Gratis Aviser - Danske Dagblades Forening

domino.danskedagblade.dk

Gratis Aviser - Danske Dagblades Forening

■ 6/ AVISEN PÅ SKEMAET

hed, lærerne skal forberede eleverne

til. Og når der i folkeskolens

formålsparagraf står, at skolen

skal forberede eleverne til et

samfund med frihed og folkestyre,

så ligger jo deri, at de skal

kunne begå sig i det folkestyre,

og at de skal kunne være med i

meningsdannelsen, som foregår

via medierne.

En skolelærer foreslog i et læserbrev i Politiken for

nylig, at man skal indføre demokrati som timeløst fag

i skolen. Hvad synes du om den tanke?

- Jeg er glad for, at den unge lærer siger timeløst

fag. For dermed tilslutter han sig det synspunkt,

at vi ikke skal have flere fag i skolen. Men

at fagene skal trives i den virkelighed, som er

uden for skolens vinduer. Børn præges i enestående

grad af medier i dag. Og det er mit indtryk, at

børn er temmelig opmærksomme på både manipulation

og andet i medierne. Jeg tror slet ikke, de

er så dumme. Fordi de er vokset op med, at man

hører én påstand, og derefter hører man det stik

modsatte. Så jeg er ikke uenig med læserbrevsskribenten.

Bare han ikke vil have demokrati som

selvstændigt fag. Enhver dansk- eller samfundslærer

var da et skarn, hvis han ikke var opmærksom

på mediesituationen.

Du taler meget om det kulturnationale projekt, hvor

eleverne skal have den nødvendige dannelse. Er

medier ikke en del af det projekt?

- Nej, det er noget andet. For medier handler

om kommunikation og ikke om indhold. Og det,

jeg slår et slag for, er altså det indholdsmæssige.

Når vi taler om den kulturelle kanon, så tænker

jeg på det indholdsmæssige fællesskab, som har

at gøre med fælles kulturelle erfaringer. Medier er

det element, som kulturen svømmer rundt i, siger

Bertel Haarder. Slikskålen er nu tom., og undervisningsministeren

stopper piben og er parat til

det næste spørgsmål.

Avisen i Undervisningen laver undervisningsmateri-

»Enhver danskale

om medier til gymnaellersamfundssierne.

Og i efteråret lanlærer

var da et

cerer vi en kampagne,

skarn, hvis han

hvor gymnasier kan

ikke var

rekvirere aviser gratis i

opmærksom på

en uge til brug i undermediesituatiovisningen…nen.«

Bertel Haarder

afbryder:

- Det er fremragende!

Da jeg gik i skole fik vi ”Tidens Stemme” hver

14. dag og gennemgik den slavisk. Jeg har altid

ment, at man i stedet for tyggemad beregnet for

undervisningssektoren skal have rigtige aviser. Så

det er alle tiders, at eleverne med jeres initiativ

ser, at der findes andre aviser end trafikaviserne,

selvom de også er udmærkede. I øvrigt tror jeg, at

de gratis aviser får folk til at læse mere avis. Da

bogtrykkunsten blev opfundet, var man ved at

falde i svime over al den umoral, det kunne føre

til. Da tegneserierne kom, troede man jo, at nu

gad ingen læse bøger mere, og da Danmarks

Radio begyndte at sende underholdningsmusik i

giro 413, var der lærte professorer der mente, at

nu styrtede kulturen sammen, og vi blev underkastet

kapitalismen, og jeg ved ikke hvad. Og de

er alle sammen blevet totalt til grin! For det har

vist sig, at tegneserier fører til mere læsning af

bøger. At film ikke bliver et alternativ til at læse

bøger. At popmusik ikke spærrer for kvalitetsmusik,

snarere det modsatte. Og tilsvarende så har

jeg den største sympati for både Metro og Urban,

og jeg tør væde på, at de får folk til at læse flere

aviser. Og hvis de ikke gør, så er det måske, fordi

de andre aviser skulle oppe sig lidt. Jeg er selv så

glad for Metro og Urban, hvor jeg får en kortfattet

oversigt over, hvad der er skrevet i de andre aviser,

men de virker også som appetitvækkere til at

læse mere avis.

Er medieundervisningen beskrevet tydeligt nok i folkeskolens

formålsparagraf?

- Det kan godt være, at en ny formålsparagraf

skal omformuleres, sådan at den ikke blot siger, at

skolen skal forberede eleverne til et samfund med

More magazines by this user
Similar magazines