Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

Sådan nulstiller du standardinternetindstillingerne

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Indstillinger > Trådl. kontrolelementer > Mobilnetværk > Navne

på adgangspkt..

3 Tryk på .

4 Tap på Nulstil til standard .

Datatrafik

Brugen af Data monitor til sporing af datatrafikken

Brug Data monitor til at følge med i mængden af data, telefonen sender og modtager. Dette

program sporer datatrafikken via 2G/3G-net fra en startdato, der på forhånd er defineret.

Værdierne nulstilles hver måned. Hvis startdagen f.eks. sættes til 15, nulstilles

datatrafiktælleren den 15. dag i hver måned. Første gang, du starter Data monitor, er

startdagen indstillet til 1.

Lad Data monitor advare dig, når mængden af data, der overføres til telefonen, når en

bestemt grænse. Du kan indstille grænserne for afsendte data, modtagne data og data i

alt individuelt.

Du kan også aktivere Data monitor som en widget på Startskærmbillede.

Data, der er sendt eller modtaget via en Wi-Fi- eller Bluetooth-forbindelse, spores ikke.

Sådan indstiller du en Data monitor-nulstillingsdag

1 Træk opad på Startskærmbillede.

2 Find og tap på .

3 Tap på tallet, der angiver startdagen.

4 Rul op eller ned i feltet, og tap på den ønskede nulstillingsdag.

Sådan indstiller du en Data monitor-advarsel

1 Træk opad på Startskærmbillede.

2 Find og tap på .

3 Tap på klokkeikonet ved siden af , eller afhængigt af, hvilken advarsel du vil indstille.

4 Tap på et nummer, du vil ændre.

5 Rul op eller ned, og tap på den ønskede værdi.

6 Når du er færdig, skal du tappe på .

Sådan sletter du en Data monitor-advarsel

1 Træk opad på Startskærmbillede.

2 Find og tap på .

3 Tap på klokkeikonet ved siden af , eller afhængigt af, hvilken advarsel du vil fjerne.

4 Tap på . Advarselsgrænsen nulstilles til 0, og advarslen slettes.

Deaktivering af datatrafik

Du kan deaktivere alle telefonens dataforbindelser, så du undgår uønskede dataoverførsler

og -synkroniseringer. Kontakt netoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger om dit

abonnement og priser på datatrafik.

Sådan slår du al datatrafik fra

1 Træk opad på Startskærmbillede.

2 Find og tap på Indstillinger > Trådl. kontrolelementer > Mobilnetværk.

3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Datatrafik.

25

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines