Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

Skærmbilledet Start

Startskærmbillede er startpunktet for din telefon. Du kan tilpasse Startskærmbillede ved at

tilføje widgets eller ved at ændre baggrundsbilledet og programmerne i hjørnerne.

Når du tilføjer mere end én widget, bliver Startskærmbillede bredere end skærmen.

Hjørnerne på Startskærmbillede bruges til hurtigt at få adgang til programmer eller

bogmærker. Du kan føje alle programmer eller bogmærker til hjørnerne.

Når du går til Startskærmbillede, fortsætter visse programmer muligvis med at køre i baggrunden.

Hvis du vil undgå, at der kører programmer i baggrunden, skal du afslutte de programmer, du

har åbnet, før du går til Startskærmbillede.

En widget er en del af et program på Startskærmbillede. Den viser vigtige oplysninger fra et

bestemt program. Sony Ericsson Timescape-widgeten viser f.eks. indgående meddelelser, og

widgeten Medier giver dig mulighed for at starte musikafspilningen direkte.

Janua January 7, 7 2010

Sådan får du vist det udvidede startskærmbillede

• Træk fingeren til siderne af skærmbillede.

Sådan skifter du tapet på skærmbilledet Start

1 Tryk på .

2 Tap på Skift tapet.

3 Vælg en indstilling.

Sådan tilføjer du widgets på skærmbilledet Start

1 Tryk på .

2 Tap på Arranger widgets > Tilføj widget.

3 Vælg en widget på listen.

4 Tryk på for at afslutte redigeringstilstanden.

Sådan sletter du en widget fra skærmbilledet Start

1 Tryk på .

2 Tap på Arranger widgets.

3 Svip vandret hen over skærmen, og tap på den widget, der skal slettes.

4 Tap på i widgeten.

5 Tap på Ja.

6 Tryk på for at afslutte redigeringstilstanden.

Statuslinje

Statuslinjen i toppen af skærmen viser oplysninger om telefonens status samt beskeder.

Der vises ikoner for beskeder til venstre på statuslinjen. Der vises ikoner om telefonens

status til højre på statuslinjen. Fra statuslinjen kan du få adgang til beskedpanelet.

12

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines