Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

Sådan ændrer du telefonens sprog

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Indstillinger > Landestandard og tekst > Vælg landestandard.

3 Vælg en indstilling.

Hvis du vælger det forkerte sprog og ikke kan læse menuteksterne, kan du få hjælp på

www.sonyericsson.com/support.

Flytilstand

Telefonen udsender ingen radiosignaler i flytilstand. Du kan ikke aktivere Bluetooth eller

Wi-Fi.

Sådan slår du flytilstand til

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Indstillinger > Trådl. kontrolelementer.

3 Marker afkrydsningsfeltet Flytilstand.

Du kan også trykke på og holde tasten inde for at slå flytilstand til.

Indstillinger for internet og meddelelser

Hvis du vil sende SMS'er og MMS'er samt have adgang til internettet, skal du have en 2G-/

3G-mobildataforbindelse og de korrekte indstillinger. Der er forskellige måder at få disse

indstillinger på:

• Telefonen leveres med indstillinger til de fleste mobilnet og -operatører, internet og

onlinemeddelelser installeret på forhånd. Du kan bruge internettet og sende meddelelser

med det samme.

• I visse tilfælde får du mulighed for at hente indstillinger for internet og onlinemeddelelser,

første gang du tænder telefonen. Du kan også hente disse indstillinger senere via menuen

Indstillinger.

• Desuden kan du når som helst tilføje og ændre internet- og netindstillingerne på telefonen

manuelt. Kontakt netoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger om dine indstillinger

til internet og onlinemeddelelser.

Sådan henter du indstillinger for internet og meddelelser

1 Træk opad på Startskærmbillede.

2 Find og tap på Indstillinger > Basisindstillinger > Overførsel af indstillinger.

Sådan får du vist det aktuelle APN (Access Point Name)

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Indstillinger > Trådl. kontrolelementer > Mobilnetværk.

3 Tap på Navne på adgangspkt..

Hvis der findes flere tilgængelige forbindelser, er den aktive forbindelse angivet med en markering

til højre.

Sådan konfigurerer du internetindstillinger manuelt

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Indstillinger > Trådl. kontrolelementer > Mobilnetværk > Navne

på adgangspkt..

3 Tryk på .

4 Tap på Ny APN .

5 Tap på Navn, og indtast navnet på den netprofil, du vil oprette.

6 Tap på APN, og indtast navnet på adgangspunktet.

7 Tap for at indtaste andre eventuelle oplysninger, som netoperatøren kræver.

8 Tryk på , og tap derefter på Gem .

Kontakt netoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger om dine netindstillinger.

24

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines