Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

Stikordsregister

A

afspille

musik ...............................................................67

videoer optaget med kameraet .......................79

afspilningslister

afspille dine egne ............................................69

kopiere til hukommelseskort ...........................69

mest populære numre .....................................69

oprette .............................................................69

smart (automatisk genereret) ..........................69

aktivere skærmen ......................................................7

alarm ........................................................................49

album .......................................................................79

Android Marked .......................................................43

B

backup af indhold ....................................................65

baggrundsbillede

bruge fotos som ..............................................80

batteri ......................................................................11

fjerne ..................................................................6

begivenheder

kalender ...........................................................47

besked

panel ................................................................14

ringetone .........................................................23

beskytte data ...........................................................84

beskære

fotos ................................................................80

billede ................................................................39, 40

blande musik ...........................................................68

browse - se webbrowser

C

caps lock .................................................................21

chat ..........................................................................38

D

Data monitor ............................................................25

databeskyttelse .......................................................84

datatrafik .................................................................25

dato

format ..............................................................22

dele

fotos ................................................................76

fotos og videoklip ............................................80

DRM ........................................................................46

indstillinger ......................................................46

E

e-mail .......................................................................35

indstillinger ......................................................37

eksportere kontakter til SIM-kort ............................31

F

Facebook .............................................................39

logge på ....................................................39, 42

statusopdatering .............................................40

faste numre .............................................................30

favoritter

fjerne radiokanaler som ...................................72

flytte mellem i radioen .....................................72

gemme radiokanaler som ................................72

fejlfinding .................................................................86

film ...........................................................................73

filmklip – se videoklip

FM-radio

favoritter ..........................................................72

89

forudindstillinger

fjerne radiokanaler som ...................................72

gemme radiokanaler som ................................72

fotodelingstjenester

overføre til .......................................................80

fotos ............................................................76, 79, 80

beskære ..........................................................80

bruge et kontaktbillede ....................................79

bruge som baggrundsbillede ..........................80

dele ............................................................76, 80

føje til kontaktpersoner ....................................33

overføre til webalbum ......................................80

slette ................................................................79

tage ...........................................................75, 76

tage med motiver ............................................77

tilføje geografisk position ................................76

vise ............................................................76, 79

vise på et kort ..................................................76

zoome i fotofremviseren ..................................79

G

gendanne indhold ....................................................65

geotagging

af fotos ............................................................76

geotags ....................................................................76

Gmail ....................................................................37

Google Maps .......................................................82

Google Talk ..........................................................38

Google-synkronisering .........................................52

GPS .........................................................................81

H

hente

internetindstillinger ..........................................24

programmer og indhold ...................................43

håndfri .....................................................................20

håndfrit sæt

brug af .............................................................20

I

importere kontakter .................................................31

indstillinger

e-mail ...............................................................37

internet ............................................................24

MMS ................................................................24

onlinemeddelelser ...........................................24

opkald ..............................................................29

Timescape ...................................................41

indtaste tekst ...........................................................21

indtastningsmetode .................................................21

installationsvejledning ...............................................7

internet

indstillinger ......................................................24

styre datatrafik ................................................25

webbrowser .....................................................58

J

justering af lydstyrke ...............................................68

K

kalender ...................................................................47

oprette en hændelse .......................................48

kamera ...............................................................75, 76

album ...............................................................79

geotagging ......................................................76

lukning .............................................................75

motiver ............................................................77

optage videoer ................................................78

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines