Referat af bestyrelsesmøde, ÅK, onsdag den 26.5 ... - Århus Klatreklub

aarhusklatreklub.dk

Referat af bestyrelsesmøde, ÅK, onsdag den 26.5 ... - Århus Klatreklub

Referat af bestyrelsesmøde, ÅK, onsdag den 26.5.2004.

Tilstede: Britta, Dieter, Hans, Jakob, Lars, Michael, Ole, Rune, Simon.

Fraværende med afbud: Louise.

Dagsorden:

1. Referat af sidste møde

2. Christian Melchior

3. Lisas forslag, kursus 1

4. Opvaskemaskine i køkkenet

5. A/B medlemskab

6. Sommerferie, Kochs og DGI

7. Oplysning fra DB v/ Hans

8. Århus Open

9. Bestyrelsesforum på hjemmeside

10. Aktiviteter i efteråret

11. Børneklatring

12. Nyheder i hjemmesiden

13. Eventuelt

� ad 1: Kørselsordning – DB giver ingen støtte, men nybegynder kan få 200,- kr rabat på DBs

kurser. Klubtur – Simon udvider mulighed for at annoncerer dem i

hjemmesiden. Rutebygningskursus i Kbh – aflyst pga manglende tilslutning; ideen om et

rutebyggerkursus i ÅK efter ÅO blev drøftet. Rutedatabasen, Kochs Skole – vægsektionerne

er nu nummererede og der hænger en mappe med beskrivelser, men spejlbilledet i

hjemmesiden kommer først efter ÅO. Aktivitetsstøtte – der skaffes en kinabog til både DGI

og Kochs, så medlemmerne kan skrive sig ind hver gang de er i klubben.Logo samt Tshirts

– Michael fortsætter med projektet, skal ligge klar til ÅO. Nye greb – Lars har bestilt.

� ad 2: Som bekendt døde Christian Melchior ved en klatre-relateret ulykke i Italien.

Bestyrelsen er rystet, men er ikke fuldt ud informeret om detaljerne. Der afventes en rapport

til Britta og Henrik Jessen (DB), hvorvidt den offentliggøres er endnu ikke afklaret. Det blev

besluttet at sørge for bårebuketter til begravelsen, som endnu ikke er fastlagt. Tirsdag den

8.6. kl. 20 i stensalen på Kochs Skole, fortæller Anders, Anders og Bjørn hvad der skete.

� ad 3: Lisa (instruktør) foreslår, at kursus 1 bliver givet til op til 4 ad gangen. Det blev

besluttet at overlade det til den enkelte instruktør. Der kan til tider være problemer med at

skaffe fire nye medlemmer, uden at lade nogle af dem vente uacceptabelt længe.


� ad 4: Vi savner den opvaskemaskine der en gang var i køkkenet, til at vaske vores greb med.

Der overvejes at købe en brugt maskine lige før ÅO, da til den tid alle greb bliver pillet ned,

og så kan vaskes. Dieter sørger for dette inden slutningen af august.

� ad 5: A/B medlemskab; vi fastholder ved de nuværende regler.

� ad 6: DGI er lukket for klubbens klatrere fra 2.7. til 15.8. begge inkl. På Kochs Skole

overvejes der at åbne, i sommerperioden, kun tre dage i ugen, fx tirsdag, torsdag og lørdag.

Men hvis en vagt er villig til at åbne (og lukke) på en af de andre dage, er de velkomne til

det. Christian Trolle (senere, Rune) holder styr over situationen, og informerer på

hjemmesiden.

� ad 7: Hans, vores DB kontakt, vil gerne have en kopi af alle emails bestyrelsesmedlemmer

eller andre sender til DB (Elleby, Jessen mm).

� ad 8: Michael er ankermanden for Århus Open, og går i tankeboksen med ting som

annoncer, plakater, rutebyggere, sponsorer, besked til andre klubber, DSF. Der skal være

divisioner damer, herrer og juniorer. ÅO holdes lørdag den 4.9.2004. Jakob, Lars mfl meldte

sig som hjælpere.

� ad 9: Hvis muligt, skal der en annonce i DBs Blad til september om de aktiviteter, klubben

har tænkt sig at holde i efteråret. Bidrag, idéer, gerne til HansLinde@hotmail.com.

� ad 10: Børneudvalget har forfattet en tekst om børneklatring, og lægger den ind på

hjemmesiden. Måske skal der være nogle dage specielt til juniorer, hvor et medlem (fx

Britta) tager sig af juniorerne, med gode råd osv.

� ad 11: Nyhedsdelen af vores hjemmeside er ved at oversvømmes med trivielle beskeder. Der

burde kun lægges vigtige beskeder der, og helst med kun en enkelt overskrift i den korte del,

detaljer i den udvidede. Bestyrelsen vil dog ikke have eneret til nyhedssiden. Ændringer i

lukketider lægges ind som events.

� ad 12: Infoteksten bliver udvidet med, hvad kontingentåret er, dvs, at det går fra 1.3. til 29.2.

(nogle mener, det går et år fra de har betalt). Vi beder Elleby at give os et signal når vi når

de 300 medlemmer, så vi eventuelt kan indføre venteliste. Som de andre år, kan aktive i

klubben, dvs, medlemmerne af bestyrelsen, de aktive instruktører og vagterne, hver få 250,-

kr støtte til klubturer, defineret som dem, der har været annoncerede (hjemmeside, opslag).

Der er atter meget støv i boulderrummet, og der opfordres til mere jævnlig støvsugning der.

Næste møde: ca. midten af august, Michael er referent.

More magazines by this user
Similar magazines