Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

Tabell 10. Barn i barnehager etter oppholdstid pr. uke og barnehagens eierforhold. Fylke. 1989 Children in

kindergartens by hours of attendance per week and ownership of the establishment. County. 1989

Eierforhold

og fylke

Ownership

and county

I alt

Total

6- 15

Oppholdstid. Timer pr. uke

Hours of attendance per week

16 - 20 21 - 30 31 - 40 41 -

ALLE BARNEHAGER

ALL KINDERGARTENS 128237 24966 16989 14763 10958 60561

Østfold 5238 981 984 467 455 2351

Akershus — .... 13740 1896 2034 707 1405 7698

Oslo 16970 69 947 900 1885 13169

Hedmark 5479 1421 679 1093 444 1842

Oppland 5673 1903 1117 1138 240 1275

Buskerud 5744 1423 765 867 520 2169

Vestfold 4772 1130 494 525 346 2277

Telemark 3798 1530 291 659 144 1174

Aust-Agder 2425 812 577 288 142 606

Vest-Agder 3770 1291 761 500 235 983

Rogaland 11005 2497 1421 1651 493 4943

Hordaland 13871 3666 2185 955 1544 5521

Sogn og Fjordane 4351 718 871 966 478 1318

More og Romsdal . 6694 1789 1022 1119 787 1977

Sør-Trøndelag . 7376 1284 1234 773 314 3771

Nord-Trøndelag 4006 1429 478 612 376 1111

Nordland 6658 809 705 777 675 3692

Troms 4026 275 189 606 188 2768

Finnmark 2596 43 235 160 242 1916

Svalbard 45 - - - 45 -

OFFENTLIGE BARNEHAGER

PUBLIC KINDERGARTENS 83339 12219 10023 9506 7054 44537

Østfold 3627 197 655 394 273 2108

Akershus 9731 818 751 293 1021 6848

Oslo 11403 27 416 90 1052 9818

Hedmark 4086 769 498 910 391 1518

Oppland 4379 1421 815 951 144 1048

Buskerud 4304 776 588 599 392 1949

Vestfold 3633 680 394 388 290 1881

Telemark 2733 884 214 557 115 963

Aust-Agder 1412 503 270 134 90 415

Vest-Agder 2103 891 567 237 82 326

Rogaland 6147 1055 827 875 314 3076

Hordaland 5968 825 799 538 608 3198

Sogn og Fjordane 2917 363 569 615 379 991

More og Romsdal . 4117 932 721 743 542 1179

Sør-Trøndelag 4914 753 818 516 255 2572

Nord-Trøndelag 2442 636 314 441 309 742

Nordland 4333 475 478 564 477 2339

Troms 3040 187 161 541 128 2023

Finnmark 2050 27 168 120 192 1543

PRIVATE BARNEHAGER

PRIVATE KINDERGARTENS 44898 12747 6966 5257 3904 16024

Østfold 1611 784 329 73 182 243

Akershus 4009 1078 1283 414 384 850

Oslo 5567 42 531 810 833 3351

Hedmark 1393 652 181 183 53 324

Oppland 1294 482 302 187 96 227

Buskerud 1440 647 177 268 128 220

Vestfold 1139 450 100 137 56 396

Telemark 1065 646 77 102 29 211

Aust-Agder 1013 309 307 154 52 191

Vest-Agder 1667 400 194 263 153 657

Rogaland 4858 1442 594 776 179 1867

Hordaland 7903 2841 1386 417 936 2323

Sogn og Fjordane 1434 355 302 351 99 327

Metre og Romsdal . 2577 857 301 376 245 798

Sør-Trøndelag 2462 531 416 257 59 1199

Nord-Trøndelag 1564 793 164 171 67 369

Nordland 2325 334 227 213 198 1353

Troms 986 88 28 65 60 745

Finnmark 546 16 67 40 50 373

Svalbard 45 - - - 45 -

21

More magazines by this user
Similar magazines