pladS tIl KReatIvItet - Region Midtjylland

rm.dk

pladS tIl KReatIvItet - Region Midtjylland

- Jeg ved, at budgetoverholdelse også fylder meget i

afdelingernes arbejde i øjeblikket. De økonomiske rammevilkår

er ændret, da regionerne kun har begrænsede muligheder

for at give ekstra bevillinger, men det er altså de nye

vilkår. Derfor er jeg også ekstra glad for, at det alligevel er

lykkedes at få sat gang i så mange gode projekter, der alle

er en brik til en bedre og mere moderne psykiatri til gavn

for både patienter og personale, siger Gert Pilgaard.

Arbejdsgruppens navn

Arbejdsgruppe til udredning af gerontopsykiatrien

i RM

Arbejdsgruppe vedrørende patienter med svære

personlighedsforstyrrelser og selvskadende adfærd

Det Fremtidige Universitetshospital, Risskov

Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien

Taskforce - rekruttering

Arbejdsgruppe vedrørende psykoterapeutisk

uddannelse af psykologer og speciallæger

Arbejdsgruppe vedrørende den fremtidige

organisering af indsatsen på oligofreniområdet

Arbejdsgruppe vedrørende skærmning

Arbejdsgruppens formål

At undersøge om den gerontopsykiatriske indsats

fremover skal fordeles på tre afdelinger i stedet for

to, som den er i dag

At udarbejde et forslag til hvordan RM kan udvikle

behandlingstilbuddene til patienter med svær personlighedsforstyrrelse

og selvskadende adfærd

At udarbejde en masterplan for det fremtidige

universitetshospital i Risskov. Masterplanen skal

indeholde visioner for hospitalet på både kort og

længere sigt

At analysere mulighederne for en arbejdstilrettelæggelse

som i højere grad imødekommer den skiftende

arbejdsbelastning på sengeafdelingerne

At udarbejde forslag til hvordan den udvidede

behandlingsret på det voksenpsykiatriske område

kan indføres 1. januar 2010

At udarbejde planer for hvordan psykiatrien kan

rekruttere den nødvendige arbejdskraft

november 2009

En stor opgave, der også skal arbejdes med i det kommende

år, er den udvidede behandlingsret i voksenpsykiatrien.

Læs mere side 6.

Psykiatri- og socialledelsen har i løbet af året nedsat en række arbejdsgrupper, der skal arbejde med

udvalgte problemstillinger. I skemaet nedenunder kan du se de vigtigste.

At sparre med uddannelsesafdelingen i forbindelse

med planlægning af uddannelsesforløbene og følge

behovet for psykoterapeutiske uddannelser

At komme med forslag til hvordan den nødvendige

udredning og behandling på oligofreniområdet sikres

At udarbejde fælles retningslinjer for skærmning

i RM

mk

05

More magazines by this user
Similar magazines