Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

Tabell 31 (forts.). Barnehager, barn og ansatte. Kommune. 1989

Kindergartens, children and persons employed. Municipality. 1989

Barnehager

Kindergartens

Ansatte

Persons

employed

Barn i barnehager

Children in kindergartens

Av

Med

godkjent

Oppholdstid, Pr. 1 000 barn

dette fair- timer pr. uke 0-6 år

offent- skole- Hours of atten- Per 1 000 child-

I alt lige lærer- I alt Alder Age dance per week ren 0-6 years

Kommune Total Of utdan- Total

Municipality which I alt ning Med opppublic

Total With holdstid

app- 31 timer

roved 0-3 4-6 I alt og mer

pre- ir år 6-15 16-30 31- Total Hours of

school years attentea-

dance 31

cher hours

edu- and more

cation per week

OPPLAND 214 160 1216 313 5673 1156 4462 1903 2255 1515 403 108

Lillehammer 25 13 171 56 771 197 571 251 103 417 434 235

Gjøvik 32 23 170 49 785 163 620 273 148 364 397 184

Dovre 3 3 17 5 89 11 78 8 63 18 408 83

Lesja 4 4 26 4 127 31 95 78 27 22 538 93

Skjåk 4 4 22 7 82 7 75 51 31 - 408 -

Lom 4 4 14 4 85 17 67 63 14 8 390 37

Vågå 5 5 34 11 144 25 118 10 115 19 490 65

Nord-Fron 7 2 33 6 157 38 115 - 147 10 370 24

Sel 6 5 40 9 175 25 150 11 141 23 344 45

Sør-Fron 5 4 29 5 139 32 105 103 28 8 517 30

Ringebu 4 3 29 9 146 23 115 47 81 18 387 48

Oyer 5 2 28 9 174 32 122 80 60 34 445 87

Gausdal 8 7 27 7 209 26 182 131 53 25 418 50

Østre Toten 11 8 70 16 360 75 285 68 241 51 341 48

Vestre Toten 11 6 68 18 320 51 267 196 51 73 340 77

Jevnaker 3 3 34 9 137 23 112 63 10 64 275 129

Lunner 6 6 53 12 239 33 204 23 139 77 325 105

Gran 15 10 86 15 390 64 325 159 192 39 396 40

Søndre Land 10 10 43 12 202 50 151 108 50 44 426 93

Nordre Land 9 9 44 8 200 45 154 52 123 25 366 46

Sør-Aurdal 7 5 20 3 126 13 113 50 69 7 460 26

Etnedal 3 - 12 3 54 9 43 - 50 4 568 42

Nord-Aurdal 13 12 67 22 246 60 186 38 97 111 492 222

Vestre Slidre 3 3 25 4 95 34 60 - 73 22 552 128

øystre Slidre 6 5 29 6 119 33 86 35 68 16 478 64

Vang 5 4 25 4 102 39 63 5 81 16 634 99

BUSKERUD 185 129 1449 416 5744 1463 4253 1423 1632 2689 304 143

Drammen 32 18 339 116 1171 379 790 141 280 750 274 176

Kongsberg 20 10 163 49 726 176 544 313 33 380 426 223

Ringerike 25 22 152 39 608 117 490 220 93 295 277 135

Hole 3 3 19 4 82 14 68 33 4 45 230 126

Flå 1 1 5 2 42 9 33 15 23 4 494 47

Nes 6 6 34 9 127 35 92 23 43 61 447 215

Gol 7 7 53 9 163 41 122 62 8 93 481 274

Hemsedal 2 2 13 5 63 15 48 35 12 16 516 131

Al 8 6 42 13 199 61 138 - 157 42 422 89

Hol 8 8 49 14 182 37 144 36 105 41 454 102

Sigdal 5 - 30 3 146 36 110 26 100 20 523 72

Krødsherad 3 2 18 2 99 36 63 - 78 21 488 103

Modum 9 3 52 15 296 57 235 155 53 88 294 87

Ovre Eiker 12 6 85 30 306 56 244 74 113 119 234 91

Nedre Eiker 8 8 89 20 242 85 154 2 65 175 138 100

Lier 15 11 152 47 590 166 422 36 260 294 360 180

Røyken 7 4 62 18 209 48 160 61 - 148 162 115

Hurum 5 3 29 6 225 18 205 148 40 37 353 58

Flesberg 3 3 22 7 99 33 66 27 44 28 465 131

Rollag 2 2 16 2 58 23 35 - 46 12 558 115

Nore og Uvdal 4 4 25 6 111 21 90 16 75 20 505 91

39

More magazines by this user
Similar magazines