Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

11-12

FOR VALDEMAR DEN FORSTES TID. 111

imod Venderne (Vandalerne), ved hvilket hertug Godvin»

der siden blev gift med Ulf jarls soster Gyda, især med

sine Engellændere udmærkede sig. Thi natten fur den til

et slag bestemte dag brød han uden Knuds vidende op

imod fenderne og standsede ikke, forend de vare forjagede

eller nedlagte. Om morgenen savnede kong Knud ham og

hans tropper, frygtede næsten for, at Engellænderne enten

vare flygtede eller gåede over til Renden, men besluttede

ikke desmindre at bryde op; da han kom til den fjendtlige

lejr, fandt han kun bytte og blodige lig. Fra denne tid

af, siges der, holdt han Engellænderne i ligeså stor ære

som de Danske og tilstod Kenterne, som belonning for

deres tapperhed, den rettighed at stå i spidsen af den

engelske krigshær. Der nævnes ved denne lejlighed også

adskillige vendiske folk, som kong Knud skal have under-

tvunget, f. ex. Koaner, Hernuner, om hvis forklaring for-

tolkerne ere uvisse^).

Mistevois sonneson Gotskalk, hvis fader var bleven

dræbt af en Saxer, blev opdragen i et kloster i Lyneborg^

men forlod ved efterretningen derom alt og forenede sig

med de hedenske Vender. Han faldt ind i Holsten, Stor-

marn og Ditmarsken og nedlagde mange fusende Saxer

som et forsoningsofier for sin fader. Han blev fangen af

hertug Bernhard af Saxen, men losgivet. Imidlertid havde

en anden vendisk fyrste, ved navn Ratibor, bemægtiget sig

hans fædrenearv, hvorfor Gotskalk begav sig til Knud den

store; og denne sendte ham til England tilligemed Svend

Estridsen, hvis datter Sigrid han siden ægtede. Herved

') Langebek, Script, rer. Dan , 2 t. s. 156. Brotnton hos Twys-

deti, s. yOS. Suhm. '6 d s. 514. Cronholms Fornnord minnen, 1 d.

& 231.

More magazines by this user
Similar magazines