Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

Sådan opdaterer du startskærmbilledet i Timescape

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Timescape.

3 Tap på .

Når du opdaterer startskærmbilledet i Timescape, opretter telefonen forbindelse til internettet

for at opdatere oplysninger fra dine Twitter-, Facebook- eller andre tilgængelige online

servicekonti. Du kan kun opdatere startskærmbilledet, hvis du er logget på mindst én

webtjeneste.

Sådan filtrerer du de hændelser, der vises i Timescape

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Timescape.

3 Tap på ikonet for billedfilter i øverste venstre hjørne.

4 Vælg den type hændelser, du vil have vist. Du kan filtrere på webtjenester, Beskeder,

Ubesv. opkald, eller du kan få vist al kommunikation med en kontaktperson.

Sådan får du vist al kommunikation med en kontaktperson

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Timescape.

3 Rul frem til billedet for den kontaktperson, du vil have vist.

4 Tap på .

5 Tap på kontaktpersonens navn.

Du kan kun få vist al kommunikation med en kontaktperson, hvis kontaktpersonen er gemt i

Kontakter.

Indstillinger for Timescape

Sådan får du adgang til indstillingerne for Timescape

1 Træk opad på Startskærmbillede.

2 Find og tap på Timescape.

3 Tryk på , og tap derefter på Indstillinger.

Sådan ændrer du de begivenheder, der vises i Timescape

1 Træk opad på Startskærmbillede.

2 Find og tap på Timescape.

3 Tryk på , og tap derefter på Indstillinger > Vælg indhold.

4 Tap på de ønskede afkrydsningsfelter, og tap derefter på Udført. Hvis du ikke er

logget på en webtjeneste, som du vil vælge, skal du tappe på tjenesten og indtaste

dine logonoplysninger.

Sådan sletter du Timescape-indhold

1 Træk opad på Startskærmbillede.

2 Find og tap på Timescape.

3 Tryk på , og tap derefter på Indstillinger > Slet indhold.

4 Tap på det indhold, du vil slette, og tap derefter på OK.

Sådan planlægger du opdateringer af webtjenesteindhold i Timescape

1 Træk opad på Startskærmbillede.

2 Find og tap på Timescape.

3 Tryk på , og tap derefter på Indstillinger > Planlæg opdateringer.

4 Tap på den ønskede indstilling. Hvis du vælger Manuelt, foretages der ingen

automatiske opdateringer.

41

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines