Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

102 DE DAiNSKKS TOGE TIL VENDEN

snart angå de kun enkelte hærgninger uden bestemt qje-

med eller plan. Den forste nogenlunde bestemte efterret-

ning, \i træffe på, er fra Harald Hildetands tid. Saxe

beretter, at denne konge undertvang Yenden; og nogle

have ment, at han (680) skal have erholdt disse landstræk-

ninger ved giftermål med en kong Hildebrands datter

Hilde; men denne Hildebrand var konge i Reidgotland,

hvorved de gamle næppe have forstået vendiske lande, men

Jylland, i det hojeste en del af Holsten; og at Harald

Hildetand ved dette giftermål erholdt Venden, er kun en

formodning af Suhm, der med vel megen vilkårhghed har

udfyldt en lakune i det gamle håndskrift af Siigubrot, uden

anden hjemmel end den, at Harald Hildetand virkelig besad

ejendomme i Venden '), At dette har været tilfældet, synes

at følge af Saxes og Islændernes overensstemmende efter-

retninger, at Jomenser, kæmpende som undergivne under

Harald Hildetands banner, deltoge i det store Bråvalleslag

der navngives endog flere af disse kæmper, og der fortæl-

les, at en skjoldmø anførte en hel hær af Vender {mikill

Vinda herr)-). På den anden side kan det dog heller ikke

nægtes, at disse efterretninger, så vel Saxes som Islænder-

nes, grunde sig på brudstykker af et gammelt digt, der

synes at være en efterhgning af et lignende digt om det

store slag mod Hunerne, hvilket Saxe (under kong Frode)

og Hervararsaga, hver på sin måde, efter gamle sagn have

udfort, ja, at der i hint brudstykke om Bråvalleslaget

endog nævnes kæmper, der først senere forekomme som

') Sogubrot af fornkonunguni , kap. 5, i Fornaldarsdgur, 1 d.

Suhms Danm. hist. 1 d. s. 497-49S, jfr. Krit. hist. 2 d. s. 263.

Vedel-Simonsen, Om Jomsborg. s. 51. — °) Saxo, lib. 8, s. 144.

Sogubrot, kap. S.

3-4

;

More magazines by this user