af listen over reserverede programmer.

• BLÅ ( ) knap : Visning af simpel TV-guide (lynvisning)

Modus Nu/næste

Viser oplysninger om de programmer, der vises aktuelt eller vil blive

vist næste gang.

Denne modus består af programnavn, udsendelsesnavn,

udsendelsesvarighed, ur samt skærmvindue.

Sådan vises et program via skærmvinduet:

• Brug knapperne til at vælge det ønskede program.

Det valgte program vises i skærmbilledet til højre.

• Brug knapperne til at vælge det ønskede program.

Tryk derefter på knappen OK på fjernbetjeningen.

Det valgte program vises i skærmvinduet til højre.

Det valgte skærmvindue vil blive fremhævet, hver gang markøren

flytter sig.

Sådan reserveres et ønsket program:

• Vælg det ønskede program ved hjælp af knapperne eller

.Tryk derefter på den HVIDE( ) knap.

Tryk på knapperne for at få vist programmet på den

foregående side eller den næste side. Tryk på den GULE( )

knap for at få vist listen over reserverede programmer.


Modus ugentlig

Viser oplysninger om de programmer, der vil blive afspillet i en uge.

Vælg den ønskede dag med knapperne . Et ønsket program

vises og reserveres på samme måde med modus Nu/næste.

Modus Bestilt

Viser de programlister, du allerede har reserveret i TV-guiden eller

informationsboksen. Der kan max. reserveres tyve programmer.

Denne programliste omfatter programnavn, dato, varighed,

reservationsmodus samt udsendelsesnavn. Hvis reservationen af et

program skal annulleres, vælger du det program, der skal annulleres,

ved hjælp af knapperne og trykker derefter på den HVIDE ( )

knap.

Lynvisning

Viser en simpel TV-guide som en informationsboks. Denne modus

vises i modus A/V-afspilning.

• Blå lodret linie : Angiver aktuelle klokkeslæt.

• Sort/hvid linie : Viser programmets fortløbende status.

• Liniens tidsindstilling : Linien består af tre blokke, hvor hver blok

er 30 minutter.

DK18


DK19

Hovedmenu

2. Børnelås

I denne modus kan du vælge en klassificering af hvert program.

1. Hvis du trykker på OK efter at have valgt modus Børnelås i den

første menu, vises et vindue til indtastning af PIN koden midt på

skærmbilledet.

** Standard PIN koden er 0000 .

2. Indtast PIN koden i vinduet.

(Hvis der er problemer med indtastning af PIN koden, kan du

ikke skifte til næste modus.)

3. Vælg herefter den ønskede klassificering. Niveauet for

børnelås angives som aldersbaserede tal: ingen spærring,

6, 10, 14, 18 og total spærring. Indtast PIN koden for at åbne eller

låse programmer.

4. Sådan ændres PIN koden:

• Vælg det fremhævede felt (gammel PIN kode) med knapperne

og indtast derefter den gamle PIN kode.

• Indtast en ny PIN kode i det fremhævede felt ved hjælp af

knapperne .

• Indtast den nye PIN kode igen i det dertil indrettede felt for at

bekræfte valget.

5. Hvis den indtastede PIN kode er korrekt, er alle indstillinger

færdige.

(Hvis PIN koden er forkert, vises meddelelsen "PIN code mismatch"

i vinduet. Hvis du nu trykker på OK, gælder den gamle

PIN kode, og markøren flytter sig hen til første punkt i menuen).

3. Installation

Denne modus kan du tilpasse og tilføje et nyt program og få vist

status for STB’en. Gå ind i undermenuerne efter at have valgt

installationsmodus i hovedmenuen.

3-1. Grundindstilllling

Modus Systemindstillinger er de interne indstillinger af STB’en, alt

efter tilslutningen af modtager og eksterne enheder. Denne modus

omfatter valg af sprog, indstilling af ur, indstilling af A/V-signal og

andre indstillinger.


Sprog

Vælg sprog til menuer, lyd eller undertekster.

1. Vælg den fremhævede sprogindstilling med knapperne i

modus Systemindstillinger og tryk derefter på OK.

2. Vælg Menusprog (eller Lydsprog, Undertekstsprog) og tryk på

knapperne , hvorefter listen over sprog vises.

3. Brug knapperne til at gå til det ønskede sprog, og tryk på

knappen OK for at afslutte.

Menusprog

Systemet understøtter forskellige sprog i Europa og Mellemøsten.

I Europa er disse sprog: tjekkisk, dansk, engelsk, fransk, tysk,

ungarsk, italiensk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, tyrkisk m.fl.

I Mellemøsten kan man vælge arabisk, engelsk, fransk, tysk,

italiensk, persisk, russisk eller tyrkisk.

• Sprogvalget kan ændres, afhængigt af landet. Udvalget af sprog

kan ændres uden forudgående varsel.

Lyd sprog

Vælg det lydsprog, der skal gælde som standard, når du skifter

program. Hvis du ændrer det aktuelle program, vil din STB som

standard bruge det sidst valgte lydsprog.

Hvis lydsproget til det aktuelle program ikke findes, skal du vælge

et andet sprog i menuen til valg af lydsprog.Valgmuligheder: tjekkisk,

dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, italiensk,

norsk, portugisisk, rumænsk, spansk, svensk, tyrkisk mm.

Hvis der ikke er noget sprog, vil det sprog, der gælder som standard

for det aktuelle program, automatisk være valgt.

Undertekst

Vælg det undertekstsprog, der skal gælde som standard, når du

skifter program.Valgmuligheder: Dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk,

græsk, ungarsk, italiensk, norsk, portugisisk, spansk, svensk m.fl.

DK20


DK21

Hovedmenu

Ur/Timer

I denne modus kan du indstille uret samt vækketidspunkt.

Desuden kan du vælge programnummer til modus for

Vækketidspunkt og Sleep-timer (standby).

Hvis en videobåndoptager er tilsluttet, kan videooptagelse ske

automatisk og ifølge dine indstillinger af vækkeur/sleep-timer.

Aktuel tid

Indtast den forskudte værdi ved hjælp af det aktuelle programområdes

standardiserede information, når du skal indstille uret.

Indstillingen af uret vil blive brugt som standard til I-feltet og

TV-guiden samt modus Vækkeur og Sleep-timer.

Tids offset

Det aktuelle klokkeslæt er baseret på TDT (Time and Data Table)

for det aktuelle program.

Start tidspunkt

Vælg det tidspunkt, hvor der skal tændes for STB’en.

Brug de numeriske taster (0~9) på fjernbetjeningen til at indtaste

vækketidspunkt.

Start på programm nr.

Brug knapperne til at vælge det programnummer, der skal

gælde for vækketidspunktet.

Brug knappen TV/Radio ( ) på fjernbetjeningen til at skifte mellem

TV-/radioprogram.

Programnavn

Det programnavn, der hører til vækketidspunktets programnummer,

vises her.

Sluk tid

Vælg det tidspunkt, hvor STB’en skal slukkes, afhængigt af

tidsindstillingen.


Audio/Video

Video signal (CVBS/S-Video/RGB)

Indstilling af videomodus til TV SCART-udgangen.

Audio signal

Indstilling af det audiosignal, der skal komme fra stikket

TV SCART og RCA/Cinch (stereo/mono).

Skærmindstilling

Vælg billedformat for det TV, der er tilsluttet STB’en

(4:3 eller 16:9).

Vis skærmformat

Vælg det format, som videoen skal vises i på skærmen.

Hvis dit TV er 4:3, og videokilden er 16:9, vil STB’en vise i modus

Letter-box eller Centre, alt efter hvad der er valgt.

Hvis dit TV er 16:9, og videokilden er 4:3, vil STB’en vise i modus

Pillar-box eller Full, alt efter hvad der er valgt.

NTSC

Indstil denne værdi til mellem 3.58 og 4.43, hvis dit TV kun viser

videoen i sort/hvid. Normalt anvendes NTSC 3.58 modus globalt,

men nogle TV-apparater understøtter kun NTSC 4.43 modus.

DK22


DK23

Hovedmenu

Andre indstillinger

Vælg SV-transparens og varighed for visning af informationsboks.

Menu gennemsigtighed

Valg af typen af transparens på skærmvinduet (SV). Dette valg

påvirker informationsboksen, lydspor, undertekster, programlister,

uret samt lynvisning af TV-guiden.

Brug knapperne til at skifte mellem transparent og

uigennemsigtig.

Varighed af INFO boksen

Valg af varigheden af visning af informationsboksen, der dukker op

på skærmbilledet efter skift af programmer.

Varigheden går fra 0 til 20 sekunder.

Menu

Valg af NTSC, PAL eller AUTO, afhængigt af TV’ets type.

I modus AUTO vælges menuen automatisk som NTSC eller PAL, alt

efter hvilket program, der er afspillet inden aktivering af

menumodus.


3-2. Organisere kanaler

Denne menu giver adgang til indstillinger, hvor man kan organisere

netværk, TV-programmer og radioprogrammer.

** Standard PIN koden er 0000 .

Organisere TV programmer

Organisere alle programmer

I denne modus kan brugeren slette, flytte, låse, udelade og omdøbe

TV-programmer.

• Slet

1. Tryk på den RØDE( ) knap for at slette uønskede

programmer.

2. Fremhæv de programmer, du ønsker at slette.

3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.

4. Tryk på knappen EXIT for at annullere sletningen.

• Flyt

1. Tryk på den GRØNNE( ) knap for at flytte programmet til et

andet sted.

Ikonet ( ) vil herefter blive vist foran programnummeret.

2. Brug knapperne til at vælge en ny placering.

3. Tryk på knappen OK for at bekræfte placeringen.

4. Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til den oprindelige

placering.

• Lås

1. Tryk på den GULE( ) knap for at låse programmer.

Symbolet " " vil herefter blive vist på højre side af

programnavnet.

2. Indtast PIN koden, når du skal se de låste programmer.

• Udelad

1. Tryk på den BLÅ( ) knap for at udelade programmer. Symbolet "

" vil herefter blive vist på højre side af programnavnet.

2. Brug de numeriske taster, programlisten eller knappen EPG ( ) til

at få vist de udeladte programmer, når du skal vælge kanaler.

Bemærk : Du kan ikke få vist de udeladte programmer med

knapperne .

DK24


DK25

Hovedmenu

• Omdøb

1. Tryk på den HVIDE( ) knap for at ændre programnavnet.

Tastaturbilledet vises herefter på skærmbilledet.

2. Indtast det nye programnavn.

Du kan bruge de fire piletaster til at flytte eller vælge

programmerne.

: flytter til foregående program

: flytter til næste program

: flytter tilbage programvis

: flytter fremad programvis

Bemærk : Boksen mellem programlisten og beskrivelsen af

farveknapperne giver kortfattet information om et

program, der er fremhævet med markøren.

Organisere Favoritliste

I denne modus kan man tilføje og fjerne programmer til/fra

favoritlisten.

Programmer tilføjes til favoritlisten ved at anbringe markøren på det

ønskede program og trykke på OK.

Farveknapperne fungerer på samme måde som i funktionen

"Organisering af alle programmer" med følgende undtagelser.

Når du sletter et program i favoritvinduet, fjernes det fra favoritlisten,

og programmet er stadig lagret i programvinduet. Du kan kun flytte

programmet i favoritvinduet.

• Sådan grupperes programmerne ind i favoritgrupper;

1. Brug knappen til at flytte markøren til feltet "Programmer"

(højre).

2. Vælg det program du ønsker at gruppere ind i en favoritgruppe.

3. Tryk på knappen OK.

4. Brug knappen til at flytte markøren til feltet "Favoritter"

(til venstre).

5. Tryk på OK for at lagre den valgte gruppe.

Bemærk : 1. Brug knapperne til at flytte markøren.

2. Brug knapperne til at vælge den foregående

eller næste side.


Organisere radio programmer

Denne funktion fungerer på samme måde som for TV-programmerne

bortset fra, at det gælder radioprogrammer. Du kan slette eller flytte

radioprogrammer og ændre deres indstillinger.

Organisere alle programmer

Denne funktion gør det muligt at slette, flytte, låse, udelade eller

omdøbe radioprogrammer på "Programliste alle".

Organisere Favoritliste

Denne funktion gør det muligt at slette, flytte, låse, udelade eller

omdøbe radioprogrammer fra favoritgrupperne og gruppere dem i en

ny favoritgruppe. Radioprogrammerne grupperes i en favoritgruppe

på samme måde som TV-programmerne (se side DK25).

Organisere transpondere

Du kan redigere programmerne ved hjælp af netværksenheden.

• Udbydernavnene vises i venstre side af skærmbilledet, og de

TV-/radioprogrammer, der følger med i det fremhævede netværk,

vises i højre side af skærmbilledet. Kun funktionerne Slet og

Omdøb kan bruges i denne modus.

• Hvis der er for mange TV-/radioprogrammer til at de kan vises

allesammen, bruges knappen til at flytte markøren til vinduet i

højre side og knapperne og til at flytte markøren til

næste liste.

Når antallet af programmer er under 10, vises rullepanelet ikke.

Et ikon for radioprogram ( ) vises foran programnummeret.

Slet satellitter

1. Tryk på knapperne for at flytte til det, du ønsker at slette

(Satellit, Tp eller ALL).

2. Tryk på den RØDE( ) knap for at vælge det punkt, du ønsker at

slette.

3. Tryk på knappen OK for at slette.

Tryk på knappen EXIT for at annullere sletningen.

DK26


DK27

Hovedmenu

3-3. Kanal søgning

Indtast PIN koden for at åbne programsøgningsmenuen på samme

måde som ved åbning af børnelåsen eller organisering af programmer.

Tryk på knappen OK for at starte programsøgningen efter valg af parametre.

** Som standard er PIN koden 0000 .

Antenne opsætning

Valg af indstillinger for antenne og LNB til programsøgningen.

Da du kan ændre indstillingerne for 22KHz-tone og DiSEqC-switchen,

er der 32 mulige antenne-indstillinger.

De værdier, der vælges i denne menu, vil også kunne vælges i andre

programsøgningsmenuer.

Antenne alternativ

Der findes 32 forskellige antennealternativer, og hvert alternativ kan

have forskellige kombinationer af indstillinger for 22KHz-tone

og DiSEqC-switch.

Satellit navn

Valg af det satellitnavn, der svarer til antennealternativet.

1. Tryk på knapperne for at få vist satellitlisten.

2. Vælg det ønskede satellitnavn.

3. Hvis det ønskede satellitnavn ikke vises på listen, kan du vælge

Brugerdefineret.

4. Tastaturbilledet vises, og du kan herefter indtaste satellitnavnet

direkte.

Det valgte satellitnavn kan hjælpe dig i valget af antennealternativ i

søgemenuen, men det er kun muligt at ændre eller vælge satellitnavnet

under antenneopsætning.

Bemærk : Hvis den valgte satellit anvendes som trådløs målsatellit,

fungerer automatisk registrering af den trådløse målsatellit

muligvis ikke korrekt, hvis du ændrer satellittens navn.

5. Satellitnavnene vises i alfabetisk rækkefølge, og denne rækkefølge

kan være forskellig alt efter valget af menusprog.

6. Der er en grænse på 14 tegn, når du indtaster et satellitnavn.


LNB Frekvens

1. Valg af L.O.-frekvens (lokaloscillator-frekvens) for antennen.

2. Brug knapperne til at vælge LNB-frekvens (Universal, 5150,

9750, 10600, 10750, 11475MHz eller 0, 1, ......., 9).

3. Hvis den ønskede LNB-frekvens ikke er tilgængelig, vælges "0",

hvorefter frekvensen indtastes manuelt ved hjælp af de

NUMERISKE taster (0~9).

4. Hvis du vælger Universal, understøttes både 9750 og 10600 MHz

samtidigt. Indstilling af 22KHz-tone er ikke nødvendig

(deaktiveret).

22 kHz Tone

Hvis du bruger en dobbelt LNB eller to antenner tilsluttet til en

22KHz-tone switchboks, skal 22KHz-Tone switchen aktiveres eller

deaktiveres for at vælge LNB eller antenne.

DiSEqC Input

Alt efter tilgængeligheden og positionen for DiSEqC-switchen vælges

"Disabled", "Tone Burst" A til B og "DiSEqC" A til D. Tryk på knappen

OK for at komme til menuen for manuel søgning efter indstilling af

ovenstående værdi.

Motorsystem

Det motoriserede system bruges til indstilling af DiSEqC 1.2-motoren

ved hjælp af en Eutelsat-specifikation. Se på side DK39, hvis du

ønsker at bruge dette system.

DK28


DK29

Hovedmenu

• Skærmvinduet med programsøgning

1. Hvis du trykker på knappen EXIT under programsøgningen,

standser søgningen og programsøgningsmenuen vises igen.

2. Når du har fundet alle programmerne, vises følgende billede.

3. Inden lagring kan du vælge de programmer, du ønsker at slette.

• Skærmvinduet med fundne programmer

1. Ovenstående billede viser programmer, der er fundet efter en

manuel søgning.

2. Brug den RØDE( ) knap til at markere de programmer, du

ønsker at slette. Hvis du vil fjerne markeringen af et program, skal

du vælge programmet og trykke på den RØDE( ) knap igen.

3. Tryk på OK for at gemme eller tryk på EXIT for at afslutte uden at

gemme.

4. Programsøgningsmenuen vises herefter igen. Når du afslutter alle

menuer, afspilles det første program på listen over fundne

programmer.

Nederst i skærmvinduet med fundne programmer vises

oplysningerne om netværket og svarsenderen sammen med antallet

af fundne programmer. Det program, der slettes med den RØDE

( ) knap, medregnes ikke i antal programmer. Det slettede

program medregnes ikke i dette antal. "Free" hentyder til den ledige

mængde hukommelse. Den vil blive brugt til lagring af fremtidige

programmer.


Manuel søgning

Vælg søgeparametre (frekvens, symbolfrekvens, osv.), når du

manuelt skal finde de programmer, du har valgt i svarsenderen.

Søjlen nederst i undermenuen viser signalniveau og signalkvalitet

(BER) for de indtastede parametre.

Antennealternativ

Vælg målantenne for manuel søgning. Satellitnavnet hjælper dig med

at vælge antennealternativer. Satellitnavnet er kun en ekstra hjælp og

kan ikke ændres i denne menu. Antennealternativ 16 er fast for

SMATV.

Frekvens

Tryk på de NUMERISKE taster (0~9) på fjernbetjeningen.

Polaritet

Brug knapperne til at vælge polarisering af svarsenderen. (auto,

vandret, lodret)

• Vandret : 18 V udsendes via LNB-linien

• Lodret : 13.5 V udsendes via LNB-linien

Symbol rate

Indlæser symbolfrekvensen for den svarsender, du ønsker at finde.

Brug knapperne eller de NUMERISKE taster (0~9) på

fjernbetjeningen.

FEC(Forward Error Correction)

Brug knapperne til at vælge det selvkorrigerende kodesystem for

svarsenderen. Du kan vælge mellem værdierne Auto, 1/2, 2/3, 3/4,

5/6 og 7/8.

DK30


DK31

Hovedmenu

Netværkssøgning

• Du kan vælge ja eller nej. Hvis du vælger "ja", kan du finde flere

svarsendere med anvendelse af hjemmenetværket.

• Da det refererer til NIT under søgningen, søger systemet i den

anden svarsender udover den svarsender, som brugeren har

indtastet, hvis der er oplysninger om den anden svarsenders

frekvens.

Automatisk Spring over

• Du kan vælge "Ja" eller "Nej". Hvis du vælger "Ja", vil søgningen

udelade alle krypterede programmer.

• Hvis de fundne programmer er krypterede under søgningen, vises

de ikke på listen. Se i beskrivelsen af programmet, om det er

krypteret eller ej.

Avanceret...

Udfører en manuel søgning med mulighed for at indtaste

PID-værdier (Video/Audio/ PCR).

Denne funktion er nødvendig, hvis du søger efter det signal, som

har unormale programinformationstabeller. Organiseringen af

underpunkterne er den samme som i manuel søgning.

• Video PID/Audio PID/PCR PID

Du kan indstille PID til at søge efter programmer.

1. Brug knapperne til at vælge modus for PID-indlæsning.

2. Brug de NUMERISKE taster (0~9) på fjernbetjeningen til at

indtaste en decimal PID-værdi.

3. Tryk på en af de NUMERISKE taster (0~9) i modus for hexadecimal

indlæsning for at få vist et hexadecimalt tastatur.

4. Indtast en hexadecimal PID-værdi.

Bemærk : Hvis ingen PID-værdi indtastes (Auto vises), er de

avancerede søgefunktioner de samme som ved manuel

søgning.

5. Tryk på knappen OK for at starte programsøgningen, når

ovenstående værdi er valgt.

Bemærk : Billedet og listen over fundne programmer under

avanceret søgning er det samme som ved manuel

søgning.


Automatisk søgning

Når du indtaster det satellitnavn, der er valgt i antenneopsætningsmenuen,

søges alle de valgte satellitter uden angivelse af den ekstra

frekvens.

Antennealternativ

Vælg målantenne for automatisk programsøgning. Egenskaberne for

dette antennealternativ er allerede valgt i antenneopsætningsmenuen,

og satellitnavnet er nyttigt i valget af antenne, men kan ikke

ændres i denne menu.

Automatisk Spring over

Mulighed for kun at søge trådløse programmer. Billedet til højre

forsøger at søge med varierende frekvens, symbolfrekvens og FEC

osv.

Søgnings type

• Du kan vælge mellem to typer søgning: hurtig eller detaljeret.

• Hvis du vælger hurtig søgning, søges programmerne efter de

søgeparametre, der er valgt.

• Hvis du vælger detaljeret søgning, søges der efter programmet

gennem alle områder af kanalvælgeren (950 –2150 MHz).

Detaljeret søgning

Den forindstillede symbolfrekvensliste ændres iht. antennealternativ

og satellitnavn. Hvis du ønsker at tilføje eller ændre det, skal du

trykke på den RØDE( ) knap.

** Værdien af de forindstillede symbolfrekvenser kan ikke ændres

(22000, 27500).

Modus for tilføjelse/ændring af symbolfrekvens er som følger:

1. Når du trykker på den RØDE ( ) knap efter at have valgt

detaljeret søgning, forsynes det gule felt med røde kanter, hvilket

betyder, at redigering er mulig.

2. Du kan indtaste andre værdier med de NUMERISKE taster (0~9).

DK32


DK33

Hovedmenu

3. Tryk på den RØDE( ) knap for at bekræfte, hvorefter

indtastningsmodus afsluttes.

Hvis du trykker på OK ved indtastning af symbolfrekvens,

bekræftes værdien, og hvis du flytter til venstre eller højre kolonne

med knapperne , kan du ændre de værdier for

symbolfrekvens, der skal indtastes.

Tryk derefter på EXIT og den RØDE( ) knap for at afslutte

indtastningsmodus.

Hvis en symbolfrekvens skal slettes fra ovenstående liste, skal

du trykke på 0 (numerisk tast) på den valgte position, hvorefter

symbolfrekvensen forsvinder. Området for den yderligere indtastede

symbolfrekvens er 16-30 Ms/s.

Bemærk: Brugeren skal vælge satellitnavn i antenneopsætningsmenuen.

Hvis brugeren indtaster satellitnavnet separat, vil

søgningen som standard være detaljeret.

Tryk på OK et hvilket som helst sted for at starte den automatiske

søgning.

Billedet under søgning er som følger:

Billedet søger med skiftende frekvens, symbolfrekvens, FEC, osv.

Satellitnavnet er det navn, som brugeren vælger skal svare til antennealternativet

i antenneopsætningsmenuen.

Proceduresøjlen (%) vises nederst i billedet.

Under søgningen vises fundne programmer som følger:

1. Tryk på knappen EXIT under den automatiske søgning for at

standse søgningen.

2. Når søgningen er afsluttet, vises meddelelsen.

3. Tryk på knappen OK for at komme tilbage til programsøgningsmenuen.


3-4. Status

Modtager status

Viser oplysninger om hardware- og softwareversion, loaderversion

osv.

Signalstyrke

Viser signalniveauet (AGC-niveau) samt signalkvalitet (BER) for

det aktuelle program og er desuden praktisk i forbindelse med

opsætning af antennen.

Opdatering af modtageren.

Du kan downloade og opgradere softwaren til denne STB via

ASTRA1 satelliten, når en ny softwareversion udgives. Sluk ikke

for STB under download. Tænd igen for STB’en, hvis den er slukket,

så fortsætter processen.

• Gælder ikke for CR-FOX-modeller.

DK34


DK35

Hovedmenu

3-5. Adgangs kontrol

Til Viaccess Embedded

I denne menu kan brugeren få information om chipkortet og

Viaccess’ Conditional Access. Denne information omfatter generelle

oplysninger om chipkortet, programliste, ændring af programklassificering

samt ændring af PIN kode.

General information om programkort

Du kan her få vist den unikke adresse (brugeradressen) samt

chipkortets aktuelle programklassificering.

Program liste

Programmer eller Bouquet’er er krypterede af Viaccess, og

operatørnavne som TPS eller ABsat vises på TV-skærmen.

Tryk på OK for at få mere detaljerede oplysninger om visningsrettighederne

for programmer eller Bouquet’er.

Ændre aldersklasse

Viaccess kræver, at STB’en har en programklassificering, når der

skal vises programmer, der er uegnede for børn. Denne programklassificering

kan indstilles til "Ingen spærring" eller til aldersgruppen

fra 4 til 18. Hvis programklassificeringen skal ændres, skal den korrekte

PIN kode indtastes.

Ændring af PIN-kode

Når du køber et nyt chipkort, er PIN koden som standard "NULL".

Det anbefales, at du ændrer denne PIN kode. Denne PIN kode er

kun tilgængelig i menuen Conditional Access. Indtast PIN koden for

at se det spærrede Viacces-program.

• Specifikationerne gælder for VA-FOX-modeller.


For CryptoWorks Embedded

I denne menu kan brugeren få vist og ændre oplysninger om chipkort,

såsom de tilgængelige titler, programklassificering samt PIN kode.

Desuden kan man få vist meddelelser fra programudbyderne.

General kort information

Chipkortets mærke vil blive vist som udgiverens navn på TVskærmen.

Programmer eller Bouquet’er, som kun er krypterede af

CryptoWorks(TM), og distributørmærker vises på TV-skærmen.

Tryk på OK for at få mere detaljerede oplysninger om visningsrettighederne

for kanaler eller Bouquet’er.

• Oplysninger om chipkort

Du kan få vist chipkortets adresse, gyldighedsdato samt aktuelle

programklassificering.

Tilgængelige rettigheden

Du kan vælge en enkelt programudbyder ved at vælge distributørens

mærke, og du kan få oplysninger om tilgængelige titler.

• Abonnement

Du kan få vist den gyldige periode for hvert program.

• PPV(Pay Per View)

Hvis du har købt udsendelser i forvejen, vises titlerne for disse Pay

Per View-udsendelser.

• IPPV(Impulse Pay Per View)

Du kan købe en udsendelse under den aktive transmission af

udsendelsen uden at bestille i forvejen. Titlerne for Impulse Pay Per

View-udsendelserne vises. I denne menu skal du bruge PIN koden.

CryptoWorks

Voksenkontrol

(TM) kræver, at STB’en har en programklassificering,

når der skal vises programmer, der er uegnede for børn. Denne kan

indstilles til "Disable MR" eller PG(Parental Guide) på over 18.

Hvis programklassificeringen skal ændres, skal den korrekte PIN

kode indtastes.

DK36


DK37

Hovedmenu

Hemmelig kode

I denne menu kan du aktivere, deaktivere eller ændre PIN koden.

• Aktivering af PIN kode

Du kan aktivere PIN koden.

• Deaktivering af PIN kode

Du kan deaktivere PIN koden.

• Ændring af PIN kode

Du kan ændre PIN koden vd hjælp af de NUMERISKE

knapper(0~9) på fjernbetjeningen. Du skal indtaste den gamle

PIN kode, inden du kan indtaste en ny.

Post boks

STB’en kan maksimalt modtage 10 meddelelser fra programudbyderne.

Tryk på OK for at få vist meddelelserne. På postlisten kan du

få vist og slette meddelelserne.

Hvis du gemmer 10 meddelelser, og en ny meddelelse ankommer,

vil den ældste meddelelse blive slettet og den nye blive gemt.

• Specifikationerne gælder for CR-FOX modeller.

For Nagravision Embedded

I denne menu kan brugeren få information om chipkortet og

Nagravisions Conditional Access. Disse oplysninger omfatter version

og serienummer på chipkortet.

Liste over PPV-indkøb

Hvis du har købt udsendelser i forvejen, vises titlerne for disse Pay

Per View-udsendelser (ID, udsendelsens navn, programnavn,

starttidspunkt, status samt pris).

Kreditoplysninger

Viser kreditoplysningerne (ID, kredit samt status).

Systeminformation

Viser systeminformation. (Chipkortets serienummer, IRD’s serienummer,

chipkortversion, chipkortrevision, softwareversion for

Conditional Access, og softwarerevision for Conditional Access).

• Specifikationerne gælder for NA-FOX-modeller.


3-6. Fabriks indstilling

Hvis du trykker på OK på skærmen, ændres systemindstillingerne til

standardværdierne, og trådløse programmer fra ASTRA1 vil blive

lagret i stedet for de programmer, der er fundet.

Hvis du trykker på EXIT, annulleres funktionen, og du vender tilbage

til installationsmenuen.

4. Tilbehør

STB’en understøtter nogle ekstra funktioner såsom kalender og

biorytmer.

Til biorytmerne skal du bruge knapperne til at angive din

fødselsdato, så du kan se den aktuelle status for dine biorytmer.

DK38


DK39

Hovedmenu

DiSEqC 1.2 brugervejledning

Hvis du har et DiSEqC 1.2 motoriseret system, kan du bruge de tilgængelige DiSEqC 1.2-funktioner.

Nedenstående vejledning beskriver anvendelsen af DiSEqC 1.2-funktionerne med lagring af satellitternes

positioner samt søgning efter programmer (STAB Rotor Sat-motor anbefales).

1. Satellitopsætningsmenu

Hvis et DiSEqC motoriseret system er aktiveret under antenneopsætning, findes en ny menu til

konfiguration af motoren. Denne menu kaldes for satellitopsætningsmenuen, og den åbnes ved at

man trykker på OK, mens menupunktet Antennealternativ er fremhævet i menuen for manuel

søgning. Nedenstående indstillinger er tilgængelige i satellitopsætningsmenuen.

Satellitnavn

Et udvalg af satellitnavne, der kan bruges til identifikation af motorens position. Hvis det ønskede

satellitnavn ikke findes, anvendes et andet. I installationsmodus angiver satellitnavn-referencen

motorens 0-position.

Flytning

I brugermodus bruges denne funktion til finjustering af motorens placering med henblik på bedre

modtagelse. I installationsmodus bruges funktionen til manuel søgning efter positionen for en satellit.

Motorstyring

• Søg : Søger efter programmer på den valgte svarsender.

• Gå til : Flytter motoren til den lagrede position for det valgte satellitnavn.

• Gem : Gemmer motorens aktuelle position for det valgte satellitnavn.

• Nulstil : Nulstiller alle motorens lagrede positioner i forhold til 0-positionen (kun installationsmodus).

Modus DiSEqC-kommando

Skifter mellem installationsmodus og brugermodus.

2. Indstilling af modtager til DiSEqC 1.2

Du skal indstille din modtager, så den er forberedt til DiSEqC 1.2. Dette gøres på følgende måde:

1. Tryk på knappen MENU( ) for at vise hovedmenuen.

2. Vælg funktionen Programsøgning og tryk på OK for at få vist

programsøgningsmenuen.

3. Vælg funktionen Antenneopsætning og tryk på OK for at få vist

antenneopsætningsmenuen.

4. Du skal vælge et separat antennealternativ for hver ønsket

satellitposition.

5. Vælg navnet på den satellit, du ønsker at bruge.

6. Vælg korrekt LNB-frekvens til den LNB, du bruger.

7. Aktivér det motoriserede system med knapperne .

8. Funktionen DiSEqC-indgang bør nu være deaktiveret. Denne funktion bruges til DiSEqC 1.0 og kan

ikke anvendes i forbindelse med DiSEqC 1.2. Din modtager er nu klar til at bruge DiSEqC 1.2. Tryk

på knappen EXIT, indtil du igen er tilbage i hovedmenuen.


3. Indledende søgning efter satellitposition

Dette er nødvendigt, første gang du opsætter din modtager til anvendelse af DiSEqC 1.2 og vælger

positioner for alle forprogrammerede satellitter.

1. Kontrollér, at din motor er installeret korrekt og kalibreret til det

område, du befinder dig i (se brugermanualen til din motor).

2. Kontrollér, at din modtager er indstillet til anvendelse af DiSEqC

1.2. (se ovenstående afsnit 2 ).

3. Vælg funktionen Programsøgning i hovedmenuen og tryk på

OK. Herefter vises programsøgningsmenuen.

4. Fremhæv punktet Antennealternativ og tryk på OK for at få vist

satellitopsætningsmenuen.

5. Fremhæv modus DiSEqC-kommando og brug knapperne

til at ændre værdien til installationsmodus. Tryk på OK.

6. Fremhæv punktet Motorstyring og brug knapperne til at ændre værdien til Nulstil. Tryk på

OK.

7. Herefter vises en advarsel. Tryk på OK for at fortsætte. Alle motorpositioner for de forprogrammerede

satellitter bør nu være korrekte. Hvis du har en DiSEqC 1.2 motor af et andet mærke eller

model, skal du muligvis gemme satellitpositionerne selv (se brugermanualen til din motor).

8. Fremhæv modus DiSEqC-kommando og brug knapperne til at ændre værdien til brugermodus.

Tryk på OK.

9. Du er nu klar til at begynde lagringen af programmer for de forskellige satellitter (se 5 mm.).

4. Indstilling af motorgrænse

Brug denne funktion til at indstille øst- og vestgrænserne for motoren.

Dette gøres for at forhindre, at parabolen rammer noget, som kan blokere dens bane.

1. Vælg funktionen Programsøgning i hovedmenuen og tryk på OK.

Herefter vises programsøgningsmenuen.

2. Vælg manuel søgning og tryk på OK. Herefter vises menuen

for manuel søgning.

3. Fremhæv punktet Antennealternativ og tryk på OK. Herefter

vises satellitopsætningsmenuen.

4. Tryk på knappen for at åbne menuen Indstilling af

motorgrænse.

5. Fremhæv punktet Grænseindstilling og brug knapperne til

at deaktivere funktionen. (Advarsel: Når denne funktion er

deaktiveret, vil motoren kunne flytte sig forbi eventuelle grænser,

der er valgt. Vær forsigtig, hvis der er noget, der kan komme i

vejen for parabolens bane.)

DK40


DK41

Motoriseret system

6. Sådan indstilles østgrænsen:

a) Vælg Flytning og brug knapperne til at flytte din motor i

østlig eller vestlig retning, indtil den er i den position, du

ønsker at bruge som østgrænse. Brug knapperne til at

standse motoren ved den rigtige position.

b) Fremhæv punktet Gem østgrænse og tryk på OK for at

gemme den aktuelle position som østgrænsen.

Sådan indstilles vestgrænsen:

a) Vælg Flytning og brug knapperne til at flytte din motor i

østlig eller vestlig retning, indtil den er i den position, du ønsker at bruge som vestgrænse.

Brug knapperne til at standse motoren ved den rigtige position.

b) Fremhæv punktet Gem vestgrænse og tryk på OK for at gemme den aktuelle position som vestgrænsen.

5. Manuel satellitsøgning

Formålet med denne funktion er at indstille motorens position manuelt for hver satellit.

Dette er nyttigt, hvis den ønskede satellit ikke findes på listen over forprogrammerede satellitter

(se 3 i ovenstående).

Først skal du åbne satellitopsætningsmenuen. Gør som følger:

1. Vælg funktionen Programsøgning i hovedmenuen og tryk på knappen OK for at få vist programsøgningsmenuen.

2. Vælg manuel søgning og tryk på OK for at få vist menuen til manuel programsøgning.

Vælg det antennealternativ, du bruger til denne satellit.

3. Indtast frekvens, polarisering, symbolfrekvens samt FEC for en svarsender på den satellit, du ønsker

at finde. Disse svarsenderoplysninger bør være unikke for den pågældende satellit.

4. Fremhæv punktet Antennealternativ og tryk på OK for at få vist satellitopsætningsmenuen.

5. Fremhæv modus DiSEqC-kommando og brug knapperne til at ændre det til Installationsmodus.

6. Fremhæv punktet Satellitnavn og brug knapperne til at vælge den satellit, du ønsker at finde.

Brug et andet navn, hvis navnet på den ønskede satellit ikke vises.

7. Gå ned til punktet Flytning, når du har valgt den satellit, du ønsker at finde. Brug igen knapperne

til at starte motorens bevægelse.

8. Du skal flytte motoren så langt mod vest som muligt og derefter mod øst, så du dækker hele motorens

rækkevidde.

9. Under bevægelsen fra vest til øst bør søjlen for signalkvalitet registrere et signal én gang.

Dette er satellittens position. Hvis der er to eller flere positioner, hvor et signal registreres, skal du

vælge en anden frekvens, som er unik for den satellit, du ønsker.

10. Brug søjlen for signalniveau og styrkekvalitet nederst på skærmbilledet til at bedømme den bedste

position for parabolen.

11. Brug knapperne til at standse motoren i den ønskede position.

12. Når du har fundet den bedste position for parabolen, skal du vælge punktet Motorstyring og bruge

knapperne til at vælge Gem. Tryk herefter på knappen OK Satellittens position er nu gemt.

13. Hvis du ikke lagrer denne position, går den tabt, når du forlader menuen.

14. Gentag om nødvendigt processen for hver satellit. Husk at bruge et nyt antennealternativ for hver

satellit.


6. Flytning til en forprogrammeret satellit

Når du har lagret positionerne for de ønskede satellitter, kan du søge efter de programmer, der

transmitteres fra satellitterne. Inden du kan gøre det, skal du flytte motoren til positionen for den

satellit, du ønsker at søge. Først skal du åbne satellitopsætningsmenuen.

Gør som følger:

1. Vælg programsøgning i hovedmenuen og tryk på knappen OK for at få vist programsøgningsmenuen.

2. Vælg manuel søgning og tryk på OK for at få vist menuen til manuel programsøgning.

3. Fremhæv punktet Antennealternativ og tryk på OK for at få vist satellitopsætningsmenuen.

4. Kontroller i satellitopsætningsmenuen, at Brugermodus er valgt under punktet Modus DiSEqCkommando.

5. Fremhæv punktet Satellitnavn og brug knapperne til at vælge den satellit, du ønsker at

få vist.

6. Gå ned til punktet Motorstyring, når du har valgt den satellit, du ønsker at se. Brug igen knapperne

til at starte motorens bevægelse.

7. Motoren vil herefter flytte sig til positionen for den valgte satellit.

8. Funktionen Flytning bruges til finjustering af motorens position.

9. Når du bruger funktionen Flytning til finjustering, skal du huske at lagre ændringerne, da de ellers

vil gå tabt.

7. Søgning efter programmer på den valgte satellit

Når du har flyttet motoren til den ønskede position, kan du søge efter de kanaler, der transmitteres

fra den relevante satellit. Sådan søger du efter programmer på den valgte satellit:

1. Flyt motoren til positionen for den satellit, du ønsker at søge i

(se afsnit 6 ovenfor).

2. Vælg programsøgning i hovedmenuen og tryk på OK.

Sådan vises programsøgningsmenuen:

3. Vælg funktionen Manuel søgning og tryk på OK for at få vist

menuen til manuel programsøgning.

4. Indtast nu frekvens og symbolfrekvens ved hjælp af de

NUMERISKE taster (0~9). Indtast derefter værdierne for

polarisering og FEC med knapperne .

5. Tryk på OK, når du har indtastet alle disse oplysninger, så

starter søgningen.

6. Tryk på OK, når søgningen er færdig, for at få vist resultatet.

7. Gentag processen for alle de svarsendere, du ønsker fra denne

satellit.

DK42


DK43

Motoriseret system

8. Automatisk søgning

Det er muligt at bruge automatisk søgning med anvendelse af et DiSEqC 1.2 motoriseret system.

1. Du skal først sikre dig, at positionerne for den satellit, du ønsker at søge i, er korrekte (se afsnit 3

og 5 ovenfor).

2. Vælg funktionen Programsøgning i hovedmenuen og tryk på OK.

3. Vælg i programsøgningsmenuen det antennealternativ, du har valgt til denne satellit.

4. Læs om automatisk søgning på side DK32, hvis du søger efter nye programmer.

5. Tryk på OK, når søgningen er færdig, for at gemme programmerne og få vist resultatet.

Efter at du har lagret alle positionerne for satellitterne og søgt efter de programmer, du ønsker, kan

du bruge din modtager som du plejer. Hvis du skifter til et program, der transmitteres fra en anden

satellit, skal du vente et par sekunder, så motoren får mulighed for at flytte sig til modtagelse af det

nye program.


Fejlfinding

Problem

STB

Viser ikke nogen lysdioder på

frontpanelet eller strømforsyningen

mangler.

Intet billede.

Ringe billedkvalitet.

Ingen lyd.

Fjernbetjeningen virker ikke.

Fejlmeddelelser på skærmen

Intet signal eller ringe signal

Programsøgning

"Intet signal" ved manuel søgning.

Fejlmeddelelse med lysdiode

Kun gul : Ugyldigt system-ID

Gul & rød : Forkert datablok CRC-fejl

Gul & rød & grøn : Forkert applikation

CRC-fejl

Løsning

• Kontrollér netledningen og se efter, at enheden er tilsluttet i den rigtige vægkontakt.

• Se efter, at STB’en ikke er i standby.

• Kontrollér, at der er tændt for STB’en (se ovenstående).

• Se efter, at videostikket (SCART) er korrekt tilsluttet til TV’et eller videobåndoptageren.

• Kontrollér, at du har valgt den rigtige kanal- eller videoudgang på dit TV.

• Kontrollér TV’ets lysstyrke.

• Se under "Intet billede" i ovenstående.

• Kontrollér signalstyrken. Hvis den er lav, kan du prøve at justere parabolen.

• Se under "Intet billede" i ovenstående.

• Kontrollér TV’ets og STB’ens lydstyrke.

• Kontrollér, at funktionen Mute ikke er valgt på TV’et eller STB’en.

• Peg med fjernbetjeningen direkte mod STB’en.

• Kontrollér batterierne og udskift dem om nødvendigt.

• Kontrollér LNB’en - udskift den om nødvendigt.

• Kontrollér kablet fra LNB’en.

• Kontrollér parabolens position. Flyt den om nødvendigt.

• Hvis du bruger en DiSEqC 1.0-switch, skal du se efter, om du har tilsluttet LNB’en til

de korrekte stik på switchen.

• Kontrollér "signalniveau" og "signalkvalitet" i menuen Signalstatus.

• Kontrollér "signalniveau" og "signalkvalitet" i menuen Signalstatus

• Kontrollér LNB’en - udskift den om nødvendigt.

• Kontrollér kablet fra LNB’en.

• Kontrollér parabolens position - flyt den om nødvendigt

• DISEqC 1.0

Kontrollér, at du har tilsluttet LNB’en til de rigtige stik på switchen

Kontrollér, at du har valgt de rigtige indstillinger i antenneopsætningsmenuen

• DISEqC 1,2

Kontrollér, at du har valgt dette i antenneopsætningsmenuen.

Se efter, om parabolen er rettet mod den rigtige satellit.

• Kontrollér, om systemets ID er forskelligt for softwaren og STB’en.

• Kontakt forhandleren

• Kontakt forhandleren

• Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af denne vejledning til fejlfinding, kan du kontakte os via vores

webside: http://www.humaxdigital.com

DK44


DK45

Menuoversigt


DK46


DK47

Specifikationer

Tuner og kanaler

Indgangsvælger

Frekvensområde

Indgangsimpedans

Signalniveau

Mellemfrekvens

Mellemfrekvens, båndbredde

LNB-signal og -polarisering

22 KHz-tone

DiSEqC-funktion

Demodulation

Indgangssystemfrekvens

FEC-afkoder

MPEG-datastrøm, A/V-afkodning

Datastrøm

Profilniveau

Indgangsfrekvens

Formatforhold

Videoopløsning

Lydafkodning

Lydmodus

Sampling

Hukommelse

Processor

Flash-hukommelse

Grafisk (MPEG) og

system-DRAM

F-type, IEC 169-24, hunstik

950-2150 MHz

75Ω ubalanceret

-25 til-65 dBm

480 MHz

36 MHz

Lodret: +13.5V

Vandret: +18V

Strøm: 500 mA maks., overbelastningssikring

Frekvens: 22 ± 4 KHz Amplitude: 0,6 ±0,2V

Version 1.0/1.2 kompatibel

QPSK

2-31 Ms/s

Vinding, kodehastighed 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 og 7/8 med

begrænset længde K=7

MPEG-2 ISO/IEC 13818

Datastrøm, specifikationer

MPEG-2 MP@ML

15Mbit/s Max

4:3, 16:9

720 x576

MPEG/MusiCam Layer I & II

Signal channel/Dual channel/Joint stereo/Stereo

32, 44,1 og 48KHz

TMIPS R3930(81 MHz)

2 Mbyte

4 Mbyte

3 Mbyte(chipkort)

4 Mbyte(chipkort)

• Bemærk venligst : Specifikationerne for STB kan ændres uden forudgående

varsel.


A/V- og data ind/ud

TV-SCART

VCR-SCART

LYD,

VENSTRE/HØJRE

RS-232C

Strømforsyning

Indgangsspænding

Type

Strømforbrug

Forbrug i standby

Beskyttelse

Fysiske specifikationer

Størrelse (B x H x D)

Vægt (netto)

Driftstemperatur

Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

Videoudgang(CVBS, RGB, S-Video,)

Audiosignal

(Opløsning: 20 bits DAC, maks. 2 Vrms)

Videoudgang(CVBS)

Videoindgang(CVBS, RGB, S-Video,)

Audiosignal(opløsning : 20 bits DAC, maks.2 Vrms (fast)

RCA/phono, regulering af lydstyrke og mute

(Opløsning: 20 bits DAC, maks. 2 Vrms)

Overførselshastighed 115.200 bps, 9pin D-sub Type

90 - 250V AC, 50/60Hz

SMPS

Maks. 30 W

≤8 W

Separat intern sikring Indgangen skal være jordet

260 x 50 x 180 mm

Ca. 1,3 kg

0°C to + 45°C

-10°C to + 70°C

5% ~ 95% relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)

• Du kan også bruge en særlig antenneomskifter med DiSEqC kommandoer.

Når ASTRA 1 ændres til f.eks. EUTELSAT, overføres en DiSEqC-kommando med

22KHz-tonen via antennekablet.

Antenneomskifteren ændrer ASTRA1 til EUTELSAT. DiSEqC er et beskyttet

varemærke tilhørende EUTELSAT.

• Bithastigheden afgør billedkvaliteten af de digitale TV-programmer.

En bithastighed på ca. 5-6 Mbit/s giver en billedkvalitet, der svarer til et analogt

TV-program.

DK48

More magazines by this user
Similar magazines