Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

Fejlfinding

Batteriets ydeevne

Standbytiden defineres som tiden, hvor telefonen er sluttet til en netoperatør og befinder sig et

sted med fuld netdækning og kraftig signalstyrke. Standbytiden kan variere afhængigt af din

position på nettet og signalstyrken. Jo længere tid telefonen er standby, desto længere holder

batterierne.

Følgende tip kan medvirke til at forbedre batteriets ydeevne:

• Oplad telefonen ofte.

• Slå WLAN og Wi-Fi fra, når disse funktioner ikke anvendes. Du behøver ikke slå 3G fra.

• Visse programmer fra Android Marked påvirker batteriets ydeevne. Det anbefales at

kontrollere, hvilke programmer der er storforbrugere af batteriet, i telefonens

batteriforbrugsmenu, hvortil der er adgang fra Indstillinger > Om telefon.

• Indstil synkroniseringsprogrammer på telefonen, f.eks. RoadSync, til manuel

synkronisering. Du kan synkronisere automatisk, men ændre intervallerne.

• Det anbefales at reducere opdateringsfrekvensen eller at indstille den til manuel for

programmer, der kræver, at forbindelsen til nettet opdateres kontinuerligt, f.eks.

Facebook og Twitter.

• Hvis du ikke bruger programmer, der anvender GPS, f.eks. Google Maps, bør du

deaktivere GPS.

• Det anbefales at slukke telefonen midlertidigt, når du er i et område uden netdækning. I

modsat fald søger telefonen konstant efter tilgængelige net, hvilket bruger strøm.

• Føj widgeten Strømkontrol til Startskærmbillede for nemt at kunne aktivere og deaktivere

Wi-Fi, trådløs Bluetooth-teknologi, GPS, baggrundsdata og skærmens lysstyrke.

Tryk på , tap derefter på Arranger widgets > Tilføj widget, og vælg Strømkontrol for at tilføje

widgeten Strømkontrol.

Gå til www.sonyericsson.com/support for at få mere at vide om, hvordan du optimerer batteriets

ydeevne.

Almindelige spørgsmål

Telefonen virker ikke som forventet

Hvis du oplever problemer med telefonen, skal du gøre følgende, før du foretager dig

yderligere:

• Genstart telefonen.

• Fjern batteriet og SIM-kortet, og isæt begge dele igen. Genstart derefter telefonen.

• Opdater telefonen. Opdatering af telefonen sikrer optimal funktion og giver dig de nyeste

forbedringer. Se Opdatering af telefonen på side 85 for at få flere oplysninger.

• Nulstil telefonen.

Vær tålmodig, når du nulstiller telefonen. Genstart af telefonen under en nulstilling kan medføre

permanente skader på telefonen.

Sådan tvinger du et program til at stoppe

• Når der vises et vindue med en pop-up-besked om, at et program ikke svarer, skal

du tappe på Tving til at standse.

Hvis du ikke vil tvinge programmet til at stoppe, kan du vente på, at programmet svarer, ved at

tappe på Annuller.

Nulstilling af telefonen

Når du nulstiller telefonen, slettes alle data, herunder overførte programmer, og telefonen

nulstilles til den oprindelige tilstand, som den havde, før du tændte den første gang. Husk

at tage backup af vigtige data på telefonen, før du nulstiller den.

86

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines