Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

Opladning af batteriet

Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Der kan gå nogle minutter,

inden ikonet for batteriet vises på skærmen, når du slutter telefonen til en strømkilde. Du

kan stadig bruge telefonen, mens den oplader.

Batteriet begynder at aflade kort tid efter, at det er fuldt opladet, og begynder derefter at oplade

igen efter et bestemt interval. Dette forlænger batteriets levetid og kan betyde, at status for

opladning viser et niveau under 100 procent.

2

Sådan oplader du telefonen ved hjælp af strømadapteren

• Slut telefonen til en stikkontakt ved hjælp af USB-kablet og strømadapteren.

1

Sådan oplader du telefonen ved hjælp af en computer

1 Slut telefonen til en USB-port på en computer ved hjælp af det USB-kabel, der følger

med telefonen.

2 Tap på Oplad telefon.

Sådan tjekker du batteriniveauet

1 Træk opad på Startskærmbillede.

2 Find og tap på Indstillinger > Om telefon > Status.

Brug af hardwaretasterne

Menu • Åbn en liste med tilgængelige indstillinger i det aktuelle skærmbillede eller program

Start • Gå til Startskærmbillede eller til programruderne fra et hvilket som helst program eller

skærmbillede

• Åbn vinduet med senest anvendte programmer

Tilbage • Gå tilbage til det forrige skærmbillede

• Luk tastaturet på skærmen, en dialogboks, en menu med indstillinger eller beskedpanelet

11

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines