Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

96 Di: DANSKES TOGE TIL VK.NDliN.

238-239

ost, at der ved der Silberberg og Miihlenberg benimod

byen findes store engstrækninger, som forhen og tildels

endnu i mands minde, kunde og have været besejlede, at

man altså her ved Diwenow Strom finder steder, der efter-

hånden ere opfyldte , men som for så mange århundreder

siden meget rimelig have kunnet afgive en god og rum-

melig havn for den tids ikke dybtgående skibe.

Saxe nævner også andre steder Svina og ostia Zvi-

jiensia^), som i Knytlinga kaldes Plazminni eller Flatz-

mynni-), der ikke er andet end en oversættelse af Swine-

miinde. Begge disse kilder omtale også to af Venderne

ved Swinemiinde anlagte kasteller; de troede sig nemlig

uovervindelige, når Peenemiiunde var forsvaret af Wolgast,

og Swine ved disse tvende kasteller*''). Der har imidlertid

været og findes tildels endnu spor til flere sådanne; og

det er en ret artig bemærkning, som Kombst'*) har gjort

om den fuldstændige forsvarslinie, som lob rundt om begge

øerne Usedom og "Wollin , i det der ved Peenemiindc

fandtes to kasteller, længere oppe på vestre side af floden

lå Wolgast, længer sydpå på øen Usedom Usna ; atter mod

østen på samme Gardist, vod Swinemiinde to kasteller,

på sydsiden af oen Wollin Lebbin, ved nuværende Wollin

Julin eller Jomsborg; mod nord og ost derfor kastellerne

ved Dannenberg, ved Camminer-Bodden Cammin selv, og

endelig ved mundingen af Fritzower See eller udløbet fra

Camminer-Bodden Ost- og West-Diwenow.

Østenfor Diwenow lå landskabet Cammin eller Saxes

Caminensium provincia; det strakte sig mod østen til

M Saxo, lib. 14, s. 347. 359. — -) Knyll. kap. 125. — 'j KnjU.

anf. st. og Saxo, s. 371. — "') Baltische studien, 1 h. s. 387.