Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

mobilio.dk

Sony Ericsson Mobile Communications AB - Billige mobiltelefoner ...

importere kontakter fra ....................................31

isætte .................................................................6

skifte

kameraer .........................................................75

skifte numre .............................................................68

skærm .....................................................................23

låse ..................................................................83

låsemønster .....................................................83

slette

en alarm ...........................................................49

numre ..............................................................68

widget ..............................................................12

slukke ........................................................................7

smart-afspilningslister

afspille .............................................................69

Sms .........................................................................34

sms ..........................................................................34

sociale netværkstjenester ........................................39

sociale webtjenester

knytte telefonkontakt til ...................................40

Sony Ericsson-synkronisering .................................51

SOS, Se nødopkaldsnumre

sprog .......................................................................23

skrive ...............................................................21

standsning af et nummer midlertidigt ......................68

Startskærmbillede ...................................................12

statuslinje ................................................................12

stillkamera .........................................................75, 76

motiver ............................................................77

streaming

ved hjælp af YouTube ..................................74

strøm .........................................................................7

styring af LCD-baggrundslys ..................................23

symboler ..................................................................21

Synkronisering

Microsoft® Exchange Server ..........................53

RoadSync ....................................................53

synkronisering .........................................................51

Google-synkronisering .................................52

Sony Ericsson-synkronisering .........................51

søge efter

musik vha. TrackID-teknologi ......................70

søger .......................................................................75

søgning

oplysninger om numre .....................................70

T

talemeddelelse ........................................................28

tastatur ....................................................................21

indstillinger ......................................................21

tekstindtastning .......................................................21

telefon

batteri ..............................................................86

opdatere ..........................................................85

ydeevne ...........................................................86

telefonbog ...............................................................31

telefoni, Se opkald

telefonsvarertjeneste ...............................................28

tidsstyring ................................................................47

Timescape ...........................................................39

billedikoner ......................................................40

indstillinger ......................................................41

oversigt over skærmbillede .............................39

widget ..............................................................42

Touchnote ............................................................80

TrackID-teknologi ................................................70

bruge resultater ...............................................70

købe et nummer ..............................................70

søge efter oplysninger om et nummer ............70

åbne ................................................................70

trådløs Bluetooth-teknologi .................................63

91

Twitter ..................................................................39

logge på ....................................................39, 42

statusopdatering .............................................40

tænde ........................................................................7

U

USB-forbindelse ......................................................61

V

vibration .............................................................23, 49

videoafspiller

afslutte .............................................................73

afspille videoklip ..............................................73

gennemse videoer ...........................................79

gennemse videoklip ........................................73

stoppe et videoklip midlertidigt .......................73

videoer

afspille .............................................................79

browse .............................................................79

optage .............................................................75

optage til MMS ................................................78

optaget med kameraet ....................................79

videokamera ......................................................75, 78

videoklip ............................................................73, 80

afspille .............................................................73

dele ..................................................................80

gennemse ........................................................73

justering af lydstyrke .......................................73

optage .............................................................78

slette ..........................................................73, 79

spole hurtigt frem og tilbage ...........................73

stoppe midlertidigt ..........................................73

vise ..................................................................78

vise på YouTube ..........................................74

videooptagelser .......................................................78

vindue med senest anvendte programmer .............11

vindue med seneste anvendte programmer ...........17

vise

fotos ................................................................76

videoklip optaget med kameraet .....................78

W

webbrowser .............................................................58

administrere bogmærker .................................59

indstillinger ......................................................60

værktøjslinje ....................................................58

Wi-Fi .....................................................................55

widget

Timescape ...................................................42

Wisepilot ..............................................................82

Y

YouTube ..............................................................74

Z

zoome

fotos i fotofremviseren ....................................79

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

More magazines by this user
Similar magazines