Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

Positionstjenester

Din placering beregnes enten vha. trådløse net eller GPS-teknologi. Trådløse net beregner

din position hurtigt, men nøjagtigheden af beregningen varierer. Hvis du bruger GPSteknologi,

tager det muligvis lidt længere at beregne positionen, men beregningen er mere

nøjagtig. Du kan aktivere både trådløse netværk og GPS, så du har adgang til begge

teknologier, når du skal finde din position.

Brug af GPS-teknologi

Telefonen har en GPS-modtager, der beregner din placering ved hjælp af satellitsignaler.

Visse GPS-funktioner bruger internettet. Der kan være særlige datahastigheder og -gebyrer

forbundet med disse funktioner.

Når du bruger funktioner, som beregner din placering ved hjælp af GPS-modtageren, skal

du kontrollere, at du har frit udsyn til himlen. Hvis GPS-modtageren ikke har fundet din

placering efter nogle minutter, kan du prøve at skifte placering. Du kan forbedre søgningen

ved at stå stille og kontrollere, at GPS-antennen ikke er tildækket. GPS-antennens placering

er vist på billedet nedenfor. Det kan tage op til 10 minutter at finde din placering, første

gang du bruger GPS'en.

Hvis du ikke kan bruge bestemte GPS-funktioner, kan du finde flere oplysninger under Det er

ikke muligt at bruge internetbaserede tjenester på side 87.

Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden af eventuelle tjenester til positionsberegning,

herunder, men ikke begrænset til, navigationstjenester.

Sådan aktiverer du GPS-modtageren

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Indstillinger > Sikkerhed og placering.

3 Marker afkrydsningsfeltet Brug GPS.

Sådan bruger du trådløse net til at finde din placering

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Indstillinger > Sikkerhed og placering.

3 Marker afkrydsningsfeltet Brug trådløse netværk.

81

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines