Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

• Microsoft® Windows Vista®

• Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller nyere

Du skal slutte telefonen til en computer med et USB-kabel for at kunne installere og bruge

PC Companion.

Sådan installerer du PC Companion

1 Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.

2 Tap på Installer PC Companion.

3 Computer: PC Companion starter automatisk på din computer efter nogle

sekunder. Følg anvisningerne på skærmen for at installere PC Companion.

Sådan bruger du PC Companion

1 Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.

2 Telefon: Tap på Tilslut telefon.

3 Computer: PC Companion starter automatisk på din computer efter nogle

sekunder.

Hvis PC Companion ikke starter automatisk, kan du starte den fra menuen Start på computeren.

Media Go

Med computerprogrammet Media Go kan du overføre og håndtere medieindhold på

telefonen og computeren. Installer programmet Media Go fra programmet PC

Companion. Se PC Companion på side 61 for at få flere oplysninger.

Hvis du vil bruge Media Go, skal du have et af følgende operativsystemer:

• Microsoft® Windows 7

• Microsoft® Windows Vista®

• Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 eller nyere

For at kunne overføre filer mellem Media Go og telefonen skal du først tilslutte et USBkabel

mellem telefonen og en computer. Du skal også klargøre telefonen, så den kan sluttes

til computeren. Se Sådan trækker og slipper du indhold mellem telefonen og en

computer på side 61 for at få flere oplysninger.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger programmet Media Go, i afsnittet om

hjælp i hovedmenuen i Media Go.

Sådan overfører du indhold via programmet Media Go

1 Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.

2 Tap på Tilslut telefon.

3 Computer: I PC Companion skal du klikke for at starte Media Go. Hvis det er

første gang, du starter Media Go, skal programmet muligvis installeres, før du går

videre til næste trin.

4 Flyt filer mellem telefonen og computeren i programmet Media Go.

Media Go kan også hentes fra www.sonyericsson.com/support.

62

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines