Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

Låsning og sikring af telefonen

IMEI-nummer

Hver enkelt telefon har dens eget IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity).

Du bør opbevare en kopi af dette nummer. Hvis din telefon bliver stjålet, kan din

nettjenesteyder bruge dit IMEI-nummer til at spærre for telefonens adgang til telefonnettet

i det pågældende land.

Sådan får du vist IMEI-nummeret

• Du kan finde IMEI-nummeret under batteriet.

Sådan får du vist dit IMEI-nummer på telefonen

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Indstillinger > Om telefon > Status.

3 Rul til for at få vist -nummeret.

Beskyttelse af SIM-kort

SIM-kortlåsen beskytter udelukkende dit abonnement. Telefonen fungerer stadig med et

nyt SIM-kort. Hvis SIM-kortlåsen er aktiveret, skal der indtastes en PIN-kode (Personal

Identity Number). Hvis du indtaster en forkert PIN-kode et bestemt antal gange efter

hinanden, blokeres SIM-kortet. I dette tilfælde skal du indtaste PUK-koden (Personal

Unblocking Key) og derefter en ny PIN-kode. PIN-, PIN2- og PUK-koden leveres af

netoperatøren.

Sådan aktiverer du PIN-koden til SIM-kortet

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Indstillinger > Sikkerhed og placering > Opsæt SIM-kortlås >

Lås SIM-kort.

3 Indtast PIN-koden til SIM-kortet, og tap på OK.

Sådan ændrer du PIN-koden til SIM-kortet

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Indstillinger > Sikkerhed og placering > Opsæt SIM-kortlås >

Skift PIN-kode til SIM-kort.

3 Indtast den gamle PIN-kode til SIM-kortet, og tap på OK.

4 Indtast den nye PIN-kode til SIM-kortet, og tap på OK.

Sådan ændrer du PIN2-koden for SIM-kortet

1 På Startskærmbillede skal du trække opad.

2 Find og tap på Indstillinger > Opkaldsindstillinger > Faste opkaldsnumre > Skift

PIN2-kode.

3 Indtast den gamle PIN2-kode til SIM-kortet, og tap på OK.

4 Indtast den nye PIN-kode til SIM-kortet, og tap på OK.

83

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines