BBK Jubilæumsbog

bbkdk.dk

BBK Jubilæumsbog

ugsForsknings beregninger viste, at der var

størst økonomisk fordel ved at bruge BBK ved

produktionskrydsning – hvad enten morracen

var SDM eller Jersey.

Store insemineringstal

Op gennem 1990'erne var der årligt mellem

2.100 og 3.500 første insemineringer med BBK

sæd. Når forbruget har været størst, har det

svaret til et årligt forbrug af BBK sæd på godt

5.500 sædportioner.

I 2003 har der været 1.852 første insemineringer

med BBK sæd – det laveste i mange år.

Dette er ikke nødvendigvis udtryk for svigtende

interesse for krydsning med BBK, da der er

store malkekvægsbesætninger, der har en til

flere BBK tyre gående og derfor ikke bruger

inseminering. Et udtræk fra Kvægdatabasen

viser, at halvdelen af ejerne af malkekvægsbesætninger,

der i 2003 havde mindst 10 insemineringer

med BBK sæd, er hollandske mælkeproducenter

i Danmark.

Mange mælkeproducenter, der krydser med

BBK, berømmer dyrenes udprægede rolige

temperament – en egenskab, der også gør sig

gældende hos de renracede BBK'ere. Kjeld Sondrup,

Staun ved Nibe, har med 253 BBK insemineringer

i 2003 det største forbrug af BBK sæd.

20

Ko 69475-00002, tilhørende Anders Pe-

ter Heegaard, Ulstrup, 23 point på Ung-

skuet 1991. Koen er afgået til slagtning i

2004 – 15 år gammel.

Foto: Olav Vibild.

Han inseminerer samtlige 140 SDM-HF køer

med BBK, idet han indkøber alle kælvekvier.

Eksport af BBK til mange lande

Danmark har altid opretholdt et højt veterinært

stade, som alt andet lige gør det nemmere

at eksportere avlsmateriale. Lige fra BBK

kom til Danmark i 1972, har udlandet vist interesse

for køb af BBK dyr og sæd i Danmark.

Allerede tre år senere – i 1975 – eksporterede

Frijsenborg Gods de første dyr til Canada, og

året efter blev der eksporteret dyr til racens

hjemland, Belgien. England importerede

nogle få dyr i 1983, men den helt store eksport

fandt sted i 1989, hvor der blev sendt 22 kvier

og 1 tyr til Australien, som samtidig købte

14.200 sædportioner. Men den første eksport

af BBK sæd skete to år tidligere – i 1987 – til

USA og Spanien.

Herefter var der stilstand i sædeksporten nogle

år, men især siden årtusindskiftet har Dansire

International haft en pæn eksport af BBK sæd

med op til 1.000 portioner om året. Køberlandene

har været Costa Rica, Østrig, Australien,

Spanien, Grækenland og især England. Siden

1998 har Dansk Jersey-Export formidlet salget

af cirka 60 avlsdyr til især Østrig, men også det

tyske marked har været inde i billedet.

More magazines by this user
Similar magazines