Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

Afspilningslister

Musikafspilleren opretter automatisk smart-afspilningslister på afspilningsfanen i

lydbiblioteket. Musikafspilleren opretter også en afspilningsliste (kaldet Bedste

musiknumre) med de mest spillede sange for de enkelte kunstnere i dit lydbibliotek. Med

programmet Media Go kan du vedligeholde dit musikbibliotek og oprette afspilningslister

på din computer. Se Sådan slutter du telefonen til en computer på side 61 for at få

yderligere oplysninger.

Afspilningslister, som du selv opretter, skal kopieres til telefonens hukommelseskort. Når du

slutter telefonen til computeren med USB-kablet, vises hukommelseskortet i programmet

Media Go.

Sådan afspiller du smart-afspilingslister

1 Tap på i musikafspilleren.

2 Tap på .

3 Tap på en afspilningsliste under Smarte afspilningslister.

4 Tap på et nummer for at afspille det.

Sådan afspiller du de mest afspillede sange af en kunstner

1 Tap på i musikafspilleren.

2 Tap på , og tap på en kunstner.

3 Tap på Bedste musiknumre. Op til ti numre af kunstneren vises.

4 Tap på et nummer for at afspille det.

Sådan afspiller du dine egne afspilningslister

1 Tap på i musikafspilleren.

2 Tap på .

3 Tap på en afspilningsliste under Afspilningslister.

4 Tap på et nummer for at afspille det.

Sådan kopierer du afspilningslister til hukommelseskortet

1 Computer: Start programmet Media Go på computeren.

2 Telefon: Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel. Tryk på , hvis

du bliver bedt om at installere PC Companion. PC Companion kan konfigureres

senere, så du kan få hjælp til at håndtere telefonen på computeren.

3 Telefon: Træk statuslinjen nedad, og tap på USB forbundet > Monter.

4 Computer: Find hukommelseskortet i programmet Media Go.

5 Computer: Kopier eksisterende afspilningslister fra computeren til

hukommelseskortet ved at trække og slippe afspilningslisterne mellem telefon og

computer.

Visning af relateret musikindhold

Når du bruger musikafspilleren, kan du finde og få vist online medieindhold relateret til en

kunstner, du lytter til, ved at tappe på knappen Uendelig .

Sådan får du vist relateret lydindhold

1 Tap på i musikafspilleren.

2 Svip til venstre eller højre for at få vist resultater for tilgængelige onlinetjenester

(afhængigt af operatøren).

3 Tryk på for at gå tilbage til musikafspilleren.

Podcasts

Podcasts består af medieindhold, f.eks. radioprogrammer, som du kan abonnere på ved

hjælp af webfeeds (RSS). Du kan overføre denne type indhold til din computer ved hjælp

af podcastfunktionen i programmet Media Go. Du kan derefter kopiere podcastindholdet

til hukommelseskortet på telefonen ved hjælp af programmet Media Go på din computer.

Hvis du installerer en RSS-læser på telefonen, kan du også starte et abonnement på et

69

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines