Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

Sådan får du fotos vist på et kort

1 Træk opad på Startskærmbillede.

2 Find og tap på .

3 Træk kortet i en vilkårlig retning for at finde dine fotos.

4 Tap på for at zoome ind.

5 Tap på en miniature for at få vist fotos. Hvis der er flere fotos på samme position,

grupperes de under en miniature.

6 Tap på for at lukke en gruppe fotos.

7 Tap på et foto for at få det vist i en større udgave.

Sådan skifter du mellem kort- og satellitvisning

1 Træk opad på Startskærmbillede.

2 Find og tap på .

3 Tryk på .

4 Tap på Korttilstand, og vælg en indstilling.

Forbedring af fotos med motiver

Før du tager et foto, kan du opsætte kameraet til almindelige situationer vha.

forprogrammerede motiver. Funktionen Motiv har et antal foruddefinerede indstillinger, så

du kan vælge det motiv, der passer bedst til det foto, du skal tage.

Motivindstillinger

Auto

Kameraet bruger indstillinger, der passer til de fleste forhold.

Skumring

Bruges til at tage landskabsbilleder om aftenen eller under dårlige lysforhold. Den længere

eksponeringstid betyder, at det er vigtigt, at kameraet holdes stille eller anbringes på et stabilt underlag.

Strand/sne

Bruges i lyse omgivelser for at undgå undereksponerede fotos.

Sport

Bruges til fotos af objekter i hurtig bevægelse. Den korte eksponeringstid minimerer sløring pga.

bevægelse.

Sådan vælger du motiver

1 Aktiver kameraet.

2 Hvis stillkameraet ikke er valgt, skal du tappe på .

3 Tap på den aktive motivtast nederst til højre i søgeren, f.eks. .

4 Tap på et motiv, og tag billedet.

Tip til brug af kameraet

Regel om en tredjedel

Anbring ikke emnet midt i rammen. Du opnår et bedre resultat ved at anbringe det en

tredjedel inde i rammen.

Hold det stille

Hold kameraet stille, så du undgår slørede fotos. Forsøg at holde hånden stille ved at lade

den hvile på et fast underlag.

Stil dig tæt på

Hvis du stiller dig så tæt på emnet som muligt, kan du fylde søgeren ud med det.

Variation

Prøv forskellige vinkler, og bevæg dig hen imod emnet. Tag nogle lodrette fotos. Prøv

forskellige positioner.

Brug en ensartet baggrund

En ensartet baggrund hjælper med at fremhæve emnet.

77

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines