Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

Opkald

Nødopkald

Telefonen understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 eller 911. Du kan

normalt bruge disse numre til nødopkald i alle lande, uden at SIM-kortet er indsat, hvis du

befinder dig på et sted med netdækning.

Sådan foretager du et nødopkald

1 På Startskærmbillede skal du tappe på .

2 Indtast nødopkaldsnummeret, og tap på . Tap på for at slette et nummer.

Du kan foretage nødopkald, selvom SIM-kortet ikke er indsat.

Sådan foretager du et nødopkald, når SIM-kortet er låst

1 Tap på Nødopkald.

2 Indtast nødopkaldsnummeret, og tap på . Tap på for at slette et nummer.

Håndtering af opkald

Sådan foretager du et opkald

1 På Startskærmbillede skal du tappe på .

2 Hvis opkaldsloggen vises, skal du tappe på for at få adgang til

nummertastaturvisningen.

3 Indtast nummeret til modtageren, og tap på . Tap på for at slette et nummer.

Sådan afslutter du et opkald

• Tap på .

Sådan foretager du et internationalt opkald

1 På Startskærmbillede, skal du tappe på .

2 Berør 0, og hold tasten nede, indtil der vises et "+"-tegn.

3 Indtast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret, og tap

derefter på .

Sådan besvarer du et opkald

• Træk indikatoren til .

Sådan afviser du et opkald

• Træk indikatoren til .

Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald

• Tryk volumentasten op eller ned.

Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald

• Tap på .

Sådan dæmper du mikrofonen under et opkald

• Tap på .

27

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines