Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

Navigering på websider

Sådan vælger du et link

• Hvis du vil vælge et link på en webside, skal du tappe på linket. Det valgte link

markeres med orange, og websiden indlæses, når du giver slip med fingeren.

Hvis du ved en fejltagelse vælger et link, inden du giver slip med fingeren, kan du fjerne

markeringen ved at trække fingeren væk, indtil linket ikke længere er markeret.

Sådan går du til den forrige side, når du browser

• Tryk på .

Sådan zoomer du ind eller ud på en webside

1 Træk fingeren i en vilkårlig retning på skærmen for at aktivere

zoomkontrolelementerne på websiden.

2 Tryk på et ikon for zoom:

Zoom ud

Zoom ind

Aktiver en websideoversigt

Flere vinduer

Din browser kan køre i op til otte forskellige vinduer samtidig. Du kan f.eks. logge på din

webmail i ét vindue og læse dagens nyheder i et andet vindue. Det er nemt at skifte fra ét

vindue til et andet.

Ikonet for flere vinduer på værktøjslinjen viser det aktuelle antal åbne vinduer.

Sådan åbner du et nyt browservindue

1 På skærmbilledet Browser skal du trykke på og tappe på .

2 Tap på i vinduet i øverste venstre hjørne for at åbne et nyt vindue.

Sådan skifter du mellem browservinduer

1 På skærmbilledet Browser skal du trykke på og tappe på .

2 Der vises en oversigt over alle åbne vinduer. Tap på det vindue, du vil skifte til.

Administration af bogmærker

Bogmærker giver dig hurtig adgang til dine favoritwebsider og oftest besøgte websider.

Afhængigt af netoperatøren kan visse bogmærker være installeret i telefonen på forhånd.

Sådan bogmærker du en webside

1 Mens du har en webside åben, skal du trykke på .

2 Tap på .

3 En liste over bogmærker vises i alfabetisk rækkefølge.

4 Øverst på listen skal du tappe på Tilføj bogmærke for at bogmærke den aktuelle

webside.

Sådan bogmærker du en webside, du tidligere har besøgt

1 På skærmbilledet Browser skal du trykke på .

2 Tap på , og tap derefter på .

3 Listen over websider, du tidligere har besøgt, vises.

4 Tap på til højre for den webside, du vil tilføje som et bogmærke.

Hvis ikke vises til højre for websiden, er den allerede føjet til dine bogmærker.

59

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines