pladS tIl KReatIvItet - Region Midtjylland

rm.dk

pladS tIl KReatIvItet - Region Midtjylland

04

Den nye organisation

Det første år

i den nye organisation

Hvis du til tider har været ved at tabe

pusten over alle de projekter, der er sat i

gang i psykiatrien det seneste år, så er det

ikke så sært. For der er sat rigtig mange

nye ting i gang. Derfor skal det næste

år fortrinsvis bruges på at arbejde videre

med de ting, der allerede er sat i søen,

forklarer direktør Gert Pilgaard. Her kan

du få et lille overblik

Den 5. januar 2009 lød startskuddet for den nye fælles

organisation i Psykiatri og Social. Og siden har det jævnligt

genlydt af startskud for nye initiativer, projekter og procedurer

i alle driftslag og på alle matrikler i psykiatrien.

- Der har været stor aktivitet på hele psykiatriområdet

det seneste år. Samtidig med at vi har bygget den nye

organisation op, er der taget mange nye initiativer og sat en

masse nye spændende projekter i gang. Det har betydet

stor travlhed i hele organisationen, og derfor er det også

ledelsens plan, at det næste år fortrinsvis skal bruges til at

arbejde videre med alle de ting, der allerede er sat i søen,

siger direktør Gert Pilgaard.

En lille rundtur i organisationen viser, at det er på alle

niveauer, der er nye projekter i gang.

Inden for administrationsområdet har social- og psykiatriledelsen

og den nysammensatte administration som

bekendt bygget en hel ny administration op. Der er udviklet

nye samarbejdsformer og procedurer samt skabt relationer

til nye samarbejdspartnere og kolleger.

Det har selvfølgelig haft stor indvirkning på arbejdet i

afdelingerne og de tre centre. Specielt i Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Center, der også har været igennem en

intern organisationsændring.

Kodeord - specialisering

Men det er ikke kun på det administrative plan, der er sket

store ændringer. Også indenfor den psykiatriske behandling

er der sat mange nye initiativer i gang anført af anbefalingerne

fra psykiatriplanen. Her er specialisering et af kodeordene.

Derfor er flere afdelinger i øjeblikket i gang med

omlægninger og ekstra uddannelse af personale, og flere er

også i gang med sammenlægninger for at få den tilstrækkelige

tyngde til en specialisering.

For Århus Universitetshospital, Risskov, er der sat en hel

speciel proces i gang. Efteråret har budt på fem fyraftensmøder,

fire i Risskov og et i Viborg, hvor alle medarbejdere

i psykiatrien var inviteret til at diskutere, hvordan fremtidens

psykiatriske universitetshospital skal se ud, og hvordan man

sikrer, det bliver hele regionens universitetshospital.

- Det er en meget spændende proces, der nu er sat i

gang for universitetshospitalet. Fyraftensmøderne har været

præget af stort engagement og debatlyst, og arbejdsgruppen

har fået mange gode forslag og idéer, som den vil

arbejde videre med, siger Gert Pilgaard.

Nyt behandlingskoncept

Men den vel nok største omlægning i år har været i Regionspsykiatrien,

Silkeborg, hvor sengeafdelingen blev nedlagt

1. juli efter anbefaling fra psykiatriplanen. Den anbefaling

fik imidlertid Silkeborg Kommune og Region Midtjylland

til at indgå et meget tæt samarbejde om opførelse af et

Psykiatriens Hus som centrum for både den kommunale og

den regionale psykiatri i Silkeborg. Det har ført til et helt nyt

koncept for psykiatrisk behandling i Danmark med omdrejningspunkt

i en meget veludbygget og fleksibel hjemmebehandling.

En anden stor omlægning, som sker samtidigt,

er omlægning af Døgnhusene til øget ambulant indsats

kombineret med en større omlægning af Regionspsykiatrien

i Viborg.

Af andre store projekter kan kort nævnes udbygning af

retspsykiatrien, indførelse af behandlingsgaranti i børne- og

ungdomspsykiatrien, implementering af Den Danske Kvalitetsmodel,

indførelse af brug af videokonferencer og flere initiativer

på rekrutteringsområdet, bl.a. de psykiatriske sommerskoler

for studerende, som var en kæmpe succes m.m.

More magazines by this user
Similar magazines