Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

36

Tabell 30. Barn, ansatte og utførte årsverk i barnehager, etter barnehagens åpningstid pr. uke og eierforhold.

1989 Children, persons employed and man-years worked in kindergartens, by opening hours per week

and ownership of the establishment. 1989

Eierforhold I alt 6-15 16-20 21-30 31-40 41 timer og

Ownership Total timer timer timer timer over

hours and over

ALLE BARNEHAGER

ALL KINDERGARTENS

Barn Children

Ansatte Persons employed

Årsverk Man-years

Barn pr. ansatt Children

per person employed

Årsverk pr. 100 barn Manyears

per 100 children

OFFENTLIGE BARNEHAGER

PUBLIC KINDERGARTENS

Barn

Ansatte

Årsverk

Barn pr. ansatt

Årsverk pr. 100 barn

PRIVATE BARNEHAGER

PRIVATE KINDERGARTENS

Barn

Ansatte

Årsverk

Barn pr. ansatt

Årsverk pr. 100 barn

128237 9019 14271 10043 10066 84838

33075 1456 1952 1584 2135 25948

25250 466 960 969 1534 21321

3,9 6,2 7,3 6,3 4,7 3,3

20 5 7 10 15 25

83339 5389 5660 4247 4960 63083

23701 881 871 775 1144 20030

18437 297 435 457 824 16424

3,5 6,1 6,5 5,5 4,3 3,1

22 6 8 11 17 26

44898 3630 8611 5796 5106 21755

9374 575 1081 809 991 5918

6813 169 525 512 710 4897

4,8 6,3 8,0 7,2 5,2 3,7

15 5 6 9 14 23

More magazines by this user
Similar magazines