Vejledning til tovholderen

kl.dk

Vejledning til tovholderen

KL har lavet en skabelon der kan bruges som grundlag for konsensusrapporten. Den kan findes

på www.kl.dk/kik og lige til at skrive ind i.

Rammerne for konsensusseminaret

Erfaringen viser, at selve stedet for konsensusseminaret er meget vigtigt for at sikre en god

proces. Når en gruppe skal sidde sammen en hel dag og drøfte selvevalueringernes resultater,

bør man sørge for at ram merne er så inspirerende som mulige. Måske der er mulighed for

at bruge et lokale et andet sted end der, hvor man plejer at sidde? Måske man kan tage helt

ud af huset? Det kan være en god idé at lægge seminaret i lokaler, som er indrettet til den

type seminarer. Der er praktisk set brug for:

• Et lokale med et godt mødebord med plads til alle herunder plads til at alle har mange

papirer med.

• At alle har en deltagervejledning og spørgsmålsguide (kan findes på www.kl.dk/kik), som

bruges til at sikre, at eksemplerne under hvert emne er drøftet.

• En hvid væg eller tavle, som kan bruges til fremvisning.

• En bærbar pc tilknyttet en kanon, som kaster skærmbilledet op på væggen, så

konsensusformule ringerne er synlige for alle deltagere.

• En hvid væg eller tavle til eventuelt at hænge noget op på.

• Hvis jeres dokumentation er meget omfattende og i øvrigt eksisterer i elektronisk form, kan

det også være smart at have adgang til dokumentationen via endnu en bærbar pc.

• Et æggeur kan være et vigtigt redskab til at overholde tidsplanen.

Selvom det virker oplagt, er det også meget vigtigt at have forberedt forplejning og forfriskninger.

Der bør være rigelige mængder af »stimulanser« i form af kaffe, the, kage, frugt og slik,

især om eftermiddagen, hvor trætheden begynder at melde sig. Hjernearbejde koster sukker,

og seminaret bliver mere konstruktivt, når deltagerne har energi!

På Konsensusseminaret kan der evt. gives mulighed for, at deltagerne er med til at prioritere

de forbed ringsforslag, som de mener enheden skal arbejde videre med.

16

More magazines by this user
Similar magazines