Undervisningsbeskrivelse - KVUC

kvuc.dk

Undervisningsbeskrivelse - KVUC

Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin Maj-juni 2010

Institution 414 Københavns VUC

Uddannelse valgfagbekendtgørelse

Fag og niveau Spansk B

Lærer(e) Victorio Rodríguez Durán

Hold hasp0829

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Begyndersystem TAPAS

Titel 2 La Inmigración en España

Titel 3 Cuba

Titel 4 Isabel Allende

1


Titel 1

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Titel 2

Begynder system TAPAS

Angel Carmona & Inge Margrethe Clausen

Anvendt uddannelsestid: ca. 92 lektioner

Grammatik, ordforråd, udtale

Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde

La Inmigración en España

Indhold Kernestof:

� ”Poniente”. Spansk Programmanus fra UR (svensk fjernsyn). Producent:

Sociedad Kino Vision. Bearbjedning: Viktoria Broström. 2007

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Suplerende stof:

� “Moros en la costa”. Dolores Soler-Espiabu, Kaleidoscope, 2004.

� ”Luchar en solitario”, fra Retratos, doce historias de la España actual, af

Ole Loumann. Gyldendal 1995.

� ”Como Greenwich” ad Mario Benedetti

� Artikel fra El País 21/1-09: ”Localizadas tres subsaharianas ocultas en el

doble fondo de una furgoneta”

� ”La tierra nos alimenta” fra GENTE af Joaquín Masoliver. Grafisk

� Artikel fra avisen El Mundo 2/2-10. ”Estadística: Aumenta el rechazo de

la población española hacia los inmigrantes”

Sang: Papeles mojados, fra gruppen ”Chambao”. www.chambao.es

Film: Poniente; El norte. Flores de otro mundo.

DVD: Papeles mojados; La Pescadería

Anvendt uddannelsestid: ca. 95 lektioner

Grundlæggende grammatik

Kulturkendskab til Spanien. Billedbeskrivelse.

Kommunikationsfærdigheder. Mundtlig træning.

Klasseundervisning, pararbjede og gruppearbjede

2


Titel 3

Cuba

Indhold Fokus med dette forløb har været at finde en forklaring på Cubas nuværende økonomiske

og politiske situation med de læste værker som udgangspunkt.

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Kernestof:

Fra Retratos cubanos af Ole Loumann. Gyndendal 2000.

� ”Patricia la jinetera” + ”En las huellas del Che” + ”Una aventura loca”

Suplerende stof:

� Kronik: Sådan tager du pis på en kommunist. Berlingske Tidende 7/11-09

� ”Tragedia de balseros” + ”Infancia en juego” Fra Retratos cubanos af Ole

Loumann. Gyndendal 2000.

� ”Blog: Generación Y” 26/03/2008

� ”La censura en Cuba”, http://pscuba.org

� Kronik fra d.8.2.2010. Politiken: Cubanernes egen læge

DVD / Film: Cuba va; The peak oil crisis; Habana Blues. Bueba vista Social Club

- Oplæg fra læreren om ”El socialismo cubano”

Anvendt uddannelsestid: ca. 80 lektioner

De fem færdigheder:

lytteforståelse, samtalefærdighed, læseforståelse, mundtlig redegørelse og skrivefærdighed

(skriftlige referater af ovenstående tekster på spansk)

Klasseundervisning, pararbjede og gruppearbjede

3


Titel 4

Isabel Allende

Indhold Dette forløb har til hensigt, at stifte bekendtskab med Isabel Allende som forfatter

og som eksilchilener. De læste tekster perspektiveres til Chiles historiske og kulturelle

fortid under Pinochet.

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Kernestof:

� Manuskript fra et interview i DR i januar 1987.

Suplerende stof:

� Una antigua casa encantada fra ”Mi país inventado” af Isabel Allende,

Barcelona 2003. Círculo de lectores.

� Den sorte Pimpernel fra: Interview fra Amnesty International

DVD: Hasta cuándo?

DVD: The oil peak crisis

Video: Entrevista de Isabel Allende en DR

Anvendt uddannelsestid: ca.30 lektioner

De fem færdigheder:

lytteforståelse, samtalefærdighed, læseforståelse, mundtlig redegørelse og skrivefærdighed

(skriftlige referater af ovenstående tekster på spansk)

Klasseundervisning, pararbjede og gruppearbjede

4

More magazines by this user
Similar magazines