pladS tIl KReatIvItet - Region Midtjylland

rm.dk

pladS tIl KReatIvItet - Region Midtjylland

10

KISS

Klar til udskrivning efter

to års uafbrudt indlæggelse

KISS er navnet på et projekt og

et nyt intensivt behandlingstilbud

til svært selvskadende patienter.

Tre langvarigt indlagte patienter

på N1 er blevet behandlet efter

modellen og er i markant bedring

Selvskadende patienter har været kendt i psykiatrien altid,

men de senere år er der kommet fokus på en gruppe af

unge kvinder, som henvender sig eller bliver henvist til psykiatrien

med selvskadende eller suicidal adfærd.

Adfærden er typisk karakteriseret ved, at patienterne

gentagne gange skærer i sig selv, brænder sig eller dunker

sit hoved imod væggen, men også tilbagevendende farlige

forgiftningstilfælde eller stranguleringsforsøg er eksempler

på selvskadende adfærd.

Årsagen til den selvskadende adfærd er kompleks, men

en almindelig forklaringsmodel er, at en sådan form for

angreb mod kroppen har en følelsesregulerende og livsopretholdende

funktion.

De sværeste patienter er indlagt i lang tid, undertiden

skærmet på højeste niveau 24 timer i døgnet. Det koster

mange ressourcer, og det kan være svært for personalet at

finde ud af, hvordan man skal forholde sig til denne voldsomme

adfærd.

Sådan så hverdagen også ud for de dårligste patienter

og personalet på afdeling N1, Århus Universitetshospital

i Risskov, da overlæge i psykoterapi Kristian Valbak tog

initiativ til at etablere et behandlingstilbud for denne gruppe

svært personlighedsforstyrrede patienter. Behandlingsmodellen

hedder KISS: Koordineret Intensiv Teambaseret

behandling af Selvskadende og Suicidale patienter.

Tre langtidsindlagte patienter har nu været i behandling

efter KISS-modellen i ca. otte måneder og har gjort gode

fremskridt. De har alle gennem de sidste fire måneder ikke

skadet sig selv eller forsøgt selvmord. Og en af dem står

midt i udslusningen til et socialpsykiatrisk bosted efter at

have været indlagt uafbrudt i to år.

Uddannelse og supervision

KISS-modellen bygger på kontinuitet og relationsbehandling.

Der er etableret et KISS-team, som består af syv medarbejdere,

som primært har til at opgave at tage sig af de

tre patienter.

- Tre ekstra basisstillinger har givet mulighed for, at

der næsten altid er en KISS-medarbejder på arbejde, så

observationer og information kan videregives fra den ene

medarbejder til den anden. Den nære og regelmæssige

kontakt betyder også, at medarbejderne kan bygge mere

bæredygtige og tillidsfulde relationer til patienterne, fortæller

Kristian Valbak.

KISS-teamet deltager så vidt muligt i den ugentlige

behandlingskonference sammen med afdelingsledelsen

og patienternes individuelle terapeuter. Her planlægges

behandlingen en uge frem, og rammerne for den relationsorienterede

miljøterapibehandling aftales. Udover miljøterapien

i afdelingen modtager patienterne individuel psykoterapi

og fysioterapi.

- For at få den nødvendige kompetence til at klare opgaven

har teamet gennemgået et teoretisk undervisningsforløb.

Og måske vigtigst af alt får teamet fast supervision én gang

om ugen. Personalet har således to opgaver - den kliniske

opgave og refleksion over den kliniske opgave, siger Kristian

Valbak, som også står for supervision og undervisning

af teamet.

- Patienternes adfærd kan være meget følelsesmæssigt

belastende og være en stor udfordring for personalet. Det er

derfor nødvendigt at have mulighed for at opbygge og bevare

empatien sammen med andre. Samtidig er patienterne

utrolig sårbare overfor svigt, så de mærker med det samme,

hvis nogle medarbejdere vender sig fra dem, forklarer han.

KISS - Positivt for hele afsnittet

To af KISS-teamets medarbejdere, plejer Susanne Friis og

social- og sundhedsassistent Dorte Nygaard, er enige om,

at KISS-projektet er værdifuldt, ikke kun for de tre patienter,

men for hele afsnittet.

More magazines by this user
Similar magazines