Gratis Aviser - Danske Dagblades Forening

domino.danskedagblade.dk

Gratis Aviser - Danske Dagblades Forening

■ 4/ AVISEN PÅ SKEMAET

Avisen må

være nummer ét

Medier skal ikke være et selvstændigt fag på skoleskemaet, men bør have en

central plads i undervisningen i både folkeskolen og gymnasiet. Det mener

undervisningsminister, Bertel Haarder

Af journalist

Christina Ove Holm

En stor skål Matadormix står på Bertel Haarders

skrivebord i den gamle gule bygning på

Frederiksholms Kanal i København. Ved siden af

er fire forskellige frugter stablet flot op på et fad.

Dem rør han ikke. Til gengæld kører armene som

en maskine ned i slikskålen, og inden der er gået

en halv time, er skålen tom.

I hvor høj grad skal gymnasiet og folkeskolen lægge

vægt på at undervise i medier?

- Jeg lægger meget vægt på faglighed. Derfor

vil jeg helst ikke have, at vi gør medier til et særligt

fag. Men jeg vil meget gerne ruste eleverne i

dansk-, historie- og samfundsfagsundervisningen,

så de bliver i stand til også at håndtere medier.

Og så er det jo en kendt sag, at i dansk skal eleverne

stifte bekendtskab med mange forskellige

udtryksformer, som der står i folkeskolelovens

formålsparagraf. Deri ligger naturligvis, at man

skal følge med tiden, og de trykte og de elektroniske

medier er jo en meget vigtig del af hverdagen

i informationssamfundet, og derfor må man

forberede eleverne til at begå sig i den verden.

På Sorømødet blev der talt meget om globalisering.

Men medier blev ikke nævnt. Burde diskussionen om

globalisering ikke inddrage medier?

- Jo, i den forstand, at kommunikationen i ver-

den bliver mere og mere global, og at informationsbombardementet

intensiveres næsten dag for

dag og derigennem også behovet for, at den

opvoksende generation dels kan orientere sig og

bruge internettet og andre medier og samtidig

kan sortere og få begreb om, hvad man kan fæste

lid til. Altså hvordan man skelner mellem oplysninger,

som bygger på kendsgerninger og oplysninger,

som er rent tankespind, siger Bertel

Haarder.

- Spiser du ikke slik? spørger han og leder selv

i skålen efter vingummi, mens han fortsætter:

- Jeg har lige siddet i møde med formanden for

Danmarks Journalisthøjskole. Vi synes begge to,

at niveauet i journalistikken ofte er for lavt. Og én

af måderne at få hævet niveauet på er at få nogle

mere kritiske brugere. Det er ligesom med kunsten.

En af måderne, hvorpå man kan styrke billedkunsten,

er, at forbrugerne af kunsten bliver

mere kvalitetsbevidste og mere kritiske. Det

begynder allerede i skolen, siger han.

- Og dertil kommer jo, at medierne er helt centrale

i vores demokrati, fordi det er i de skrevne

og elektroniske medier, at den demokratiske

debat og meningsdannelse foregår i en næsten

uhyggelig grad, så det trækker ind i ethvert

ministerkontor og til ministermøder og folketingsudvalg

osv. Og hvis vi ikke skal blive slaver

af dem, der er gode til at udnytte medier, så er vi

nødt til at gøre borgerne kritiske i deres håndtering

af medierne. Allerede fra barnsben.

More magazines by this user
Similar magazines