Vejledning til tovholderen

kl.dk

Vejledning til tovholderen
Skal alle læse al relevant dokumentation?

Det kan være hensigtsmæssigt at deles om ansvaret for at læse dokumentation i selvevalueringen,

så dan at alle har ansvar for at gennemlæse og inddrage relevant dokumentation

inden for 1-2 temaer og så foretage selvevaluering af de øvrige temaer ud fra sin hukommelse.

Vælges den løsning er det vig tigt at tænke over:

• At alle temaer skal dækkes seriøst, sådan at mindst to personer har inddraget den relevante

doku mentation inden for et tema.

• At det ikke alene er »eksperter«, der dykker ned i dokumentationen inden for eget

område. Tema 2 om partnerskaber og ressourcer skal altså ikke alene selvevalueres

grundigt af økonomimed arbejdere, og tema et om ledelse skal ikke alene selvevalueres

grundigt af ledelsen.

Hvordan giver man point?

Mulighederne for at give point kan give anledning til mange spørgsmål og kommentarer.

Pointskalaen i Den Kommunale Kvalitetsmodel er baseret på nogle normer for hvad der

er godt, og hvad der er mindre godt. Det er eksempelvis bedre at have gennemført noget

end kun at have planlagt noget. Det er bedre at have et resultat end at stå uden dokumentation

for resultater.

Det vigtige er, at der bliver givet point efter seriøs overvejelse, og at pointgivningen ikke

overtager fokus. Det vigtigste er til enhver tid formuleringen af styrker og forbedringsområder.

Point gives for at tilkendegive et bedste bud og for at kunne se, hvor der er stor enighed

og uenighed.

Generelt viser erfaringerne med Den Kommunale Kvalitetsmodel, at der kan instrueres

endog meget grundigt i point og hvordan de skal gives, men alligevel har hver deltager en

individuel måde at give point på. Det er først ved drøftelserne på konsensusseminaret, at

man opnår en fælles vurdering på et fælles grundlag.

Hvad er forskellen på indsatser og resultater?

Indsatser er alt det, vi gør i det daglige arbejde, mens resultater er dokumenterede resultater

i form af målinger. Inden for de fire temaer med resultater er det således særligt vigtigt,

at den indsamlede dokumentation anvendes til selvevalueringen.

12

More magazines by this user
Similar magazines