Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

22

Tabell 11. Barn med spesielle behov etter barnehagens eierforhold. 1989

Children with special needs by ownership of the kindergarten. 1989

Barn som er tatt opp etter Barn som får tildelt

barnehagelovens paragraf 10 ekstra ressurser

Children who are admitted by the Children who receive

Kindergarten Act, section 10 additional support

Eierforhold

Ownership

Tallet

på barn

Number of

children

Pr. 1 000

barn i

barnehage

Per 1 000

children in

kindergartens

Pr. 1 000

Tallet barn i

på barn barnehage

Number of Per 1 000

children children in

kindergartens

Alle barnehager All kindergartens . 3702 29 4949 39

Kommune Municipality 2876 36 3809 48

Stat Central government 4 5 11 14

Fylkeskommune County 50 15 40 12

Andelslag/Samvirke

Cooperative undertaking 30 12 45 19

Stiftelse Foundation 54 16 55 17

Privat organisasjon/forening/lag

Private organization/housing

co-operative 455 17 654 25

Privat bedrift Private industry .. 15 13 16 14

Menighet /trossamfunn

Community in the church of Norway/

Other religious communities 176 20 284 33

Enkeltperson Person 21 12 16 9

Aksjeselskap Joint-stock company .. 10 12 5 6

Annet Others 11 17 14 22

More magazines by this user
Similar magazines