Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

Sådan parrer du telefonen med en anden Bluetooth-enhed

1 Træk opad på Startskærmbillede.

2 Find og tap på Indstillinger > Trådl. kontrolelementer > Bluetooth-indstillinger.

3 Tap på Scan efter enheder. De registrerede Bluetooth-enheder vises under

Bluetooth-enheder.

4 Vælg den Bluetooth-enhed, som du vil parre med telefonen.

5 Indtast eventuelt en passcode.

6 Telefonen og Bluetooth-enheden er nu parret. Visse enheder kræver, at der er

forbindelse, inden du kan begynde at bruge dem. Status på parringen og

forbindelsen vises under navnet på Bluetooth-enheden på listen Bluetoothenheder.

Kontroller, at Bluetooth-funktionen og Bluetooth-synlighed er aktiveret på den enhed, du vil

parre telefonen med.

Sådan opretter du forbindelse til en anden Bluetooth-enhed fra din telefon

Visse Bluetooth-enheder, f.eks. Bluetooth-headsets, kræver, at du først parrer, før du

forsøger at oprette forbindelse til den anden Bluetooth-enhed.

1 Træk opad på Startskærmbillede.

2 Find og tap på Indstillinger > Trådl. kontrolelementer > Bluetooth-indstillinger.

3 Berør den Bluetooth-enhed, du vil oprette forbindelse til fra telefonen, på listen

Bluetooth-enheder, og hold den nede.

4 Tap på Forbind.

Sådan afbryder du forbindelse til en Bluetooth-enhed

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Indstillinger > Trådl. kontrolelementer > Bluetooth-indstillinger.

3 Rør ved navnet på den Bluetooth-enhed, der er oprettet forbindelse til, på listen

Bluetooth-enheder, og hold det inde.

4 Tap på Afbryd.

Bluetooth-enheden er stadig parret med telefonen, selvom du afbryder forbindelsen til den. Hvis

du vil fjerne parringen, skal du tappe på Afbryd, og ophæv parring.

Sådan ophæver du parringen med en Bluetooth-enhed

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Indstillinger > Trådl. kontrolelementer > Bluetooth-indstillinger.

3 Rør ved navnet på den Bluetooth-enhed, der er oprettet forbindelse til, på listen

Bluetooth-enheder, og hold det inde.

4 Tap på Ophæv parring.

64

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines