Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

237-23S

ViNEDISKK STKUKH. 95

Med Saxes beskrivelse over Julins beliggenhed kan

også sammenlignes det udtryk, som forekommer i Magn-

usar gd5a s. (kap. 28), hvor i det sammesteds anførte vers

læsemåden of dm at Jåmi^ på Jom ved floderne, rimeligvis

er at foretrække. Men mærkelig er især beskrivelsen over

soborgen {sæborg), der siden fik navn af Jdmsborg, i Joms-

vikingesaga, hvoraf man ser, at der ved borgen var en så

rummelig havn , at der kunde ligge 300 langskibe , og at

der kunde lukkes for samme, samt fortællingen om Vagn

Agesens føgtning med Sigvalde sammesteds'); thi man vil

heraf se, at Jomsborg eller Julin lå ved nuværende Wollin,

men er ikke, hvilket da også følger af sig selv, da borgen

for længst er ødelagt, selve byen Wollin; den bestod, som

Jomsvikingesaga viser, af en borg med en stor havn og et

derved liggende kastel til ydermere at forsvare havnen;

derimod ikke, som nogle have antaget, af tre borge, i det

de have gjort Jumne eller Jomsborg til én, Hynnisburg til

en anden og Sæborg til en tredie, da disse dog åbenbar

kun ere tre navne på én og samme ting. At bestemme,

på hvilket sted ved Wollin denne borg eller by, samt kastel

og havn have Hgget, kunne vi naturligvis ikke, da dertil

forudsættes en personlig beskuelse af lokaliteterne ; vi hen-

vise derfor læseren til Kombsts udforlige beskrivelser over

disse; der lader sig deraf så meget tilsyne, at det gamle

Julin har strakt sig lan^t videre end nu imod ost-nord-

198. Suhms Uanm. hist. 1 d. s. 498-501). Vedel-Simonsens National-

hlst. 2 d. 1 h. s. 60-69. P. E. Mullers Sagabibl. s. 66-72. Koml.st

i Baltische studien, 1 h. s. 62-6S. 3S0-387. »Jom, ditio quæ est

circa urbein et arcem Julinu min \inlancUæ insula ejusdem nominix. Joms-

borg , hod. Wollin, lat. Juliniim , urbs quoiidam clarissima in iitsula

Vollina« Geograf, håndskrift.

1) Jomsvikingas. kap. 23. 32.

More magazines by this user
Similar magazines