Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

Forord

For barnehager og fritidshjem gir denne publikasjonen

for 1989 opplysninger om barna i institusjonene,

de enkelte institusjoner og de ansatte.

Noen hovedresultater er tidligere gitt i Statistisk

ukehefte nr. 26, 1990.

Konsulent Ingunn Monsen har stått for arbeidet med

publikasjonen.

Preface

For kindergartens and leisure time centres this

publication presents statistics for 1989 on the

children, the institutions and persons employed.

The publication has been prepared under the supervision

of Ms. Ingunn Monsen.

S tatistisk sentralbyrå, Central Bureau of Statistics,

Oslo/Kongsvinger, 22. august 1990 Oslo/Kongsvinger, 22 August 1990

Arne Øien

Paul Inge Severeide

3

More magazines by this user
Similar magazines