Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Barnehager og fritidshjem 1989 - Statistisk sentralbyrå

Tabellregister Index of tables

BARNEHAGER 1989

1. Barnehager, barn og ansatte. Fylke.

1977-1989

2. Barn i barnehager etter alder. Fylke.

1977-1989

3. Barn i barnehager i ulike aldersgrupper,

etter oppholdstid pr. uke. Absolutte tall

og prosent

4. Barn i barnehager etter oppholdstid pr.

uke. Prosent. Fylke

S. Barn i barnehager pr. 1 000 barn under

7 år, etter oppholdstid pr. uke i

barnehagen. Fylke

6. Barn med oppholdstid i barnehage 6-15

timer pr. uke, etter alder. Fylke

7. Barn med oppholdstid i barnehage 16-30

timer pr. uke, etter alder. Fylke

8. Barn med oppholdstid i barnehage 31-40

timer pr. uke, etter alder. Fylke

9. Barn med oppholdstid i barnehage

41 timer og over pr. uke, etter alder.

Fylke

10. Barn i barnehager etter oppholdstid

pr. uke og barnehagens eierforhold.

Fylke

11. Barn med spesielle behov etter barnehagens

eierforhold

12. Fremmedspråklige barn som fir morsmålstrening

i barnehage. Fylke

13. Barn i barnehager etter familiens

månedlige betaling. Fylke

14. Barn i barnehager etter familiens

månedlige betaling og oppholdstid

pr. uke

15. Barnehager etter eierforhold. Fylke

16. Barnehager etter eierforhold og åpningstid

pr. uke

17. Barnehager etter eierforhold og kommunal

tilskottsordning. Fylke

18. Barnehager etter tallet på ansatte og

tallet på ansatte med førskolelærerutdanning

19. Barnehager etter åpningstid pr. uke.

Fylke

20. Barnehager etter dager åpent pr. uke.

Fylke

21. Barnehager etter tallet på måneder åpent i

året. Fylke

22. Familiebarnehager. Tallet på hjem med

barn i dagpleie og barn i dagpleie.

Fylke

23. Ansatte i barnehager etter stilling.

Fylke

24. Ansatte i barnehager etter

stilling, barnehagens eierforhold

og utdanning

Side

15

16

17

18

18

19

19

20

20

21

22

23

24

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

24

25 15.

16.

25

17.

26

18.

27

19.

27

20.

28

21.

28

22.

29

30

30

23.

24.

KINDERGARTENS 1989

7

Page

Kindergartens, children and persons

employed. County. 1977-1989 15

Children in kindergartens by age. County.

1977-1989 16

Children in kindergartens in different age

groups, by hours of attendance per week.

Number and per cents 17

Children in kindergartens by hours of

attendance per week. Per cent. County 18

Children in kindergartens per 1 000

children under 7 years, by hours of

attendance per week County 18

Children with 6-15 hours of attendance per

week in kindergarten, by age. County . . . 19

Children with 16-30 hours of attendance

per week in kindergarten, by age. County 19

Children with 31-40 hours of attendance

per week in kindergarten, by age. County 20

Children with more than 40 hours of

attendance per week in kindergarten,

by age County 20

Children in kindergartens by hours of

attendance per week and ownership of the

establishment. County 21

Children with special needs by ownership

of the kindergarten 22

Foreign children receiving mother tongue

training in kindergarten County 23

Children in kindergartens by monthly fee

paid by the parents. County 24

Children in kindergartens by monthly fee

paid by the parents and hours of

attendance per week 24

Kindergartens by ownership. County . . . 25

Kindergartens by ownership and opening

hours per week 25

Kindergartens by ownership and municipal

subsidy arrangement. County 26

Kindergartens by the number of employed

persons with pre-school teacher education 27

Kindergartens by opening hours per day.

County 27

Kindergartens by number of opening days

per week. County 28

Kindergartens by number of opening

months per year. County 28

Family day-homes. Number of homes

taking care of children and children taken

care of. County 29

Persons employed in kindergartens, by

position County 30

Persons employed in kindergartens, by

position, ownership of the establishment

and education 30

More magazines by this user
Similar magazines