Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

30

Tabell 23. Ansatte i barnehager etter stilling. Fylke. 1989

Persons employed in kindergartens, by position. Fylke. 1989

ALLE BARNEHAGER

ALL KINDERGARTENS

Av dette Of which

Med godkjent førskolelærerutdanning

With

approved pre-school

teacher education

Med assistentutdanning

With kindergarten assistant

education

OFFENTLIGE BARNEHAGER

PUBLIC KINDERGARTENS

Av dette

Med godkjent førskolelærerutdanning

Med assistentutdanning

PRIVATE BARNEHAGER

PRIVATE KINDERGARTENS ..

Av dette

Med godkjent førskolelærerutdanning

Med assistentutdanning

Styrer

Director

Avdelingsleder

Section leader

Ansatte Med god- Med god- Morsmåls- Annen

i alt kjent for- kjent fair- Assis- trener lønnet Uoppgit

Fylke Persons skolelærer- skolelærer- tent Mother hjelp stillin

County employed, I alt utdanning I alt utdanning Assis- tongue Other Unknown

total Total With app- Total With app- tant trainer persons

roved pre- roved pre- employed

school school

teacher teacher

education education

Hele landet

The whole country .. 33075 4372 3735 5938 4647 15811 450 6464 40

Østfold 1220 155 148 236 216 585 10 234

Akershus 3703 450 405 690 541 1843 52 660 8

Oslo 5697 510 483 1211 951 2852 135 989

Hedmark 1373 185 154 239 189 634 22 293

Oppland 1216 205 172 186 120 572 24 229

Buskerud 1449 197 175 259 191 683 24 286

Vestfold 1171 155 147 227 209 520 11 258

Telemark 814 125 115 156 121 381 12 140

Aust-Agder 533 82 70 96 82 237 4 114

Vest-Agder 768 147 141 146 136 320 10 145

Rogaland 2789 301 266 540 407 1414 49 485

Hordaland 3085 493 387 531 436 1235 20 802 4

Sogn og Fjordane . 1065 167 118 168 84 554 5 171 -

More og Romsdal .. 1504 237 191 221 156 707 10 325 4

Sør-Trøndelag 1954 244 221 345 314 893 29 422 21

Nord-Trøndelag 862 147 116 117 95 427 9 161 1

Nordland • 1783 294 215 239 169 873 8 369 -

Troms 1229 170 137 175 125 633 8 243 -

Finnmark 851 107 73 153 103 443 8 138 2

Svalbard 9 1 1 3 2 5 - -

Tabell 24. Ansatte i barnehager etter stilling, barnehagens eierforhold og utdanning. 1989

Persons employed in kindergartens, by position, ownership of the establishment and education. 1989

Ansatte Avdelings- Assis- Morsmåls- Annen Ion-

Eierforhold og i alt ledere tenter trenere net hjelp Uoppgitt

utdanning Persons Styrere Section Assis- Mother Other stilling

Ownership and employed, Directors leaders tants tongue persons Unknown

education total trainers employed

33075 4372 5938 15811 450 6464 40

9353 3735 4647 225 17 726 3

5286 156 512 4091 81 437 9

23701 2618 4550 11599 368 4547 19

6654 2345 3542 160 13 591 3

3936 72 418 3042 68 327 9

9374 1754 1388 4212 82 1917 21

2699 1390 1105 65 4 135

1350 84 94 1049 13 110

More magazines by this user
Similar magazines