BBK Jubilæumsbog

bbkdk.dk

BBK Jubilæumsbog

12 Generalforsamlingen godkender forslag til vedtægtsændringer, således at der nu er mulighed for passivt medlemskab, ligesom foreningen kan udnævne æresmedlemmer Generalforsamlingen udnævner A. Dahl Jørgensen og Hans Luxhøj som æresmedlemmer Regnskabet viser et overskud på 107.000 kroner Belgisk dommer på Landsskuet. Han opfordrer til opmærksomhed med hensyn til dyrenes størrelse – de må ikke blive for små, og de må ikke være fede Landsforeningen begynder at udgive et nyhedsblad for medlemmerne, BBK-Nyt, med Eigil Pedersen og et medlem fra Holstebrovej, Viborg som redaktører. BBK-Nyt skal udkomme fire gange om året. 1998 Fælles kødkvægsskue i forbindelse med Agromek i Herning Individprøven for kødkvæg flytter fra Langagergård i Sønderjylland til Aalestrup Avlsstation I medierne kommer der fokus på kejsersnit hos BBK, ikke mindst efter en TV-udsendelse i programmet Journalen, der viste ’levende’ billeder af et kejsersnit. Efter af- Landsforeningen tiltrådte Kvægavlsfor- eningsaftalen i 1991. Aftalen har siden sikret foreningen en god økonomi. Bille- det viser tyren, Farceur de My, importe- ret af Svend Hansen, Ebeltoft. 24 points på Ungskuet 1991. Foto: Olav Vibild. tale med Landsforeningens bestyrelse sker optagelsen hos Henrik Jeppesen, som flere dyreværnsorganisationer efterfølgende a n - melder for at overtræde dyreværnsloven, da det ofte er nødvendigt at forløse køerne ved kejsersnit. Den vanskelige fødsel, der hidtil har været betragtet som et teknisk problem, er nu i høj grad blevet et etisk problem Landsudvalget for Kvæg er så skræmt på grund af mediedebatten, at et allerede trykt hæfte om de forskellige kødkvægsracers resultater ved krydsning med malkeracer bliver destrueret. Et nyt oplag bliver trykt, men nu er samtlige resultater med BBK fjernet, og racen er overhovedet ikke nævnt! Landsudvalget for Kvæg pålægger Landsforeningen at udarbejde og følge en handlingsplan, der skal nedbringe frekvensen af kejsersnit. Den 8. august holder Landsforeningen ekstraordinær generalforsamling med ’Handlingsplan for BBK’ som det væsentligste punkt på dagsordenen. Det fremlagte forslag til handlingsplan, hvis arkitekt er landskonsulent Mogens Hansen, bliver godkendt næsten enstemmigt. Det skal fremover mere være undtagelsen, at BBK kalve bliver født ved kejsersnit

More magazines by this user
Similar magazines