Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

Tabell 12. Fremmedspråklige barn som får morsmålstrening i barnehage. Fylke. 1989

Foreign children receiving mother tongue training in kindergarten. County. 1989

Fylke

County I alt

Total

Barn i barnehager

Children in kindergartens

Fremmedspråklige

barn pr.

1 000 barn

i barnehage

Av dette Fremmedspråklige Foreign

fremmed- som får morsmåls- children

språklige trening per 1000

Of which Foreign children children in

foreign receiving mother kindergarten

tongue training

23

Barn som får morsmålstrening

Children receiving mother

tongue training

Pr. 1 000

barn i

barnehage

Per 1 000

children in

kindergarten

Pr. 1 000

fremmedspråklige

barn

Per 1 000

foreign

children

Hele landet

The whole country .. 128237 3824 1753 30 14 458

Østfold 5238 127 55 24 11 433

Akershus 13740 402 135 29 10 336

Oslo 16970 1446 646 85 38 447

Hedmark 5479 111 75 20 14 676

Oppland 5673 124 82 22 14 661

Buskerud 5744 182 107 32 19 588

Vestfold 4772 105 35 22 7 333

Telemark 3798 94 42 25 11 447

Aust-Agder 2425 57 15 24 6 263

Vest-Agder 3770 102 45 27 12 441

Rogaland 11005 373 195 34 18 523

Hordaland 13871 237 93 17 7 392

Sogn og Fjordane . 4351 46 11 11 3 239

More og Romsdal .. 6694 68 30 10 4 441

Sør-Trøndelag 7376 150 87 20 12 580

Nord-Trøndelag 4006 30 15 7 4 500

Nordland 6658 56 20 8 3 357

Troms 4026 44 29 11 7 659

Finnmark 2596 70 36 27 14 514

Svalbard 45

More magazines by this user
Similar magazines